Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 25907
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Oros
UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE RESURSE MINERALE ŞI MEDIU EVALUAREA IMPACTULUI ŞI RISCULUI PENTRU MEDIU

Cuprins

Cuprins

1.Introducere

1.1.Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

1.2. Scopul proiectului

2.Aspecte legale

2.1. Cadrul legal

2.2 Legislaţie conexă

2.3. Obiective şi cerinţe / ţinte naţionale pentru planificarea în gestionarea deşeurilor

3.Situaţia existentă

3.1.Calculul populaţiei deservite

3.2. Estimarea volumelor si cantităţilor ce vor fi generate în perioada 2012-2042

3.3. Compoziţia medie a deşeurilor

3.4. Calculul cantităţii de deşeuri

3.5. Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale

3.6. Eliminarea deşeurilor municipale

4.Alegerea şi descrierea locaţiei

4.1. Date generale privind zona geografică

4.2. Analiza şi alegerea variantelor

4.2.1. Geologia şi geomorfologia regiunii

4.2.2. Meteorologie și caracteristici climatice

4.2.3. Vegetația

4.2.4. Fauna

4.2.5. Solurile

5.Managementul propus

5.1. Scurta descriere a managementului

6.Colectarea deşeurilor

6.1. Sisteme de pubele

6.2. Sisteme de containere speciale pentru materiale reciclabile

6.3. Sisteme de colectare

6.4. Proceduri de colectare

7.Transportul deşeurilor

7.1. Transportul rutier al deşeurilor

7.2. Necesarul de autovehicule

8. Centrul Integrat de Management al deşeurilor şi Depozitul ecologic de deşeuri

8.1.Suprafaţa şi situaţia juridică

8.2.Informarea publică, asistenţa tehnică şi supervizarea

8.3. Perioada de realizare / executie

8.4. Informaţii privind producţia ce urmează a fi obţinută şi energia necesară pentru procesul tehnologic

8.5 Informaţii despre modalităţile propuse pentru conectare la infrastructura existentă

8.6. Descrierea funcţională şi tehnologică a centrului integrat de management al deşeurilor

8.6.1.Depozitul ecologic

8.6.2.Calculul suprafeţei depozitului şi a volumului depozitat

8.6.3.Zona tehnică

8.6.4.Procedura de acceptare a deşeurilor la centrul integrat de management al deşeurilor şi exploatarea zonei de depozitare

8.6.5.Lista de deşeuri acceptate in centrul integrat de management al deşeurilor :

9. Staţia de sortare a deşeurilor

9.1.Lista deşeuri acceptate - statia de sortare

9.2.Descrierea fluxului de deşeuri:

9.3.Sita tambur

9.4.Separatorul balistic

9.5.Instalaţia de aspirare

9.6.Separatorul magnetic

9.7.Posturi de sortare

9.8.Presa de balotat

10.Staţia de compostare

10.1. Date de proiectare:

10.2.Descriere fluxului de deşeuri

10.2.1.Zona de receptie a deşeurilor

10.2.2.Construirea brazdelor de compostare

10.2.3.Procesul de maturare

10.2.4.Stocarea compostului

10.3.Lista deşeuri acceptate statia de compostare

11.Depozitul ecologic

11.1.Etanasare si sistem de drenaj

11.2.Sistemul de colectare a biogazului:

11.3.Sistemul de colectare a apei pluviale:

11.4.Sistem de colectare a levigatului:

12.Zona tehnica a centrul integrat de management al deşeurilor

12.1. Clădirea adiminstrativa

12.2.Cladirea de receptie si cantarul

12.3.Atelierul mecanic

12.4.Statia de alimentare cu carburanti

12.5.Statia de spalare a vehiculelor

12.6.Bazinul de stocare a levigatului

12.7.Bazin de evapotranspiratie a apei pluviale

12.8.Puturile de monitorizare a apei subterane

12.9.Statia de tratare a apei uzate

13. Impactul asupra mediului

13.1 Metodologie

13.2. Apa

13.2.1. Sursele de poluare a apei

13.2.2. Impactul prognozat

13.2.3.Masuri

13.3. Aer

13.3.1. Surse de poluare a aerului

13.3.2. Impactul prognozat

13.3.3. Masuri de reducere a impactului

13.4. Solul si geologia

13.4.1. Sursele de poluare a solului

13.4.2. Impactul prognozat

13.5. Zgomotul

13.5.1. Surse se poluare fonica

13.5.2. Masuri de atenuare a impactului zgomotului

13.6. Biodiversitatea

13.6.1. Impactul prognozat

13.6.2. Masuri de atenuare a impactului prognozat

13.7. Peisajul

13.7.1. Impactul prognozat

13.7.2. Masuri de atenuare

13.8. Conditii sociale si economice

2.8.1. Impactul prognozat

13.8.2. Masuri de atenuare a impactului prognozat

13.9. Conditii culturale si etnice, mostenire culturala

13.10. Monitorizarea

Extras din document

1.Introducere

Managementul deşeurilor solite ridică o problemă majoră în prezent. Colectare şi transportul defectuos al deşeurilor precum şi slaba cantitate de reciclare şi reutilizare a acestora a determinat formarea unei cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri depozitate, uneori la voia întâmplării şi de cele mai multe ori în condiţii neprielnice care pot afecta sănătatea populaţiei şi pot duce la distrugerea habitatelor şi ecosistemelor. Pentru a preveni şi controla fluxul de circulaţie a deşeurilor s-au implementat mai multe sisteme de management ale acestora, precum şi sisteme de valorificare a deşeurilor moderne care permit reutilizarea a unei cantităţi mari de deşeuri şi depozitarea din ce în ce mai puţin.

1.1.Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Pentru a veni în ajutorul autorităţilor locale s-au elaborat în primul rând planuri naţionale de gestionare a deşeurilor din care au derivat ulterior planuri judeţene şi locale de gestionare a deşeurilor.

Planurile de gestionare a deşeurilor au un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deşeurilor. Principalul lor scop este acela de a prezenta fluxurile de deşeuri şi opţiunile de gestionare a acestora. Mai în detaliu, planurile de gestionare a deşeurilor prezintă cadrul de planificare pentru următoarele aspecte:

- Conformarea cu politica de deşeuri şi atingerea ţintelor propuse: planurile de gestionare a deşeurilor constituie instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor şi la atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării deşeurilor.

- Stabilirea capacităţilor suficiente şi caracteristice pentru gestionarea deşeurilor: Planurile de gestionare a deşeurilor prezintă fluxurile şi cantităţile de deşeuri care trebuie colectate, reciclate, tratate şi/sau eliminate. Mai mult, ele contribuie la asigurarea de capacităţi şi moduri de colectare, reciclare, tratare şi/sau eliminare a deşeurilor funcţie de deşeurilor care trebuie gestionate.

- Controlul măsurilor tehnologice: prezentarea fluxurilor de deşeuri asigură identificarea zonelor în care sunt necesare măsuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deşeuri

- Prezentarea cerinţelor economice şi de investiţie: planurile de gestionare a deşeurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerinţelor financiare pentru operarea schemelor de colectare, reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor. Pe această bază, pot fi determinate necesităţile pentru investiţiile în instalaţii de reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor Complexitatea în continua creştere a problemelor şi standardelor în domeniul gestionării deşeurilor conduc la creşterea cerinţelor privind instalaţiile de reciclare, tratare şi/sau eliminare. În multe cazuri, aceasta presupune facilităţi de reciclare, tratare şi/sau eliminare a deşeurilor mai mari şi mai complexe, ceea ce implică cooperarea a mai multor unităţi regionale privind stabilirea şi operarea acestor facilităţi.

Definiţia Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Un Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) este o descriere a:

• condiţiilor existente în domeniul gestionării deşeurilor;

• măsurilor şi acţiunilor necesare pentru rezolvarea problemelor şi a punctelor slabe în sistemul existent de gestionare a deşeurilor;

• condiţiile impuse în domeniul gestionarii deşeurilor luând în considerare:

- cerinţele UE şi naţionale;

- cerinţele regionale

• etapele necesare pentru respectarea acestor condiţii

• sistemul integrat de gestionare a deşeurilor la nivel regional.

Necesitatea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

PJGD este cerut de către Uniunea Europeană ca şi instrument de planificare pe baza căruia se poate obţine asistenţă financiară şi suport din partea UE. Este necesar să se asigure că

ţintele UE şi naţionale vor fi atinse şi că se vor identifica soluţiile durabile adaptate la condiţiile specifice regionale.

Preview document

Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 1
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 2
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 3
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 4
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 5
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 6
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 7
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 8
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 9
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 10
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 11
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 12
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 13
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 14
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 15
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 16
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 17
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 18
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 19
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 20
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 21
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 22
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 23
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 24
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 25
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 26
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 27
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 28
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 29
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 30
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 31
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 32
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 33
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 34
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 35
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 36
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 37
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 38
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 39
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 40
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 41
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 42
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 43
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 44
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 45
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 46
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 47
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 48
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 49
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 50
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 51
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 52
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 53
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 54
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 55
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 56
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 57
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 58
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 59
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 60
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 61
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 62
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 63
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 64
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 65
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 66
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 67
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 68
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 69
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 70
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 71
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 72
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 73
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 74
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 75
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 76
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 77
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 78
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 79
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 80
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 81
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 82
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 83
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 84
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 85
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 86
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 87
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 88
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 89
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 90
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 91
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 92
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 93
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 94
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 95
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 96
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 97
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 98
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 99
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 100
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 101
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 102
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 103
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 104
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 105
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 106
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 107
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 108
Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Implementarea unui Sistem de Management al Deseurilor pentru Regiunea Maramures Nord.docx

Alții au mai descărcat și

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Gestionarea Deșeurilor Nepericuloase din Municipiul Moinești

INTRODUCERE Dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte şi odată cu aceasta creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de...

Planul local de gestiune a deșeurilor din Tg-Mures

Planul local de gestiune a deseurilor din Târgu Mures face parte din Master Planul pentru Sistemul integrat de gestionare a deseurilor pe judetul...

Gestionarea deșeurilor

ARGUMENT În mod tradiţional, obiectivul ingineriei mediului era îndepărtarea deşeurilor domestice din motive sanitare. În majoritatea oraşelor...

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova

Ce se doreşte? Prin proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, firma SC. Adrepol S.R.L îşi propune implementarea...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?