Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9642
Mărime: 78.36KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Trica
Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Cuprins

1. Capitolul I – Prezentarea generală a Terra Mileniul III.3

1.1 Structura organizatorică.3

1.2 Atribuţiile membrilor.4 - 6

1.3 Relaţiile de colaborare între structurile organigramei.7

1.4 Domenii de activitate.8

1.5 Activităţi desfăşurate în domeniile de activitate.8 - 9

2. Capitolul II – Analiza relaţiilor de comunicare dintre Terra Mileniul III şi celelalte categorii de operatori.10 - 15

2.1 Legislaţie privind protejarea biodiversităţii.16 - 22

3. Capitolul III – Studiu de caz.23

3.1 Efectele utilizării energiei nucleare.23 - 25

3.2 Proiecte desfăşurate.26

3.2.1 Proiectul Under_MINE

3.2.2 Obiective

3.2.3 Activităţi

3.2.4 Soluţii.27 – 30

3.3 Analiza economică şi ecologică.31

3.4 Analiza SWOT.32

3.5 Concluzii şi propuneri.33

Extras din document

Capitolul I

Prezentarea generală a Terra Mileniul III

Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi non-profit de protecţie a mediului,înfiinţată în baza legii 21/1924, conform hotărârii judecătoreşti nr. 15 din 09.02.1998 la dosarul 38/PJ/1998.

Misiunea organizaţiei TERRA Mileniul III este de a desfăşura programe ecologice în vederea conştientizării populaţiei asupra efectelor schimbărilor climatice şi de a promova programe de dezvoltare durabilă la nivel naţional,regional şi global.

1.1 Structura organizatorică

1.2 Atribuţiile membrilor

1.Preşedintele

a) Preşedintele reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii,organele şi organismele de stat,ale administraţiei cât şi cu cele similare prin obiect de activitate,interne şi internaţionale,angajând-o faţă de acestea prin semnătură şi ştampila fundaţiei.

b) Încheie acte juridice de dispoziţie,conservare,reprezentare şi administrare în numele şi pe seama Fundaţiei,putând semna valabil în numele acesteia ori de câte ori este nevoie.

c) Pune în aplicare Hotărârile Consiliului Director.

2.Directorul executiv

a) Reprezintă fundaţia în relaţiile cu terţii, încheind acte juridice de conservare şi administrare,precum şi de reprezentare (angajare de avocat în numele Fundaţiei, delegare de atribuţii) în numele şi pe seama Fundaţiei. Actele juridice de dispoziţie se vor încheia de către Directorul executiv în limita stabilită de Consiliul Director;

b) Asigură conducerea operativă a fundaţiei între şedinţele Consiliului Director;

c) Directorul Executiv poate fi împuternicit de unul din membrii Consiliului Director să îl reprezinte la şedinţele extraordinare ale Consiliului Director;

d) Asigură realizarea proiectelor şi programelor aprobate de Consiliul Director;

e) Prezintă rapoarte Consiliului Director privind activitatea sa şi a personalului fundaţiei;

f) Răspunde de elaborarea şi propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului contabil,regulamentului de ordine interioară;

g) Planifică şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Director şi stabileşte

ordinea de zi;

h) Întocmeşte organigrama fundaţiei şi o supune aprobării Consiliului Director;

i) Angajează,evaluează,promovează şi concediază personalul,încheie contracte de colaborare şi stabileşte drepturile şi îndatoririle salariaţilor şi colaboratorilor;

j) Îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa prin hotărârea Consiliului Director.

3.Coordonator de proiecte

a) Planifică activitatea departamentului;

b) Întreține relaţia cu autorităţile de mediu prin:participarea la întâlnirile de mediu, informarea autorităţilor cu privire la proiectele derulate,raportarea evaluărilor activităţilor care prezintă importanţă pentru acestea, păstrarea unei comunicări permanente,indiferent de activităţile derulate, etc;

c) Este responsabil cu planificarea,organizarea şi monitorizarea activităţilor de lobby ecologic pe lângă autorităţile relevante;

d) Informează regulat echipa cu privire la progresul activităţii de lobby şi la contextul politic şi legislativ care influenţează politicile de mediu în România şi UE;

e) Este responsabil de documentarea proiectelor de mediu (identificarea,colectarea şi sintetizarea documentelor/informaţiilor,analiza documentelor care reglementează derularea de proiecte de mediu,identificarea problemelor de mediu care pot fi abordate;

f) Redactează proiecte,rapoarte pentru finanţatori,rapoarte pentru management,rapoarte de activitate proprie şi a departamentului pe care îl coordonează;

g) Gestionează contractele de finanţare ale proiectelor,monitorizează cheltuielile/investiţiile realizate în cadrul proiectelor pe care le coordonează şi supervizează execuţia financiară a contractelor/proiectelor;

h) Menţine relaţia cu colaboratorii şi partenerii implicaţi în proiectele pe care le coordonează (identificarea proiectelor de interes comun, propunerea unei colaborări, încheierea de parteneriate,informarea permanentă a partenerilor şi omologilor despre stadiul în care se află proiectele de interes comun);

i) Ia decizii tactice la nivelul departamentului de Proiecte de Mediu,păstrând direcţia stabilită de conducerea organizaţiei;

j) Realizează rapoartele periodice de evaluare a proiectelor solicitate de finanţator, rapoarte la nivel intern pentru proiectele de mediu realizate,precum şi rapoarte trimestriale / anuale pentru propria activitate;

k) Coordonează,monitorizează și evaluează:proiectele de mediu (la nivel de activităţi precizate în proiect,resurse umane implicate,resurse financiare,etc.)

l) Asigură transmiterea unui mesaj coerent cu necesităţile managementului;

m) Oferă declaraţii de presă când sunt solicitate de PR,reprezintă organizaţia în evenimente mediatice strict legate de departamentul de proiecte de mediu al organizaţiei;

n) Reprezintă şi urmăreşte interesele organizaţiei în contexte de influenţare a factorilor de decizie pe probleme de mediu (lobby);

Preview document

Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 1
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 2
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 3
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 4
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 5
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 6
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 7
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 8
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 9
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 10
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 11
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 12
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 13
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 14
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 15
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 16
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 17
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 18
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 19
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 20
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 21
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 22
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 23
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 24
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 25
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 26
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 27
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 28
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 29
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 30
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 31
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 32
Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Implicarea Fundatiei Terra Mileniul III in Solutionarea Impactului Utilizarii Energiei Nucleare Asupra Biodiversitatii.docx

Ai nevoie de altceva?