Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10485
Mărime: 112.28KB (arhivat)
Publicat de: Elisabeta Drăgoi
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Porcar Dan

Cuprins

 1. Cuprins
 2. 1. Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră 3
 3. 1.1 Gazele cu efect de seră 3
 4. 1.2 Evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră 4
 5. 1.3 Poziţiile liderilor lumii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 7
 6. 1.4 Creditele de carbon 9
 7. 2. Angajamentele României privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 12
 8. 3. Directive europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 18
 9. 4. Legislaţia din România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 21
 10. 4.1 Transpuneri legislative 21
 11. 4.2 Legislaţie naţională 23
 12. 4.2.1 Legislaţie orizontală privind protecţia atmosferei 23
 13. 4.2.2 Legislaţie privind proiecte JI 27
 14. 4.2.3 Legislaţie EU-ETS 28
 15. 4.2.4 Legislaţie Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră 28
 16. 4.2.5 Reglementări privind promovarea energiei din surse regenerabile de energie 29
 17. 4.2.6 Protecţia stratului de ozon 33
 18. 4.2.7 Alte reglementări privind protecţia atmosferei 34
 19. 5. Program de finanţare nerambursabilă în domeniul schimbărilor climatice– ELENA - European Local Energy Asisitance 36
 20. Bibliografie 38

Extras din proiect

1 Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră

1.1 Gazele cu efect de seră

Efectul de seră este procesul prin care atmosfera captează o parte din energia solară, încălzind Pământul şi moderând clima.

Schimbarile climatice reprezintă una din cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Potrivit celui de-al Patrulea Raport Global de Evaluare al Grupului Interguvernamental privind Schimb ǎ rile Climatice – IPCC, elaborat în anul 2007, activităţile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor, etc.) contribuie semnificativ la creşterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosfera (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi încălzirea climei.

Experţii în domeniul climatic sunt de părere că o creştere a nivelului "gazelor cu efect de seră", creştere provocată de activităţile umane, accentuează în mod artificial efectul de seră, ducând la creştere a temperaturilor globale şi dereglând clima în mod dezastruos.

Gazele de seră includ dioxidul de carbon, rezultat din arderea combustibilului fosil şi defrişări, metanul, eliberat de pe plantaţiile de orez şi locurile de depozitare a gunoaielor, precum şi produse rezultate din arderi şi diferiţi compuşi chimici industriali (acid azotos, carbon fluorhidric, carbon perftoric, sulf hexaflorid).

După vaporii de apa, dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz de seră. Carbonul este stocat sub pământ, departe de biosferă, în combustibili fosili, însă ciclul organic al carbonului descrie transferul carbonului între mări, ecosistemul terestru şi atmosferă.

Fără influenţa umana, transferul între aceste rezervoare de carbon este menţinut în mare în echilibru - de exemplu, plantele absorb carbonul în timp ce se dezvoltî, dar îl elimină atunci când mor. Însă, când oamenii taie arbori sau ard combustibili fosili, ei elimină în atmosferă cantităţi suplimentare de carbon, accentuând astfel efectul de seră. Aceasta constituie o problemî mai ales atunci când se extrag şi se ard combustibili fosili, deoarece astfel se adaugă carbon la ciclul "organic" al carbonului, care altfel ar ramane depozitat adânc sub pământ.

O parte din acest carbon ajunge în atmosferă, alta în arbori, plante şi sol, pe pământ şi o altă parte în mări şi oceane. O parte mai mare ajunge în atmosferă deoarece se taie păduri şi se construiesc oraşe, drumuri şi uzine, reducâdu-se astfel capacitatea biosferei de a absorbi carbonul.

1.2 Evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră

În general, începând cu anul 1989, în România, emisiile de poluanţi din atmosferă au scăzut în urma transformărilor politice şi economice ale ţării. În perioada 1989-2000, reducerea pe scară largă a producţiei economice în majoritatea zonelor industriale şi închiderea multor obiective economice au condus la reducerea cu peste 50 % a emisiilor de poluanţi proveniţi din surse industriale. Această reducere generală a poluării la sursă a avut ca rezultat îmbunătăţirea calităţii aerului, mai ales în zonele în care principalele surse de poluare erau cele industriale. Totuşi, multe zone sunt încă puternic poluate din cauza emisiilor provenite din surse industriale şi este necesară luarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în scopul respectării valorilor limită impuse prin legislaţia în vigoare.

Evoluţia emisiilor de poluanţi în atmosferă se prezintă astfel:

- emisiile de gaze cu efect de seră:

Tabel 1.1 Evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 1989 - 2001

Poluant Reduceri în perioada 1989-2001

(exprimate ca CO2 echivalent)

Dioxid de carbon (CO2) - 42,3 %

Metan (CH4) - 41,7 %

Peroxid de azot (N2O) - 68,2 %

Sursa: Strategia Naţională privind protecţia atmosferei

- emisiile de SO2 şi NOX au scăzut continuu în perioada 1995-2000, dar au crescut în 2001

- emisiile de amoniac au fost în uşoară scădere în perioada 1998-2001

- emisiile de poluanţi organici persistenţi (POP) au rămas în medie constante în perioada 1998-2001

- emisiile principalelor metale grele: plumb, mercur şi cadmiu au crescut semnificativ în perioada 2000-2001.

Preview document

Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 1
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 2
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 3
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 4
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 5
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 6
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 7
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 8
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 9
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 10
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 11
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 12
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 13
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 14
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 15
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 16
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 17
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 18
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 19
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 20
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 21
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 22
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 23
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 24
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 25
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 26
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 27
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 28
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 29
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 30
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 31
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 32
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 33
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 34
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 35
Legislația privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Legislatia privind Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Analize și observații privind starea actuală de calitate a aerului în România

MEMORIU JUSTIFICATIV Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea...

Prevenirea și controlul integrat al poluării în industria producerii energiei electrice din combustibili fosili

Capitolul 1.Prezentarea şi caracterizarea industriei 1.1. Introducere Industria energetică stă la baza dezvoltării economiei mondiale deoarece...

Politică europeană în domeniul energiei - energia regenerabilă - analiză a politicii publice

Energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală pentru dezvoltarea economică şi progresul societăţii în ansamblu...

Serviciile de salubrizare - România - Uniunea Europeană

Serviciul public de salubrizare a localităţilor se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor...

Reducerea stratului de ozon ca urmare a emisiilor de gaze poluante. metode de control și reducere a emisiilor de gaze ce afectează stratul de ozon

Rezumat Distrugerea stratului de ozon pune în pericol existența omenirii ca atare. De aceea în 1985 a fost format Comitetul de Coordonare pentru...

Politica de mediu, componentă a securității europene

I. Introducere Aşa cum remarcă reprezentanţii Şcolii de la Copenhaga în anii ‛80-‛90, abordarea conceptului de securitate doar din perspectiva...

Ai nevoie de altceva?