Guvernanta Corporatista

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Guvernanta Corporatista.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Noţiuni intoductive 3
Modele de guvernanţă corporatistă utilizate de companiile din Uniunea Europeană 5
Importanţa guvernării corporatiste 8
Funcţie a guvernanţei corporatiste - auditul intern 10
Eşecurile guvernanţei corporatiste în Europa 11
Concluzii şi propuneri 15

Extras din document

Noţiuni introductive

Prin acest proiect se doreşte prezentarea rolului pe care diverse modele de conducere ale unei corporaţii, instituţii şi pieţe financiare îl au în cadrul ansamblului economic mondial, în general şi în cadrul economiilor naţionale, în special. Dezbaterea acestui subiect în prezenta lucrare este motivată în principal datorită actualităţii conceptului de „guvernanţă corporatistă”, precum şi datorită importanţei deţinute de conducerea unei companii în contextul ultimelor transformări radicale intervenite la nivelul economiei europene şi, implicit, în contextul noii tendinţe de globalizare financiară.

O definiţie simplă a guvernanţei corporatiste ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o companie cu scopul de a-i creşte performanţa şi valoarea. Practic, se refera la eficienţa sistemelor de management, insistânt pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea şi remunerarea membrilor, credibilitatea situaţiilor finaciare, şi pe eficienţa sistemelor de management al riscului.

În principiu se refera la suportul de decizie şi de control dintr-o companie, obţinut prin reguli şi proceduri formale şi informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât şi operaţional. Şi totuşi, în ciuda literaturii bogate şi a presiunii din partea presei, încă mai sunt confuzii cu privire la guvernanţa corporatistă şi la rolul acesteia. Astfel, multe companii continuă să aibă o privire restransă, oarecum îndreptată spre latura etica şi spre gradul de transparenţă impuse companiilor listate la bursă, fără să facă legătura cu maximizarea valorii companiei. Ce-i drept, guvernanţa corporatistă insistă pe principiile etice şi pe responsabilitatea socială (CSR), dar toate regulile şi procedurile pe care le promovează au un scop final: creşterea valorii companiei. Practic pune în balanţă conformitatea privind reglementările cu performanţa companiei.

Guvernanţa corporativă a apărut şi s-a dezvoltat ca răspuns la o serie spectaculoasă de nereuşite din domeniul privat, într-un timp scurt, ceea ce a dus la pierderea încrederii investitorilor în capacitatea managerilor de a conduce marile corporaţii sau chiar instituţiile publice.

De asemenea, în aprilie 1999, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică considera că guvernarea corporatistă are rolul de a arăta distribuţia drepturilor şi responsabilităţilor dintre diferitele categorii de persoane implicate în companie cum ar fi: consiliul de administraţie, directorii, acţionarii şi alte categorii, stabilind regulile şi procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei anumite companii. Tot Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică consideră că guvernanţa corporatistă reprezintă, în acelaşi timp, atât un set de relaţii între managementul unităţii, consiliul de administraţie, acţionari şi alte grupuri de interesaţi, cât şi structura prin care se stabilesc obiectivele societăţii şi mijloacele necesare pentru ca acestea să fie atinse, precum şi sistemul de stimulente oferite consiliului de administraţie şi conducerii pentru a mări obiectivele în interesul acţionarilor şi al societăţii.

Din cele prezentate anterior, se observă că guvernanţa corporatistă este acea ramură a economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri instituţionale cum ar fi actele constitutive, organigramele şi cadrul legislativ. Această ramură se limitează în cele mai multe cazuri la studii privind modul în care deţinătorii de acţiuni pot să asigure şi să motiveze directorii companiilor astfel încât să primească beneficiile aşteptate de pe urma investiţiilor lor. În acest sens, guvernanţa are rolul de a-i determina pe managerii de nivel înalt să îşi achite obligaţiile într-o astfel de manieră, încât să garanteze şi să protejeze obiectivele factorilor interesaţi din cadrul companiilor.

Conform celor precizate, conceptul de ,,guvernanţă corporatistă” face referire, în aceeaşi măsură, atât la modul în care o corporaţie este condusă şi controlată în vederea atingerii obiectivelor prestabilite, cât şi sistemul prin care această entitate relaţionează cu factorii interesaţi, protejându-le interesele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Guvernanta Corporatista.docx