Impactul Deseurilor Medicale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Impactul Deseurilor Medicale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Trica C

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

I. Date generale privind ONG-ul Asociatia Expertilor de Mediu
1.1 Caracterizarea ONG-ulu
1.2 Patrimoniu
1.3 Structura organizatorică a ONG-ului
1.4 Parteneri
1.5 Finantatori
1.6 Descrierea proiectului Poluantii Organici Persistenti - Deseurile Medicale
II. Plan de minimizare a deseurilor medicale
2.1 Generalitati
2.2 Masuri privind minimizarea deseuri rezultate din activitatea medicala
2.2.1 Reducerea la sursa
2.2.2 Reciclarea reutilizarea deseurilor medicale
2.2.3 Colectarea separata a deseurilor
2.2.4 Utilizarea unor practici generale
2.2.5 Metode ce pot fi utilizate de unitatile sanitare
2.3Consecinte socio-economice, asupra mediului si sãnãtãtii
2.4 Recomandãri ale ONG-ului
III. Concluzii si propuneri
Analiza SWOT

Extras din document

I. Date generale privind ONG-ul Asociatia Expertilor de Mediu

1.1Caracterizarea ONG-ului

Asociatia Expertiolor de Mediu este o persoana juridica romana de drept privat fara scop lucrative ,autonoma si apolitica ,care activeaza in domeniul protectiei mediului.

Asociatia Expertiolor de Mediu este o persoana juridica romana de drept privat fara scop lucrative ,autonoma si apolitica ,care activeaza in domeniul protectiei mediului.

Fondata in anul 2001 ,Asociatia Expertilor de Mediu sustine dezvoltarea durabila prin:

Initierea si implementarea unor proiecte pe termen scurt,mediu si lung ,stabilirea si realizarea unor obiective relevante si aplicabile,avand rezultate masurabile privind imbunatatirea mediului inconjurator ,constituind totodata un real sprijin pentru factorii de decizie si pentru public.

AEM are sediul in Bucuresti , B-dul Mihail Kogalniceanu nr.55, et.6, ap.34, sector 5.

Proiectul intitulat “Impactul deseurilor medicale asupra mediului” este un proiect sustinut de catre ONG-ul Asociatia Expertilor de Mediu ce vizeaza un segment foarte important al sanatatii

Insa imbraca o forma generala sub denumirea stiintifica de “Poluanti Organici Persistenti”.

Cu ajutorul datelor colectate de pe site-ul Asociatia Expertilor de Mediu precum si alte surse

mass-media sau carti de specialitate voi prezenta aspecte care conduc la acest impact precum si un plan de reducere a deseurilor medicale ce ridica o grava problema atat pentru sanatatea umana cat si pentru mediu inconjurator

Asociatia Expertiolor de Mediu este o persoana juridica romana de drept privat fara scop lucrative ,autonoma si apolitica ,care activeaza in domeniul protectiei mediului.

Fondata in anul 2001 ,Asociatia Expertilor de Mediu sustine dezvoltarea durabila prin:

Initierea si implementarea unor proiecte pe termen scurt,mediu si lung ,stabilirea si realizarea unor obiective relevante si aplicabile,avand rezultate masurabile privind imbunatatirea mediului inconjurator ,constituind totodata un real sprijin pentru factorii de decizie si pentru public.

1.2 Patrimoniul

Contribuţiile băneşti efectuate în valută vor fi transformate în lei, luându-se în considerare cursul de schimb al monedei naţionale din ziua plăţii. Contribuţiile materiale vor trebui să fie în prealabil expertizate de către un expert autorizat,în vederea stabilirii valorii lor şi a posibilităţii de a fi valorificate în interesul Asociaţiei.

- Veniturile

Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţii ale membrilor asociaţi;

b) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza

statutului;

c) venituri din activităţi economice cu caracter accesoriu desfăşurate în condiţiile legii şi în scopul realizării misiunii şi obiectivelor Asociaţiei;

d) donaţii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare, sponsorizări, etc.;

e) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

g) alte încasări sau contribuţii prevăzute de lege.

Destinaţia încasărilor

- Încasările realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia sa

Gestionarea patrimoniului

Gestionarea patrimoniului Asociaţiei se va face cu respectarea prevederilor legale,

aplicate în mod corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi nonprofit

al acesteia.

- Compunerea patrimoniului

Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei cât şi în valută, în condiţiile prevăzute

de lege. Asociaţia poate deţine active mobile şi imobile în ţară şi în străinătate.

1.3 Structura organizatorică a ONG-ului

AEM este condusa de un Consiliu de Administratie avand urmatoarea componenta:

1.4 Parteneri

AEM se afla in parteneriat cu Clubul ecologic UNESCO Pro Natura care si ea la randul ei este o Organizatie Neguvernamentala constituita in anul 1991 avand misiunea de a promova conservarea naturii si dezvoltarea durabila in Romania in corelarea cu principiile si programele UNESCO referitoare la protectia mediului.

O activitate importanta care AEM o desfasoara este promovarea schimburilor de experienta intre experti in domeniul protectiei mediului , facilitarea si promovarea comunicarii , transferul de tehnologie intre diverse organisme si organizatii nationale si internationale

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Deseurilor Medicale.doc

Alte informatii

Deseuri medicale ,grafice tabele de pe asociatia expertilor de mediu ,impactul deseurilor periculoase asupra mediului si sanatatii umane.