Managementul Deșeurilor

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11172
Mărime: 699.31KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ dr. Borza Iacob

Cuprins

ARGUMENT - 5 -

CAPITOLUL 1 - 6 -

1.1. DEŞEURILE MENAJERE - 6 -

1.2. CALITATEA DEŞEURILOR MENAJERE - 7 -

1.2.1 PROBA DE AUTOÎNCĂLZIRE - 11 -

1.2.2.1. DETERMINAREA UMIDITĂŢII DEŞEURILOR MENAJERE - 11 -

1.3. COLECTAREA DEŞEURILOR MENAJERE - 12 -

1.4. COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR MENAJERE - 15 -

1.5. UNELE FENOMENE CARE APAR ÎN DEPOZITAREA DE DEŞEURI MENAJERE - 18 -

1.6. PROCESUL DE NEUTRALIZARE ŞI VALORIFICARE A DEŞEURILOR MENAJERE - 20 -

1.6.1 ARDEREA - 21 -

1.6.2 COMPOSTAREA DEŞEURILOR MENAJERE - 22 -

1.6.3 TIPURI DE FERMENTAŢIE - 22 -

1.6.4 PIROLIZA (DEGAZAREA DEŞEURILOR MENAJERE) - 23 -

CAPITOLUL 2 - 24 -

2.1. AMPLASAREA DEŞEURILOR URBANE - 24 -

2.2. TIPURI DE DEPOZITE DE DEŞEURI - 24 -

2.3. MĂSURI DE PROTECŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE AMPLASAMENTUL CORECT A DEPOZITELOR - 24 -

2.4. EVACUAREA ECOLOGICĂ A DEŞEURILOR URBANE - 25 -

2.4.1. IGIENA - 25 -

2.4.2. POLUAREA MEDIULUI PRIN DEŞEURI - 25 -

2.4.3. PRINCIPII DE VALORIFICARE - 26 -

2.4.4. DESEU REZIDUAL - 27 -

2.4.5. CONCLUZII - 27 -

CAPITOLUL 3 - 29 -

3.1. DEZVOLTAREA GESTIONARII DEŞEURILOR ÎN EUROPA - 29 -

CAPITOLUL 4 - 31 -

4.1. GESTIONAREA DEŞEURILOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - 31 -

4.2. EVITAREA PRODUCERII DE DESEURI/VALORIFICAREA DEŞEURILOR - 31 -

4.3. INDUSTRIA ÎN CIRCUIT CA OBIECTIV - 31 -

4.4. AUTARHIA DE EVACUARE SAU ELIMINARE A DEŞEURILOR - 31 -

4.5. COLECTARE SELECTIVĂ A DIFERITELOR TIPURI DE DESEURI - 32 -

4.6. COLECTAREA DEŞEURILOR ORGANICE - 32 -

4.7. RECICLAREA DESEULUI MENAJER - 33 -

CAPITOLUL 5 - 34 -

5.1. PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI RESPONSABILITATI IN INDUSTRIE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR - 34 -

5.2. DEŞEURI ORGANICE - 36 -

5.3. POTENŢIALUL DEŞEURILOR ORGANICE - 36 -

CAPITOLUL 6 - 37 -

6.1. SITUATIA GESTIONARII DESEURILOR IN MEDIUL RURAL - 37 -

6.2. SOLUTII PENTRU O MAI BUNA GESTIONARE A DESEURILOR IN MEDIUL RURAL - 38 -

BIBLIOGRAFIE - 41 -

Extras din document

ARGUMENT

Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat.

Deşeurile pot fi recuperabile şi nerecuperabile.

Rebuturile sunt produse, maşini, utilaje ce nu pot fi utilizate direct datorite abaterii nepermise faţă de parametrii prevăzuţi (tehnici, estenici).

La controlul tehnic care se efectuează, produsele se împart în bune şi rebuturi.

Reziduurile sunt materii prime, materiale sau produse care sunt respinse în procesul tehnologic sau în cadrul unei activităţi umane, menaj, comerţ, etc.

Strategia gospodăririi deşeurilor trebuie îndreptată spre 2 direcţii principale:

- valorificarea componentelor utile cuprinse în ele precum şi a unor subprodusi ce rezultă din prelucrarea deşeurilor menajere

- depozitarea esologică a deşeurilor

Valorificarea deşeurilor asigură:

- obţinerea unor materii prime sau materiale care prin prelucrarea adecvată pot fi introduse în circuitul conductiv implicând succesiv la reducerea consumului de materie primă

- obţinerea de subproduşi, energie termică sau electrică, compost pentru agricultură, carburanţi solizi, lichizi, materie furajeră

- reducerea volumului deşeurilor ce urmează a fi depozitate

Depozitarea ecologică are în vedere protejarea mediul înconjurător: aer, apă, sol, ape de suprafaţă şi subterane.

Pe lângă aspiraţiile de ordin tehnic şi ecologic se urmăreşte reducerea costului prelucrării şi neutralizării deşeurilor.

Dezvoltarea sectorului industrial, special în secolul 20 a condus la o serie de modificări în viaţa şi comportamentul oamenilor. S-au creat centre urbane cu densitate ridicată a populaţiei , s-au produs modificări în viaţa de zi cu zi. A crescut foarte mult volumul deşeurilor menajere, iar compoziţia acestora se modifică continuu şi diferă de la o ţară la alta şi chiar de la o localitate la alta, în funcţie de preocupările şi gradul de civilizaţie a populaţiei.

Valorificarea componentelor utile din deşeurile menajere e o problemă foarte importantă întrucât în compoziţia lor sunt cuprinse foarte multe elemente utile.

Pentru o valorificare eficientă toţi factorii indicaţi trebuie să depună eforturi.

CAPITOLUL 1

1.1. DEŞEURILE MENAJERE

Deşeurile menajere sunt cele care se produc în gospodăriile individuale precum şi în cadrul unor colectivităţi, cămine, creşe, unităţi militare, etc.

De asemenea se produc în unităţile productive, instituţii precum şi în industria de prelucrare a alimentelor.

Cantitatea şi calitatea deşeurilor menajere este influenţată de o serie de factori cum ar fi: clima, modul de viaţă, caracterul localităţii (industrială, agrară). De asemenea depinde de anotimp, zi din săptămână, etc.

O influenţă deosebită o are nivelul de trai, nivelul economic şi cel social, gradul de civilizaţie a populaţiei.

Reziduurile menajere la care ne referim se consideră dezafectate de materiale refolosibile care sunt colectate în centre speciale.

Pentru determinarea cantităţii deşeurilor menajere există două metode :

1. Metoda indicelui mediu de producere a deşeurilor menajere pe cap de locuitor şi care rezultă din cantităţile produse de către un locuitor în diferite zone ale localităţii

2. Metoda gravimetrică ce are la bază determinarea zilnică a cantităţii deşeurilor menajere prin cântărire directă.

În cadrul primei metode cantitatea medie de reziduuri sau deşeuri menajere produse într-o zi

este egală:

Qmed / zi = NIm * 0,001 [t]

Relaţie în care:

- N – numărul de locuitori

- Im – indicele mediu de

- Im = [ kg / loc , zi ]

Limitele normale ale indicilor de producere a deşeurilor menajere sunt cuprinse între 0,3-1,3 kg /loc/zi ajungând uneori 1,5.

În tările subdezvoltate valoarea lui Im poate să scadă sub 0,3. La noi în tară indicele de producere e cuprins între 0,8-1 kg/loc/zi.

În ceea ce priveşte cantitatea specifică a retiduurilor menajere există diferenţe mari de la o ţară la alta.

Spre exemplu acolo unde se utilizează foarte multe alimente, preparate, semipreparate creşte cantitatea de ambalaje, hârtie, folie, plastic, etc. şi scade cantitatea deşeurilor provenite din prepararea alimentară (frunze, radacini, coji).

În general densitatea exprimată în kg/m3 este cuprinsă între 200-400, la noi în ţară tinzând spre valoarea maximă.

Preview document

Managementul Deșeurilor - Pagina 1
Managementul Deșeurilor - Pagina 2
Managementul Deșeurilor - Pagina 3
Managementul Deșeurilor - Pagina 4
Managementul Deșeurilor - Pagina 5
Managementul Deșeurilor - Pagina 6
Managementul Deșeurilor - Pagina 7
Managementul Deșeurilor - Pagina 8
Managementul Deșeurilor - Pagina 9
Managementul Deșeurilor - Pagina 10
Managementul Deșeurilor - Pagina 11
Managementul Deșeurilor - Pagina 12
Managementul Deșeurilor - Pagina 13
Managementul Deșeurilor - Pagina 14
Managementul Deșeurilor - Pagina 15
Managementul Deșeurilor - Pagina 16
Managementul Deșeurilor - Pagina 17
Managementul Deșeurilor - Pagina 18
Managementul Deșeurilor - Pagina 19
Managementul Deșeurilor - Pagina 20
Managementul Deșeurilor - Pagina 21
Managementul Deșeurilor - Pagina 22
Managementul Deșeurilor - Pagina 23
Managementul Deșeurilor - Pagina 24
Managementul Deșeurilor - Pagina 25
Managementul Deșeurilor - Pagina 26
Managementul Deșeurilor - Pagina 27
Managementul Deșeurilor - Pagina 28
Managementul Deșeurilor - Pagina 29
Managementul Deșeurilor - Pagina 30
Managementul Deșeurilor - Pagina 31
Managementul Deșeurilor - Pagina 32
Managementul Deșeurilor - Pagina 33
Managementul Deșeurilor - Pagina 34
Managementul Deșeurilor - Pagina 35
Managementul Deșeurilor - Pagina 36
Managementul Deșeurilor - Pagina 37
Managementul Deșeurilor - Pagina 38
Managementul Deșeurilor - Pagina 39
Managementul Deșeurilor - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Managementul Deseurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Compostarea Deșeurilor

1. Introducere 1.1 Scurt istoric Compostarea, ca o practica recunoscuta, dateaza cel putin din timpul Imperiului Roman Timpuriu, de la Pliniu cel...

Deșeuri Periculoase

Capitolul I Definiţia şi clasificarea deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Deșeuri din industria de pielărie - încălțăminte

1. Îcadrarea deşeului Deşeurile din industriile pielăriei şi blănăriei (cod 04 01) Cod deşeu Conform HG 856/2002 Denumire deşeu 04 01 01...

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Reciclarea Autovehiculelor Scoase din Uz

Capitolul 1: Motivarea temei Intrată în vigoare din 2004, modalitatea de procesare a vehiculelor care ajung la sfârsitul ciclului de viată s-a...

Managementul integrat al deșeurilor

1. Introducere Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene...

Deșeurilor menajere urbane și reciclarea lor

Introducere.Aspecte ale mamagementului deşeurilor Dezvolatarea durabila reprezintă scopul politicilor şi strategiilor de dezvoltare economică şi...

Te-ar putea interesa și

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Managementul Deșeurilor de Lemn

1. Introducere Orice activitate umana este generatoare de deseuri. Orice deseu produs ca urmare a unor activitati umane, daca este în cantitate...

Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova

Introducere Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere atât pe plan...

Managementul deșeurilor în municipiul Galați

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL – STIINTA A LUMII MODERNE 1.1. CONSIDERATII GENERALE Managementul ca proces, urmăreşte atingerea unor obiective...

Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București

MANAGEMENTUL DESEURILOR IN SECTORUL 5 BUCURESTI I. SCURTA CARACTERIZARE A ORASULUI BUCURESTI SI A SECTORULUI 5 Bucureşti este capitala României...

Managementul deșeurilor

I. Alegerea temei Managementul deseurilor devine din ce in ce mai mult o preocupare a oamenilor si a autoritatilor locale din toata lumea....

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră

Capitolul 1 Introducere 1.1 Generalităţi Directiva Seveso II stabileşte măsurile pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de...

Ai nevoie de altceva?