Implicarea ONG-ului - MaiMultVerde in Solutionarea Problemei de Mediu - Despaduririle

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Implicarea ONG-ului - MaiMultVerde in Solutionarea Problemei de Mediu - Despaduririle.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Trica Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Ecologie, Agronomie

Extras din document

PARTEA TEORETICĂ

1. Caracterizarea ONG-ului:apariţie,istoric

1.1 APARIŢIE

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 modificată,actualizată şi republicată la data de 28.07.2005 şi în temeiul acestor dispoziţii, s-a luat hotărârea înfiinţăriii unei Asociaţii intitulată “MAI MULT VERDE”, asociaţie neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. MaiMultVerde a primit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătorească Nr. 22677/299/2007 şi a fost înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Nr. 173/01.01.2008, sub grefa Judecătoriei sectorului 1.

Asociaţia „Mai Mult Verde” funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală, în condiţiile stabilite în prezentul Statut, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000(actualizată la data de 28.07.2005) cu privire la asociaţii şi fundaţii.

1.2 SEDIUL

Asociaţia „Mai Mult Verde” are sediul în Bucureşti , Sector 1, Str. Grigore Mora, nr.33, ap. 2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director şi va fi comunicată instanţelor judecătoreşti de care aparţin vechiul şi noul sediu al Asociaţiei „Mai Mult Verde”.

Asociaţia „Mai Mult Verde” este constituită pe perioadă nedeterminată şi va funcţiona de la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Misiunea Asociaţiei „Mai Mult Verde” este de a construi împreună cu românii un mediu curat şi sănătos pentru noi şi pentru copiii noştri.

1.3 PATRIMONIUL

• Valoarea iniţială

(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este constituit în numerar şi este în sumă de 1,000 (o mie) RON, fiind format din contribuţiile băneşti egale ale membrilor.

(2) Contribuţiile băneşti efectuate în valută vor fi transformate în lei, luându-se în considerare cursul de schimb al monedei naţionale din ziua plăţii. Contribuţiile materiale vor trebui să fie în prealabil expertizate de către un expert autorizat,în vederea stabilirii valorii lor şi a posibilităţii de a fi valorificate în interesul Asociaţiei.

• Veniturile

Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţii ale membrilor asociaţi;

b) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza

statutului;

c) venituri din activităţi economice cu caracter accesoriu desfăşurate în condiţiile legii şi în scopul realizării misiunii şi obiectivelor Asociaţiei;

d) donaţii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare, sponsorizări, etc.;

e) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

g) alte încasări sau contribuţii prevăzute de lege.

• Destinaţia încasărilor

Încasările realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia sa. Destinaţia folosirii acestora se va aproba de Consiliul Director al Asociaţiei „Mai Mult Verde”, prin execuţia bugetară, conform legislaţiei.

• Exerciţiul bugetar

Exerciţiul bugetar al Asociaţiei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

• Gestionarea patrimoniului

Gestionarea patrimoniului Asociaţiei se va face cu respectarea prevederilor legale,

aplicate în mod corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi nonprofit

al acesteia.

• Compunerea patrimoniului

Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei cât şi în valută, în condiţiile prevăzute

de lege. Asociaţia poate deţine active mobile şi imobile în ţară şi în străinătate.

1.4 OBIECTIVE:

• Obiectiv strategic:

Să creăm o comunitate activă de voluntari care să producă schimbări durabile în mediul din România.

• Dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului.

• Promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg.

• Crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi, care să le permită să lucreze

împreună în vederea rezolvării problemelor de mediu.

• Promovarea unor politici publice favorabile mediului.

• Monitorizarea calităţii mediului.

• Sprijinirea sectorului verde al societăţii civile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implicarea ONG-ului - MaiMultVerde in Solutionarea Problemei de Mediu - Despaduririle.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI