Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 195 în total
Cuvinte : 47964
Mărime: 25.13MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.dr. Valentin Popescu

Extras din document

1. Noţiuni introductive

Zăcămintele de substanţe minerale utile sunt corpuri geologice, localizate în scoarţa terestră, unde ocupă spaţii bine definite şi îmbracă diverse forme, mai mult sau mai puţin regulate. În mare, un zăcământ constituie o acumulare naturală de substanţe minerale utile, exploatabilă. Cu alte cuvinte, zăcămintele reprezintă concentraţii naturale de minerale care, după conţinutul lor calitativ şi cantitativ, pot fi utilizate drept combustibili sau materii prime la diverse industrii şi satisfac cerinţa extragerii şi valorificării în condiţii de securitate şi rentabilitate economică. Ele se pot delimita sau nu tranşant faţă de rocile gazdă înconjurătoare, după felul cum sunt sau nu constituite din minerale complet diferite de acestea. În ultimul caz, caracteristic zăcămintelor diseminate, suprafaţa delimitată este suprafaţa de conţinut minim exploatabilă (fig. 1):

Elementele care definesc un zăcământ sunt:

- natura substanţei minerale utile;

- forma şi dimensiunile zăcământului;

- structura şi textura minereului;

- procesul genetic de acumulare;

- tipul de formare;

- poziţia zăcământului în scoarţa terestră.

Fig. 1- Bloc diagramă printr-un zăcământ

1: rocă gazdă sterilă; 2: rocă gazdă slab impregnată

cu minerale ztile sub limita de exploatabilitate; 3: rocă

gazdă puternic mineralizată (corp de minereu); 4: supra-

faţă cu un conţinut minim exploatabilă

Substanţa minerală utilă (smu) reprezintă produse naturale folosite ca atare sau prelucrate, formate şi acumulate în scoarţa terestră prin procese geologice. După conţinut şi utilitate ele pot fi substanţe:

- matalifere;

- nemetalifere;

- energetice;

- hidrominerale.

Aceste substanţe minerale utile (smu) se obţin prin exploatarea agregatelor care le conţin (roci şi minereuri), din acumulările naturale (zăcăminte) şi prelucrarea lor (extracţie, preparare), după necesitate.

Minereul este un agregat natural de minerale care formează masa unui zăcământ şi care constituie o substanţă utilă sau conţine una sau mai multe substanţe valorificabile. Iată câteva exemple de tipuri de minereu: minereu aurifer, minereu polimetalic, minereu de fier, minereu de aluminiu, minereu de cărbune, petrol sau sare. În sens restrâns, notiunea de minereu se referă numai la agregatele de minerale din care se pot extrage unul sau mai multe metale (dacă ne referim la minereuri metalifere). În condiţiile actuale, când mineralele utile nemetalifere au o tot mai mare întrebuinţare, noţiunea s-a extins şi asupra lor. Prin urmare, se poate defini noţiunea de minereu un agregat de unul sau mai multe minerale din care se pot extrage anumite elemente (metale sau metaloizi) ori minerale necesare industriei, în condiţii rentabile.

După numărul elementelor sau mineralelor valorificabile, minereurile pot fi simple sau complexe. Tendinţa actuală este ca toate minereurile să fie valorificate complex, prin recuperarea şi a elementelor minore însoţitoare, asfel încât minereurile simple să devină excepţii.

Părţile componente ale unui minereu sunt:

- minerale utile care constituie sau conţin substanţe de interes economic;

- minerale de gangă, adică constituenţi fără interes economic ai minereului sau partea sterilă (după procesul de prelucrare).

Cantitatea unui minereu este apreciată prin conţinutul său în elemente sau minerale utile. Denumim conţinutul unui minereu, proporţia în greutate sau volum de substanţă utilă din minereu, exprimată de regulă în procente (%). Există cazuri (pentru Au, Ag, Pt, elemente rare şi disperse) când acest conţinut se exprimă în g/t sau părţi per milion (ppm).

Preview document

Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 1
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 2
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 3
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 4
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 5
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 6
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 7
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 8
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 9
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 10
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 11
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 12
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 13
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 14
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 15
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 16
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 17
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 18
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 19
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 20
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 21
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 22
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 23
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 24
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 25
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 26
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 27
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 28
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 29
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 30
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 31
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 32
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 33
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 34
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 35
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 36
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 37
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 38
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 39
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 40
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 41
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 42
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 43
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 44
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 45
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 46
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 47
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 48
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 49
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 50
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 51
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 52
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 53
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 54
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 55
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 56
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 57
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 58
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 59
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 60
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 61
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 62
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 63
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 64
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 65
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 66
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 67
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 68
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 69
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 70
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 71
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 72
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 73
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 74
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 75
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 76
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 77
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 78
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 79
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 80
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 81
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 82
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 83
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 84
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 85
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 86
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 87
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 88
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 89
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 90
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 91
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 92
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 93
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 94
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 95
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 96
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 97
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 98
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 99
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 100
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 101
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 102
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 103
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 104
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 105
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 106
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 107
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 108
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 109
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 110
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 111
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 112
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 113
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 114
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 115
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 116
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 117
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 118
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 119
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 120
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 121
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 122
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 123
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 124
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 125
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 126
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 127
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 128
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 129
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 130
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 131
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 132
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 133
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 134
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 135
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 136
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 137
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 138
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 139
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 140
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 141
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 142
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 143
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 144
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 145
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 146
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 147
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 148
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 149
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 150
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 151
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 152
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 153
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 154
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 155
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 156
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 157
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 158
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 159
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 160
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 161
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 162
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 163
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 164
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 165
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 166
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 167
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 168
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 169
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 170
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 171
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 172
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 173
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 174
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 175
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 176
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 177
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 178
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 179
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 180
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 181
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 182
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 183
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 184
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 185
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 186
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 187
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 188
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 189
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 190
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 191
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 192
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 193
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 194
Gestiunea resurselor neregenerabile - zăcăminte metalifere - Pagina 195

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Resurselor Neregenerabile - Zacaminte Metalifere.doc

Alții au mai descărcat și

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?