Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 28537
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balin Valentina

Cuprins

INTRODUCERE 1

I. EUTROFIZAREA APELOR – IMPORTANŢÃ TEORETICÃ ŞI PRACTICÃ 6

II. CERCETÃRI PERSONALE 9

1. INTRODUCERE 9

1.1. Obiectul şi scopul lucrării 9

1.2. Caracteristici acumulare Brădişor 9

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI ŞI LOCALIZARE 12

2.1 Localizarea amplasamentului 12

2.2. Mediul fizic 12

2.2.1.Geologia şi geomorfologia 12

2.2.1.1. Geologia 13

2.2.1.2. Geomorfologia 13

2.3. Clima 14

2.4. Potenţialul seismic 15

2.5. Mediul biologic 15

2.5.1. Parametrii fizico-chimici ai apelor 15

2.5.2. Competenţa biotică acvatică 16

2.5.3. Competenţa biotică terestră 17

2.6. Mediul socio-economic 18

3.TRANSPORTUL ALUVIONAR 18

3.1. Condiţii microclimatice 18

3.2. Modificări ale mediului biologic preexistent 19

4. EFECTELE FAVORABILE ŞI NEFAVORABILE 24

4.1. Efecte funcţionale 24

4.2. Favorizarea activităţilor de turism şi agrement 24

4.3. Efecte asupra mediului fizic 25

4.4. Efecte asupra faunei şi florei 26

5. CONCLUZII ŞI RECOMANDÃRI 27

5.1. Concluzii 27

5.2. Recomandări 28

BILANŢ DE MEDIU

1.DESCRIEREA ŞI REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR 29

1.1. Probe şi tipuri de analiză 29

1.2. Amplasarea punctelor de prelevare 30

1.3. Rezultatele obţinute 31

1.3.1. Configuraţia structurală a componentei biotice în aval de acumularea Mălaia 31

1.3.2. Configuraţia componentei biotice în perimetrul A.H.E. Brădişor 32

1.3.3. Componenta biotică în aval de acumularea Brădişor 40

1.3.4. Configuraţia biotică a râului Păscoaia în condiţiile captării sale 40

1.3.5. Analiza calităţii apelor 41

2.CONCLUZII ŞI RECOMANDÃRI 44

2.1. Reevaluarea impactului pe baza rezultatelor furnizate de investigaţii 44

2.2. Propuneri de măsuri pentru ameliorarea impactului 45

2.2.1. Pentru C.H.E. Brădişor 45

2.2.2. Propuneri şi recomandări privind programul de conformare 46

FENOMENUL DE EUTROFIZARE ÎN CADRUL ECOSISTEMULUI ACVATIC AL LACULUI BRÃDIŞOR

1. Descrierea fenomenului. Datele problemei 47

2. Cauza fenomenului de „înflorire” 49

3. Recomandări privind combaterea fenomenului de „înflorire” 50

III. REGULAMENTUL DE EXPLOATARE AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÃ BRÃDIŞOR-RM.VÂLCEA 69

I. CAPTARE 69

II. ADUCŢIUNE APÃ BRUTÃ 73

III. CENTRALÃ HIDROELECTRICÃ DE MICÃ PUTERE VALEA

LUI STAN 76

IV. STAŢIA DE TRATARE VALEA LUI STAN 81

A. Tratare cu reactivi apă brută 83

B. Decantarea 107

C. Filtrarea 109

D. Clorinarea finală 119

E. Stocarea 119

V. TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE APÃ POTABILÃ 121

VI. STAŢIA DE POMPARE PÃUŞA ŞI RACORD

GRAVITAŢIONAL CÃLIMÃNEŞTI 126

VII. RACORD NORD RM. VÂLCEA 129

IV. RECOMANDÃRI SAU MÃSURI ÎNTREPRINSE PENTRU DIMINUAREA SAU STOPAREA FENOMENULUI DE EUTROFIZARE 134

V. MATERII PRIME ÎN TRATAREA APEI BRUTE 136

BIBLIOGRAFIE 138

Extras din document

Apa constituie izvorul primar al vieţii pe pãmânt. Toate formele de viaţã cunoscute depind de apã., aceasta participând la toate procesele metabolice ale organismelor.

Datoritã creşterii populaţiei mondiale, dar şi a altor factori, tot mai puţini oameni beneficiazã de apã potabilã.

Raportul UNESCO despre dezvoltarea apei (WWDR, 2003) din cadrul Programului de Evaluare a Apei pe Plan Mondial aratã cã, în urmãtorii 20 de ani, cantitatea de apã potabilã disponibilã va scãdea cu 30%; 40% dintre locuitorii lumii nu au apã curatã suficientã pentru o igienã minimalã. Peste 2,2 milioane de oameni au murit în 2000 de boli legate de consumul de apã contaminatã sau din cauza secetei. În 2004, o organizaţie englezã, WaterAid, a raportat cã un copil moare la fiecare 15 secunde din cauza bolilor legate de apã ce ar putea fi uşor prevenite.

Se prevede cã apa ar putea deveni preţioasã precum petrolul. Apa potabilã este mai valoroasã decât oricând în istoria noastrã.

Civilizaţia umanã este responsabilã de influenţarea negativã a calitãţii apei, poluarea acesteia având efect direct asupra tuturor formelor de viaţã. În ţãrile în curs de dezvoltare, mai mult de 95% din apa menajerã este aruncatã în râuri şi golfuri, având un risc major pentru sãnãtatea umanã.

Principalele probleme ale apei dulci pe Terra pot fi grupate astfel:

• agenţii patogeni care produc boli virale, bacteriene şi parazitare;

• compuşi organici biodegradabili;

• eutrofizarea;

• nitraţii;

• salinitatea ( datoritã irigaţiilor excesive, mineritului, supraexploatarea apelor subterane);

• metalele grele;

• micropoluanţii organici (mai ales organo-halogenaţi – pesticidele);

• acidifierea (datoritã ploilor acide, apelor de minã etc.).

Omul infulenţeazã negativ cursurile de apã şi prin regularizarea lor. Pagubele cauzate râurilor de cãtre diferite lucrãri hidrotehnice sunt mai greu de înlãturat şi oarecum definitive.

Nocivitatea poluãrii apei se resfrânge direct sau indirect asupra omului, şi de aceea este necesar sã se cunoascã mai bine aceste pericole. Degradarea vieţii acvatice are numeroase consecinţe: ea poate duce la o sãrãcire generalã a florei ducând uneori pânã la dispariţia orcãrei forme de viaţã vegetalã. Aceastã dispariţie are efect direct asupra faunei (dispãrând producãtorii, dispar şi consumatorii), şi deci asupra omului.

În cazul efectelor poluãrii asupra râului Lotru şi lacului de acumulare Brãdişor trebuie avut în vedere şi modul în care acţiunea omului asupra râului Lotru şi formarea unui lac artificial a influenţat schimbarea biocenozei normale.

Lacul Brãdişor, ca orice lac de acumulare, datoritã oscilaţiilor de nivel ale apei nu poate forma o zonã litoralã, în zona malului lipsind deci o centurã vegetalã bine dezvoltatã. De asemenea, poluarea lui cu materii organice putrescileile duce la apariţia fenomenului de eutrofizare sau „înflorire a apei”. Astfel, prin proliferarea fitoplanctonului, nu numai cã mediul devine fatal peştilor (toxic datoritã emiterii de H2S), dar în cele din urmã, fãrã lucrãri de întreţinere lacul se colmateazã şi se îngusteazã.

Producãtorii primari (fitoplanctonul) se dezvoltã exagerat în acest caz.

În cazul râului Lotru poluarea cu materiale organice nu duce la o eutrofizare (fiind o apã curgãtoare) dar pericolul apare datoritã depozitãrii pe malurile lui de gunoaie menajere, deşeuri şi rumeguş care modificã calitatea apei.

În continuare voi prezenta cãteva noţiuni despre poluarea apelor şi despre eutrofizarea lacurilor.

Poluarea apelor se produce atunci când, în urma introducerii unor substanţe determinate – solide, lichide, gazoase, radioactive- apele suferã modificãri fizice, chimice sau biologice, susceptibile de a le face improprii sau periculoase pentru sãnãtatea publicã, pentru viaţa acvaticã, pentru pescuitul industrial, pentru industrie si turism. Poluarea apelor afecteazã calitatea vieţii la scarã planetarã.

Apa reprezintã sursa de viaţã pentru organismele din toate mediile.

Poluarea apei datoritã agenţilor biologici duce la o contaminare puternicã, bacteriologicã a apei care are drept urmare rãspândirea unor afecţiuni cum sunt colibacilozele sau hepatitele vitale, febra tifoidã.

Preview document

Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 1
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 2
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 3
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 4
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 5
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 6
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 7
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 8
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 9
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 10
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 11
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 12
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 13
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 14
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 15
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 16
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 17
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 18
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 19
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 20
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 21
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 22
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 23
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 24
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 25
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 26
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 27
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 28
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 29
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 30
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 31
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 32
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 33
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 34
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 35
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 36
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 37
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 38
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 39
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 40
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 41
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 42
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 43
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 44
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 45
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 46
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 47
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 48
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 49
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 50
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 51
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 52
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 53
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 54
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 55
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 56
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 57
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 58
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 59
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 60
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 61
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 62
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 63
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 64
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 65
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 66
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 67
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 68
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 69
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 70
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 71
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 72
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 73
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 74
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 75
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 76
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 77
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 78
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 79
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 80
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 81
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 82
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 83
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 84
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 85
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 86
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 87
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 88
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 89
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 90
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 91
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 92
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 93
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 94
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 95
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 96
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 97
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 98
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 99
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 100
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 101
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 102
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 103
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 104
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 105
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 106
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 107
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 108
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 109
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 110
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 111
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 112
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 113
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 114
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 115
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 116
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 117
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 118
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 119
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 120
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 121
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 122
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 123
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 124
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 125
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 126
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 127
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 128
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 129
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 130
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 131
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 132
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 133
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 134
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 135
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 136
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 137
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 138
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 139
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 140
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 141
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 142
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 143
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 144
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 145
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 146
Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare - Pagina 147

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Influenta Poluarii asupra Producatorilor Primari din Apele Curgatoare.doc
  • tabele.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Fenomenelor de Poluare Accidentala a Resurselor de Apa

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești

CAPITOLUL I: ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest...

Poluarea si Poluantii Mediului

Introducere Planeta noastra, Pamantul, s-a nascut in urma cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa si...

Efectele Polunatilor Asupra Sanatati Umane

I. Argumentul: Omul, ca existenta biologica, este strans legat de mediul sau de viata. Aceasta relatie indisolubila constituie astazi unul din...

Poluarea și Poluanții

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Poluarea Apelor cu Produse Petroliere

ARGUMENT Apa este un factor indispensabil vieţii. De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar civilzaţia...

Poluarea si Poluantii Mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Distrugerea Stratului de Ozon

INTRODUCERE: OZONUL Ozonul este un gaz avind molecula formata din trei atomi de oxigen. Este situat in straturile superioare ale atmosferei la...

Ai nevoie de altceva?