Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4324
Mărime: 371.81KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Eftimie
UNIVERSITATEA DE „PETROL - GAZE” DIN PLOIEȘTI MASTERAT 2015 SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL SISTEMELOR MICROECONOMICE

Cuprins

1. Introducere 3

2. Noțiuni generale despre mediu – Parte integrantă din Politica de mediu – 5

3. Cei 3R 8

3.1 Reciclare 8

3.2 Refolosire 9

3.3 Reducere 9

4. Prezentarea generală a întreprinderii 11

5. Politica de gestionare a deșeurilor 11

6. Managementul de facto al deșeurilor în SC BIOSOL PSI SRL 14

7. Analiza SWOT a societății SC BIOSOL PSI SRL din punct de vedere al managementului de mediu și al deșeurilor 18

8. Concluzii 19

BIBLIOGRAFIE 20

Lista tabelelor și a figurilor 21

Extras din document

1. Introducere

Motto:

„Un nou mod de gândire e necesar daca oamenii vor să supraviețuiască”. Einstein Albert

Mediul înconjurător, este rezultatul combinării unor elemente naturale: - sol, aer, apă, climă, biosferă - cu elemente create prin activitatea umană.

Toate acestea interacționează și se influențează reciproc, rezultatele fiind vizibile în condițiile existențiale și posibilitățile de dezvoltare viitoare ale societății.

Resursele naturale regenerabile ale Terrei, până nu demult au fost considerate suficiente, dar începând cu secolul XIX, cu era industrializării care a generat o explozie demografică și o dezvoltare fără precedent a tuturor domeniilor de activitate, necesarul, consumul de materie primă și energie pentru producția de bunuri/servicii a crescut mult, astfel că exploatarea tot mai intensă a resurselor Pământului, scoate în relief, din ce în ce mai clar, un dezechilibru ecologic.

Alvin Toffler, numea această dezvoltare fără precedent Al Treilea Val, afirmând că „ pe măsură ce crește forța celui de Al Treilea Val, planeta noastră ne pare tot mai mică și mai vulnerabilă, imaginea noastră despre natură nu mai e cea care a fost.”

Ca și rezultat al interacțiunii al omului cu natura, poluarea are un efect dramatic asupra resurselor naturale, asupra omenirii.

Poluarea există în multe forme şi afectează toate sectoarele de mediului.

Poluarea este alterarea factorilor de mediu biotici și abiotici, prin introducerea în mediu a poluanților de tipul deșeurilor rezultate din activitatea umană, de origine menajeră, agricolă.

Exista 2 categorii de poluanți biodegradabili și nedegradabili.

Efectele poluanților pot fi imediate sau în timp.

„Efectele primare apar imediat după ce s-a produs contaminarea, cum ar fi moartea plantelor și speciilor marine după vărsarea unei cantități de petrol în apă. Efectele secundare pot fi întârziate sau pot persista în mediu, poate chiar rămânând neobservate pentru mult timp.”

Aceste efecte amenință atât supraviețuirea speciilor cât și întreaga omenire, au zeci de alte efecte chimice care nu se cunosc.

„În ceea ce îi privește pe oameni, întrebarea este nu câți pot supraviețui în cadrul sistemului, ci ce fel de existență va fi posibilă pentru cei ce vor supraviețui”.

La nivel mondial și nu numai, s-au înființat diverse organizații care luptă și derulează proiecte pentru conservarea naturii.

Tot mai multe persoane publice, actori, cântăreți celebri se implică în campanii care expun într-un mod pașnic sau NU (a se vedea reclama comercială realizată de către PETA, în care o femeie îmbrăcată într-o haină de blană, este agresată fizic pe stradă pentru a i se lua cu violență haina de pe ea – făcându-se aluzie la faptul că unele animalele sunt sacrificate pentru blana lor), probleme legate de protejarea mediului, a habitatului, etc. Printre cele mai cunoscute, acestea sunt:

- WWF (World Wide Fund for Nature) - este cea mai mare organizaţie internațională;

din anul 2006 WWF lucrează și în România, pentru protejarea mediului sălbatic din ariile protejate ale Munților Carpați și din lungul Dunării.

- PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) – organizație pentru dreptul

animalelor.

- Greenpeace – aceștia ne fac cunoscute problemele de mediu într-un mod pașnic,

non-violent și ne propun să venim cu soluții totodată oferind și ei alternative la soluții pentru protejarea sectoarelor de mediu.

- UNEP (United Nations Environment Programme) – agenție internațională care

coordonează proiecte pe probleme de mediu.

- IUCN (International Union for Conservation of Nature) - organizație non-

guvernamentală implicată în gospodărirea mediului înconjurător, lobby, susținere, și/sau eforturi de conservare, etc.

Începând cu anii 2000, în România, tot mai mulți agenți economici o dată cu implementarea sistemelor de management, de calitate, ISO, OHSAS, încep să se implice social în tot mai multe campanii ce privesc problemele legate de mediu, deșeuri, gestionarea lor, etc.

„Omul este deopotrivă creatura și creatorul mediului său care-i asigură existența fizică și

îi oferă posibilitatea unei dezvoltări intelectuale, morale, sociale și spirituale. În lunga și

laborioasa evoluție a rasei umane pe pământ a sosit momentul în care, grație proceselor mereu mai rapide ale științei și tehnicii, omul a căpătat puterea de a transforma mediul său în diverse feluri și de o manieră fără precedent. Cele două elemente ale mediului său, elementul natural și cel pe care el singur și l-a creat, sunt indispensabile fericirii sale și folosirii drepturilor sale fundamentale, inclusiv dreptul la viață.” (Declarația asupra mediului. Conferința ONU - Stockholm, 1972).

Bibliografie

1. Carson Rachel, Primăvară tăcută, Editura Carturesti, 2000

2. Herbert Frank, Dune, Editura Adevarul, Bucuresti, 2009

3. Toffler Alvin, Al Treilea Val, Editura Politica, Bucuresti, 1983

Surse web:

1. http://biosol.ro/

2. http://www.ceasulcuc.ro/mediu/1_Resurse naturale/2_Amprenta ecologica/2_Cei3R

3. http://legestart.ro/legea-privind-regimul-deseurilor-republicata-principalele-obligatii-si-amenzile-pentru-nerespectarea-acestora

Preview document

Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 1
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 2
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 3
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 4
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 5
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 6
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 7
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 8
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 9
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 10
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 11
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 12
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 13
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 14
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 15
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 16
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 17
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 18
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 19
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 20
Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Managementul deseurilor si strategia gestionarii lor in cadrul societatii SC Biosol Psi SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din...

Evaluarea de Impact pentru o Stație de Distribuție a Carburanților

A. Încadrarea proiectului 1. Date generale 1.1 Denumirea unităţii S.C. REFILL S.R.L. 1.2 Amplasament, suprafaţă ocupată Amplasamentul pentru...

Evaluarea riscului indus asupra mediului de activitatea de incinerare și depozitare a deșeurilor periculoase - studiu de caz la SC Iridex Import Export SRL

Cap. 1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 1.1. Localizarea amplasamentului obiectivului evaluat Amplasamentul obiectivului evaluat ,, Incineratorul de...

Proiect management - Avicola SA

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Numele: S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. Adresa: municipiul Bacau, Calea Moldovei nr.94, jud....

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?