Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 7926
Mărime: 621.29KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Argument

Capitolul I: Formarea şi compoziţia solului

1.1. Solul – definiţie

1.2. Compoziţia solului

1.3. Factorii care contribuie la formarea solurilor

1.4. Tipuri de soluri

1.5. Proprietăţile solurilor

Capitolul II: Petrolul

2.1. Noţiuni generale

2.1. Exploatarea industrială a petrolului

2.2. Exploatările de petrol din România

Capitolul III Poluarea cu produse petroliere a solului în Comuna Vedea

3.1. Prezentarea pe scurt a localităţii Vedea

3.2. Etapele degradării mediului înconjurător în comuna Vedea

3.3. Impactul exploatării petrolului asupra solului în Comuna Vedea

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

ARGUMENT

Calitatea mediului este o noţiune complexă ce cuprinde numeroase aspecte ale roaportului om-natura. Utilizând acest termen se are în vedere, în general, atât potenţialul productiv al mediului, cât şi modul în care viaţa şi sănătatea oamenilor ca şi diverse obiective social-economice, pot fi afectate de factori naturali, nefavorabili sau de consecinţele unor activităţi economice ce declanşază procese de degradare sau duc la poluarea mediului.

Problema calităţii şi a protecţiei mediului a intrat în actualitate pe masură ce omenirea a devenit conştientă de necesitatea conservării şi utilizării cât mai conştiente a mediului şi de supravegherea sinaptică a modificărilor aduse calităţii lui.

Mijloacele de luptă împotriva poluării cu petrol sunt dificile şi până în prezent ineficiente, practiv datorită complexităţii situaţiilor în care apar. În cazul deversărilor în mare sau în ape dulci, situaţia se complică şi prin faptul ca în prezenţa detergenţilor, produsele petrolifere sunt emulsionate ceea ce sporeşte şi mai mult penetrabilitatea şi consecinţele negative. Deaceea tratarea cu detergenţii a petrolului deversat în ape nu mare eficienţă. Eficient ar fi prevenirea deversărilor şi o mare grijă în manipularea produselor petrolifere.

Deversările de petrol au efecte dramatice asupra ecosistemelor marine, ca urmare a expunerii organismelor vii la compuşii chimici. Poluarea cu petrol afectează în mod deosebit specii ca păsările mari şi mamiferele acvatice, care trăiesc la suprafaţa apei.

De-a lungul timpului, catastrofele ecologice provocate de deversările masive de petrol au fost mai mult decât numeroase. Surprinse pe mare de furtună, petrolierele şi-au pierdut busola ori au fost avariate, prin ciocnire accidentală, de alte vase aflate pe mare, lăsând în urma lor pete imense, care nu au mai putut fi şterse, uneori, ani în şir.

Capitolul I.

FORMAREA ŞI COMPOZIŢIA SOLULUI

1.1. Solul – definiţie

Solul – este format din continente şi insule, nu constituie numai suport pentru desfăşrarea vieţii omului şi a mai multor vieţuitoare adaptate respiraţiei în aer liber, reprezentând şi principalul depozit al unor resurse minerale.

Omul a exploatat din timpuri vechi sarea şi unele minereuri metalifere (aur, fier apoi mercur la sfârşitul sec al XIX-lea). Cărbunii încep a fi exploataţi din primele secole ale mileniului nostru. Petrolul începe a fi exploatat în secolul XIX. Gazele încep a fi exploatate în secolul XX. După 1950 s-au extins exploatările de hidrocarburi pe platforma continentală.

Solurile sunt rezultatul interacţiunii de la suprafaţa uscatului.

Solul este un strat dinamic în cuprinsul căruia se desfăşoara fără întrerupere numeroase şi complexe procese chimice, fizice, biologice.

Pe uscat, unde scoarţa terestră se află în strânsă interferenţă cu aerul atmosferic, cu umiditatea şi schimbările regimului termic, s-a dezvoltat o pătură subţire de sol (30 până la 200 cm).

1.2. Compoziţia solului

În alcătuirea solului intră:

- particule anorganice: provenite din alterarea rocilor din suport;

- particule organice: rezultate din substanţe vegetale şi animale descompuse (rădăcini, ciuperci, bacterii, viermi, insecte, rozătoare) ce se pot fărâmiţa până la dimensiuni coloidale, contribuind la formarea humusului ce dă fertilitatea solului;

- apa: care în sol poate deveni o soluţie chimică complexă, ce asigură reacţiile necesare funcţiilor solului;

- gazele: din porii deschişi reprezentând aer atmosferic transformat ca urmare a reacţiilor din sol.

Solurile s-au format într-o perioadă lungă de timp. Rocile de la suprafaţa litosferei, în urma unor procese de dezagregare (diferenţele de temperatură, îngheţul) precum şi a unor procese de descompunere chimică (datorită apelor de infiltraţie) se fărâmiţează în particule mai mari sau mai mici: pietrişuri, nisipuri, argilă, praf.

Preview document

Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 1
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 2
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 3
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 4
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 5
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 6
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 7
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 8
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 9
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 10
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 11
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 12
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 13
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 14
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 15
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 16
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 17
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 18
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 19
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 20
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 21
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 22
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 23
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 24
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 25
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 26
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 27
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 28
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 29
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 30
Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Poluarea cu Produse Petroliere a Solurilor in Comuna Vedea, Judetul Arges.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Depoluarea Solului prin Bioremediere

Introducere In lucrarea de fata am incercat sa cuprindem tóate metodele de bioremedierea solului deoarece poluarea solului constituie o problema...

Tehnici de Depoluare a Solului în Situ

Introducere În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a devenit o problemă majoră în...

Poluarea și Poluanții

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Poluarea Apelor cu Produse Petroliere

ARGUMENT Apa este un factor indispensabil vieţii. De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar civilzaţia...

Impactul Exploatarilor Petroliere Asupra Mediului

1. INTRODUCERE 1.1. Notiuni generale Sondele – sunt constructii miniere, de forma cilindrica, vertical sau inclinate, caracterizate prin raport...

Poluarea Deltei Dunarii

I.Delta Dunarii-caracterizare Delta Dunării, cea mai umedă zonă a Europei, cea mai joasă şi mai nouă regiune de câmpie, este situată în partea de...

Poluarea cu Metale Grele la Sometra SA Copsa Mica

Consideratii generale Poluarea reprezinta o modificare daunatoare pentru om, pentru speciile din ecosistemele naturale sau artificiale a...

Ai nevoie de altceva?