Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 29844
Mărime: 2.75MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: drd. chm. Popa Roxana-Gabriela
Lucrarea a fost sustinuta in anul 2006 la Universitatea Constantin Brancusi Tg-Jiu, Facultatea de Inginerie, specializarea Ingineria Mediului

Cuprins

Introducere.3

Capitolul 1 Caracteristici geografice şi economice ale zonei Motru-Cariera Lupoaia.6

1.1.Caracteristici geografice.6

1.2.Caracteristici economice.12

Capitolul 2 Prezentarea situaţiei actuale din carieră.17

2.1.Lucrări miniere de deschidere.17

2.2.Lucrări miniere de pregătire.17

2.3.Lucrări miniere de exploatare.18

Capitolul 3 Prevederi legislative privind poluarea mediului.23

3.1.Legislaţia din România.24

3.2.Legislaţia europeană.27

Capitolul 4 Caracteristicile factorilor de mediu din perimetrul minier Lupoaia.30

4.1.Solul.30

4.2.Apa.31

4.3.Clima şi calitatea aerului.33

4.4.Elemente de ecologie acvatică şi terestră.41

Capitolul 5 Efectele negative ale activităţii miniere.47

5.1.Modificări asupra geomorfologiei terenului şi peisajului.47

5.2.Protecţia zăcământului, a lucrărilor miniere şi a amenajărilor de suprafaţă.48

5.3. Poluarea şi protecţia solului.54

5.4.Emisii de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor.56

5.4.1.Poluarea şi protecţia apelor de suprafaţă.60

5.4.2. Poluarea şi protecţia apelor subterane.61

5.5.Emisii de poluanţi în aer şi protecţia calităţii aerului.62

5.6.Surse de poluare fonică şi protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.64

5.7.Impactul activităţii miniere asupra factorilor de mediu.69

5.7.1.Impactul produs asupra solului şi subsolului.69

5.7.2. Impactul produs asupra geomorfologiei şi peisajului.71

5.7.3. Impactul produs asupra zăcământului.71

5.7.4.Impactul produs asupra zăcământului de activităţile umane desfăşurate în perimetrul minier de exploatare.72

5.7.5.Impactul produs asupra apelor de activitatea de exploatare a zăcământului.72

5.8. Impactul produs asupra aerului.75

5.8.1.Impactul produs asupra climei.76

5.9. Impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei.76

5.9.1.Vegetaţia.76

5.9.2.Fauna.77

5.10. Impactul produs asupra colectivităţii umane.77

5.11.Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra mediului.78

Capitolul 6 Măsuri privind combaterea efectelor negative ale activităţii miniere.79

6.1.Generalităţi.79

6.2.Activitatea actuală de protecţie a mediului.80

6.3.Măsuri de combatere a poluării apei, solului şi aerului.80

6.4.Refacerea zonelor degradate, nivelarea haldelor, refertilizarea şi recultivarea acestora.81

6.5.Măsuri propuse de protecţie a zăcământului şi a mediului.83

6.5.1.Propuneri privind măsurile de protecţie a zăcământului şi lucrărilor miniere.83

6.5.2. Propuneri privind măsurile de protecţie a mediului.84

Capitolul 7 Evaluarea globală a impactului produs asupra mediului de exploaterea

minieră de cariera Lupoaia.86

Capitolul 8 Concluzii şi propuneri.98

Bibliografie.100

Anexe

Extras din document

Introducere

În accepţiunea politică, ocrotirea naturii, ca şi protecţia mediului înconjurător considerat în ansamblul său, a devenit o condiţie indispensabilă pentru progresul social. În acelaşi timp, realităţile contemporane conving tot mai mult că ideea de politică ecologică trebuie să dobândească aceeaşi importanţă ca şi politica economică, generalizându-se ideea că prognoza ecologică în fundamentarea deciziilor trebuie să aibă aceeaşi importanţă ca şi cea economico-socială.

Conceptul actual de mediu înconjurător are un caracter dinamic, care caută să cunoască şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor. Având ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea factorilor naturali, asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune pentru generaţiile actuale şi viitoare, protecţia mediului înconjurător se realizează prin utilizarea raţională a resurselor naturale, prin prevenirea şi combaterea poluării şi a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale, cu ajutorul unor mijloace de drept.

Poluarea este una dintre formele cele mai insidioase de atentat în masă asupra sănătăţii colectivităţilor umane. Este un paradox faptul că, pe măsură ce societatea omenească se dezvoltă, poluarea devine tot mai distructivă în procesul productiv şi în consumul personal casnic, deşi ar fi fost de aşteptat ca, dispunând de atâtea mijloace tehnice şi know-how, situaţia să fie tocmai inversă.

„Pământul este poluat - spunea B. Commoner - nu pentru că omul ar fi un animal deosebit de murdar şi nici pentru că specia umană ar fi prea numeroasă. Vina o are societatea omenească, modul în care societatea înţelege să obţină, să repartizeze şi să folosească bogăţiile pe care munca umană le extrage din resursele planetei”.

Dezvoltarea civilizaţiei industriale a produs modificări profunde şi accelerate mediului înconjurător datorită solicitării din ce în ce mai mari a resurselor naturale, a extinderii suprafeţelor cultivate, a despăduririlor masive, a dezvoltării exploatării subsolului, precum şi a altor activităţi cu impact asupra mediului.

Dobândind posibilitatea de a transforma mediul înconjurător, omul nu şi-a pus mult timp problema de a proceda raţional, în condiţii normale de echilibru şi dezvoltare a vieţii. El a sesizat destul de târziu că este, în acelaşi timp, creaţia şi creatorul mediului său înconjurător, care îi asigură existenţa biologică şi intelectuală. Exploatarea iraţională, în primul rând, a resurselor regenerabile (păduri, floră, faună etc.), apoi a celor neregenerabile (bogăţiile minerale ale subsolului), a accentuat efectul nociv al acţiunilor omului asupra naturii.

Pretutindeni în lume, din ce în ce mai insistent, se impun acţiuni majore în sprijinul protecţiei mediului înconjurător.

Componentă importantă a conceptului de dezvoltare durabilă, strategia de protecţie a mediului trebuie gândită astăzi în alternativa acceptată de aproape toate ţările lumii: menţinerea echilibrului ecologic pe plan global, regional sau local înseamnă existenţa în continuare a omenirii.

Industria minieră exercită asupra mediului înconjurător influenţe deosebite, care se manifestă în toate fazele proceselor tehnologice de exploatare şi procesare. Indiferent de metoda aplicată, pentru valorificarea unui zăcământ sunt necesare numeroase şi diferite procese fizice şi chimice, în urma cărora rezultă, pe de o parte, substanţa minerală utilă, iar pe de altă parte, materia sterilă extrasă din zăcământ odată cu utilul.

Condiţiile specifice de zăcământ influenţează mediul înconjurător după cum urmează:

- condiţiile grele de zăcământ, exemplificate prin conţinuturi utile reduse, favorizează producerea de reziduuri în cantităţi mari pentru unitatea de produs util realizată;

- o mare cantitate şi varietate de reziduuri poluante (solide, lichide şi gazoase) cu nocivităţi diferite, ca urmare a diversităţii zăcământului exploatat;

- ocuparea şi degradarea unor mari suprafeţe de teren pentru activitatea de exploatare, haldare şi depozitarea substanţelor minerale utile, precum şi pentru amplasarea instalaţiilor industriale de tot felul necesare proceselor productive;

- producerea reziduurilor în regiunea zăcămintelor situate în zone montane şi de deal, cu spaţii reduse, deseori împădurite, impune: transporturi dificile şi costisitoare, despăduriri, bararea unor văi, ceea ce modifică habitatul natural;

- degradarea terenurilor prin deplasări pe verticală şi orizontală şi prin alunecarea haldelor şi iazurilor de decantare, cu producerea unor accidente cu consecinţe grave;

- poluarea chimică a solului, care poate afecta pentru mulţi ani proprietăţile fertile ale acestuia;

- poluarea cursurilor de apă din regiunea exploatărilor miniere, cu o gravitate deosebită din cauza debitului mic şi a lungimii reduse a râurilor, care fac ineficientă diluarea nocivităţilor şi regenerarea naturală a apelor;

- localităţile miniere cu densitate mare de populaţie sunt amplasate pe văi intens poluate cu reziduuri miniere de tot felul şi nu oferă întotdeauna un climat adecvat condiţiilor optime de trai.

Preview document

Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 1
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 2
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 3
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 4
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 5
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 6
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 7
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 8
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 9
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 10
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 11
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 12
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 13
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 14
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 15
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 16
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 17
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 18
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 19
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 20
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 21
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 22
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 23
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 24
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 25
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 26
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 27
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 28
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 29
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 30
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 31
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 32
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 33
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 34
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 35
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 36
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 37
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 38
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 39
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 40
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 41
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 42
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 43
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 44
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 45
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 46
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 47
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 48
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 49
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 50
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 51
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 52
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 53
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 54
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 55
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 56
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 57
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 58
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 59
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 60
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 61
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 62
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 63
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 64
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 65
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 66
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 67
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 68
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 69
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 70
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 71
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 72
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 73
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 74
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 75
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 76
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 77
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 78
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 79
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 80
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 81
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 82
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 83
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 84
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 85
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 86
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 87
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 88
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 89
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 90
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 91
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 92
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 93
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 94
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 95
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 96
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 97
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 98
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 99
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 100
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 101
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 102
Impactul Activitatilor Antropice din Zona Motru–Cariera Lupoaia Asupra Solului - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Anexa.doc
  • Coperta.doc
  • Cuprins.doc
  • Licenta.doc
  • PrimaPg.doc

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Tratarea și Epurarea Apelor Uzate

Capitolul 1. ETAPA I 1.1.Determinarea gradului de epurare Gradul de epurare (GE) este definit ca procentul de reducere, ca urmare a epurarii, a...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate

Să se proiecteze o staţie de epurare pentru o localitate cu 343000 de locuitori în care se desfăşoară următoarele activităţi economice: 1. O...

Degradarea Biodiversitatii din Valea Valsanului Datorata Presiunii Antropice

Introducere Dintre resursele naturale regenerabile ale României fac parte: resursele de apă, constituite din apele de suprafaţă (râuri, lacuri,...

Proiectarea unei Instalatii de Epurare a Apelor Uzate

În acest proiect este prezentată tehnologia de epurare a apei uzate, ce constă în îndepărtarea din apele uzate a substanţelor toxice, a...

Proiectarea Instalatiei de Separare prin Absorbtia in Apa a Amoniacului si dintr-un Amestec Gazos Aer - Amoniac

Cap I. TEMA DE PROIECTARE 1.1. Prezentarea temei Sa se intocmeasca proiectul tehnologic de separare prin absorbtie a amoniacului dintr-un amestec...

Ai nevoie de altceva?