Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 103 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: drd. chm. Popa Roxana-Gabriela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Introducere.3
Capitolul 1 Caracteristici geografice şi economice ale zonei Motru-Cariera Lupoaia.6
1.1.Caracteristici geografice.6
1.2.Caracteristici economice.12
Capitolul 2 Prezentarea situaţiei actuale din carieră.17
2.1.Lucrări miniere de deschidere.17
2.2.Lucrări miniere de pregătire.17
2.3.Lucrări miniere de exploatare.18
Capitolul 3 Prevederi legislative privind poluarea mediului.23
3.1.Legislaţia din România.24
3.2.Legislaţia europeană.27
Capitolul 4 Caracteristicile factorilor de mediu din perimetrul minier Lupoaia.30
4.1.Solul.30
4.2.Apa.31
4.3.Clima şi calitatea aerului.33
4.4.Elemente de ecologie acvatică şi terestră.41
Capitolul 5 Efectele negative ale activităţii miniere.47
5.1.Modificări asupra geomorfologiei terenului şi peisajului.47
5.2.Protecţia zăcământului, a lucrărilor miniere şi a amenajărilor de suprafaţă.48
5.3. Poluarea şi protecţia solului.54
5.4.Emisii de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor.56
5.4.1.Poluarea şi protecţia apelor de suprafaţă.60
5.4.2. Poluarea şi protecţia apelor subterane.61
5.5.Emisii de poluanţi în aer şi protecţia calităţii aerului.62
5.6.Surse de poluare fonică şi protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.64
5.7.Impactul activităţii miniere asupra factorilor de mediu.69
5.7.1.Impactul produs asupra solului şi subsolului.69
5.7.2. Impactul produs asupra geomorfologiei şi peisajului.71
5.7.3. Impactul produs asupra zăcământului.71
5.7.4.Impactul produs asupra zăcământului de activităţile umane desfăşurate în perimetrul minier de exploatare.72
5.7.5.Impactul produs asupra apelor de activitatea de exploatare a zăcământului.72
5.8. Impactul produs asupra aerului.75
5.8.1.Impactul produs asupra climei.76
5.9. Impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei.76
5.9.1.Vegetaţia.76
5.9.2.Fauna.77
5.10. Impactul produs asupra colectivităţii umane.77
5.11.Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra mediului.78
Capitolul 6 Măsuri privind combaterea efectelor negative ale activităţii miniere.79
6.1.Generalităţi.79
6.2.Activitatea actuală de protecţie a mediului.80
6.3.Măsuri de combatere a poluării apei, solului şi aerului.80
6.4.Refacerea zonelor degradate, nivelarea haldelor, refertilizarea şi recultivarea acestora.81
6.5.Măsuri propuse de protecţie a zăcământului şi a mediului.83
6.5.1.Propuneri privind măsurile de protecţie a zăcământului şi lucrărilor miniere.83
6.5.2. Propuneri privind măsurile de protecţie a mediului.84
Capitolul 7 Evaluarea globală a impactului produs asupra mediului de exploaterea
minieră de cariera Lupoaia.86
Capitolul 8 Concluzii şi propuneri.98
Bibliografie.100
Anexe

Extras din document

Introducere

În accepţiunea politică, ocrotirea naturii, ca şi protecţia mediului înconjurător considerat în ansamblul său, a devenit o condiţie indispensabilă pentru progresul social. În acelaşi timp, realităţile contemporane conving tot mai mult că ideea de politică ecologică trebuie să dobândească aceeaşi importanţă ca şi politica economică, generalizându-se ideea că prognoza ecologică în fundamentarea deciziilor trebuie să aibă aceeaşi importanţă ca şi cea economico-socială.

Conceptul actual de mediu înconjurător are un caracter dinamic, care caută să cunoască şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor. Având ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea factorilor naturali, asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune pentru generaţiile actuale şi viitoare, protecţia mediului înconjurător se realizează prin utilizarea raţională a resurselor naturale, prin prevenirea şi combaterea poluării şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale, cu ajutorul unor mijloace de drept.

Poluarea este una dintre formele cele mai insidioase de atentat în masă asupra sănătăţii colectivităţilor umane. Este un paradox faptul că, pe măsură ce societatea omenească se dezvoltă, poluarea devine tot mai distructivă în procesul productiv şi în consumul personal casnic, deşi ar fi fost de aşteptat ca, dispunând de atâtea mijloace tehnice şi know-how, situaţia să fie tocmai inversă.

„Pământul este poluat - spunea B. Commoner - nu pentru că omul ar fi un animal deosebit de murdar şi nici pentru că specia umană ar fi prea numeroasă. Vina o are societatea omenească, modul în care societatea înţelege să obţină, să repartizeze şi să folosească bogăţiile pe care munca umană le extrage din resursele planetei”.

Dezvoltarea civilizaţiei industriale a produs modificări profunde şi accelerate mediului înconjurător datorită solicitării din ce în ce mai mari a resurselor naturale, a extinderii suprafeţelor cultivate, a despăduririlor masive, a dezvoltării exploatării subsolului, precum şi a altor activităţi cu impact asupra mediului.

Dobândind posibilitatea de a transforma mediul înconjurător, omul nu şi-a pus mult timp problema de a proceda raţional, în condiţii normale de echilibru şi dezvoltare a vieţii. El a sesizat destul de târziu că este, în acelaşi timp, creaţia şi creatorul mediului său înconjurător, care îi asigură existenţa biologică şi intelectuală. Exploatarea iraţională, în primul rând, a resurselor regenerabile (păduri, floră, faună etc.), apoi a celor neregenerabile (bogăţiile minerale ale subsolului), a accentuat efectul nociv al acţiunilor omului asupra naturii.

Pretutindeni în lume, din ce în ce mai insistent, se impun acţiuni majore în sprijinul protecţiei mediului înconjurător.

Componentă importantă a conceptului de dezvoltare durabilă, strategia de protecţie a mediului trebuie gândită astăzi în alternativa acceptată de aproape toate ţările lumii: menţinerea echilibrului ecologic pe plan global, regional sau local înseamnă existenţa în continuare a omenirii.

Industria minieră exercită asupra mediului înconjurător influenţe deosebite, care se manifestă în toate fazele proceselor tehnologice de exploatare şi procesare. Indiferent de metoda aplicată, pentru valorificarea unui zăcământ sunt necesare numeroase şi diferite procese fizice şi chimice, în urma cărora rezultă, pe de o parte, substanţa minerală utilă, iar pe de altă parte, materia sterilă extrasă din zăcământ odată cu utilul.

Condiţiile specifice de zăcământ influenţează mediul înconjurător după cum urmează:

- condiţiile grele de zăcământ, exemplificate prin conţinuturi utile reduse, favorizează producerea de reziduuri în cantităţi mari pentru unitatea de produs util realizată;

- o mare cantitate şi varietate de reziduuri poluante (solide, lichide şi gazoase) cu nocivităţi diferite, ca urmare a diversităţii zăcământului exploatat;

- ocuparea şi degradarea unor mari suprafeţe de teren pentru activitatea de exploatare, haldare şi depozitarea substanţelor minerale utile, precum şi pentru amplasarea instalaţiilor industriale de tot felul necesare proceselor productive;

- producerea reziduurilor în regiunea zăcămintelor situate în zone montane şi de deal, cu spaţii reduse, deseori împădurite, impune: transporturi dificile şi costisitoare, despăduriri, bararea unor văi, ceea ce modifică habitatul natural;

- degradarea terenurilor prin deplasări pe verticală şi orizontală şi prin alunecarea haldelor şi iazurilor de decantare, cu producerea unor accidente cu consecinţe grave;

- poluarea chimică a solului, care poate afecta pentru mulţi ani proprietăţile fertile ale acestuia;

- poluarea cursurilor de apă din regiunea exploatărilor miniere, cu o gravitate deosebită din cauza debitului mic şi a lungimii reduse a râurilor, care fac ineficientă diluarea nocivităţilor şi regenerarea naturală a apelor;

- localităţile miniere cu densitate mare de populaţie sunt amplasate pe văi intens poluate cu reziduuri miniere de tot felul şi nu oferă întotdeauna un climat adecvat condiţiilor optime de trai.

Fisiere in arhiva (5):

  • Anexa.doc
  • Coperta.doc
  • Cuprins.doc
  • Licenta.doc
  • PrimaPg.doc

Alte informatii

Lucrarea a fost sustinuta in anul 2006 la Universitatea Constantin Brancusi Tg-Jiu, Facultatea de Inginerie, specializarea Ingineria Mediului