Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 41150
Mărime: 3.49MB (arhivat)
Publicat de: Aleodor Bălan
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iordan Novac
UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA FACULTATEA DE ELECTROMECANICA NAVALA INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

Cuprins

 1. I. NOTIUNI GENERALE
 2. 1. Notiuni generale despre produsele petroliere;
 3. 2. Clasificarea produselor petroliere;
 4. 3. Statistica accidentelor marine avand drept consecinta deversarile de hidrocarburi;
 5. 3.1. La nivel global;
 6. 3.2. La nivel local;
 7. 4. Impactul asupra mediului.
 8. II. ANALIZA A RISCURILOR POTENTIALE IN CAZ DE SINISTRU
 9. 1. Factori abiotici;
 10. 1.1. Apa;
 11. 1.2. Aer;
 12. 1.3. Sol;
 13. 2. Factori biotici;
 14. 2.1. Flora si fauna;
 15. 2.2. Populatia.
 16. III. IMPACTUL ECOLOGIC SI ECONOMIC AL SINISTRULUI
 17. 1. Impactul ecologic;
 18. 2. Impactul economic;
 19. 3. Impactul socio-politic.
 20. IV. METODE ŞI ECHIPAMENTE DE DEPOLUARE
 21. V. STUDIU DE CAZ
 22. 1. Accidentul navei “ Paris “;
 23. 1.1. Prezentarea Portului Constanta
 24. 1.2. Catastrofa
 25. 1.3. Istoricul naufragiului navelor “Paris” si “YOU XIU”
 26. 1.4. Operatiunile de cautare si salvare
 27. 1.5. Ancheta privind stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii catastrofei
 28. 1.6. Raportul comisiei de cercetare a cauzelor si imprejurarilor producerii naufragiului
 29. 1.7. Catastrofa reflectata in unele publicatii locale si centrale din Romania
 30. 2. Simularea posibilelor scenarii de urgenta.
 31. VI. CONVENŢIA PRIVIND PROTECŢIA MĂRII NEGRE ÎMPOTRIVA POLUĂRII. CONCLUZII
 32. ANEXE
 33. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

I. NOTIUNI GENERALE

1. Noţiuni generale despre produsele petroliere

În ceea ce priveşte modul de formare a petroului brut (ţiţei) s-au emis mai multe ipoteze, însă doar două teorii s-au conturat mai bine, anume, acelea care consideră că originea ţiţeiului este de natură anorganică, respectiv organică.

Teoria anorganică asupra originii ţiţeiului a fost formulată de M. Berthelot şi a fost completată şi susţinută de D.I. Mendeleer. Această teorie afirmă că ţiţeiul s-a format în straturile adânci ale scoarţei terestre prin acţiunea apei asupra carburilor metalice (CaCI2, Al4C3 etc. care în contact cu apa se descompun, rezultând acetilenă, metan şi alte hidrocarburi), dar nu a putut explica prezenţa în ţiţei a compuşilor optic activi şi a celor cu fosfor. Hidrocarburile nesaturate, sub acţiunea temperaturii şi presiunii ridicate din interiorul pământului şi în prezenta catalizatorilor naturali, s-au polimerizat, formând aşa numitul „aur negru".

Teoria organică se bazează pe câteva ipoteze şi anume:

• a originii vegetale (Figuier), care susţine că ţiţeiul este format în urma descompunerii plantelor moarte şi a transformării lor în mâl, care prin depunere la mare adâncime pe fundul apelor, în decurs de milioane de ani, a suferit procese de descompunere şi transformare ce s-au produs în absenţa aerului şi sub influenţa căldurii terestre, a presiunii ridicate şi probabil, a unor bacterii anaerobe;

• a originii animale (Engler), conform căreia petrolul brut se obţine din transformarea grăsimilor animalelor marine, în special a peştilor, la temperaturi şi presiuni mari în scoarţa pământului;

• a originii mixte vegetale - animale (Potonie) prin care aşa numitul astăzi „sânge al economiei" s-a format în urma transformărilor chimice sub influenţa temperaturii şi a presiunii ridicate a sapropelului

Teoria originii organice mixte vegetale - animale este însă cea mai acceptată.

Aşadar, sapropelul constituie primul stadiu de transformare a substanţelor organice, care are loc în timpul sedimentării şi stă la baza formării bitumului în etapa următoare mai lungă când se produc transformări biochimice şi geochimice în această etapă, important este procesul de saponificare, în cadrul căruia grăsimile se transformă într-o primă fază în glicerina şi în acizi graşi liberi. Cu timpul ele devin cetone şi apoi hidrocarburi, obtinându-se în final bitumuri care pot fi libere (formate din hidrocarburi uşoare, fără legături puternice cu roca mamă: gazele naturale, ţiţeiul) şi cu o construcţie chimică complexă (legate de roca mamă care nu se pot separa decât prin distilare forţată la temperaturi ridicate transformându-se în hidrocarburi libere mai uşoare: şisturile bituminoase, şisturile negre şi cărbunoase) (Cogălniceanu, Al. & Cogălniceanu, D., 1998).

Formarea zăcămintelor de petrol are loc ulterior, în urma unor procese de migraţie şi acumulare prin care au luat naştere concentraţii mari de petrol în zone relativ mici din scoarţa pământului (Beral & Zapan, 1973).

Petrolul se găseşte în zăcăminte primare sau secundare (în care a pătruns prin migrare din zăcămintele primare sub acţiunea presiunii gazelor). După pătrunderea în roca de înmagazinare (calcarul, gresia, dolomitul, marnele şi nisipul au totdeauna pori şi fisuri), petrolul poate să se separe de apă şi de gazele care îl însoţesc, formând în acelaşi rezervor trei straturi distincte, apă, petrol şi gaze, în zăcământ, petrolul se găseşte sub presiune din cauza hidrocarburilor gazoase dizolvate.

2. Clasificarea produselor petroliere

Petrolul este un amestec de hidrocarburi (gazoase şi solide dizolvate în hidrocarburi lichide), a căror compoziţie poate varia de la un zăcământ la altul, sau în cadrul aceluiaşi zăcământ la diferite momente şi adâncimi pentru un anumit foraj. Are în compoziţia sa pe lângă hidrocarburi (în procente semnificative) şi alţi diferiţi compuşi organici în proporţii mici, ce conţin N2, S, 02, precum şi metale grele (Fe, Ni, V, Cr) (Overstreet & Galt, 1995).

Petrolurile variază după natura hidrocarburilor (hidrocarburi parafinice, naftenice, aromatice etc), după compuşii cu sulf, azot şi după sărurile diferitelor metale cu acizii organici care intră în componenţa lor.

Hidrocarburile existente în petrol fac parte din următoarele clase: hidrocarburi saturate (aciclice şi ciclice) şi hidrocarburi aromatice (Fig.II.1). Petrolul nu conţine hidrocarburi nesaturate (acestea pot apărea însă în unele produse de cracare).

a) Alcanii (parafinele) (CnH2n+2) sunt hidrocarburi saturate aciclice, ce se găsesc în proporţia cea mai mare în petrol, cu precădere în fracţiunile uşoare (metan - CH4, etan - C2H6, propan - C3H8). Sunt compuşi inerţi din punct de vedere chimic (parum affinis = afinitate redusă) şi se caracterizează prin aceea că au toţi atomii de C dispuşi în catene deschise liniare sau ramificate. Ele pot exista în toate stările de agregare: gazoasă, lichidă, solidă şi semi-solidă (gelatină), în funcţie de numărul atomilor de carbon pe care-l posedă (Overstreet & Galt, 1995). Astfel, gazele de sondă sunt alcătuite aproape numai din alcani inferiori, care se găsesc amestecaţi în zăcământ (adeseori ei erup din pământ formând gaze naturale). În fracţiunile cu puncte de fierbere mai înalte (fracţiuni medii), proporţia de alcani scade. Parafina care este formată din alcani cu un număr mare de atomi de carbon (peste 16), se găseşte în proporţii ridicate în fracţiunile de ulei.

b) Cicloalcanii (naftenele) (CnH2n) sunt hidrocarburi saturate ciclice, ce se găsesc de asemenea în proporţie mare şi sunt caracterizate prin aceea că atomii de C sunt dispuşi în formă circulară, pe unul sau mai multe inele (ex. ciclopentan - C5H10, ciclohexan - C6H12). În petroluri există numai naftene cu cicluri de C5 şi C6. în fracţiunile inferioare se găsesc derivaţi ai ciclopentanului şi ciclohexanului, iar în fracţiunile superioare sunt prezente naftene policiclice cu 2-6 cicluri, în ale căror molecule se găsesc şi catene alchilice. Se caracterizează prin rezistenţă şi densitate uşor mai ridicată decât a parafinelor, la aceeaşi temperatură de fierbere.

c) Hidrocarburile aromatice (arene) se găsesc în proporţie mai redusă decât celelalte hidrocarburi. Ele au la bază inelul clasic al benzenului (cu 6 atomi de C). Totuşi, proporţia lor în petrol variază în limite foare largi. Astfel, în fracţiunile uşoare se găsesc în proporţie de 4-20% hidrocarburi aromatice monociclice; în fracţiunile care fierb peste 200 °C, creşte conţinutul în compuşi cu mai multe nuclee aromatice. Cu cât conţinutul în hidrocarburi aromatice din fracţiunile grele este mai mare, cu atât petrolul respectiv conţine mai mult asfalt.

Preview document

Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 1
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 2
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 3
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 4
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 5
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 6
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 7
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 8
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 9
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 10
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 11
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 12
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 13
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 14
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 15
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 16
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 17
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 18
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 19
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 20
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 21
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 22
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 23
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 24
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 25
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 26
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 27
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 28
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 29
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 30
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 31
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 32
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 33
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 34
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 35
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 36
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 37
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 38
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 39
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 40
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 41
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 42
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 43
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 44
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 45
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 46
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 47
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 48
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 49
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 50
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 51
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 52
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 53
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 54
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 55
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 56
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 57
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 58
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 59
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 60
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 61
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 62
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 63
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 64
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 65
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 66
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 67
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 68
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 69
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 70
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 71
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 72
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 73
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 74
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 75
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 76
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 77
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 78
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 79
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 80
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 81
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 82
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 83
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 84
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 85
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 86
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 87
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 88
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 89
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 90
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 91
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 92
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 93
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 94
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 95
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 96
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 97
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 98
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 99
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 100
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 101
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 102
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 103
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 104
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 105
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 106
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 107
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 108
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 109
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 110
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 111
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 112
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 113
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 114
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 115
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 116
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 117
Impactul ecologic și economic al deversărilor de hidrocarburi în Marea Neagră - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Impactul Ecologic si Economic al Deversarilor de Hidrocarburi in Marea Neagra.doc

Alții au mai descărcat și

Ecosisteme Naturale - Marea Neagră

Cap I. Ecologia ca ştiinţă – noţiuni generale Motto: “Ecologia restaurează demnitatea omului de a fi cetăţean al biosferei, cu toate drepturile şi...

Tehnologii Avansate de Depoluare a Apei

Tratamentul primar şi secundar elimina majoritatea BOD şi SS (Suspended Solids) gasite în apele reziduale. Totuşi, într-un număr tot mai mare de...

Degradarea Plajelor din România

„Ridicarea nivelului mării este, fără îndoială, cel mai important şi mai vizibil efect al încălzirii globale din acest secol, al efectului de...

Poluare și Tehnici de Depoluare a Mediului

1. Definiţi si clasificaţi termenii: mediu, poluare, surse de poluare, factori poluanti Mediu, mediu înconjurător, mediu ambiant reprezintă...

Metode și Tehnici de Depoluare a Apelor

Metode si tehnici de depoluare a apelor Poluarea reprezinta contaminarea mediului inconjurator cu materiale care interfereaza cu sanatatea umana,...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?