Monitorizarea Factorilor de Mediu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12167
Mărime: 6.51MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Negoiță Loredana
UNIVERSITATEA DE PETROL ŞI GAZE PLOIEŞTI DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMMIE

Cuprins

1. INFORMAŢII GENERALE 4

1.1. Informaţii specifice privind procesul de producţie: 4

1.2. Activităţi auxiliare 6

1.3. Resurse: apă, energie, gaze naturale, motorină 6

1.4. Alimentarea cu apă 7

2. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 9

2.1. Aer 9

2.1.1.Emisii în aer; caracteristici coşuri de dispersie 9

2.1.2.Monitorizarea emisiilor şi imisiilor în aer 10

2.2. Apa 16

2.2.1.Sursa de apă uzată 16

2.2.2.Controlul parametrilor de proces şi al epurării apelor uzate evacuate 17

2.2.3.Centralizarea emisiilor în aple uzate 18

2.3. Sol 23

2.3.1.Surse de poluare a solului. emisii în sol 23

2.3.2. Reţeaua de monitorizare a calităţii solului 24

2.4. Poluarea sonoră 26

2.4.2.Monitorizarea nivelului de zgomot 26

3. GESTIUNEA DEŞEURILOR 28

4. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR PERICULOASE 30

5. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢA 31

6. EFECTELE POLUĂRII ASUPRA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI 32

7. EFECTELE POLUĂRII ASUPRA VEGETAŢIEI 34

8. ANALIZA MĂRIMII IMPACTULUI 36

9. ANEXE 41

ANEXA 1: calculul la fondul de mediu, cf. metodologiei Corinair: 41

ANEXA 2: deşeuri produse , colectate, stocate temporar 42

ANEXA 2.1 raportare gestiune deşeuri 42

ANEXA 2.2 gestiune uleiuri 44

ANEXA 2.3 gestiune azbest 45

ANEXA 3: lista substanţelor toxice şi periculoase 46

ANEXA 4: plan de încadrare în zonă 53

Extras din document

1. INFORMAŢII GENERALE

Denumirea societăţii: S.C UZINA MECANICĂ ALOIEŞTI S.A., înregistrată Ia Registrul Comerţului cu nr, J282151/20.012001.

Adresa: Str. Republicii nr.8, Aloieşti, jud. Prahova, tel / fax: 0244/521381÷ 521383

Profilul de activitate al societatii: construcţii de maşini şi echipamente speciale pentru tehnica aeronautică.

Procesele tehnologice se desfăşoară in secţii ce funcţionează în general în regim de lucru de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, de luni până vineri, iar utilităţile energetice lucrează in trei schimburi. În funcţie de comenzi, regimul de lucru poate fi de 16 ore / zi, 80 ore / săptămână.

Suprafaţa totală a clădirilor este de 68950 mp, din care cea ocupată de activităţile de producţie este de 63400mp.

1.1. INFORMAŢII SPECIFICE PRIVIND PROCESUL DE PRODUCŢIE:

Activitatea principală de producţie a societăţii este prelucrarea prin aşchiere a metalelor iar activităţile secundare sunt:

• Turnătorie de fontă şi aluminiu : este dotată cu cubilouri si cuptoare cu inducţie. În această secţie se confecţionează şi forme pentru tunarea pieselor şi miezuri din nisip peliculizat. Nisipul peliculizat este utilizat pentru realizarea miezurilor corespunzătoare orificiilor cu diametre foarte mici. Aditivii folosiţi pentru nisipul peliculizat sunt novolacul si hexametilentetramina. Temperatura Ia care sunt realizate miezurile este de cca. 180 °C.

Reperele obţinute sunt curăţate mecanic si electrochimic. Curăţarea mecanică este realizată prin vibrarea formelor într-o maşină de dezbatere şi prin sablare. Maşina de dezbatere este racordată Ia un sistem de aspiraţie echipat cu cameră de desprăfuire. Dispersia pulberilor în atmosfera se realizează prin intermediul unui cos cu Dn = 300 mm si H = 8 m. Instalaţia de sablare este echipată cu sistem de captare a pulberilor cu perdea de apă.

Curăţarea electrochimică se realizează în băi cu electrochimic, iar materiile utilizate sunt acid clorhidric, hidroxid de sodiu si azotit de sodiu;

• Tratamente termice şi forjare pentru oţel, aluminiu, cupru si alamă. Tratarea termică realizată în această secţie, constă în cementare carbonică. carbonitrurare şi nitrurare.

Cuptoarele de cementare carbonică funcţionează cu gaz metan, iar cuptoarele de nitrurare funcţionează cu energie electrică.

Materiile utilizate sunt: sare de revenire, acid fosforic, sare de călire, fosfat trisodic, sodă calcinată, sodă caustică, silicat de sodiu, amoniac, ulei TT 50, clorura de sodiu, carbonat de bariu, borax;

• Protecţia chimică şi electrochimică a suprafeţelor de oţel, fontă, cupru, aluminiu, alamă. Procedeele de protecţie constau în pasivizare, cromare, nichelare, zincare şi acoperire de suprafaţă cu lacuri şi vopsele specifice. Materiile utilizate sunt: anhidrida cromică, azotat de sodiu, carbonat de sodiu, fosfat trisodic, oxid de zinc, sodă calcinată, soda caustică, sulfat feros, anozi de staniu, anozi de zinc, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric;

• Prelucrare prin aşchiere: strunjire şi frezare a materialelor din fontă, aluminiu, oţel, cupru şi alamă. Sunt utilizate lichide de răcire biodegradabile de tip Fitpol, ulei emulsionabil, ulei de ungere, white-spirt şi ulei hidraulic;

• Îmbinări ale pieselor de oţel prin sudura electrică in atmosfera controlată şi sudura oxiacetilenă;

• Asamblare şi montaj;

Toate activităţile menţionate se desfăşoară în hale special destinate.

Societatea deţine terenul din anul 2000 iar suprafeţele construite însumează 17950 mp din care 6340 mp sunt suprafeţe productive.

Societăţile cu care se învecinează sunt:

• Organizaţia Y : prelucrare reziduuri petroliere

• Organizaţia Z : producere energie

• Agent salubritate : S. C. ECOLOGICA S.A.

Dotări tehnice: Activităţile principale şi secundare se desfăşoară cu următoarele dotări:

- strunguri universale de diferite tipuri;

- freze universale F 25 — F 32;

- maşini de rectificat universale;

- maşini de danturat;

- maşini de rabotat;

- maşini de honuire;

- maşini de strunjit si găurit în coordonate;

- maşini de găurit universale;

- maşini de mortezat;

- agregate multifuncţionale cu program pentru aşchiere;

- cuptoare de forja;

- instalaţii de tratament termic — Siemens şi Saffed;

- instalaţie de cementare CODERE;

- prese pentru deformări mase plastice Ia cald

- cubilou si cuptoare în inducţie pentru topit fonta;

- maşini de sudat universale si speciale;

- atelier pentru acoperiri galvanice

Cantităţile de materii prime utilizate:

- anhidrida cromică — 2,0 t /an

- azotat de sodiu — 0,1 t /an

- carbonat de sodiu — 0,2 t /an

- fosfat trisodic — 2,0 t /an

- oxid de zinc—1,0 t /an

- soda calcinata— 1,15 t /an

- soda caustica — 3,2 t /an

- sulfat feros — 2,0 t /an

- anozi de staniu — 0,1 t /an

- anozi de zinc — 1,5 t /an

- acid azotic — 1,0 t /an

- acid clorhidric — 15,0 t /an

- acid sulfuric — 5,0 t /an

- sare de revenire SR 140— 1,5 t /an

- acid fosforic — 0,4 t /an

- sare de călire SC 630 — 0,2 t/an

- fosfat trisodic — 0,2 t /an

- silicat de sodiu soluţie — 0,1 8 t /an

- amoniac— 11,0 t /an

- ulei TT 50— 15,0 t /an

- clorura de sodiu — 0,32 t /an

- carbonat de bariu — 0,18 t /an

- borax — 0,05 t /an

1.2. ACTIVITĂŢI AUXILIARE

Activităţile auxiliare se desfăşoară în incinta societăţii şi sunt constituite din:

• asigurarea utilităţilor;

• parc auto;

• depozitarea carburanţilor.

1.3.RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE, MOTORINĂ

Tab. 1

Nr

crt. UTILITĂŢI U.M. CONSUM ANUAL

1. Energie electrică Mwh 2700,6

2. Gaz metan mii Nmc 1 397 212

3. Apă mc 342 700

4. Abur K cal 422 550

Energia electrică

Alimentarea cu energie electrică se face prin posturi de transformare.

Gaz metan

Consumatorii de gaz metan sunt:

• centrala termică

• instalaţia CODERE

Preview document

Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 1
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 2
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 3
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 4
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 5
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 6
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 7
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 8
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 9
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 10
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 11
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 12
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 13
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 14
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 15
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 16
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 17
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 18
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 19
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 20
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 21
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 22
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 23
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 24
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 25
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 26
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 27
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 28
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 29
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 30
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 31
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 32
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 33
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 34
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 35
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 36
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 37
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 38
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 39
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 40
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 41
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 42
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 43
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 44
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 45
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 46
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 47
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 48
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 49
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 50
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 51
Monitorizarea Factorilor de Mediu - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Monitorizarea Factorilor de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Aerul și Poluarea

Poluarea este fenomenul prin care aerul se incarca cu substante straine daunatoare vieti . Acestea isi modifica compozitia sa naturala, atunci cand...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Controlul și monitorizarea plajelor de pe litoralul Mării Negre

I. Generalitati. Litoralul românesc (la Marea Neagră) se întinde de la granița cu Ucraina (Nord) până la cea cu Bulgaria (Sud). Este cea mai...

Monitorizarea Calității Mediului într-o Zonă Adiacentă unei Fabricii de Ciment

1. Noţiuni introductive Mediul înconjurător, adică ceea ce se află în jurul nostru, într-un perimetru definit, poate fi diferit în funcţie de...

Prevenirea și controlul integrat al poluării în industria lacurilor și vopselelor

Obligaţiile legale relevante ale Directivei IPPC Scopul Directivei este acela de a realiza prevenirea şi controlul integrat al poluării,...

Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet

Etapa I: Definirea organizatiei 1.1.Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei Denumirea organizatiei este S.C CONPET S.A., iar misiunea ei...

Calitatea aerului și a apei în așezările urbane

1.1 ASEZARILE UMANE – generalitati În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când...

Depozit Ecologic de Deșeuri

1 Descrierea generală a proiectului Prin acest proiect propunem diminuarea surselor de poluare din județul Argeș, produse de depozitele...

Plan de Monitorizare a Factorilor de Mediu în Orașul Ploiești

Acest plan are ca scop monitorizarea factorilor de mediu, cu scopul îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii în oraşul Ploieşti Realizarea...

Ai nevoie de altceva?