Poluarea Mediului

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7980
Mărime: 6.52MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE MINE SPECIALIZAREA:INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA GENERALĂ A FACTORILOR DE MEDIU-AER 4 1.1. Indicatori de calitate 4

1.2. Surse de poluare 4

1.3. Prevenirea poluării 5

CAPITOLUL 2

SITUAŢIA ACTUALĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE A PROTECŢIEI AERULUI 6

2.1. Directive europene transpuse în legislaţia românească 6

2.2. Valori limită de emisie. Standarde 7

CAPITOLUL 3

POLUAREA AERULUI 10

3.1. Poluarea naturală 10

3.2. Poluarea artificială 13

3.2.1 Poluarea fizică 13

3.2.2.Poluarea chimică 13

3.2.3. Poluarea biologică 15

3.2.4. Poluarea prin accidente tehnologice 15

3.3. Poluarea în România 16

CAPITOLUL 4

MODALITATI DE EVALUARE A POLUĂRII AERULUI (IPG ) 17 4.1. Evaluarea gradului de poluare a mediului prin indicele de poluarea globală (IPG)..17

CAPITOLUL 5

METODE/TEHNICI/TEHNOLOGII DE DEPOLUARE- AER 21

5.1. Procese naturale de epurare 21

5.2. Metode de depoluare 22

5.3. Tehnicii şi tehnologii de depoluare 23

CONCLUZII 25

Concluzii generale 25

Concluzii în urma aplicării indicelui IPG 25

BIBLIOGRAFIE 26

Extras din document

INTRODUCERE

Poluarea reprezintă contaminarea mediului inconjurător al Pământului cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii, sau funcţia naturală a ecosistemelor (organismele vii şi mediul in care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurator este un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi erupţiile vulcanice, cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din activităţile umane. Sunt două categorii de materiale poluante(poluanţi). Poluanţii biodegradabili sunt substanţe, cum ar fi apa menajeră, care se descompun rapid in proces natural. Aceşti poluanţi devin o problemă când sunt adunaţi mai rapid decât pot să se descompună. Poluanţii nondegradabili sunt materiale care nu se descompun sau se descompun foarte lent in mediul natural. Odată ce apare contaminarea, este dificil sau chiar imposibil să se îndepărteze aceşti poluanţi din mediu.

Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător.

Astfel de proiecte bazate pe fapte reala sunt foarte utile deoarece simulează producerea unor catastrofe si efectele acestora, ajutând astfel la aflarea concentraţiilor pe suprafeţe mari

Astfel pot fii luate masuri de protecţie si reducere asupra poluării in cazul unor inteprinderi care poluează.

In cazul deschiderii unor noi firme cu potenţial mare de poluare sunt indicate astfel de proiecte pentru a vedea daca acestea se încadrează in limitele admisibile.

Prezenta lucrare “Poluarea aerului” se încadrează în actualitate tratând aspecte de care se leagă poluarea şi protecţia factorilor de mediu.

Proiectul este structurată pe 5 capitole precedate de introducere şi se încheie cu bibliografia utilizată.

În Capitolul 1 se găsesc informaţii privind indicatorii de calitate, susele de poluare şi prevenirea poluarii.

Legislaţia în vigoare la ora actuală privind protecţia mediului este cuprinsă în Capitolul 2 şi conţine prezentarea Directivelor Europene şi transpunerea lor în ţara noastră, şi de asemenea tabelar valori limită de emisie.

Poluarea naturala şi antropică a mediului înconjurător este descrisă în Capitolul 3, sub aspect fizic, chimic şi biologic.

Capitolul 4 are ca obiect de studiu modalitatile de evaluare a poluării mediului (IPG, API) şi aplicarea unui model în Excel.

În Capitolul 5 se face o prezentare a metodelor/tehnicilor/tehnologiilor de depoluare a factorilor de mediu.

Proiectul se încheie cu o serie de concluzii generale şi evidenţierea rezultatelor proprii pentru evaluarea poluarii mediului.

Bibliografia utilizată la elaborarea proiectului de semestru cuprinde un număr de opt note bibliografice.

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA GENERALĂ A FACTORULUI DE MEDIU-AER

1.1. Indicatori de calitate

Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt calculaţi pe baza datelor înregistrate de sistemul de monitorizare al calitaţii aerului şi sunt consideraţi ca fiind cei mai importanţi în scopul evaluării situaţiilor concrete, în comparaţie cu ţintele de calitate stabilite de reglementări.

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor, deoarece constituie suportul pe care are loc transportul cel mai rapid al acestora în mediul înconjurător, astfel că supravegherea calitaţii atmosferei este pe prim loc în activitatea de monitoring. Din datele de calitate a aerului, obţinute din reţeaua de monitorizare, rezulta o uşoară înbunătăţire a calităţii aerului datorită diminuării activităţilor economice şi programele de retehnologizare şi modernizare, realizate la nivelul unor unităţi industriale, precum şi intensificării, activităţii agenţiilor de protecţia mediului(creşterea numarului de inspecţii la agenţii economici a căror activitate produce impact asupra calităţii aerului).

Supravegherea calităţii aerului a înregistrat o îmbunătăţire în perioada 1995-2004, prin creşterea numărului de staţii de supraveghere şi a numărului de indicatori monitorizaţi la o singură staţie. Această creştere a fost posibilă datorită dotărilor cu echipamente noi şi moderne, în acest fel realizându-se o monitorizare eficientă a calitaţii aerului.

Calitatea aerului se caracterizează prin urmărirea poluării de fond ce se face în două staţii amplasate în zone convenţional ’’curate’’ , situate la altitudini cuprinse între 1000-1500 m şi la distanţe de minimum 20 km de centre populate, drumuri, căi ferate, obiective industriale, cât şi a poluării de impact, în peste 1100 puncte de recoltare a probelor.

Sursele principale emitente de poluanţi sunt:

• sursele fixe industriale, concentrate, de obicei, pe mari platforme industriale, dar şi intercalate cu zone de locuit intens populate(dezvoltate preponderent pe verticală);

• circulaţia auto, in special de-a lungul marilor artere incluzând şi traficul greu;

• şantiere de construcţie şi betoniere.

Indice specific de calitatea aerului, pe scurt ’’indice specific’’ reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)

2. dioxid de azot(NO2)

3. ozon(O3)

4. monoxid de carbon(CO)

5. pulberi in suspensie(PM10)

1.2.Surse de poluare

Sursele de poluare a aerului atmosferic reprezintă locul de producere şi de evacuare în mediul înconjurător a plouanţilor.

Clasificarea surselor de poluare a aerului se poate face funcţie de locul de producere după cum urmează:

a) Surse naturale:

-vulcanii;

-furtunile de praf şi nisip;

-incendiile spontane;

-descompunerea reziduurilor organice;

-fenomene meteorologice (ceaţa);

-fenomene de descompunere din sol;

-fenomene fizice şi chimice din atmosferă- cazanul troposferic;

-fenomenul ’’ El Nino’’.

b) Surse caracteristice activităţilor umane

-industria;

-mijloacele de transport;

-nişa umană (deşeuri rezultate din activităţile existenţei umane).

1.3.Prevenirea poluării

Pentru a preveni poluarea aerului atmosferic cităm: - dotarea marilor intreprinderi industriale, a exploatărilor miniere subterane cu dispozitive, care epurează şi neutralizează substanţele poluante ( exhaustoare cu filtre, etc. - amplasarea noilor obiective industriale în afara zonelor de locuit;

Pentru controlul tehnic al vehiculelor, serviciul de circulaţie dispune de analizatoare de gaze, filmetru şi sonometru. - amplasarea în locuri speciale a rampelor de gunoi şi transportul acestuia cu autovehicule închise; - realizarea unei perdele vegetale de protecţie, în jurul unor intreprinderi industriale, răspunzătoare de poluarea aerului atmosferic; - plantarea de arbori şi arbuşti, extinderea parcurilor, etc.; - spuraînălţarea coşurilor, la unităţile care generează mari cantităţi de fum şi gaze etc. - producerea energiei prin procedee nepoluante(solar, eolian); - interzicerea claxonatului şi a altor surse generatoare de zgomot

Împotriva poluării aerului de către autovehicule se preconizează: folosirea turbinelor cu gaz, a unui combustibil combinat ( benzina şi gaz nepoluant) şi extinderea automobilului electric.

Se estimează că în mări şi oceane, diversate, anual, circa 5 mln tone de ţiţei, iar o tonă se răspândeşte pe o suprafaţă de minimum 12 km2. În aceste condiţii pelicula de hidrocarburi efectuează procesul de evaporare, având consecinţe directe aspura climei, acesta constituind una dintre cauzele majore, care determină seceta în anumite zone.

Preview document

Poluarea Mediului - Pagina 1
Poluarea Mediului - Pagina 2
Poluarea Mediului - Pagina 3
Poluarea Mediului - Pagina 4
Poluarea Mediului - Pagina 5
Poluarea Mediului - Pagina 6
Poluarea Mediului - Pagina 7
Poluarea Mediului - Pagina 8
Poluarea Mediului - Pagina 9
Poluarea Mediului - Pagina 10
Poluarea Mediului - Pagina 11
Poluarea Mediului - Pagina 12
Poluarea Mediului - Pagina 13
Poluarea Mediului - Pagina 14
Poluarea Mediului - Pagina 15
Poluarea Mediului - Pagina 16
Poluarea Mediului - Pagina 17
Poluarea Mediului - Pagina 18
Poluarea Mediului - Pagina 19
Poluarea Mediului - Pagina 20
Poluarea Mediului - Pagina 21
Poluarea Mediului - Pagina 22
Poluarea Mediului - Pagina 23
Poluarea Mediului - Pagina 24
Poluarea Mediului - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Poluarea Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Ecotehnologii de Protectie a Mediului

INTRODUCERE Ingineria mediului sau protecția mediului în industrie este o preocupare permanentă a inginerilor de azi, datorită condițiilor impuse...

Poluarea

I. Poluarea aerului Contaminarea umană a atmosferei Pământului poate lua multe forme şi a existat de când oamenii au început să utilizeze focul...

Calitatea aerului

1.INTRODUCERE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU(AERUL) Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care afecteaza sanatatea si...

Poluarea si Poluantii Mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Contaminarea Produselor Alimentare cu Erbicide

I.1. Aspecte generale Pesticidele sunt substanţe cu acţiune biologică deosebit de ridicată, utilizate pentru combaterea bolilor, daunătorilor şi...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Poluarea Industrială

1. Poluanţi şi poluare Pentru a trăi în condiţii cât mai bune, omul a utilizat permanent resursele naturale: animale, plante, arbori, minereuri,...

Ai nevoie de altceva?