Managementul Deseurilor in Romania

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Deseurilor in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florina Bran

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

CAPITOLUL I DESEURILE
CAPITOLUL II DEPOZITELE DE DESEURI
CAPITOLUL III METODE SI TEHNOLOGII DE GESTIONARE A DESEURILOR
CAPITOLUL IV MANAGEMENTUL DESEURILOR IN VEDEREA ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA
CAPITOLUL V MANAGEMENTUL DESEURILOR IN
MUNICIPIUL BUCURESTI

Extras din document

CAPITOLUL I – DESEURILE

Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, pe care detinatorul le inlatura, are intentia sau obligatia de a le inlatura, dintre care unele sunt refolosibile. De regula, deseurile reprezinta ultima etapa din ciclul de viata al unui produs. Ciclul de viata al produsului reprezinta perioada cuprinsa intre data de fabricatie a produsului si data la care acesta devine deseu.

Una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului este reprezentata de generarea deseurilor in cantitati mari si gestiunea necorespunzatoare a acestora. Dezvoltarea economica din ultimii ani, cresterea productiei si a consumului, dar si existentat ehnologiilor si a instalatiilor deja invechite din industrie, care consuma energie si materiale in exces, au condus, anual, la generarea de cantitati mari de deseuri. Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului si a apelor subterane si de suprafata, amenintand totodata si sanatatea populatiei.

Conform legislatiei in vigoare si a experientei europene in domeniu, deseurile pot fi reutilizate de catre agentul economic generator, pot fi tratate si reciclate sau transferate catre o statie de tratare (pentru reducerea gradului lor de periculozitate) sau catre un incinerator (pentru reducerea volumului). Deseurile nerecuperabile sunt, de obicei, depozitate, dar numai ca ultima optiune de eliminare. Fiecare etapa din gestiunea deseurilor poate prezenta un potential risc pentru mediu, deoarece diferitele metode de gestionare implica eliberarea poluantilor in mediu. Agricultura, mineritul, industria si activitatile gospodaresti sunt surse importante de generare a deseurilor, atat din punct de vedere cantitativ, cat si din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Conform politicilor actuale de dezvoltare durabila se impune necesitatea stabilirii unor indicatori de mediu, care sa reflecte tendintele starii mediului si sa monitorizeze progresele facute in domeniul respectiv.

Indicatorii de mediu ce caracterizeaza categoria deseurilor (conform cadrului „Driving Force – Pressure – State – Impact – Response”) sunt prezentati in tabelul 1.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor realizeaza rapoarte anuale privind gestiunea deseurilor in Romania. Aceasta activitate are la baza atat Legea Mediului, cat si reglementarilor specifice din domeniul deseurilor:

- Ordonanta de Urgenta 78/2000 privind regimul deseurilor,

- Legea 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta 78/2000 privind regimul deseurilor,

- Hotararea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea Liste cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor organizeaza, impreuna cu agentiile judetene de protectie a mediului, anchete anuale pe baza de chestionare, la care raspund atat generatorii de deseuri industriale, cat si gestionarii de deseuri urbane si industriale.

Anual se elaboreaza rapoarte privind gestionarea deseurilor la nivel judetean, regional sau national, atat pentru necesitatile interne de raportare, cat si in vederea elaborarii raportarilor pentru EUROSTAT, responsabilul european cu statistica deseurilor.

In perioada 2003–2004 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin Directia de Gestiune a Deseurilor si Substante Chimice Periculoase, in colaborare cu ICIM, a elaborat Strategia Nationala si Planul National pentru Gestionarea Deseurilor.

In cursul anului 2003 s-au generat peste 369 milioane tone de deseuri, din care aproximativ 2% reprezinta deseuri municipale, iar 98% sunt deseuri generate in minerit, industrie, agricultura, constructii etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Deseurilor in Romania.doc

Alte informatii

Academia De Studii Economice Facultatea De Management – Administratie Publica