Instalatie de Epurare a Aerului la Fabricarea Fluxului de Sudura La SC Industria Sarmei Campia Turzii SA

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Instalatie de Epurare a Aerului la Fabricarea Fluxului de Sudura La SC Industria Sarmei Campia Turzii SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 67 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

CUPRINS
REZUMAT
SUMMARY
MEMORIU DE PREZENTARE
CAPITOLUL 1
INTRODUCERE
CAPITOLUL 2
ASPECTE PRIVIND POLUAREA
2.1. Reglementări privind protecţia factorilor apă, aer, sol
2.2. Dispersia poluanţilor în atmosferă
2.3. Legea protecţiei mediului
2.4. Factorul de mediu apă
2.5. Factorul de mediu aer
2.5. Factorul de mediu sol
CAPITOLUL 3
PREZENTARE GENERALĂ LA I.S.C.T
3.1. Impactul activităţii la I.S.C.T.
3.2. Impactul asupra solului
3.3. Impactul asupra apei
3.4. Impactul asupra aerului
3.5. Poluarea sonoră şi vibraţii
3.6. Preocupări în privinţa prevenirii şi combaterii poluării mediului. Organizarea compartimentului de mediu
3.7. Aspecte ale fluxului de sudură
3.8. Probleme legate de protecţia mediului care sunt rezolvate
CAPITOLUL 4
SOLUŢII PROPUSE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI
4.1. Filtre
4.1.1. Filtru umed cu site
4.1.2. Filtre industriale
4.1.3. Filtru cu panouri
4.1.4. Filtru cu jet invers
4.1.5. Turnuri cu umplutură
4.1.6. Turnuri de barbotare
4.1.7. Scrubere Venturi
4.2. Particularităţile recoltării de pulberi din gazele în mişcare
4.2.1. Aparate şi dispozitive pentru recoltări izocinetice
CAPITOLUL 5
SOLUŢIA ALEASĂ
BREVIAR DE CALCULE
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

REZUMAT

Lucrarea Instalaţia de epurare a aerului la fabricarea fluxului de sudură îşi propune să prezinte o metodă de realizare a desprăfuirii gazelor emise la fabricarea fluxului de sudură.

Lucrarea se structurează pe trei părţi majore în care se prezintă: în prima parte aspecte generale ale utilizării epuratoarelor şi filtrelor în industria metalurgică. În sprijinul acestei părţi sunt calculele de dimensionare şi funcţionare a instalaţiei propuse prezentate în partea a doua, urmate de câteva concluzii şi recomandări ce se regăsesc în partea a treia.

Partea grafică a proiectului include desene de ansamblu şi schematice din care se poate deduce componenţa instalaţiilor şi modul lor de funcţionare.

Datorită volumului mare de informaţii şi a condiţiilor impuse pentru realizarea acustui procedeu de epurare a emisiilor de gaze, lucrarea se prezintă ca un proiect tehnic, calculul amănunţit al fiecărui fenomen şi a componentelor nsfiind posibil.

La capitolul 5 al acestui proiect se găsesc informaţii referitoare la soluţia propusă şi la descrierea echipamentului propus. În urma consultării literaturii de specialitate s-a ajuns la concluzia că această problemă rămâne încă deschisă, modificările aduse acestor instalaţii şi altora care deservesc acelaşi scop putându-se face datorită diversităţii procedeelor şi a diversităţii factoriilor care determină alegerea procedeelor de desprăfuire.

Ca orice proiect se pune problema calculelor economice, un proiect nefiind fiabil dacă preţul de cost sau de utilizare a instalaţiei nu se poate justifica sau amrotiza într-o anumită perioadă de timp. În cazul acestor procedee de epurare singurul preţ de cost fiind cel al mediului şi eventual cel al penalizărilor suportate de poluator în cazul neaplicării unor tehnologii mai curate. Această tehnologie nu prezintă avantaje din punct de vedere economic deoarece nu reducem cantitatea de materie primă utilizată sau să determinăm o creştere a productivităţii, problema aceasta fiind pasată celor care se ocupă cu proiectarea instalaţiilor în ajutorul cărora vine această lucrare din punct de vedere al reducerii poluării mediului.

Pentru realizarea acestui proiect au fost consultaţi specialişti de la S.C. INDUSTRIA SÂRMEI S.A. CÂMPIA TURZII, alături de îndrumătorul acestui proiect dl. Şef lucrări inginer Dan Porcar.

SUMMARY

The present work paper Air purification device of solder flow fabrication whishes to be a promter of an improved classical method for reducing the dust from the gas emissions emitted from the solder flow fabrication.

The work is structured in three parts, where are presented the general aspects, in the first part, about using filters in metalurgical industry. To sustain this part, in the second one are presented the dimensional and functional calculations, followed by any conclusions and recomandations in the third part.

Also, this project contains a grafic parts, wich is composed by assembly and schematic drawings, to lead to a better knowledge of the way those instalations and components work.

Because of the great quantity of informations and the request conditions, to obey, this work paper presents work paper presents it self like a tehnical project, to study each phenomen and component were not posibile.

In the chapter 5, are presented the information reqarding the new solution, and the submittedeqipament. Afther reading and consulting the specialized opinion we reach the conclusion that this problem, still remains open, the changes brought to this installations and the oter similar, are posibile to be improved because of the variety of the procedures and the factors who determines the right way of what eqipment to be chosen to reduce the industrial dust from this procedure.

As for any project here is the problem of economical calculation, a project wuld not be a resonable one without a real cost price including the functional prices including the functioning prices wich might be justifiable or regain in some determined period of time. In this case and for the most antipoluant procedures the price to be considered is the enviromental cost also the penalties cost to be supported if those antipolluant procedures would be not applied. This tecnology does not present any economical advantage because we can reduce the amont of raw material to be used or to determine the productivity rising, those problems would in concern of the engineers who are to establish the right procedure,this project is helping them to reduce the enviromental pollution by using it’scontent.

For a good development of this project were consulted the specialists from S.C.INDUSTRIA SÂRMEI S.A. CÂMPIA TURZII and the headmaster of this project mr.Chief work ing. Dan Porcar.

MEMORIU DE PREZENTARE

Capitolul 1

INTRODUCERE

Poluarea şi protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care se confrunta tara noastra si lumea in general. Transformarile care au loc la nivel global in ceea ce priveşte calitatea mediului impun gasirea unor soluţii pentru a asigura menţinera echilibrului ecologic al planetei in condiţiile unei dezvoltari durabile a societăţii.

Prin mediu inconjurator inţelegem ansamblul facorilor fizici , chimici, biologici, şi sociali (creaţi prin acţivitaţi umane) care, in strânsa interacţiune, influenţeaza echilibrul ecologic determinand condiţii de viata pentru om şi pentru dezvoltarea economico-sociala.

Noţiunea de mediu ,reprezintă totodata mediul inconjurator in care funcţioneaza o organizaţie, care include aerul, apa, pământul, resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane si relaţiile dintre acestea. In acest context mediul inconjurator se exţinde in interiorul organizaţiei pana la sistemul global.

Între parţile componente ale mediului exista o stransă interdependenţa, acţiunea asuoraunui factor de mediu antrenand implicit influenţe asupra celorlalţi (cu efect local sau la distanţa)

Noţiunea de poluare a mediului este definita intr-un document internaţional inţitulat “Regulilr de la Montreal” din 1982, ca fiind, orice introducere de catre om in mediu a unor substanţe sau energii cu efecte vătămatoare de natură să pună in pericol sănătatea omului, sa prejudicieze resursele biologice, ecosistemele si proprietatea materială, să diminueze binefacerile sau să impiedice alte uţilizări legitime ale mediului.

Prin factori de poluare a mediului se inţelege (legea protecţiei mediului numarul 137/1995) orice subsţantă solidă , lichidă , gazoasă ,vapori sau sub formă de energie (radiaţie electromagnetică , ionizată , termică , fonică sau vibraţii) care introdusă in mediu , modifică echilibrul consţituenţilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale. Poluarea este un fenomen insoţitor al dezvoltarii industriale. Cu cât s-a accentuat dezvoltarea industrială cu atât poluarea a crescut şi a scăzut nivelul calitativ al mediului. În ultima perioadă , degradarea intensă a mediului a facut ca cercetatorii să tragă un semnal de alarmă asupra gravitaţii situaţiei. Pericolul pentru planeta din punct de vedere al poluării este foarte mare din cauză că procesele industriale sunt in marea lor majoritate foarte poluatoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instalatie de Epurare a Aerului la Fabricarea Fluxul de Sudura La SC Industria Sarmei Campia Turzii SA.DOC

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR SPECIALIZAREA INGINERIA MEDIULUI INDUSTRIAL