Garda Nationala de Mediu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Garda Nationala de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Partea I Garda Nationala de Mediu - Prezentare
1. Introducere
2. Garda Nationala de mediu – Prezentare generala
3. Structura organizatorica
4. Atributiile principale ale Garzii Nationale de Mediu
5. Fazele actului de inspectie si control al comisarului GNM
6. Cracateristicile comisarului Garzii Nationale de Mediu
Partea a II-a Evolutiei deseurilor municipale si de productie in judetul Ilfov
1. Introducere
2. Date generale. Cadru legislativ
3. Deşeuri municipale
3.1. Deşeuri biodegradabile
3.2. Deşeuri de ambalaje
3.3. Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale
3.3.1. Instalaţii de tratare în judeţul Ilfov
3.4. Eliminarea deşeurilor municipale
4. Deşeuri de producţie
4.1. Deşeuri periculoase
4.2. Deşeuri de baterii şi acumulatori auto uzaţi
4.3. Gestionarea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari
5. Impactul activităţilor de gestionare a deşeurilor asupra mediului
6. Iniţiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului
7. Tendinţe privind generarea deşeuri
7.1. Prognoza privind generarea deşeurilor municipale (aspecte care trebuie tratate - factori relevanţi, cantităţi prognozate etc.)
7.2. Prognoza generării deşeurilor de producţie (aspecte care trebuie tratate factori relevanţi, cantităţi prognozate etc.)
7.3. Îmbunataţirea calitaţii managmentului deşeurilor
Partea a III-a Actiunea Garzii Nationale de Mediu in judetul Ilfov
Bibliografie

Extras din document

Partea I

-prezentare-

Garda Nationala de Mediu

1.Introducere

In domeniul protecţiei mediului, prioritatea actuala in Romania o constituie, pe langa asigurarea unui mediu înconjurător curat şi sănătos, pentru toţi locuitorii ţării, si armonizarea legislaţiei specifice cu cea a Uniunii Europene. Angajamentele asumate in acest context, cu referire la gestionarea protectiei mediului constau in primul rand in acceptarea acquis-ului comunitar in domeniu si obligativitatea adoptarii si implementarii acestuia.

Cerinţele şi exigenţele existente la nivelul Uniunii Europene impun o nouă abordare a problemelor globale de mediu, prioritate avand necesitatea anularii efectelor negative asupra mediului determinate de dezvoltarea socio–economica in expansiune.

Dezvoltarea durabilă include protecţia mediului, iar protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă.

Calitatea mediului în România nu va putea fi ameliorată, dacă nu se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- protecţia mediului este o obligaţie ce revine tuturor celor care organizează şi desfăşoară activitati in domeniul socio-economic, iar normele şi standardele de mediu existente trebuie respectate de toţi şi în primul rând de cei care desfăşoară activităţi industriale;

- în toate activităţile industriale trebuie acordată prioritate protecţiei mediului, calităţii vieţii umane şi eliminată mentalitatea multor factori care pun în prim plan producţia, fără a lua în calcul şi consecinţele negative asupra mediului;

- instituţiile statului, centrale şi locale, trebuie să îşi exercite, cu exigenţa necesară, atribuţiile pe care le au în aplicarea legilor;

- resursele financiare trebuie să fie cât mai judicios folosite şi focalizate pe soluţionarea problemelor prioritare de mediu existente in zone critice;

- trebuie continuată introducerea instrumentelor economice, financiare şi juridice care să-i stimuleze şi, după caz, să-i constrângă pe agenţii economici să investească în tehnologii performante si din punct de vedere ecologic.

In acest context, aplicarea efectivă a principiilor de baza ale politicii comunitare a U.E., cu monitorizarea riguroasa de catre organismele specializate ale statului, respectiv:

- principiul „Cine polueaza plateste”;

- principiul precautiei;

- ierarhia deseurilor;

- responsabilitatea producatorului;

- practici voluntare;

va conduce cu siguranta la rezultate pozitive substantiale in domeniul protectiei mediului inconjurator, a resurselor naturale, al asigurarii calitatii factorilor de mediu la nivelul cerintelor internationale.

2.Garda Nationala de mediu – Prezentare generala

Garda Naţională de Mediu este instituţie publică de inspecţie şi control şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Garda Naţională de Mediu are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General.

Aceasta institutie are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", instituţii cu personalitate juridică.

Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor Gărzii Naţionale de Mediu, respective sediul central al Gărzii Naţionale de Mediu, sediile comisariatelor judeţene şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se transferă în condiţiile legii.

Garda Naţională de Mediu, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale.

Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sprijstructurile Gărzii Naţionale de Mediu pentru asigurarea, în condiţiile legii, de spaţii pentru sedii sau de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

3.Structura organizatorica

Garda Naţională de Mediu este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat. Comisarul general este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Acestal are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Garda Naţională de Mediu. Totodata, reprezintă Garda Naţională de Mediu în relaţiile cu terţii.

În exercitarea atribuţiilor, comisarul general emite decizii şi instrucţiuni. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea prevederilor legale. Acesta are în subordine un comisar general adjunct, numit prin decizie, în condiţiile legii, de către comisarul general.

In prezent, Comisarul General al Garzii Nationale de Mediu este Octavian Marius POPA, iar Comisar Genera Adjunct, Cosmin COVACIU. Functia de Director Cabinet o indeplinste Traian HAMZA, iar in functiile de Consilier Personal si Asistent Personal sunt indeplinite de Codrin LUNGU, respective Sorin ARDELEAN.

In figura 1 se prezinta structura organizatorica a Garzii Nationale de Mediu, iar in figura 2, Comisariatele Teritoriale de Mediu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Garda Nationala de Mediu.doc