Poluarea apei în Bistrița

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8491
Mărime: 368.72KB (arhivat)
Publicat de: Cezar Dumitrescu
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Argument justificativ pag.3
 2. CAPITOLUL I:
 3. 1. Lacurile din judeţul Bistriţa-Năsăud pag.5
 4. 2. Surse de poluare a râurilor şi lacurilor pag.6
 5. 3. Impactul omului asupra apelor pag.7
 6. CAPITOLUL II:
 7. 1. Poluarea apei pag.8
 8. 2. Tipurile de poluanţi pag.10
 9. 3. Modul de infestare al apei pag.11
 10. 4. Deplasarea poluanţiilor pag.12
 11. 5. Măsurarea poluării pag.13
 12. 6. Efectele asupra florei şi faunei pag.13
 13. 7. Metalele grele pag.15
 14. 8. Legislaţia pag.15
 15. CAPITOLUL III:
 16. 1. Poluanţii apei pag.18
 17. 2. Surse de poluare pag.19
 18. 3. Caracteristicile poluării pag.23
 19. 4. Poluarea chimică, fizică, biologică a apei pag.24
 20. 5. Influenţa poluanţilor apelor asupra mediului pag.25
 21. 6. Modul de dispersie a apelor poluate pag.28
 22. 7. Metode de analiză a poluării pag.30
 23. CAPITOLUL IV:
 24. 1. Poluarea râurilor pag.31
 25. 2. Impactul asupra mediului pag.32
 26. BIBLIOGRAFIE pag.33

Extras din proiect

ARGUMENT JUSTIFIVATIV

Desi există o enormă cantitate de apă, la nivel mondial, din fiecare patru oameni, trei nu au apă suficientă sau, dacă au, aceasta este comtaminată. Cea mai mare parte a apei este prea sărată pentru a permite consumul uman sau pentru a fi folosită în agricultură. Din fiecare un million de litri de apă doar şase se găsesc într-o formă utilizabilă ca atare.

Evaluarea calităţii apelor, râurilor şi lacurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud confirmă calitatea corespunzătoare a acestora. Starea apelor de suprafaţă (râuri şi lacuri) nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al poluării.

Factorii care conduc la poluarea apelor în judeţ pot fi grupaţi în:

- factori demografici – poluarea apelor cu deşeuri menajere în zonele rurale, în această situaţie poluarea fiind proporţională cu densitatea populaţiei;

- factori economici – se referă îndeosebi la poluarea râurilor cu rumeguş, în urma activităţiilor de prelucrare a lemnului.

În zonele rurale un pericol des întâlnit este reprezentat de prezenţa depozitelor de gunoi de grajd aflate diect pe sol fără nici un fel de amenajare. Aceste dejecţii animale pot cauza infestarea resurselor de apă subterană, în funcţie de pantă, textura solului, distanţa faţă de fântână şi nivelul de adâncime al pânzei freatice.

În judeţ Bistriţa-Năsăud nu se dispune de date statistice asupra degradării apelor şi degradării fondului piscicol. Din acest motiv este necesar ca pe viitor să se formeze cadrul şi să se dezvolte mecanismele prin care să se desfăşoare monitorizarea nivelului de degradare a apelor şi a fondului piscicol.

Acest proiect m-a ajutat să înţeleg cât de importană este apa pentru om, vieţuitoare, sol şi cât de dăunătoare este poluarea acesteia.

Problema resurselor limitate de apă este serios accentuată datorită poluării continue a resurselor utilizabile. Ca urmare, apa potabilă devine improprie pentru băut şi chiar pentru înot deoarece conţine ape menajere contaminate cu microbi patogeni, provenite din centrale urbane şi din complexele de animale precum şi o serie de substanţe toxice.

CAPITOLUL I

LACURILE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Judeţul Bistriţa-Năsăud dispune de mai multe lacuri, majoritatea amenajate pentru piscicultură, dar şi pentru alimentare cu apă potabilă a localităţilor şi hidroenergie.

Lacuri amenajate în concavităţi ale scoarţei şi pe cursurile râurilor în scopul creşterii peştelui pentru consum uman sunt:

- agrement, piscicultură: Brăteni (112 ha), Budurleni (18ha), Manic (60ha), Fiad şi de-a lungul râurilor pe o distanţă totală de 1734,1 km.

- agreement: Sângiorzu Nou, Vermeş, Jelna, Slătiniţa, Bistriţa, Săsarm, Năsăud, etc.

Potenţialul de poluare al acestor lacuri nu prezintă un grad ridicat de risc. Totuşi, sursele de poluare pentru aceste ape sunt localizate în dejecţiile provenite din localităţi, gunoiul de grajd sau menajer stocat pe malul apelor, substanţe petroliere şi pesticide (accidental).

Lacul Colibiţa – amenajat în mai multe scopuri (alimentarea cu apă potabilă a localităţilor situate în aval, producerea de hidroenergie, atenuarea undelor de viitură, agreement şi piscicultură), prezintă o importanţă foarte mare pe plan judeţean şi chiar regional.

Lucrările hidrotehnice effectuate pentru cantonarea imensului volum de apă acumulat în depresiunea Colibiţa ( baraj din anrocamente cu mască din beton asfaltic, aducţiuni, galerii, etc.) au afectat în mod pozitiv, dar şi negativ biodiversitatea regiunii.

De asemenea, deversarea anumitor dejecţii în apa râului Bistriţa, în amonte de lac, reprezintă o potenţială sursă de poluare şi este pedepsită de lege.

Concluzie: De remarcat este faptul că, din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă, judeţul B-N nu are probleme deosebite, apele fiind de cea mai bună calitate, comparativ cu judeţele învecinate şi chiar pe plan naţional.

Preview document

Poluarea apei în Bistrița - Pagina 1
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 2
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 3
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 4
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 5
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 6
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 7
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 8
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 9
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 10
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 11
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 12
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 13
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 14
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 15
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 16
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 17
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 18
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 19
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 20
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 21
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 22
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 23
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 24
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 25
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 26
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 27
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 28
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 29
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 30
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 31
Poluarea apei în Bistrița - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Poluarea Apei in Bistrita.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A BAZINULUI VĂII JIULUI 1.1.Aşezarea geografică a bazinului Văii Jiului. În depresiunea Petroşani, înainte de...

Poluarea apelor de suprafață - depoluare Râului Bahlui

Argument Numim planeta noastra PAMÂNTUL, si tot asa numim si suprafetele de uscat, de parca ele ar fi predominante. În realitate pe Terra marile...

Tratarea Apei în Scopul Potabilizarii

TRATAREA APEI IN SCOPUL POTABILIZARII Apa este cel mai important aliment. Nu poate fi înlocuit. Aceste afirmatii nu sunt figuri de stil, ci citate...

Tratarea și Eputarea Apelor Uzate

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR – DEFINIŢII Apa înseamnă viaţă şi din această cauză puritatea ei este un indicator esenţial al calităţii...

Modelarea Proceselor Ecologice

Introducere Conceptul de model în ecologie, fără a fi astfel denumit, a fost utilizat încă de la începutul sec. XX. În 1900, Emil Racoviţă ste...

Indicatori Biologici Ape Uzate

ARGUMENT Apa are o importanţă deosebită pentru existenţa vieţii. Este foarte bine ştiut că pe pământ nu există organisme vegetale sau animale...

Poluarea fonică în orașul București

1.Introducere 1.Poluare Se vorbeşte despre poluarea mediului, atunci când una sau mai multe substanţe sau amestecuri de substanţe străine sunt...

Monitorizarea Apelor

Monitorizarea poluanţilor constituie o parte necesară a oricărui sistem de management de mediu, constituind baza unui proces decizional desfăşurat...

Te-ar putea interesa și

Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț

Valea Bistriţei reprezintă o regiune cu un potenţial remarcabil pentru comunitatea locală. Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă impactul...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Cercetări privind Starea de Calitate a Solurilor din Zona Municipiului Bacău

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1. Solul - componenta esentiala a mediului înconjurator Solul este termenul generic prin care se defineste întregul...

Strategia de dezvoltare a județului Bacău

Judetul Bacau, unul dintre cele 41 de judete ale Romaniei, este localizat în zona centrala a Regiunii de Nord-Est a României, la întretaierea...

Importanța calității apei potabile

CAPITOLUL I INTRODUCERE IMPORTANŢA CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN CONCEPTUL DEZVOLTĂRII DURABILE I.1.POLITICA DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN UE ŞI ÎN...

Studiu privind influența poluării factorilor de mediu asupra produselor agricole

CAPITOLUL I INTRODUCERE POLUAREA IN LUME ȘI ÎN ROMÂNIA În ultimele decenii, poluarea a devenit o problemă des dezbătută de majoritatea...

Stațiunea Vatra Dornei

I Consideratii generale 1.1. Pozitie geografica: Situata in nordul Romaniei, in zona estica a depresiunii intramontane Dorna, înconjurata de...

Elemente de trasare construcții și amenajări agroturistice

CAP.1. Pozitie geografica. 1.1.Istoria provinciei. Fiind locuit inca din Paleolitic (100000-10000 i. Hr.), judetul Suceava a marcat istoria...

Ai nevoie de altceva?