Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 13616
Mărime: 3.97MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE Specializarea: Ecologie şi protecţia mediului

Cuprins

INTRODUCERE 6

CAPITOLUL 1. Caractere generale şi zonele culturii de porumb.................................................................................................................

1.1. Particularităţi biologice

1.2. Zonarea culturii şi a hibrizilor .....................

CAPITOLUL 2. Regimul nutriţional al plantelor

2.1. Rolul elementelor minerale din viaţa

plantelor

2.2. Procesele fizice implicate în accesul

elementelor minerale în corpul plantelor

2.3. Ritmul de absorbţie al elementelor

minerale .............

2.4. Carenţele în elementele minerale şi

diagnosticarea lor ....................

2.4.1. Carenţa în azot ................

2.4.2. Carenţa în fosfor .............

2.4.3. Carenţa în potasiu

2.4.4. Carenţa în magneziu

2.4.5. Carenţa în calciu

2.4.6. Carenţa în bor

2.4.7. Carenţa în mangan

2.4.8. Carenţa în fier

2.4.9. Carenţa în zinc

2.4.10. Carenţa în molibden

CAPITOLUL 3. Particularităţi ale proceselor fiziologice la Zea Mays L

CAPITOLUL 4. Cercetări personale cu privire la modificările fiziologice

la Zea Mays L. produse de excesul de substanţe nutritive

4.1. Materiale şi metode de cercetare

4.2. Descrierea metodelor

4.2.1. Determinarea intensităţii transpiraţiei

4.2.2. Determinarea suprafeţei foliare

4.2.3. Determinarea intensităţii fotosintezei

4.3. Rezultatele obţinute

4.3.1. Influenţa excesului de substanţe nutritive

asupra transpiraţiei totale la porumb

4.3.2. Influenţa excesului de substanţe nutritive

asupra transpiraţiei cuticulare

4.3.3. Influenţa excesului de substanţe nutritive

asupra transpiraţiei stomatice

4.3.4. Influenţa excesului de substanţe nutritive

asupra intensităţii fotosintezei

4.3.5. Influenţa excesului de substanţe nutritive

asupra înălţimii plantei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Porumbul (Zea mays L) este una din cele mai valoroase plante cultivate datorită productivităţii foarte ridicate şi multiplelor întrebuinţări ale produselor sale în alimentaţia oamenilor, în zootehnie şi în industrie.

Porumbul, numit şi cucuruz este cea de-a treia cultură cerealieră ca importanţă şi cea de-a doua după grâu, în topul comerţului internaţional.

În ţara noastră porumbul poate fi cultivat cu rezultate bune în aproape toate regiunile, găsind condiţii favorabile de climă şi sol pe aproximativ 92% din suprafaţa arabilă. Folosirea raţională a îngrăşămimtelor constituie un mijloc important pentru obţinerea de producţii mari şi constante şi pentru gradului de intensivizare a agriculturii. În plus, îngrăşămintele contribuie la îmbunătăţirea calităţii produselor vegetale (determină sporirea conţinutului acestora în substanţe proteice, zaharuri, substanţe grase, etc.), măresc rezistenţa plantelor la iernare, asigură folosirea mai economică de către plante a apei etc.

Îngrăşămintele organice, introduse în sol, constituie nu numai o sursă de elemente nutritive, ci şi substrat energetic pentru ameliorarea proprietăţilor fizice, chimice, hidrice şi biologice ale solurilor. Pentru o creştere şi o dezvoltare corespunzătoare, pe lăngă apă, plantele necesită şi o gamă variată de substanţe minerale, acesetea reprezintă hrana lor brută. Plantele preiau aceste substanţe din mediu, sub o formă neprelucrată şi după pătrunderea lor în organism vor fi supuse unor transformări complexe, rezultatul constănd în obţinerea unor compuşi organici proprii celulelor vegetale.

Elementele minerale au multiple funcţii fiziologice:

- intră în compoziţia unor substanţe organo-minerale care au rol plastic ;

- intră în compoziţia substanţelor ce alcătuiesc lanţul transportor de electroni din procesul de fotosinteză ;

- participă la procesele de oxidoreducere, prin modificările de valenţă ale fierului, cuprului, etc.

Nutriţia minerală este un proces fiziologic de aprovizionare a plantelor cu substanţe nutritive.

Nutriţia porumbului în exces determină o creştere vegetativă abundentă, măreşte masa foliară şi intensifică procesul de transpiraţie. Creşterea vegetativă accentuată duce la încetinirea formării organelor generative, întărziind astfel aparţia paniculelor şi a mătăsii.

Creşterea concentraţiei elementelor minerale are efecte dăunătoare asupra plantelor, devenind toxice.

Scopul cercetării.

Având în vedere importanţa alimentară şi furjeră şi rolul macroelemntelor şi microelementelor în nutriţia normală a plantelor, în creşterea şi dezvoltarea lor, în lucrarea de faţă ne-am propus să studiem modificările fiziologice la porumb produse de excesul de substanţe nutritive.

Obiectivele cercetării:

- Determinarea intensităţii fotosintezei la porumb în cazul excesul de substanţe nutritive;

- Determinarea intensităţii transpiraţiei;

- Determinarea înălţimii plantelor;

- Reprezentarea grafică şi interpretarea statistică a rezultatelor;

- Stabilirea concluziilor.

CAPITOLUL 1

CARACTERE GENERALE ŞI ZONELE CULTURII DE PORUMB

1.1. Particularităţi biologice

Creşterea şi dezvoltarea. În primele faze de vegetaţie tulpina creşte mai încet decât rădăcina. De aceea, la aplicarea irigării trebuie umezit un strat destul de gros de sol, chiar atunci când plantele sunt mici. Dezvoltarea sistemului radicular se produce în special în straturile superficiale (tab. 1.1.) şi depinde de climă, sol, îngrăşăminte, soi etc. Pe terenuri irigate rădăci¬nile se dezvoltă mai superficial.

Tabelul 1.1. Răspândirea masei de rădăcini a porumbului la diferite adâncimi

Adâncimea Rădăcina Adâncimea Rădăcina

(cm) kg/ha % (cm) kg/ha %

0-20 1201 90,9 40-60 40 3,0

20-40 60 4,5 60-80 20 1,5

Înfloritul în panicul se face de la vârf spre bază. În inflorescenţa femelă înfloritul începe de la baza ştiuletelui şi durează, pentru un ştiulete, 6—14 zile. Pe plantă înfloreşte mai întâi ştiuletele situat mai sus. Fecundaţia se face ca şi la celelalte cereale, polenul fiind transportat de vânt de la o plantă la alta.

Preview document

Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 1
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 2
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 3
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 4
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 5
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 6
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 7
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 8
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 9
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 10
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 11
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 12
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 13
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 14
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 15
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 16
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 17
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 18
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 19
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 20
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 21
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 22
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 23
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 24
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 25
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 26
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 27
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 28
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 29
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 30
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 31
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 32
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 33
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 34
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 35
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 36
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 37
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 38
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 39
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 40
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 41
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 42
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 43
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 44
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 45
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 46
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 47
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 48
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 49
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 50
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 51
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 52
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 53
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 54
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 55
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 56
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 57
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 58
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 59
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 60
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 61
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 62
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 63
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 64
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 65
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 66
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 67
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 68
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 69
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 70
Modificări Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substanțe Nutritive - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Modificari Fiziologice la Porumb Produse de Excesul de Substante Nutritive.doc

Alții au mai descărcat și

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?