Modificarea Ciclurilor Biogeochimice

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8794
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Publicat de: Simina Vereș
Cost: 8 puncte
proiectul a fost prezentat in cadrul facultati de geografia mediului la obiectul poluare mediului

Cuprins

 1. 1. Introducere
 2. 2. Ciclurile biogeochimice - definiţie
 3. 3. Ciclurile biogeochimice - locale - circulaţia apei
 4. - circulaţia nutrienţilor
 5. -globale
 6. 4. Modificarea ciclurilor biogeochimice
 7. 5 Ciclul apei - procese fizice
 8. - bilanţul hidric global
 9. - rezervoare
 10. - durata de înmagazinare
 11. - ciclul natural – ciclul biogeochimic
 12. - mişcări neciclice
 13. - modificările ciclului apei
 14. 6. Ciclul carbonului - oceanic
 15. - terestru
 16. - modificările ciclului
 17. 7. Ciclul azotului - primul subciclu al azotului
 18. - al doilea subciclu al azotului
 19. - modificările ciclului azotului
 20. 8. Ciclul oxigenului
 21. 8. Ciclul fosforului
 22. 9. Ciclul sulfului
 23. 10. Sisteme globale de observare şi monitorizare a modificărilor Globale ale mediului
 24. -programe internationale

Extras din proiect

1.INTRODUCERE

Planeta Pământ este constituită din mai multe învelişuri,numite geosfere,între care există o strânsă interacţiune pusă în evidenţă prin schimburi permanente de substanţe şi energie.Organizarea Terrei pe învelişuri suprapuse şi interpătrunse la limitele lor este rezultatul a milioane de ani de individualizare a fiecărui înveliş,prin stabilitatea stărilor de agregare a materiei în forme şi structuri diferenţiate ,formându-se cele 4 învelişuri esenţiale ale Terrei- atmosfera ,litosfera ,hidrosfera,biosfera.L a interferenţa celor 4 învelişuri esenţiale s-au dezvoltat antroposfera şi pedosfera,ambele extinse numai în limitele uscatului terestru,ambele componente reprezentând elementele vitale pentru biosferă.

Cele 6 învelişuri –litosfera,atmosfera,hidrosfera,biosfera ,antroposfera şi pedosfera sunt într-o continuă transformare care în prezent este influienţată tot mai mult de activităţile umane.Orice modificare produsă într-una dintre geosfere se reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică în celelalte geosfere,prin numeroase mecanisme complexe.De aceea,Pământul poate să fie considerat un Sistem Global în cadrul căruia toate procesele fizice,chimice , biologice şi activităţile umane care le afectează sunt interactive.Terra parcurge o fază critică a existenţei sale în care activităţile antropice influienţează hotărâtor relaţiile dintre geosfere şi pot să declanşeze salturi ireversibile ,cu numeroase consecinţe, grave pentru societate.

Astfel,problematica protecţiei mediului înconjurător a căpătat dimensiuni considerabile în vremurile noatre ridicând mari semne de întrebare.Specialiştii studiază nenumărate aspecte legate de impactul civilizaţiei asupra mediului înconjurător.Tehnologiile moderne au numeroase efecte negative asupra mediului întrucât constituie ,,sisteme de recoltare” a resurselor vegetaţiei ,care după folosire sunt risipite din nou în mediu.

Evaluarea globală a Influienţei diferitelor acţiuni întreprinse de către om asupra mediului înconjurător constituie o problemă de o complexitate deosebită ,având în vedere atât multitudinea şi diversitatea activităţilor omeneşti cât şi numărul mare de factori de mediu ce pot fi influienţaţi şi care,la rândul lor,pot influienţa reciproc,provocând perturbaţii ale echilibrului ecologic şi degradări ale mediului,de cele mai multe ori ireversibile.

La începutul secolului XXI,influienţa omului asupra mediului a depăşit posibilităţile de adaptare a biosferei.Ca rezultat în multe regiuni ale Globului s-au înregistrat dereglări ale echilibrelor ecologice. Primejdia impactului antropogen asupra mediului ambiant se exprimă prin faptul că răspunsul biosferei nu apare spontan ci după o perioadă oarecare de timp şi depinde de caracterul impactului.Dacă transformările se observă relativ repede,atunci apare posibilitatea de a regla scara interacţiunilor ,nepermiţând schimbări ireversibile ale mediului.Dacă însă transformările în ecosistem se petrec după un interval oarecar de timp ,pot avea loc schimbări ireversibile şi în acelaşi timp ,schimbări globale în ecosistemele naturale.

Dacă sub acţiunea factorilor naturali apar modificări ale biosferei care se remediază rapid,aceasta revenind la starea iniţială într-un timp relatic scurt fără aportul omului,modificările produse în biosferă însă în urma activităţilor umane sunt greu de remediat şi necesită costuri imense.

Sistemul Terestru este într-o continuă transformare,relaţiile dintre geosfere fiind reflectate în trăsăturile regionale ale mediului şi în dinamica unor circuite planetare,cum sunt circuitele biogeochimice,circulaţia termohalină ,circuitele atmosferice,etc.Astfel,factorii de mediu,apa,aerul,solul,flora,fauna care intră în componenţa capitalului natural ,au suferit sub impactul activităţii umane modificări cantitative şi calitative importante,mai ales în ultimele decenii,ca urmare a valorificării intensive a resurselor naturale ale Terrei,a dezvoltării a industriei,a transporturilor,a centrelor populate etc.

2.CICLURILE BIOGEOCHIMICE-DEFINIŢIE

În ecologie sau în orice altă ştiinţă care studiază Pământul,ciclul biogeochimic este un circuit sau o cale prin care un element chimic sau o moleculă trece prin ambele medii,biotic si abiotic ale unui ecosistem.

Ecosistemul este o unitate de funcţionare şi organizare a ecosferei alcătuită din biotop şi biocenoză şi capabilă de productivitate biologică. Ecosistemul cuprinde şi relaţiile dintre biotop şi biocenoză.Biotopul reprezintă totalitatea factorilor abiotici (apa, vântul, energia solară, clima, umiditatea) şi relaţiile dintre ei.Biocenoza reprezintă un nivel de organizare a materiei format din populaţii legate teritorial, şi pe studiul interacţiunii acestor populaţii.

Preview document

Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 1
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 2
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 3
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 4
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 5
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 6
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 7
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 8
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 9
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 10
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 11
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 12
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 13
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 14
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 15
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 16
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 17
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 18
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 19
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 20
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 21
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 22
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 23
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 24
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 25
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 26
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 27
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 28
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 29
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 30
Modificarea Ciclurilor Biogeochimice - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Modificarea Ciclurilor Biogeochimice.doc

Alții au mai descărcat și

Istoricul și definițiile ecologiei

Introducere Născută ca o ştiinţă de sine stătătoare încă de la începutul secolului trecut, în anii ’70, ecologia a devenit în timp şi curent de...

Caracteristicile Sistemelor Biologice

Un sistem poate fi definit ca un ansamblu de elemente identice sau diferite, unite prin conexiuni într-un întreg. Deci, un sistem apare ca un...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Cicluri Biogeochimice Globale

Ciclul biogeochimic al unui element reprezintă etapele de transformare, fizică şi chimică, şi de transfer dintr-un înveliş geografic în altul prin...

Te-ar putea interesa și

Circuitul biogeochimic al calciului în natură

CIRCUITELE BIOGEOCHIMICE Pentru formarea moleculelor fundamentale de care depinde viata pe Pamant, sunt necesare elemente ca: C, Na, S, H, O,...

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din...

Economia și Mediul - Premisele Dezvoltării Durabile

Introducere Una dintre problemele de actualitate cu care se confruntă România şi umanitatea în general este protejarea mediului înconjurător, în...

Protecția Mediului

1. Introducere Problematica “mediului înconjurător”* – subiect aparent facil de dezbătut şi “generos în oferte” de exprimare spontană, dar nu...

OMG - riscuri asupra mediului și sănătății umane

1. INTRODUCERE Organismele modificate genetic (OMG) sunt organisme in care materialul genetic a fost modificat (ADN), intr-un mod care nu se...

Subiecte Examen Economia Mediului

CE ESTE EFECTUL DE SERA? Din punct de vedere spaţial, impactul activităţii umane asupra mediului său poate avea o întindere planetară, regională...

Introducere în Ecotehnie

Ecotehnia este o ramurǎ a ştiinţei care aplicǎ informaţiile şi datele tehnice în domeniul cunoaşterii, ocrotirii şi gospodǎririi raţionale a...

Metode de Investigare a Gradului de Poluare al Siturilor Industriale și Tehnicile de Reabilitare ale Acestora

Epiderma vie a Pământului Solul este un corp viu minunat. El reprezintă suportul vieţii omeneşti şi a bunăstării. Acesta oferă ancorare...

Ai nevoie de altceva?