Gestionarea Deseurilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 11822
Mărime: 2.62MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Damian Cristina

Cuprins

ARGUMENT 5

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA 6

I.1 Caracterizarea generală a judeţului 6

I.1.1.Suprafaţa totală 6

I.1.2.Caracterizare geografică 6

I.2 Unităţi 10

I.2.1Evaluarea critică a situaţiei existente, forme de impact şi cauzele lor 10

I.2.2Depozitul de deşeuri din Suceava 11

I.3 Definirea obictivelor de gestiune a deşeurilor 11

I.3.1Obictiv principal 11

I.3.2Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile 11

Capitolul II. COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR ŞI A MATERIALELOR RECICLABILE 13

II.1Colectarea deşeurilor 13

II.1.1Sisteme de pubelă 13

II.2Transportul deşeurilor 18

II.2.1Sisteme de transport 18

Capitolul III. RECICLAREA DEŞEURILOR 22

III.1Reciclarea materialelor din deşeurile municipale 22

III.1.1Plastice 22

III.1.2Doze metalice 22

III.1.3Hârtie de carton 23

III.1.4Sticla 23

III.1.5Echipamente electrice şi electronice 24

III.1.6Lemnul 24

III.1.7Deşeuri din grădini şi parcuri 25

III.1.8Fracţiile biodegradabile din deşeurile municipale 25

III.1.9Deşeuri din construcţii şi demolări 25

Capitolul IV. TEHNICI DE TRATARE MECANICĂ 27

IV.1Tehnici de sortare a deşeurilor 27

IV.1.1Sortare dimensională 27

IV.1.2Sortare magnetică 30

IV.1.3Sortare optică 31

IV.1.4Sortare manuală 32

Capitolul V. METODE DE TRATARE BIOLOGICĂ 33

V.1Procesul de compostare 33

V.1.1Bazele compostării 33

V.1.2Substantanţele biodegradabile ce se pot descompune 33

V.1.3Raportul de substanţă nutritivă 33

V.1.4 Valoarea PH-ului 33

V.2Compostarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale 34

V.2.1Schema unei instalaţii de compostare 34

V.3Tratarea biologică în instalaţiile de biogaz 35

V.3.1Bazele dospirii anaerobe 35

V.3.2Cerinţe pentru materia primă 36

V.3.3Parametrii procedeelor 36

V.3.4Timpul de staţionare 37

V.3.5Variante de procedee 37

V.3.6Produse finite 37

Capitolul VI. METODE DE TRATARE TERMICĂ 39

VI.1Incinerarea deşeurilor 39

VI.2Coincinerarea deşeurilor 40

Capitolul VII. DEPOZITAREA DEŞEURILOR 41

VII.1Construirea depozitelor de deşeuri 41

Capitolul VIII. CONCLUZII 43

ANEXE 45

BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

ARGUMENT

În mod tradiţional, obiectivul ingineriei mediului era îndepărtarea deşeurilor domestice din motive sanitare. În majoritatea oraşelor acest tip de îndepărtare a fost introdus de acum mai multe secole. Totuşi, accentul a fost pus doar pe curăţarea oraşului, soarta deşeurilor fiind indiferentă.

Managementul modern de deşeuri pune accent pe tratarea şi eliminarea celor ce nu pot fi reciclate în mod sigur pentru mediu. În ultimii 20 ani s-au dezvoltat un număr de tehnici de tratare a deşeurilor, toate consistând în principal din:

1.arderea deşeurilor cu sau fara folosirea energiei termice

rezultate;

2. compostarea;

3. producţia de biogaz pentru producerea căldurii,

4. platforme de depozite sanitare cu şi fără utilizarea gazului.

La managementul deşeurilor tendinţa este a unui sistem integrat cu cele mai multe resurse bazat pe separarea sursei şi segregare, urmată de reprelucrare, reciclare, utilizarea energiei, sau tratării cu un numar crescut de tehnologii. Pentru fiecare dintre acestea a aparut o dezvoltare incredibilă de tehnologii ca, de exemplu sisteme de curaţire avansate a gazului de fum, garnituri de polimeri compusi.

Din punct de vedere istoric, reciclarea deşeurilor s-a axat pe recuperarea de metale valoroare şi similare pe baza unei initiative private. Doar in ultimile doua decane , reciclarea, compostarea etc. s-au bazat pe beneficii comune pentru societate (cerinţe reduse de platforme de depozitare , economie de materie prima, etc.) De asemenea, arderea deşeurilor, biogazul, etc. produc energie care inlocuieste alte resurse de energie importante, toate in contextul unei eficiente protectii a mediului inconjurator.

MOTTO: Principiul 17

Evaluarea impactului asupra mediului ambient, ca instrument national, va fi intreprinsa pentru activitatile propuse, care sunt susceptibile de a exercita un impact negativ semnificativ asupra mediului, şi care sunt supuse deciziei unei autoritati nationale competente.

(Declaratia de la Rio – 1992)

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA

I.1. Caracterizare generală a judeţului

Teritoriul administrativ al judeţului Suceava este situat în nordul ţării, desfăşurându-se între 24°57’ - 26°40’ longitudine estică şi 47°4’33” - 47°57’31” latitudine nordică, poziţie geografică, învecinându-se la nord cu Ucraina, la sud cu judeţele Mureş, Harghita, Neamţ şi Iaşi, la est cu judeţul Botoşani, iar la vest cu judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud.

Structura administrativă a judeţului cuprinde 5 municipii, 3 oraşe şi 90 comune (cu 396 de sate).

I.1.1 Suprafaţa totală

Suprafaţa totală: 855.350 hectare, respectiv 8.553,5 kmp., (3,6 % din suprafaţa României, fiind al doilea judeţ din ţară ca întindere) din care :

- teren agricol : 349.502,00 hectare ( 40,8 % )

- păduri : 434.815,00 hectare ( 50,8 % )

- suprafaţa locuită : 778,28 hectare

- procentul din suprafaţa totală a judeţului ocupat de cursuri de apă este de 1,6 %: suprafaţa albii minore este 6.922,59 hectare, respectiv lungime totală cursuri de apă codificate 3092 km.

I.1.2 Caracterizare geografică

Teritoriul judeţului Suceava este constituit din două principale unităţi de relief: regiunea muntoasă şi regiunea de podiş.

a) Regiunea muntoasă este alcătuită din masive, grupe de masive şi complexe de culmi,separate între ele prin culoare adânci şi arii depresionare: masivele Suhard şi Călimani, munţii Pietrosu Bistriţei - Grintesu Broştenilor, Obcina Mestecăniş, masivele Giumalău - Rarău, Obcina Feredeului, Obcina Mare, Munţii Stînişoarei, Depresiunea Dornelor, culoarul depresionar Vatra Dornei - Cîmpulung Moldovenesc - Gura Humorului.

Între masivele enumerate se remarcă Masivul Călimani care este cel mai înalt şi mai impunător munte vulcanic (2.102 m în vârful Pietrosu) din ţara noastră şi care prezintă un relief deosebit ce constă în vârfuri ascuţite, platouri reziduale curioase, câmpuri întinse de grohotişuri, văi adânci, cu dispunere radială faţă de conul vulcanic principal etc.

b) Regiunea de podiş, mai coborâtă în medie cu 200 m faţă de culmile muntoase estice cele mai joase este constituită din platouri structurale, versanţi cu microrelief de alunecare, văi asimetrice, depresiuni erozive, culoare morfologice de vale.

Subunităţile de relief componente ale regiunii de podiş sunt: Dealurile piemontane Marginea - Ciungi, Depresiunea Rădăuţi, Podişul Suceava - Fălticeni, Podişul Dragomirna, Depresiunea Liteni, Câmpia piemontană Baia (situată în lungul văii extramontane a Moldovei),

culoarul văii Siretului.

Dealurile piemontane Marginea - Ciungi constituie cea mai înaltă dar şi cea mai fragmentată subunitate de relief.

Preview document

Gestionarea Deseurilor - Pagina 1
Gestionarea Deseurilor - Pagina 2
Gestionarea Deseurilor - Pagina 3
Gestionarea Deseurilor - Pagina 4
Gestionarea Deseurilor - Pagina 5
Gestionarea Deseurilor - Pagina 6
Gestionarea Deseurilor - Pagina 7
Gestionarea Deseurilor - Pagina 8
Gestionarea Deseurilor - Pagina 9
Gestionarea Deseurilor - Pagina 10
Gestionarea Deseurilor - Pagina 11
Gestionarea Deseurilor - Pagina 12
Gestionarea Deseurilor - Pagina 13
Gestionarea Deseurilor - Pagina 14
Gestionarea Deseurilor - Pagina 15
Gestionarea Deseurilor - Pagina 16
Gestionarea Deseurilor - Pagina 17
Gestionarea Deseurilor - Pagina 18
Gestionarea Deseurilor - Pagina 19
Gestionarea Deseurilor - Pagina 20
Gestionarea Deseurilor - Pagina 21
Gestionarea Deseurilor - Pagina 22
Gestionarea Deseurilor - Pagina 23
Gestionarea Deseurilor - Pagina 24
Gestionarea Deseurilor - Pagina 25
Gestionarea Deseurilor - Pagina 26
Gestionarea Deseurilor - Pagina 27
Gestionarea Deseurilor - Pagina 28
Gestionarea Deseurilor - Pagina 29
Gestionarea Deseurilor - Pagina 30
Gestionarea Deseurilor - Pagina 31
Gestionarea Deseurilor - Pagina 32
Gestionarea Deseurilor - Pagina 33
Gestionarea Deseurilor - Pagina 34
Gestionarea Deseurilor - Pagina 35
Gestionarea Deseurilor - Pagina 36
Gestionarea Deseurilor - Pagina 37
Gestionarea Deseurilor - Pagina 38
Gestionarea Deseurilor - Pagina 39
Gestionarea Deseurilor - Pagina 40
Gestionarea Deseurilor - Pagina 41
Gestionarea Deseurilor - Pagina 42
Gestionarea Deseurilor - Pagina 43
Gestionarea Deseurilor - Pagina 44
Gestionarea Deseurilor - Pagina 45
Gestionarea Deseurilor - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Gestionarea Deseurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord

1.Introducere Managementul deşeurilor solite ridică o problemă majoră în prezent. Colectare şi transportul defectuos al deşeurilor precum şi slaba...

Gestionarea Durabila a Deseurilor Urbane Solide, Gestionarea si Conditiile de Depozitare a Deseurilor Urbane Solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Gestionarea Deșeurilor Nepericuloase din Municipiul Moinești

INTRODUCERE Dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte şi odată cu aceasta creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de...

Gestiunea Deseurilor in Profil Teritorial - Studiu de Caz - Sectorul 3

INTRODUCERE De multe ori ne intrebam unde o sa ajunga planeta noastra, daca va continua acest drum liniar catre autodistrugere. Multi sunt cei...

Plan Local de Gestionare a Deseurilor in Municipiul Suceava

Introducere Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor va fi...

Metode si Tehnologie de Gestionare a Deseurilor

Metode de tratare termica Prin procedeele termice din cadrul tratarii deseurilor se numara incinerarea deseurilor, piroliza deseurilor,...

Deseurile in Bistrita-Nasaud - Descrierea si Analiza Problemei de Mediu

Principalul obiectiv al gestionării deşeurilor trebuie să fie protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva efectelor nocive cauzate de...

Ai nevoie de altceva?