Gestionarea Deseurilor la o Unitate de Desfacere si Vanzare a Produselor Alimentare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Gestionarea Deseurilor la o Unitate de Desfacere si Vanzare a Produselor Alimentare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mosnegutu emilian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Capitolul 1
• Introducere:
Capitolul 2
• Procese tehnologice de producere şi desfacere a preparatelor şi semipreparatelor:
2.1 . Procesul tehnologice de producere şi desfacere a produsului Pizza
2.2 Schema tehnologica de realizare a produsului Pizza
2.2.1 Traseul produselor
2.3 Proprietăţi ale alimentelor
Capitolul 3
• Schema de generare a deşurilor
3.1 Schema de generare a deşeurilor la receptie:
3.4 Calculul deseurilor
Capitolul 4
• Prezentarea deşeurilor din procesele tehnologice
Capitolul 5
• Prezentarea Deseului ales

Extras din document

Capitolul 1

Aspecte generale

În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001: ca fiind orice substanţă, un material sau obiect apărut în urma unui proces biologic (defecaţie, excreţie, respiraţie, căderea frunzelor etc.) sau tehnologic (fabricarea unor piese, prepararea cimentului, a negrului de fum, spălarea cărbunilor etc.), care prin el însuşi, fără a fi supus unei transformări, nu mai poate fi utilizat ca atare.

Sursele de poluare specifice sunt cele industriale, activităţile menajere, mijloacele de transport auto etc. [5].

Deşeurile, de orice fel, rezultate din multiple activităţi umane, constituie o

problemă de o deosebită actualitate, atât datorită creşterii continue a cantităţii şi varietăţii

acestora, cât şi datorită importanţei cantităţii de materii prime nefolosite ce pot fi recuperate şi reintroduse în circuitul economic [5].

Dezvoltarea urbanistică şi teritorială a oraşelor şi creşterea nivelului de trai antrenează producerea unei cantităţi tot mai mari de deşeuri menajere, stradale şi industriale. Efectele dăunătoare ale deşeurilor constau în:

- răspândirea de infecţii prin agenţi patogeni;

- înmulţirea unor insecte şi rozătoare (răspândirea unor maladii);

- poluarea solului, apelor de suprafaţă şi subterane, atmosferei;

- aspectul inestetic al mediului.[5]

Până în prezent, acelaşi obiectiv este prezentat sub diverse denumiri, cum ar fi: deşeuri solide urbane şi industriale, deşeuri organice sau anorganice, deşeuri menajere, stradale şi industriale, rebuturi, refuzurietc. [5].

În domeniul industrial apar trei noţiuni: deşeuri, rebuturi şi reziduuri, care se definesc astfel:

- deşeuri: material sau obiect care prin el însuşi, fără a fi supus unei transformări, nu mai poate fi utilizat. După destinaţie, deşeurile se pot structura la rândul lor în două subgrupe:

• recuperabile;

• irecuperabile,

Iar după origine pot fi grupate, de asemenea în două subgrupe:

- rebut: o maşină, un utilaj sau un produs care nu mai poate fi folosit direct. Produsele, la rândul lor, la faza de control tehnic se separă în produse bune pentru folosinţă şi rebuturi care nu mai pot fi folosite direct;

- reziduuri: materii prime, materiale sau produse care sunt respinse în cursul unei fabricaţii sau a unor activităţi umane (menaj, comerţ etc.).

La rândul lor reziduurile pot fi:

- specifice: sunt deşeuri caracteristice unei anume prelucrări, ca exemplu: aşchiile de metal şi lichidul de răcire pentru atelierele mecanice, nisipul şi bavurile pentru turnătorii etc.;

- curente: sunt deşeurile caracteristice în mod net unei producţii: hârtiile, ambalajele, cauciucurile, plasticul, sticla şi altele care se găsesc în mod curent în diferite industrii dar nu sunt specifice cu natura acestora[5].

Deşeurile pot fi clasificate:

a) Din punct de vedere al originii şi al administrării (tabelul 1.1.):

- deşeuri urbane;

- deşeuri industriale.

b) Funcţie de natura şi locul de producere, deşeuri pot fi clasificate ca în tabelul 1;

c) După durata (timpul) de producere, deşeuri se regăsesc într-un triplu flux:

- de scurtă durată, adică în momentul în care se consumă sau prelucrează materia, şi aici intră deşeurile menajere de fiecare zi şi deşeurile industriale pentru producţie sau pentru comercializare;

- de durată medie, provenite din obiectele uzate de uz personal sau gospodăresc;

- de lungă durată, care apar în momentul când se elimină, degradează materialul.

d) Funcţie de gradul de descompunere:

- biodegradabile, care sunt descompuse de bacterii aerobe şi anaerobe;

- nonbiodegradabile, care nu sunt afectate de procesele biologice.

Tabelul 1

Clasificarea deşeurilor

Nr. crt Denumirea deşeului Provenienţa

1 deşeuri menajere Locuinţe individuale sau colective

Instituţii publice (grădiniţe, şcoli, internate, cămine, creşe, hoteluri, restaurante, cantine, instituţii administrative, unităţi militare etc.)

Întreprinderi comerciale

Unităţi alimentare Întreprinderi industriale (exclusiv cele tehnologice)

2 deşeuri stradale Deşeuri aruncate sau depuse pe căile publice (şosele, străzi, alei, incinte, scări, căi ferate etc.)

3 deşeuri industriale Deşeuri provenite din activitatea industrială (resturi din materia primă, materiale de bază şi cele auxiliare)

4 deşeuri din construcţii Provenite din demontarea sau construirea de obiective industriale sau civile

5 deşeuri comerciale Deşeuri provenite din activitatea de comerţ (ambalare, perisabilitate etc.)

6 deşeuri agricole Deşeuri provenite din unităţile agricole şi zootehnice (inclusiv dejecţiile animaliere)

7 deşeuri sanitare

(patologice) Deşeuri provenite din instituţii de sănătate (spitale, dispensare, sanatorii etc.)

8 deşeuri speciale

(periculoase) Deşeuri explozive, radioactive etc., care necesită

măsuri speciale de tratament

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestionarea Deseurilor la o Unitate de Desfacere si Vanzare a Produselor Alimentare.doc

Alte informatii

Proiect gestionarea deseurilor 2011