Implicarea unui ONG de mediu in gestionarea unei probleme de mediu

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Implicarea unui ONG de mediu in gestionarea unei probleme de mediu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Introducere 3
Capitolul 1. Aspecte teoretice privind implicatiile oranizatiei non-guvernamentale in gestionarea unei probleme de mediu 4
1.1 Descrierea ONG-ului 4
1.2 Obiective generale 4
1.3 Activitatea de baza 5
1.4 Relatiile cu alti operatori vizând problema de mediu 6
1.5 Organigrama ONG-ului 6
1.6 Analiza SWOT a ONG-ului 7
Capitolul 2. Elaborarea unui studiu de caz in vederea determinării legăturii ONG-ului si a gestionarii problemei de mediu 9
2.1 Prezentarea generala a spatiului hidrografic 9
2.2 Identificarea si analizarea masurilor, programelor, proiectelor care au ca scop „Reducerea Nutrientilor si Cooperare Transfrontiera la nivelul Bazinului Hidrografic Prut” 10
2.3 Activitate desfășurata in zona ce privește problema de mediu 14
2.4 Obiectivele specifice ale proiectului 16
2.5 Surse de finantare a proiectului 17
2.6 Durata proiectului 17
2.7 Efectele ecologice si sociale ale implementării proiectului 17
2.8 Eficienta proiectului 18
Bibliografie 21

Extras din document

Introducere

Organizaţiile neguvernamentale:

O.N.G.-urile sunt organizaţii din sfera societăţii civile care îşi propun găsirea unor soluţii pentru problemele societăţii, edificînd astfel o societate democratică. Desigur există mai multe organizaţii precum partidele politice, sindicatele, care fac parte din cel de al treilea sector, dar care îşi propun scopuri politice. O.N.G.-urile cunosc variate forme organizaţionale de la mici iniţiative locale, societăţi bazate pe beneficii reciproce, spre grupuri mai active. Toate aceste forme organizaţionale au unele caracteristici comune. Caracteristica principală a acestora este faptul că ele sunt independente faţă de stat. Ceea ce le deosebeşte de celelalte structuri asociative este caracterul non-profit al acestora axat pe beneficiul public şi nu pe cel privat. Pentru organizaţiile neguvernamentale se utilizează o terminologie specifică: organizaţii neguvernamentale (O.N.G.); organizaţii voluntare particulare; organizaţii non-profit; asociaţii secundare (de rudenie, etnice şi cetăţenie); asociaţii voluntare; grupuri de presiune.

Funcţiile O.N.G.-urilor:

De-a lungul istoriei sale, viaţa asociativă a fost un loc al creativităţii, formării personale şi colective, educaţiei cetăţeneşti. Dezvoltarea vieţii asociative şi crearea de organe intermediare între guvern şi individ, are drept obiectiv favorizarea asumării de responsabilităţi de către cetăţeni şi implicarea lor în viaţa societăţii; dezvoltarea noţiunii de solidaritate colectivă.

În mod tradiţional, asociaţiile îşi asumă un rol esenţial pentru sănătatea ansamblului societăţii. Numeroase asociaţii au, mai cu seamă, sau exclusiv o funcţie prestatoare de servicii, ele acoperă lacunele existente, lărgesc evantaiul serviciilor deja oferite.

O altă funcţie importantă a numeroaselor asociaţii e rolul de pionier şi de novator în domenii extrem de variate de la nivel local la nivel internaţional. Ele ajung adesea să stîrnească profunde schimbări de atitudini. Drept exemplu pot fi aduse dezbaterile pe marginea egalităţii între sexe, a drepturilor omului, a “descoperirii” urgenţei pe care o reprezintă protecţia mediului etc.

O altă funcţie a asociaţiilor este rolul lor de apărător. Pe de o parte, ele pot apăra interese sociale speciale sau pot asigura protecţia unor grupuri sociale, economice, profesionale sau de altă natură. Pe de altă parte, ele pot acţiona pentru combaterea metodelor de acţiune sau a atitudinilor xenofobe a absenţei posibilităţilor acordate femeilor sau a discriminării la care sînt supuse persoanele handicapate. În rolul de apărător asociaţiile veghează pentru ca fiecare să se bucure de drepturile şi de prestaţiile pe care le poate pretinde.

A patra funcţie fundamentală a asociaţiilor e cea de garant al anumitor valori în cadrul societăţii. În virtutea naturii lor specifice a compoziţiei şi obligaţiilor lor, ele păstrează şi favorizează valorile muncii neremunerate, ale iniţiativei şi ale participării active la viaţa socială, ale pluralismului, solidarităţii, protecţiei şi respectului minorităţilor.

În ciuda sau mai degrabă din cauza domeniului lor de acţiune pe sectoare şi adesea foarte fărîmiţat, ele reflectă varietatea problemelor şi preocupărilor oamenilor de rînd cu mai multă exactitate decît partidele politice şi piaţa , care nu sînt în măsură să reflecte realităţi, după cum nici autorităţile publice nu le-ar putea înţelege.

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind implicatiile oranizatiei non-guvernamentale in gestionarea unei probleme de mediu

1.1 Descrierea ONG-ului

CENTRUL DE CONSULTANTÃ ECOLOGICÃ - GALATI este o organizatie non-guvernamentalã de protectie a mediului, non-profit, apoliticã si independentã, cu personalitate juridicã românã nr.35/PJ/1996.

Sediul CENTRULUI DE CONSULTANTA ECOLOGICA este: Str. Traian nr.1, Bloc Pescarus, ap.45, Galati.

CCEG a luat fiinta in septembrie 1996 pe baza unui proiect pilot derulat pe parcursul a trei ani, de FNPE ALBATROS Galati in parteneriat cu ECO-COUNSELLING LUXEMBURG si ECO-COUNSELLING AUSTRIA. Proiectul a fost finantat de MINISTERUL MEDIULUI LUXEMBURG si MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE LUXEMBURG.

Proiectul initial a fost continuat si in anul 2000, pe baza unor propuneri de proiecte.

CENTRUL DE CONSULTANTA ECOLOGICA are drept scop:

a) Protectia MEDIULUI INCONJURATOR In diferite forme.

b) Infiintarea unei retele de consultanta ecologica In Romania.

c) promovarea profesiunii de eco-consilier.

CENTRULUI DE CONSULTANTA ECOLOGICA are statut de: Membru Observator in cadrul ECE (din1997), Punct National Focal in Forumul de Mediu al Dunarii -DEF (1998-2004), membru in Comitetul de Conducere al DEF si Purtator de Cuvant pentru Dunarea de Jos, reprezentant al ONG-urilor in Comitetul de Bazin Prut Barlad; membru in Grupa Europeana de Lucru pentru Apa - coordonata de Biroul European de Mediu (EEB, Bruxelles), membru in Reteaua Neguvernamentala a Marii Negre (BSNN) si, membru al Asociatiei Mondiale a ONG-urilor WANGO incepand cu 2003.

1.2 Obiective generale

- Informarea si sensibilizarea populatiei privind problemele de mediu.

- Promovarea unui mod de viata durabil, adica protejarea si pastrarea resurselor naturale, precum si respectarea drepturilor generatiilor viitoare. Formarea unei structuri de educare ecologica a tuturor categoriilor sociale si profesionale. Asigurarea instruirii ecologice prin activitatea de consultanta si proiecte practice.

- Formarea si perfectionarea consilierilor de ecologie. Detinerea profesiunii de consilier ecologic si autorizarea ei pe plan national. Apararea intereselor profesionale ale specialistilor ce activeaza in acest domeniu pe plan juridic si in ceea ce priveste recunoasterea sociala a acestei profesiuni.

- Colaborarea cu alte organisme, institutii, asociatii sau persoane fizice, experti In domenii conexe.

- Stabilirea si dezvoltarea legaturilor cu alte organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale In scopul promovarii protectiei mediului inconjurator si a conlucrarii pentru ameliorarea continua a metodelor si tehnicilor de protectie a mediului.

- Infiintarea unor structuri de realizarea a schimbului de informatii si experienta In vederea perfectionarii continue si a desfasurarii de programe practice si teoretice.

- Formarea unei mentalitati general pozitive si active de protejare a resurselor existente, de integrare armonioasa a activitatilor umane in echilibrul planetei, de protectie precum si de refacere a ceea ce s-a distrus deja.

- Facilitarea comunicarii si colaborarii intre organizatiile neguvernamentale, autoritati publice, mass-media, specialisti, industrie, oameni de afaceri si publicul larg, in vederea rezolvarii problemelor existente.

- Infiintarea unei retele nationale de birouri de consultanta ecologica care sa puna in aplicare, la toate nivelele, proiectele practice de refacere si mentinere a echilibrului natural.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implicarea unui ONG de Mediu in Gestionarea unei Probleme de Mediu.doc