Evaluarea Impactului Ecologic

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 6457
Mărime: 75.93KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Macarascu Bogdan, Panainte Mirela

Cuprins

I. Date generale

1.1 Denumirea societăţii

1.2 Amplasament, suprafaţa ocupată

1.3 Profilul de activitate

1.4 Forma de proprietate

1.5 Regimul de lucru

2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului

2.1 Activităţi desfăşurate

2.1.1 Situaţia existentă

2.1.2 Activităţi desfaşurate pe timpul dezafectării

2.2 Dotări

2.3 Bilanţul de materiale

2.4 Utilităţi

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

3.1 Protecţia calităţii apelor

3.1.1 Sursele de ape uzate

3.1.2 Staţii şi instalaţii de epurare

3.1.3 Evacuarea apelor

4. Protecţia aerului

4.1 Surse şi poluanţi pentru aer

5. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

6. Protecţia solului şi subsolului

6.1 Surse posibile de poluare a solului şi subsolului

7. Protecţia împotriva radiaţiilor

8. Protecţia fondului forestier

9. Protecţia ecosistemilor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii

10. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional

11. Gestionarea deşeurilor

12. Gestionarea substanţelor toxice si periculoase

13. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului

14. Protecţia aşezărilor umane

15. Protecţia împotriva incendiilor

II. Lista de control

2.1 Caracteristicile proiectului

2.2 Amplasarea proiectului

III. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului ecologic

Identificarea posibilităţii ca proiectul să aiba efecte asupra mediului

1. Informaţii generale

1.1 Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei

1.2 Informaţii privind materiile prime, substanţele sau preparatele chimice

1.3 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul

2. Procese tehnologice

2.1 Procese tehnologice de producţie

2.2 Activităţi de dezafectare

3. Deşeuri – generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor

4. Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componenţilor mediului şi măsuri de reducere a acestora

4.1 Apa. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului

4.2 Aerul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului

4.3 Solul. Prognozarea. Măsuri de diminuare a impactului

4.4 Geologia subsolului. Măsuri de diminuare a impactului

4.5 Biodiversitatea. Măsuri de diminuare a impactului

4.6 Peisajul. Măsuri de diminuare a impactului

4.7 Mediul social şi economic. Măsuri de diminuare a impactului

4.8 Condiţii culturale şi entice, patrimonial cultural

5. Analiza altenativelor

6. Monitorizarea

7. Situaţii de risc

8. Descrierea dificultăţilor

9. Rezumat fără caracter tehnic

Extras din document

Etapa I

I.Date generale

1.1 Denumirea societăţii

UE Borzeşti II

1.2 Amplasament, suprafaţa ocupată

Amplasamentul UE Borzeşti II a fost ales în partea de sud-est a municipiului Oneşti în apropierea S.C. Caron S.A. Centrala este amplasată pe malul drept al râului Trotuş, şi are ca vecini următoarele obiective:

- S – Fabrica de bere şi Fabrica de parfumuri ELON;

- S, SE – S.C. Carom S.A;

- SV – şoseaua industrială de legătură, colonia TCR, calea ferată Comăneşti-Adjud şi oraşul Oneşti;

- N – 2 batale de depozitare a produselor petroliere uşoare ale S.C. Carom S.A Oneşti;

- NV – depozitul de peroxizi al S.C. Carom S.A;

- V – batal al Staţiei de sortare piatră al S.C. Somag S.R.L şi un bazin de decantare al apelor pluviale(nefuncţionabil), în prezent creându-se un ecosistem;

- E – râul Trotuş, spaţii verzi, satul Gura Văii.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea UE Borzeşti II este de 78345,05 m2.

1.3 Profilul de activiate

Activitatea de bază a societăţii este preoducerea de energie electrică şi termică, utilizând drept combustibil cărbune, păcură şi gaze naturale.

1.4 Forma de proprietate

UE Borzeşti II aparţine de Filiala Electrocentrale Borzeşti.

1.5 Regimul de lucru

Unitatea funcţionează în regim continuu, activitatea desfăşurându-se în trei schimburi de 8 ore, 3 schimburi pe zi.Există perioade de timp(mai ales în perioada caldă a anului,când cererea de energie termică este mică), când centrala funcţioneză la capacitate redusă sau chiar este oprită.

2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului

2.1 Activităţi desfăşurate:

- producerea energiei termice;

- producerea energiei electrice;

- tratarea chimică a apei;

- circuitul de răcire.

2.1.1 Situaţia existentă

Ca urmare a restructurării RENEL, capacitatea de producere a energiei electrice şi termice a RENEL pe cărbune, se va reduce.Anumite centrale care utilizează cărbune vor trece la funcţionarea pe păcură şi gaze naturale, altele urmând să fie chiar închise.În momentul elaborării bilanţului de mediu, procesul de restructurare RENEL se afla în desfăşurare şi nu se putea spune în ce mod va fi afectată UE Borzeşti II în urma deciziilor luate, cu privire la centralele pe cărbune.

În momentul renunţării la funcţionarea pe cărbune, va fi dezafectată gospodăria de cărbune, cu conservarea cazanelor care funcţionează pe cărbune şi a turbinelor aferente, şi se va scoate din folosinţă depozitul de zgură şi cenuşă şi se va placa pământ fertile şi acoperit cu vegetaţie.

2.2 Dotări

Centrala are în componenţă următoarele cazane:

- cazanul 1 – 50t/h (40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 2 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 3 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 4 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanul 5 – 50t/h(40MWt), pe gaze naturale;

- cazanele 6,7,8 – 105t/h(70MWt), pe gaze naturale;

- cazanele 9,10 – 420t/h(293MWt), pe gaze naturale şi păcură;

- cazanele 11,12,13 – 420t/h(293MWt), pe cărbune, păcură cu suport de gaze naturale.

Pentru producerea energiei termice(convertite ulterior în energie electrică)în prezent mai funcţionează cazanul 2 CR 12 de 50t/h, care funcţionează pe gaze naturale şi cazanul C10 de 420t/h, care funcţioneză pe păcură şi gaze naturale.

Pentru producerea energiei electrice, centrala dispune de:

- 2 turbogeneratoare de 63 MW fiecare;

Preview document

Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 1
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 2
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 3
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 4
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 5
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 6
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 7
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 8
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 9
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 10
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 11
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 12
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 13
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 14
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 15
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 16
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 17
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 18
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 19
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 20
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 21
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 22
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 23
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 24
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 25
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 26
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 27
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 28
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 29
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 30
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 31
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 32
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 33
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 34
Evaluarea Impactului Ecologic - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Impactului Ecologic.doc

Alții au mai descărcat și

Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania

MEMORIU JUSTIFICATIV Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea...

Proiectarea unei Statii de Epurare a Apelor Uzate de la SC Beyler SA Galati

CAPITOLUL I Introducere Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii...

Impactul si Riscul Induse de Minerit Mediului Inconjurator

Capitolul 1: Legislatia privind evaluarea impactului si a riscului de mediu 1.1 Cadrul legislativ pentru evaluarea impactului Contextul...

Studiu de Impact - Zona Campus Constanta

1. SCOPUL LUCRĂRII Lucrarea are ca scop: • analiza tehnică a impactului asupra mediului, execuţiei şi exploatării obiectivelor; • precizarea...

Insulele Galapagos

INTRODUCERE Am ales ca temă de proiect Insulele Galapagos deoarece, datorită izolării lor, s-a putut dezvolta o lume vegetală şi animală aparte....

Epurarea Apelor

ARGUMENT Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de către om de ape uzate. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie...

Caracteristici Ecologice ale Padurii Luncavita

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII Biodiversitatea este o funcţie de relaţie între numărul de indivizi şi cel de specii Cuprinde trei niveluri de...

Proiect de Practica - SC Pescado Grup SRL Buhusi, Bacau

1. Rezumat Prezenta lucrare a fost întocmită cu scopul de a demonstra capacitatea mea, ca şi studentă a Facultăţii de Inginerie, specializarea...

Te-ar putea interesa și

Importanta Politcii de Mediu in Activitatea Firmei - Studiu de Caz - Rosia Montana Gold Corporation

Introducere Acesta lucrare are drept subiect compatibilitatea proiectului minier Roşia Montană (de acum înainte numit Proiectul) din România cu...

Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau

1. MEDIUL ŞI EFECTUL DE SERĂ PRINCIPIILE PROTECŢIEI MEDIULUI Reglementarea protecţiei mediului, este un obiectiv de interes public major, pe baza...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Metode și Tehnici de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Introducere Unul dintre cele mai importante acte legislative americane legate de mediul înconjurator este “National Environmental Policy Act”,...

Evaluarea Impactului Ecologic

Tehnologia de fabricare a uleiului Uleiurile si grasimile vegetale comestibile prezente astazi pe piata de alimente reprezinta o chintesenta a...

Metode si Tehnici de Evaluare a Impactului Ecologic prin Metoda Integrata

CAPITOLUL 1 Amplasament. Fluxul tehnologic al procesului de laminare la cald S.C. Mittal Steel S.A. Roman este situată pe şoseaua Roman –Iaşi, la...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. Introducere 1.1. Definitia Dezvoltarii Durabile Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare...

Ai nevoie de altceva?