Groapa de Gunoi Ecologica

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5177
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balta Stefan

Extras din document

1.Date generale ale proiectului

1.1 Titlul Proiectului

Groapa de gunoi aecologica

1.2 Introducere.Scopul proiectului

În prezent deseurile reprezinta una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului. Mari cantitati de deseuri sunt generate anual. Operatorii economici pot valorifica deseurile proprii, care pot fi tratate, reciclate sau pot fi dirijate catre o instalatie de tratare sau un incinerator.

Deseurile nevalorificate sunt în general depozitate, unele activitati de gestionare a deseurilor pot prezenta un potential risc pentru mediu, deoarece diferitele metode de gestionare implica emisia unor poluanti în mediu.

Gestionarea neadecvata a deseurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului si apei subterane, amenintând sanatatea umana.

Agricultura, industria si alte activitati social-economice reprezinta surse importante de generare a deseurilor.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor trebuie sa implice schimbari semnificative ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbari necesita participarea tuturor segmentelor societati-persoane fizice, întreprinderi, firme, institutii social-economice, institutii de cercetare.

Informatiile privind generarea deseurilor si practicile actuale de gestionare a acestora sunt importante în identificarea riscurilor potentiale pentru mediu si sanatatea umana.

Obiectiv General

“Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor” este elaborat in baza prevederilor Hotararii de Guvern 162/2002 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare, hotarare ce a transpus Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor.

Normativul tehnic contine cerintele si masurile operationale si tehnice pentru depozitarea deseurilor in scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului (apa de suprafata, apa subterana, sol si aer) si asupra sanatatii populatiei, generate de depozitarea deseurilor, pe toata durata de viata a unui depozit. Prin adoptarea acestei reglementari se asigura respectarea tehnicilor de construire a depozitelor de deseuri la nivelul cerintelor europene, aceasta fiind cea mai buna tehnica disponibila la nivel national pentru depozitele de deseuri. La proiectarea si constructia depozitelor de deseuri se vor respecta toate celelalte cerinte legislative din domeniul constructiilor.

Prezentul Normativ tehnic va fi revizuit periodic, in functie de modificarea cerintelor legislative nationale si europene si a conditiilor tehnico-economice.

1.3 Costul total al proiectului

44 milioane de euro

1.4 Posibilitati de finantare

Proiect finanţat cu fonduri PHARE „Pentru mediu curat – Atitudine şi implicare“

2. Descrierea Proiectului

Depozitarea deseurilor

Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin

depozitare pe sol sau in subteran.

In functie de tipurile de deseuri care sunt acceptate, depozitele de deseuri se clasifica dupa cum

urmeaza:

• depozite pentru deseuri periculoase (clasa a);

• depozite pentru deseuri nepericuloase (clasa b);

• depozite pentru deseuri inerte (clasa c).

Proiectarea depozitelor de deseuri

Proiectarea unui depozit de deseuri se face in functie de o serie de factori, dintre care cei mai

importanti sunt:

• cantitatea si natura deseurilor ce urmeaza a fi depozitate – se evalueaza in functie de

prognozele de dezvoltare a localitatilor;

• caracteristicile amplasamentului – in raport cu eficienta economica (dimensiuni, durata de

functionare, distanta de transport a deseurilor) si eficienta ecologica (cerinte legate de

protectia factorilor de mediu si a sanatatii umane) necesar a fi realizate;

• posibilitatile de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului – se evalueaza in functie de

natura deseurilor depozitate, comportarea acestora pe perioada depozitarii, planurile de

dezvoltarea pe termen lung etc.

Alegerea amplasamentului

Alegerea amplasamentului optim dintre mai multe variante posibile se face pe baza unei analize

pluricriteriale care cuprinde:

• criterii geologice, pedologice si hidrogeologice: caracteristicile si modul de dispunere a

straturilor geologice; structura, adancimea si directia de curgere a apei subterane; distanta

fata de cursurile de apa si alte ape de suprafata; starea de inundabilitate a zonei; folosinta

terenului; clasa de seismicitate; criterii legate de pericole de alunecare, tasare;

• criterii climaterice: directia dominanta a vanturilor fata de asezarile umane sau alte

obiective; regimul precipitatiilor;

• criterii economice: capacitatea depozitului si durata de exploatare (minimum 10 ani);

distanta medie de transport al deseurilor; necesitatea unor amenajari secundare (drumuri de

acces, utilitati etc.);

• criterii suplimentare: vizibilitatea amplasamentului si modul de incadrare in peisaj; accesul

la amplasament; existenta unor arii protejate de orice natura; existenta in zona a unor

aeroporturi, linii de inalta tensiune sau obiective militare.

Proiectul unui depozit de deseuri, indiferent de clasa din care face parte, trebuie sa contina toate

datele si informatiile necesare referitoare la fiecare etapa din ciclul de viata al depozitului.

Ca date generale, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

• natura si provenienta deseurilor ce urmeaza a fi depozitate;

• cantitatile de deseuri - corelat cu durata de functionare si capacitatea maxima a deponiei;

• tehnologiile de tratare a deseurilor inainte de depozitare si / sau in incinta depozitului, daca

este cazul.

Pentru faza de constructie, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

• infrastructura depozitului, echipamentele si instalatiile componente, amplasarea acestora in

cadrul incintei, precum si caile de acces;

• asigurarea utilitatilor;

• modul de realizare a bazei si a peretilor laterali ai depozitului – materiale folosite si

caracteristici tehnice ale acestora, incluzand stratul de impermeabilizare natural (grosime,

coeficient de permeabilitate, mod de realizare), stratele geosintetice (geomembrane,

geotextile), sistemul de drenare a levigatului;

• realizarea sistemului de colectare, tratare si eliminare a levigatului;

• arealizarea sistemului de colectare si evacuare (eventual recuperare) a gazului de depozit.

Pentru faza de exploatare, proiectul trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:

• procedura de acceptare a deseurilor la depozitare;

• modul de operare – cuprinzand metoda de depozitare utilizata, nivelarea si compactarea,

acoperirea zilnica, delimitarea zonelor de lucru, colectarea, tratarea si eliminarea levigatului,

colectarea si evacuarea gazului de depozit, necesarul de echipamente mobile si spatiile

destinate intretinerii acestora, instructiuni privind depozitarea anumitor tipuri specifice de

deseuri (materiale pulverulente, obiecte voluminoase, deseuri foarte usoare, respectiv urat

mirositoare);

• auto-monitorizarea tehnologica;

• auto-monitorizarea emisiilor si controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a

depozitului;

• masuri de siguranta pentru prevenirea incendiilor si a exploziilor, inclusiv planul de

interventie in caz de accidente sau avarii;

• masuri de protectia muncii si pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare;

• sistemul de paza si supraveghere.

Preview document

Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 1
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 2
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 3
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 4
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 5
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 6
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 7
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 8
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 9
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 10
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 11
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 12
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 13
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 14
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 15
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 16
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 17
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 18
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 19
Groapa de Gunoi Ecologica - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Groapa de Gunoi Ecologica.doc

Alții au mai descărcat și

Tratarea și Valorificarea Deșeurilor din Industria de Prelucrare a Metalelor Neferoase

Introducere Metalurgia neferoaselor este o ramură a industriei ce se ocupă cu extragerea şi prelucrarea minereurilor, elaborarea şi prelucrarea...

Poluarea cu Cianură

Rezumat Prezentul referat abordeaza problema poluarii cu cianuri. Se urmareste expunerea aspectelor generale cu privire la toxicitatea si efectele...

Deșeuri

ARGUMENT Deşeurile reprezintă o problemă în continuă creştere, la nivel global, regional, precum şi la nivel local. Abordarea problemei...

Depozitarea Deșeurilor

ARGUMENT În prezent, deşeurile reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului. Mari cantităţi de deşeuri sunt...

Deșeuri Periculoase

1. Noţiuni introductive Deşeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit produs, care...

Planul Local de Gestiune a Deseurilor din Tg-Mures

Planul local de gestiune a deseurilor din Târgu Mures face parte din Master Planul pentru Sistemul integrat de gestionare a deseurilor pe judetul...

Iazuri de Decantare

1. CLASIFICAREA IAZURILOR DE DECANTARE Iazurile de decantare sunt construcţii hidrotehnice speciale de retenţie, de tip permeabil, având ca...

Gestionarea Deșeurilor Menajere în Localitatea Târgu Lapuș - Rohia

CAP I CARACTERIZAREA APLASAMENTULUI SI A ZONEI DIN VECINATATE 1.1. LOCALIZARE TARGU LAPUS Târgu Lăpuş este situat în partea de nord-vest a...

Te-ar putea interesa și

Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita

CAPITOLUL I INTRODUCERE POLUAREA - O AMENINŢARE PENTRU OMENIRE Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa omului fiind dependentă de...

Dezvoltarea Rurala Durabila. Studiu de Caz - Orasul Bolintin-Vale, Judetul Giurgiu

I. DEZVOLTAREA RURALA DURABILA. PARTICULARITATI SI PRINCIPII Dezvoltarea este - in esenta - o actiune cu caracter strategic, care are ca scop...

Promovarea Activitatii de Inovare in Colectarea Deseurilor pe Valea Casinului

INTRODUCERE Inovarea managerială nu poate fi altceva decât,creativitatea specifică domeniului managementului, adică a conducerii întreprinderilor,...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 1.1 Scurt istoric al sănătăţii şi securităţii în muncă Din momentul în...

Bucuresti - O Capitala cu Probleme

1. BUCURESTI. LIPSA UNEI STATII DE EPURARE A APEI PUNE ÎN PERICOL SANATATEA POPULATIEI Bucureştiul este singura capitală europeană care nu are...

Colectarea Selectiva a Deseurilor in Judetul Galati

Capitolul I. Consideraţii generale 1.1 Calitatea în sistemul actual de gestionare a deseurilor Scopul acestei proiect este de a implementa /...

Ecotehnologii de Protectie a Mediului

INTRODUCERE Ingineria mediului sau protecția mediului în industrie este o preocupare permanentă a inginerilor de azi, datorită condițiilor impuse...

Captarea si Tratarea Gazelor de la Rampele de Depozitare

1. Obtinerea biogazului in contextul dezvoltarii durabile Conceptul de dezvoltare durabilă s-a conturat într-un moment în care subiectul mediului...

Ai nevoie de altceva?