Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 15964
Mărime: 426.15KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului Specializarea : Managementul Mediului

Cuprins

CUPRINS

Etapa I: Definirea organizatiei 3

1.1.Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei 3

1.2. Profilul de activitate 4

1.3. Identificarea funcţiilor manageriale în cadrul organizaţiei 6

ETAPA II: DESCRIEREA MANAGEMENTULUI ORGANIZATIONAL 9

2.1Structura organizaţională a organizaţiei S.C. CONPET S.A. 9

2.2.Sisteme de management identifícate la nivelul organizaţiei 13

2.3Obiectivele economice ale întreprinderii în condiţii concurenţiale 13

ETAPA III: CERCETAREA IMPACTULUI PROBLEMELOR $1 REGLEMENTĂRILOR DE MEDIU ASUPRA MANAGEMENTULUI S.C. CONPET S.A. 16

3.1. Consideraţii generale cu privire la relaţia întreprindere - mediu 16

ambiant 16

3.2. Componentele mediului ambiant al întreprinderii. Factorii de influenţă ai mediului care influenţează întreprinderea 17

3.3. Identificarea problemelor de mediu ale organizaţiei 26

3.4. Cercetarea impactului problemelor de mediu şi reglementărilor încadrul organizaţiei S.C. CONPET S.A 31

Chestionar privind activităţile de monitorizare şi control al mediului în organizaţia S.C.CONPET S.A. 32

ETAPA IV: PROIECTAREA SISTEMULUI DE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DE MEDIU SPECIFICI ORGANIZAŢIEI S.C. CONPET S.A. 35

4.1. Indicatorii de mediu din ISO 14031 35

4.2. Identificarea factorilor poluatori în cadrul organizaţiei S.C. CONPETS.A. 40

4.3. Performanţe de mediu propuse, obiectivele şi ţintele de mediu aleorganizaţiei S.C. CONPET S.A. 41

4.4 Identificarea actiunilor managerial si a resurselor necesare atingerii performantelor de mediu 43

4.5 Criteriile de selecţie a indicatorilor de performanţă de mediu 46

4.6 Aplicarea metodologiei de selectie a indicatorilor de performanta de mediu 47

4.7 Informatii necesare pentru determinarea indicatorilor de performanta 48

4.8 Identificarea responsabilităţilor de mediu a managerilor organizatiei (manager general, manager tehnic, responsabil de mediu) 52

4.9. Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ai organizaţiei 54

4.10. Intocmirea diagramei de relaţii de mediu pentru fiecare departament 59

al structurii organizaţionale 59

Concluzii 61

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

Etapa I: Definirea organizatiei

1.1.Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei

Denumirea organizatiei este S.C CONPET S.A., iar misiunea ei consta in:

1. Politica de mediu

In activitatea CONPET protectia mediului este o preocupare majora, ca parte component a procesului de transport, reprezentand totodata obligatia morala, sociala si juridical fata de populatie si proprietatile publice si particulare. Incepand cu anul 2003, CONPET S.A. a demarat strategia de integrare a mediului cu toate componentele sale, in politica Uniunii Europene in domeniu.

Principalele elemente manageriale de mediu sunt:

- Stabilirea obiectivelor politicii de mediu;

- Intocmirea unor Programe anuale de mediu, care urmaresc protectia mediului inconjurator cu toate componentele sale;

- Identificarea, urmarirea si controlul surselor de poluare;

- Pregatirea de ecipamente si utilaje modern de interventie si instruire a personalullui pentru astfl de situatii;

- Efectuarea unor simulari in caz de avarie pe conducte.

Procedurile de exploatare a sistemului de transport al titeiului si produselor petroliere au fost modificate in conformitate cu reglementarile privind protectia mediului impuse de legislatia in vigoare si de normele internationale.

Masuri organizatorice luate pentru reducerea impactului asupra mediului:

- Existent unui personal cu atributii specific la fiecare nivel al structurii organizatorice;

- Sarcini privind protectia mediului in atributii personalului de exploatare la toate locurile de munca;

- Comunicare interna (in cadrul companiei) si externa (cu autoritatile de mediu) pe baza rapoartelor periodice;

- Programe de monitorizare a efluentilor licizi si gazosi;

- Procedure privind prevenirea poluarii mediului si modul de interventie in cazuri accidentale.

2. Politica economica a societatii va avea loc odata cu finalizarea Proiectului de Reabilitare a Sistemului National de Transport Titei prin Conducte, care reprezinta o component majora a Proiectului de Modernizare a Sectorului Petrolier din Romania. Acest proiect este partial finantat de Banca Mondiala si se afla in faza de finalizare.

1.2. Profilul de activitate

S.C. CONPET S.A cu codul CAEN 4950 (Transporturi terestre si transporturi prin conducte) are ca obiectiv activitatea de aprovizionarea cu titei indigen din import si derivate ale acestuia (gazolina, etan licid si condens) a rafinariilor din tara, precum si tranzitarea de titei pe Dunare pentru parteneri externi. Acest produs implica prelucrarea, depozitarea, transportul, selectionarea si livrarea titeiului.

Calitatea, siguranta transportului si protectia mediului sunt sustinute de implicarea companiei in repararea si intretinerea conductelor, utilajelor, ecipamentelor si mijloacelor de transport din dotare.

Sistemul de transport al S.C CONPET S.A. consta in 4500 km de conducte, cu dimensiunile intre 2’’ si 28’’, 30 statii de pomare, cateva sute de cisterne pentru transportul pe calea ferata, din care 50 sunt proprietatea S.C. CONPET S.A., ar restul inciriate si 25 puncte de operare si intretinere.

Pentru prelucrarea, depozitarea, transportul si livrarea titeiului, gazolinei si etanului S.C. CONPET S.A. deispune de doua sisteme distincte si anume:

A. Subsistemul de transport la titeiului, gazolinei si etanului produse de scelele de petrol din tara si este organizat astfel:

- Transportul titeiului – Conpet dispune de 59 puncte de primire a titeiului de la scnele de petrol din teritoriu si un punct de primire al titeiului de la Petromar Constanta provenit de la platform din zona Marii Negre. Punctele de primire sunt dispersate pe raza a 23 judete fiind racordate la reteaua de conducte prin transportul pe cale ferata. Pntru statia din urma, CONPET dispune de 12 rampe de incarcare a titeiului si una de descarcare. Dscarcarea titeiului la rafinarii se face prin rampe aflate in proprietatea acestora.

- Transportul gazolinei – CONPET preia amestecul gazolina-gaze licide de la 13 scele de petrol prin 18 puncte de primire. Dintre acestea 16 sunt racordate la reteaua de conducte magistrale sau locale, transportul facandu-se prin pompare. Celelalte doua puncte de primire evacueaza la rampele de incarcare in cisterne de cale ferata.

- Transportul etanului – CONPET preia etanul din cadrul instalatiei de deetanizare turburea si-l pompeaza pe o canducta cu diametrul de 59/16’’ la rafinaria Pitesti.

Bibliografie

Comeliu Rusu - Management. Concepte, metode, tehnici, Editura Expert. Bucureşti, 1993;

SR ISO 14001, (2005), Sisteme de management de mediu - Specificaţii şi ghid de utilizare, Asociaţia de standardizare din România (ASRO);

SR ISO 14004, (2005), Sisteme de management de mediu Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare. Asociaţia de standardizare din România (ASRO);

SR EN ISO 14031, (1999), Management de mediu - Evaluarea performanţelor de mediu - Ghid. Asociaţia de standardizare din România (ASRO).

https://www.CONPET.RO

Preview document

Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 1
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 2
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 3
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 4
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 5
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 6
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 7
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 8
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 9
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 10
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 11
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 12
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 13
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 14
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 15
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 16
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 17
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 18
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 19
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 20
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 21
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 22
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 23
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 24
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 25
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 26
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 27
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 28
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 29
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 30
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 31
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 32
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 33
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 34
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 35
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 36
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 37
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 38
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 39
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 40
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 41
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 42
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 43
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 44
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 45
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 46
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 47
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 48
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 49
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 50
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 51
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 52
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 53
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 54
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 55
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 56
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 57
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 58
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 59
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 60
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 61
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 62
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 63
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 64
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 65
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 66
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 67
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 68
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 69
Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Managementul Organizational si Performante Ecologice - Conpet.docx

Alții au mai descărcat și

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. Introducere 1.1. Definitia Dezvoltarii Durabile Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?