Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 32540
Mărime: 193.83KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia Dima
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. 1.0 PREZENTAREA GENERALA A JUDETULUI 2
 2. 1.1 CARACTERIZAREA GENERALA A JUDETULUI NEAMT 2
 3. 1.1.1 Suprafata 2
 4. 1.1.2 Caracterizarea geografica 3
 5. 1.2 DATA PRIVIND ASEZARILE UMANE 7
 6. 1.3 EVOLUTIA POPULATIEIJUDETULUI IN ULTIMII SASE ANI 8
 7. 1.4 UTILITATI 9
 8. 1.4.1 Situatia actuala privind modul de alimentare cu apa 9
 9. 1.4.2 Situation existenta privind racordarea populatiei la sisteme de canalizare cu instalatii de epurare 9
 10. 1.4.3 Sisteme de incalzire 10
 11. 1.5 ASPECTE ECONOMICE 11
 12. 1.5.1 Balanta fortei de munca aferenta judetului Neamt in 2000 11
 13. 1.5.2 Rata somajului (%) in judetul Neamt in ultimii 7 ani (1995-2001) 11
 14. 1.5.3 Structura economica 12
 15. 2.0 SITUATIA ACTUALA A GESTIONARII DESEURILOR 14
 16. 2.1 GESTIONAREA DESEURILOR URBANE 15
 17. 2.1.1 Evolutia cantitatilor de deseuri (m3) generate in perioada 1995 si 2001, pe tipuri de deseuri si origini 15
 18. 2.1.2 Compozitia medie a deseurilor 17
 19. 2.2 GESTIONAREA DESEURILOR 18
 20. 2.2.1 Agenti de salubritate 18
 21. 2.2.2 Dotarea agentilor de salubritate cu recipienti pentru colectarea deseurilor 19
 22. 2.2.3 Dotarea agentilor de salubritate pentru transportul deseurilor 20
 23. 2.2.4 Frecventa de colectare 21
 24. 2.2.5 Regimul taxelor – in judetul Neamt nu se percep taxe de salubritate. 22
 25. 2.2.6 Agentii de colectare/reciclare 22
 26. 2.2.7 Cantitati de deseuri colectate selectiv 22
 27. 2.2.8 Tratarea deseurilor urbane 23
 28. 2.2.9 Eliminarea deseurilor 23
 29. 2.3 COSTURILE GOSPODARIRII DESEURILOR MUNICIPALE / ORASENESTI / COMUNALE 26
 30. 2.4 EVALUAREA SITUATIEI ACTUALE SI CONCLUZII 27
 31. 3.0 SITUATIA EXISTENTA IN GESTIONAREA DESEURILOR INDUSTRIALE 31
 32. 3.1 INTRODUCERE 31
 33. 3.2 EVOLUTIA CANTITATILOR DE DESEURI INDUSTRIALE IN JUDETUL NEAMT 31
 34. 3.3 DEPOZITE DE DESEURI INDUSTRIALE 36
 35. 3.4 INCINERAREA DESEURILOR INDUSTRIALE 37
 36. 3.5 EVALUAREA SI CONCLUZIILE PRIVIND SITUATIA ACTUALA 38
 37. 4.0 GESTIONAREA FLUXURILOR SPECIALE DE DESEURI REGLEMENTATE LA NIVEL EUROPEAN PRIN ACTE LEGISLATIVE SPECIFICE 39
 38. 4.1 DESEURI DE AMBALAJE 39
 39. 4.2 ULEIURI UZATE 40
 40. 4.3 BATERII SI ACUMULATORI UZATI 41
 41. 4.4 VEHICULE UZATE 41
 42. 4.5 DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE 41
 43. 4.6 ANVELOPE UZATE 42
 44. 5.0 ELEMENTE DE PROGNOZA 42
 45. 5.1 PROGNOZA EVOLUTIEI SOCIO-ECONOMICE IN JUDETUL NEAMT 42
 46. 5.2 PROGNOZA GENERARII SI GESTIONARII DESEURILOR 45
 47. 5.2.1 Elementele de baza ale prognozei 45
 48. 5.2.2 Generarea deseurilor municipale 46
 49. 5.2.3 Generarea deseurilor industriale 48
 50. 5.2.4 Gestionarea deseurilor 49
 51. 6.0 OBIECTIVE PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR 54
 52. 7.0 OPTIUNI DISPONIBILE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI EVALUAREA ACESTORA 57
 53. 7.1 OPTIUNI DISPONIBILE PENTRU DESEURI SOLIDE URBANE 57
 54. 7.2 OPTIUNI DISPONIBILE PENTRU FLUXURILE DE DESEURI SPECIALE 62
 55. 7.3 OPTIUNI DISPONIBILE PENTRU DESEURI DE PRODUCTIE 63
 56. 8.0 PROIECTE PENTRU IMBUNATATIREA GESTIONARII DESEURILOR 65
 57. 8.1 ABORDAREA INTEGRATA LA NIVEL JUDETEAN 65
 58. 8.2 PROGRAMUL PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR IN PIATRA NEAMT 99
 59. 8.2.1 Obiective, stadii si limite in implementarea programelor 99
 60. 8.2.2 Metode, tehnologii si instalatii pentru tratarea, reutilizarea si depozitarea deseurilor 100
 61. 8.2.3 Colectare selectiva 102
 62. 8.2.4 Transportul deseurilor 104
 63. 8.2.5 Tratarea deseurilor 105
 64. 8.2.6 Rreciclarea deseurilor 106
 65. 8.2.7 Depozitul ecologic 107
 66. 8.2.8 Reabilitarea depozitului existent 107
 67. 8.2.9 Exploatarea gazului de depozit 107
 68. 8.2.10 Masuri de diminuare a impactului 108
 69. 9.0 CORELAREA CU ALTE PLANURI SI PROGRAME 109
 70. 9.1 PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 109
 71. 9.2 STRATEGIA ISPA – MEDIU 109
 72. 9.3 PLANUL REGIONAL DE DEZVOLTARE – REGIUNEA NORD-EST 110
 73. 9.4 PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU 112
 74. 9.5 PLANUL NATIONAL PENTRU GESTIIONAREA DESEURILOR 114
 75. 9.6 PLANUL JUDETEAN PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR 116
 76. 9.7 PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU MUNICIPIUL PIATRA NEAMT 116
 77. 9.8 PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU MUNICIPIUL ROMAN 117
 78. 9.9 PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU ORASUL BICAZ 117
 79. 9.10 PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR IN ORASUL TARGU NEAMT 118
 80. 9.11 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN NEAMT 118
 81. 10.0 IMPLEMENTAREA MASURILOR 119
 82. 11.0 BIBLIORAFIE 122

Extras din proiect

INTRODUCERE

La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor, care a fost aprobat cu Hotararea Consiliului Judetean Neamt 0nr. 34/25 octombrie 2002.

Temeiul legal pentru intocmirea planurilor de gestiune a deseurilor este art. 8 din Legea 426/2991 pentru modificarea si aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind regimul deseurilor.

Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor a fost bazat pe Planurile Locale pentru Gestionarea Deseurilor elaborate pentru localitatile urbane si aprobate de Consiliile Locale respective, ca si pe rapoartele privind deseurile intocmite de diferiti agenti economici. Desi legislatia actuala in vigoare stipuleaza ca la data finalizarii acestui Plan Judetean pentru Gestionarea Deseurilor, toti producatorii de deseuri trebuiau sa elaboreze planuri de gestionare a deseurilor, nici un agent economic nu s-a conformat acelei prevederi.

Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor ar trebui sa ia in consideratie toate planurile si programele planificate sau in derulare, ca si interdependenta acestora.

In anul 2003, in judetul Neamt a inceput implementarea proiectului Extinderea proiectului pilot privind colectarea selectiva a deseurilor menajere in Piatra Neamt, care este finantat in proportie de 75% din fonduri nerambursabile ISPA.

Modelul pentru Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor a fost furnizat Inspectoratului pentru Protectie a Mediului Piatra Neamt de catre autoritatea de protectie a mediului centrala. De fapt, legislatia din Romania stipuleaza ca „planurile elaborate de consiliile locale si producatorii de deseuri trebuie sa aiba acelasi continut si forma ca si planul national”.

In 2003, Judetul Neamt a inceput implementarea Programului de management al Deseurilor din Piatra Neamt – ca o extensie a proiectului Pilot anterior, care a fost finantat in proportie de 75% din fonduri nerambursabile ISPA si de 25 % de Agentia Daneza de Protectie a Mediului (DEPA) si bugetul local.

Scopul principal al acestui Plan de Gestionare a Deseurilor este de a revizui Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor si de demonstra modul in care investitia sprijinita de fonduri ISPA se va integra si va contribui la imbunatatirea gestionarii deseurilor in municipiul Piatra Neamt si de asemenea in judetul Neamt. Acest plan va prezenta de asemenea corelarea acestuia cu alte programe in general si cu proiectul ISPA.

Planul revizuit va trebui analizat, dezbatut si aprobat de catre Inspectoratul de protectie a Mediului Piatra Neamt si Consiliul Judetean Neamt inainte de a deveni un plan strategic si un document legal de planificare.

1.0 PREZENTAREA GENERALA A JUDETULUI

1.1 CARACTERIZAREA GENERALA A JUDETULUI NEAMT

Teritoriul judetului Neamt este situat in NE tarii, in bazinul hidrografic al raului Siret, pe cursul mijlociu al acestuia. Relieful acestui judet este muntos in jumatatea de vest, puternic fragmentat de vai, reprezentat prin muntii Stanisoarei, Bistritei, Ceahlau, Tarcau si Gosman. La est de zona muntoasa se desfasoara depresiunile subcarpatice Plesu, Boistea, Cornu (Serbesti, Margineni, Bahna).

1.1.1 Suprafata

Suprafata totala a judetului este de 5.896,14 km2 (589.614 ha), din care:

Terenuri cu folosinta agricola 283.368 hectare (48,1 %)

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 253.896 hectare (43,1 %)

Cursuri de apa si lacuri 10.380 hectare (1,8 %)

Drumuri 7.925 hectare (1,3 %)

Suprafata construita 11.402 hectare (1,9 %)

Terenuri neproductive sau alte categorii de folosinte 15.409 hectare (2,6 %).

Reteaua hidrografica a judetului Neamt totalizeaza 2150 km cursuri de apa. Cursurile de apa alohtone sunt: Siretul, cu lungimea de parcurs pe teritoriul judetului de 56 km, Moldova cu 50 km si Bistrita cu 126 km. Pe langa acestea, pe teritoriul judetului Neamt exista si o retea de rauri autohtone, dintre care se pot enumera: Ozana, Cracau, Tarcau, Cuejdin, Calu, Nechit, Sabasa etc.

Principalul curs de apa ce strabate teritoriul judetului este raul Bistrita, afluent de dreapta al Siretului, care, izvorand din Muntii Rodnei tranziteaza judetul pe o distanta de 126 km din totalul de 288 km lungime. Bistrita are cel mai lung curs montan dintre raurile Romaniei si formeaza un bazin hidrografic cu o suprafata de 6974 km2. El alimenteaza acviferele exploatate in scop potabil (Vaduri, Brasauti, Frunzeni, Gheraesti).

Densitatea retelei hidrografice este cuprinsa intre 0,5 si 1,2 km/km2, scazand sub 0,5 km/km2 in regiunea extracarpatica.

In anii ’70 au fost realizate ample lucrari de amenajari si regularizari ale raului Bistrita. Dintre acestea, pe teritoriul judetului Neamt au fost realizate 4 lacuri de acumulare: Bicaz-Izvoru Muntelui (2.950 ha), Pangarati (155 ha), Vaduri (150 ha) si Batca Doamnei (230 ha).

1.1.2 Caracterizarea geografica

Geologie

Teritoriul judetului Neamt ocupa o suprafata care in profunzime corespunde, de la vest la est, rocilor metamorfice din zona cristalino-mezozoica a Carpatilor Orientali, care intra in contact cu structura in panze de sariaj a formatiunilor sedimentare din zona flisului, cu cele doua subzone – intern si extern; formatiunea flisului intra in contact tectonic, catre est, cu formatiunile postorogenice al molasei, care incaleca peste depozitele Platformei Moldovenesti, contactul facandu-se pe linia pericarpatica.

Hidrogeologie

Reteaua hidrografica (cu o densitatea de 0,326 km/km2) este tributara raului Siret; alimentarea raurilor este de tip pluvial moderat, reprezentand 30-40% din debitul acestora, iar apele subterane participa cu 10 – 35% din debit, un aport mai consistent de ape subterane primind raurile din Masivul Ceahlau (Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Schitul), masivul Haghimas (Bicajel si Bicaz), Masivul Bivolu-Halauca (Sabasa, Neamt, Farcasa).

Adancimea panzei freatice variaza in functie de formele de relief, care determina extinderea depozitelor de terasa ale raurilor. Un alt tip de acvifere sunt cele cantonate in conurile de dejectii din zona submontana si acestea sunt de mica adancime. Acvifere exploatate pentru alimentarea cu apa a populatiei sunt in zonele Vaduri, Brasauti, Frunzeni, Lunca – Vanatori Neamt, Timisesti, Pildesti, Ticos-Floarea etc.

Bibliografie

Directive UE privind deseurile:

• Directiva Cadru 75/442/EEC privind deseurilor si amendamentele acesteia

• Directiva 91/689/EEC privind deseurile periculoase amendata de Decizia Consiliului 94/904/EC

• Directiva 94/67/EC privind incinerarea deseurilor periculoase Directiva nr. 89/369/EEC privind prevenirea poluarii aerului din noile instalatii municipale pentru incinerarea deseurilor

• Directiva 99/31/EC privind depozitarea deseurilor

• Directiva 96/59/EC privind eliminarea PCB si PCT

• Directiva 91/1157/EEC privind bateriile si acumulatoarele continand substante periculoase

• Directiva 75/439/EEC privind eliminarea uleiurilor uzate

• Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje

• Directiva 86/278/EEC privind protectia mediului in general si in special a solurilor in cazul utilizarii namolurilor orasenesti in agricultura

Reglementari din Romania privind gestionarea deseurilor:

• Legii protectiei mediului nr. 137/1995 cu modificarile si completarile ulterioare

• Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

• Legea serviciilor publice de gospodarire comunala nr. 326/2001

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor

• Legea nr. 465/2001 pentru Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor reciclabile

• Hotararea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate

• Hotararea Guvernului nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

• Hotararea Guvernului nr. 173/2000 privind gestionarea si controlul compusilor PCB si a altor compusi similari

• Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor

• Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

• Hotararea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

• Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea raportarii statistice a gestionarii deseurilor si utilizarea Catalogului European de Deseuri

• Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestionarii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

• Ordinului MAPM nr. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

• Ordinul nr. 219/2002 la ministrului sanatatii si familiei pentru aprobarea Normelor Tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicala si a metodologiei de colectare a datelor pentru baza de date nationala privind deseurile rezultate din activitati medicale;

• Hotararea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.

Pentru revizuirea Planului pentru Gestionarea Deseurilor in judetul Neamt au fost utilizate urmatoarele planuri si strategii:

• Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului, MAPM, 1995, actualizat in 1999

• Strategia Nationala ISPA - Mediu, mai 2001

• Planul National de Dezvoltare 2000 – 2002, Anexa B, Strategia Nationala ISPA, Sectorul Mediu, mai 2000

• Planul National de Dezvoltare – Regiunea nord-est, Agentia de Dezvoltare Regionala, 1998

• Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM), Agentia de Protectia Mediului Piatra Neamt, 1998 si PLAM revizuit, 2001

• Proiect de Strategie Nationala pentru Gestionarea Deseurilor, MAPM, 2002

• Planul National pentru Gestionarea Deseurilor, MAPM, 2002

• Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor, Inspectoratul de Protectie a Mediului Piatra Neamt, 2002

• Planul de Amenajarea Teritoriala a Judetului Neamt, 1996

• Planul Local pentru Gestionarea Deseurilor, Consiliul Local Piatra Neamt, 2001

• Planul Local pentru Gestionarea Deseurilor, Consiliul Local Roman, 2001

• Planul Local pentru Gestionarea Deseurilor, Consiliul Local Bicaz, 2001

• Planul Local pentru Gestionarea Deseurilor, Consiliul Local Targu Neamt, 2001.

Preview document

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 1
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 2
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 3
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 4
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 5
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 6
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 7
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 8
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 9
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 10
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 11
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 12
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 13
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 14
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 15
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 16
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 17
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 18
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 19
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 20
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 21
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 22
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 23
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 24
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 25
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 26
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 27
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 28
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 29
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 30
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 31
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 32
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 33
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 34
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 35
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 36
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 37
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 38
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 39
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 40
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 41
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 42
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 43
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 44
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 45
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 46
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 47
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 48
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 49
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 50
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 51
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 52
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 53
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 54
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 55
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 56
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 57
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 58
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 59
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 60
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 61
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 62
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 63
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 64
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 65
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 66
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 67
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 68
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 69
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 70
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 71
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 72
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 73
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 74
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 75
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 76
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 77
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 78
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 79
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 80
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 81
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 82
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 83
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 84
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 85
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 86
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 87
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 88
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 89
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 90
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 91
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 92
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 93
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 94
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 95
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 96
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 97
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 98
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 99
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 100
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 101
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 102
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 103
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 104
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 105
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 106
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 107
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 108
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 109
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 110
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 111
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 112
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 113
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 114
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 115
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 116
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 117
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 118
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 119
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 120
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 121
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 122
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 123
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 124
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 125
Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • Plan Judetean pentru Gestionarea Deseurilor - Judetul Neamt.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord

1.Introducere Managementul deşeurilor solite ridică o problemă majoră în prezent. Colectare şi transportul defectuos al deşeurilor precum şi slaba...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Plan local de gestionare a deșeurilor în Municipiul Suceava

Introducere Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor va fi...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Economia și managementul deșeurilor în Suceava

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei În actualul context mondial, în care problemele de mediu sunt din ce în ce mai vizibile, problema deşeurilor...

Factorii de mediu ai Județului Neamț

CAPITOLUL 1 CARACTERIZAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI NEAMŢ 1.1. Informaţii generale asupra judeţului 1.1.1 Valori istorice şi culturale Istoria...

Ai nevoie de altceva?