Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 50013
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Tamara

Cuprins

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM

1.1. Ce este un PLAM?

1.2. Scopul unui PLAM

1.3. Cadrul legislativ în domeniul Protecţiei Mediului

1.4. Istoricul PLAM pentru judeţul Tulcea

1.5. Revizuire

CAPITOLUL II – STAREA INITIALA A JUDEŢULUI TULCEA

2.1. Caracteristici geografice, geologice şi demografice

2.2. Resurse naturale ale judetului Ttulcea

2.3. Activităţi economice principale

2.4. Infrastructura

CAPITOLUL III – STAREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN JUDEŢUL TULCEA IN PERIOADA 2005-2007

3.1. Calitatea aerului

3.2. Calitatea apelor

3.3. Calitatea solului

3.4. Situaţia radioactivităţii mediului

3.5. Calitatea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Arii protejate

3.6. Biosecuritatea

3.7. Calitatea pădurilor

3.8. Mediul urban

3.9. Deseurile

CAPITOLUL IV – PROBLEME PRIORITARE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎN

JUDEŢUL TULCEA

4.1. Metodologia utilizata in evaluarea problemelor de mediu.

4.2. Identificarea, descriereal, analizarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

CAPITOLUL V – ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL TULCEA

5.1. Stabilirea scopurilor, obiectivelor si indicatorilor de mediu

5.2 Recomandări cadru pentru protejarea componentelor de mediu

5.3 Identificarea actiunilor prioritare

5.4. Matricile Plan de Actiune

CAPITOLUL VI – ADOPTAREA SI INSTITUTIONALIZAREA PLAM-ULUI

CAPITOLUL VII – PLANUL DE IMPLEMENTARE A ACTIUNILOR

CAPITOLUL VIII – MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR

Extras din document

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM

1.1. Ce este un PLAM?

Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental Action Plan reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung necesară soluţionării problemelor de mediu locale, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.

Această strategie de abordare planificată a problemelor de mediu a fost stabilită în cadrul Conferinţei Ministeriale “Un mediu pentru Europa” desfăşurată în 1993 la Lucerna, Elveţia şi a fost concretizată prin convenţia cunoscută sub numele Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est Acest document cadru constituie "o bază pentru acţiunea guvernelor şi administraţiilor locale, a Comisiei Comunităţilor Europene şi a organizaţiilor internaţionale, instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi în regiune" (paragraf 6 - Declaraţia Ministerială 30 aprilie 1993).

Un PLAM trebuie sa fie în deplină concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) iar principiile generale şi obiectivele prioritare ale acestuia trebuie să se regăsească în Strategia Protecţiei Mediului în România. De asemenea, în elaborarea sa, trebuie luate în considerare toate standardele şi reglementările de mediu naţionale relevante precum şi programul de adoptare a Acquis-ului Comunitar. Obiectivul general al PNAM este de a îmbunătăţi calitatea mediului în România.

Pentru a atinge acest scop trebuie luate în considerare următoarele principii şi strategii:

- principiul precauţiei în luarea deciziei;

- principiul integrarii politicii de mediu in celelalte politici sectoriale;

- principiul retinerii poluantilor la sursa;

- principiul prevenirii riscurilor ecologice;

- principiul conservării biodiversităţii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

- principiul „poluatorul plăteşte;

- utilizarea durabila a resurselor naturale;

- acordarea unei priorităţi sporite poluanţilor care dăunează sănătăţii populaţiei;

- reconstrucţia ecologică a zonelor degradate;

- informarea si participarea publicului la luarea deciziilor, precum si accesul la justitie in problemele de mediu.

1.2. Scopul unui PLAM

Scopul planificării locale este de a dezvolta un plan cuprinzător de acţiuni concrete pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, pe cât posibil cu resursele disponibile.

PLAM-ul poate de asemenea servi ca argument adiţional în obţinerea de resurse financiare, în special a celor oferite de Uniunea Europeană. Fiecare proiect propus pentru a fi finanţat de către programele de asistenţă financiară ale Uniunii Europene trebuie nu doar să facă parte dintr-un plan, dar totodată trebuie să aibă la bază un larg consens al publicului din zona căreia i se adresează. PLAM-urile elaborate în Europa Centrală şi de Est au avut, in general, următoarele obiective:

- să îmbunătăţească condiţiile de mediu;

- să identifice, să evalueze şi să stabilească priorităţi de acţiune;

- să promoveze conştientizarea publicului;

- să întărească capacitatea atât a autorităţii locale cât şi a ONG pentru a coordona şi realiza programe de mediu;

- să promoveze parteneriatul între actorii implicaţi în procesul decizional de mediu;

- să respecte cerinţele legislative naţionale de elaborare PAM.

Stabilirea obiectivelor, indicatorilor, acţiunilor şi a termenelor pentru atingerea acestora trebuie să ţină seama de obligaţiile ce revin României în vederea conformării cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului, astfel încât la revizuirea PLAM-ului se va putea obţine o evaluare a programului de aplicare a Acquis-ului Comunitar la nivel local. Principalele aspecte abordate prin realizarea unui PLAM sunt resursele limitate disponibile pentru soluţionarea tuturor problemelor de mediu şi dreptul publicului de a avea acces la informaţia de mediu şi de a participa la procesul de luare a deciziei de mediu.

PLAM este unic datorită circumstanţelor particulare date de condiţiile de mediu ale fiecărui judeţ.

Primul pas în elaborarea acestui document îl constituie stabilirea metodologiei, care implică stabilirea scopurilor, a obiectivelor si ţintelor PLAM, dar si a indicatorilor de mediu care trebuie luaţi in considerare pentru stabilirea acţiunilor.

Se continuă cu stabilirea si ierarhizarea problemelor ţinând cont de impactul acestora în raport cu sănătatea populaţiei, a mediului dar si de costurile pe care le implică.

In vederea elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu, pentru fiecare problema de mediu se stabilesc :

- Scopul pentru mediu, care reprezintă elementul de îndrumare strategica a eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei;

- Obiectivele pentru mediu, sunt angajamentele măsurabile care trebuiesc atinse intr-un interval de timp pentru atingerea scopului stabilit;

- Ţintele pentru mediu, reprezentând cuantificarea a ceea ce se doreşte a se realiza intr-un interval de timp prestabilit pentru atingerea obiectivului;

- Indicatorii de mediu, care sunt elementele de referinţă pentru cuantificarea si evaluarea rezultatelor acţiunilor.

Pe baza celor stabilite se identifică acţiuni posibile pentru atingerea acestora.

Cerinţele principale ale unui PLAM sunt ca acesta să fie realist, implementabil şi rezultatele să fie măsurabile, iar pentru a îndeplini aceste cerinţe, programul trebuie:

- să implice toţi cetăţenii comunităţii locale pentru a fi siguri că problemele abordate în plan sunt importante pentru aceştia;

- să cuprindă obiective bine definite cu indicatori măsurabili, care să permită comunităţii locale să evalueze reuşita programului;

- să cuprindă activităţi pentru care sunt alocate resurse corespunzătoare sau activităţi noi pentru care pot fi găsite fonduri suplimentare reale.

Preview document

Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 1
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 2
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 3
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 4
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 5
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 6
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 7
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 8
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 9
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 10
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 11
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 12
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 13
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 14
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 15
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 16
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 17
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 18
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 19
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 20
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 21
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 22
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 23
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 24
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 25
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 26
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 27
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 28
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 29
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 30
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 31
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 32
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 33
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 34
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 35
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 36
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 37
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 38
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 39
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 40
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 41
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 42
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 43
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 44
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 45
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 46
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 47
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 48
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 49
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 50
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 51
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 52
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 53
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 54
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 55
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 56
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 57
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 58
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 59
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 60
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 61
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 62
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 63
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 64
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 65
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 66
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 67
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 68
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 69
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 70
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 71
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 72
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 73
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 74
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 75
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 76
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 77
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 78
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 79
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 80
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 81
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 82
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 83
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 84
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 85
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 86
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 87
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 88
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 89
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 90
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 91
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 92
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 93
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 94
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 95
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 96
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 97
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 98
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 99
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 100
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 101
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 102
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 103
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 104
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 105
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 106
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 107
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 108
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 109
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 110
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 111
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 112
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 113
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 114
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 115
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 116
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 117
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 118
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 119
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 120
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 121
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 122
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 123
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 124
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 125
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 126
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 127
Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea - Pagina 128

Conținut arhivă zip

  • Plan Local de Actiune Pentru Mediu Tulcea.doc

Alții au mai descărcat și

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Investigarea Măsurilor de Protecție a Mediului în Carierele de Piatră din Rezervația Naturală Munții Măcinului

„După cum se cunoaşte, perioada contemporanã se caracterizează, printre altele, printr-o rapidă dezvoltare economică – respectiv a industriei,...

Satul de vacanță ca și formă de amenajare turistică în Delta Dunării

PREFAŢĂ Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de disertație, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Monitoring și Administrarea Mediului

MINISTERUL MEDIULUI Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor...

Tulcea

Cap.I Importanţa oraşului pe plan regional şi naţional Judetul Tulcea este situat in sud-estul Romaniei, in nordul Dobrogei, si este traversat de...

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii...

Comunicarea în cadrul ministerului mediului și pădurilor

Ministerul Mediului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. În prezent...

Dezvoltare Durabila Tulcea

I. EVALUAREA CAPITALULUI NATURAL 1) Localizare geografică şi relief In geografía europeană, Tulcea reprezintă zona unde Dunărea, după ce a...

Ai nevoie de altceva?