Evaluarea Impactului Ecologic

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Evaluarea Impactului Ecologic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Macarascu Bogdan, Panainte Mirela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

I. Date generale
1.1 Denumirea societăţii
1.2 Amplasament, suprafaţa ocupată
1.3 Profilul de activitate
1.4 Forma de proprietate
1.5 Regimul de lucru
2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului
2.1 Activităţi desfăşurate
2.1.1 Situaţia existentă
2.1.2 Activităţi desfaşurate pe timpul dezafectării
2.2 Dotări
2.3 Bilanţul de materiale
2.4 Utilităţi
3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu
3.1 Protecţia calităţii apelor
3.1.1 Sursele de ape uzate
3.1.2 Staţii şi instalaţii de epurare
3.1.3 Evacuarea apelor
4. Protecţia aerului
4.1 Surse şi poluanţi pentru aer
5. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor
6. Protecţia solului şi subsolului
6.1 Surse posibile de poluare a solului şi subsolului
7. Protecţia împotriva radiaţiilor
8. Protecţia fondului forestier
9. Protecţia ecosistemilor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii
10. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional
11. Gestionarea deşeurilor
12. Gestionarea substanţelor toxice si periculoase
13. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului
14. Protecţia aşezărilor umane
15. Protecţia împotriva incendiilor
II. Lista de control
2.1 Caracteristicile proiectului
2.2 Amplasarea proiectului
III. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului ecologic
Identificarea posibilităţii ca proiectul să aiba efecte asupra mediului
1. Informaţii generale
1.1 Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei
1.2 Informaţii privind materiile prime, substanţele sau preparatele chimice
1.3 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul
2. Procese tehnologice
2.1 Procese tehnologice de producţie
2.2 Activităţi de dezafectare
3. Deşeuri – generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor
4. Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componenţilor mediului şi măsuri de reducere a acestora
4.1 Apa. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului
4.2 Aerul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului
4.3 Solul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului
4.4 Geologia subsolului. Măsuri de diminuare a impactului
4.5 Biodiversitatea. Măsuri de diminuare a impactului
4.6 Peisajul. Măsuri de diminuare a impactului
4.7 Mediul social şi economic. Măsuri de diminuare a impactului
4.8 Condiţii culturale şi entice, patrimonial cultural
5. Analiza altenativelor
6. Monitorizarea
7. Situaţii de risc
8. Descrierea dificultăţilor
9. Rezumat fără caracter tehnic

Extras din document

Etapa I

I.Date generale

1.1 Denumirea societăţii

UE Borzeşti II

1.2 Amplasament, suprafaţa ocupată

Amplasamentul UE Borzeşti II a fost ales în partea de sud-est a municipiului Oneşti în apropierea S.C. Caron S.A. Centrala este amplasată pe malul drept al râului Trotuş, şi are ca vecini următoarele obiective:

- S – Fabrica de bere şi Fabrica de parfumuri ELON;

- S, SE – S.C. Carom S.A;

- SV – şoseaua industrială de legătură, colonia TCR, calea ferată Comăneşti-Adjud şi oraşul Oneşti;

- N – 2 batale de depozitare a produselor petroliere uşoare ale S.C. Carom S.A Oneşti;

- NV – depozitul de peroxizi al S.C. Carom S.A;

- V – batal al Staţiei de sortare piatră al S.C. Somag S.R.L şi un bazin de decantare al apelor pluviale(nefuncţionabil), în prezent creându-se un ecosistem;

- E – râul Trotuş, spaţii verzi, satul Gura Văii.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea UE Borzeşti II este de 78345,05 m2.

1.3 Profilul de activiate

Activitatea de bază a societăţii este preoducerea de energie electrică şi termică, utilizând drept combustibil cărbune, păcură şi gaze naturale.

1.4 Forma de proprietate

UE Borzeşti II aparţine de Filiala Electrocentrale Borzeşti.

1.5 Regimul de lucru

Unitatea funcţionează în regim continuu, activitatea desfăşurându-se în trei schimburi de 8 ore, 3 schimburi pe zi.Există perioade de timp(mai ales în perioada caldă a anului,când cererea de energie termică este mică), când centrala funcţioneză la capacitate redusă sau chiar este oprită.

2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului

2.1 Activităţi desfăşurate:

- producerea energiei termice;

- producerea energiei electrice;

- tratarea chimică a apei;

- circuitul de răcire.

2.1.1 Situaţia existentă

Ca urmare a restructurării RENEL, capacitatea de producere a energiei electrice şi termice a RENEL pe cărbune, se va reduce.Anumite centrale care utilizează cărbune vor trece la funcţionarea pe păcură şi gaze naturale, altele urmând să fie chiar închise.În momentul elaborării bilanţului de mediu, procesul de restructurare RENEL se afla în desfăşurare şi nu se putea spune în ce mod va fi afectată UE Borzeşti II în urma deciziilor luate, cu privire la centralele pe cărbune.

În momentul renunţării la funcţionarea pe cărbune, va fi dezafectată gospodăria de cărbune, cu conservarea cazanelor care funcţionează pe cărbune şi a turbinelor aferente, şi se va scoate din folosinţă depozitul de zgură şi cenuşă şi se va placa pământ fertile şi acoperit cu vegetaţie.

2.2 Dotări

Centrala are în componenţă următoarele cazane:

- cazanul 1 – 50t/h (40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 2 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 3 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 4 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 5 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanele 6,7,8 – 105t/h(70MWt), pe gaze naturale;

- cazanele 9,10 – 420t/h(293MWt), pe gaze naturale şi păcură;

- cazanele 11,12,13 – 420t/h(293MWt), pe cărbune, păcură cu suport de gaze naturale.

Pentru producerea energiei termice(convertite ulterior în energie electrică)în prezent mai funcţionează cazanul 2 CR 12 de 50t/h, care funcţionează pe gaze naturale şi cazanul C10 de 420t/h, care funcţioneză pe păcură şi gaze naturale.

Pentru producerea energiei electrice, centrala dispune de:

- 2 turbogeneratoare de 63 MW fiecare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Impactului Ecologic.doc