Poluarea și Poluanții

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 25144
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul I-PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE 1

1.Compoziţia normală a aerului 1

Ce este poluarea? 1

2.Principalele surse de poluare 2

3.Principalele substanţe poluante 6

4.Inventarul zonelor critice sub aspectul stării mediului în România 8

5.Poluare: combatere 10

6.Metode de diminuare a poluanţilor aerului 11

7.Ce am putea face pentru mediul înconjurător 15

Capitolul II- EFECTELE POLUARII ASUPRA MEDIULUI..16

1.Efectele poluarii aerului 16

2.Efectele poluarii solului 30

3.Efectele poluarii apei 31

4.Pricipalele fenomene poluante 34

Capitolul III- PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE ÎN

ORAŞUL PLOIESTI 38

1. Protecţia mediului 38

2.Cadrul natural 40

3.Calitatea necorespunzatoare a aerului ambiental 41

4. Poluarea generată de surse de poluare majore şi

riscul unor accidente majore 42

5. Acidifierea 47

Concluzii 51

Extras din document

CAPITOLUL I

~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~

Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii esenţiali existenţei vieţii pe planeta noastră. Dintre componenţii aerului, cel mai im¬portant este oxigenul (O2). Acesta este indispensabil respiraţiei vegetale şi animale, oxidarea reprezentând principalul proces din care rezultă energie în procesele vitale. Bioxidul de car¬bon din aer (CO2) intervine în asimilarea „hranei” la plante, iar azotul (N) atmosferic repre¬zintă una din verigile circuitului azotului în natură.

1.Compoziţia normală a aerului

Compoziţia chimică normală a aerului (în volum procente atmosferă uscată): azot 78,09%, oxigen 20,95%, argon 0,92%, bioxid de carbon 0,03%. Aceste gaze reprezintă în to¬tal 99,99% din compoziţia aerului. Restul de 0,01% este alcătuit din alte gaze, cum ar fi: neon, heliu, metan, kripton, xenon, ozon, hidrogen, radon. La toate acestea se adaugă proporţii vari¬abile de vapor de apă (0,2 – 3%).

Din punct de vedere al sănătăţii prezintă o deosebită importanţă oscilaţiile în concentra¬ţie ale CO2 şi ale O2 din aer, aceste substanţe având un rol deosebit în metabolism, în principal în schimbul de gaze la nivelul plămânilor.

Oxigenul poate influenţa sănătatea prin scăderea concentraţiei lui în aer şi prin scăde¬rea presiunii atmosferice, efectul fiind determinat de scăderea presiunii parţiale la nivelul plămânilor, alterarea schimbului de gaze (O2 şiCO2) şi a procesului de oxigenare a sângelui. Fenomenele care apar sunt fenomene de hipoxie, sau anoxie, gravitatea lor fiind dependentă de gradul de scădere a presiunii parţiale.

Ce este poluarea?

Dacă ne punem să căutăm definiţii ale poluării, vom găsi multe, ca de exemplu aceasta: „Poluarea atmosferică implică emanarea de substanţe dăunătoare organismelor vii.” sau „ Înţelegem prin poluarea aerului prezenţa în atmosferă a unor substanţe străine de com¬ponenţa normală a aerului, care în funcţie de concentraţie şi/sau timpul de acţiune provoacă tulburări ale sănătăţii omului, creează disconfort populaţiei dintr-un teritoriu, afectează flora şi fauna sau alterează mediul de viaţă al omului”.

Cea mai potrivită şi exactă mi se pare cea dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S). Se vorbeşte despre poluare atmosferică atunci când una sau mai multe substanţe sau amestecuri de substanţe sunt prezente în atmosferă în cantităţi sau pe o perioadă care pot fi periculoase pentru oameni, animale, sau plante şi contribuie la punerea în pericol sau vătăma¬rea activităţii sau bunăstării persoanelor”.

Poluarea, printre alte clasificări, este clasificată în poluare naturală sau artificială (antropogenă).

Procesele de producţie industrială şi producţia de energie a industriei, economiei ener¬getice, a focarelor sunt principalele surse ale poluării atmosferice antropogene dar la acestea putem adăuga orice arderi (combustii) din care rezultă substanţe poluante.

Sursele naturale principale ale poluării sunt erupţiile vulcanice, furtunile de praf, in¬cendiile naturale ale pădurilor şi altele cum ar fi gheizerele sau descompunerea unor substanţe organice.

2.Principalele surse de poluare

Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială. Procesele de produc¬ţie industrială. Emisiile sunt substanţe eliberate în atmosferă de către uzine, sau alte centre. Procedeele de producţie industrială eliberează emisiile, care se redepun în cazul în care nu există filtre pentru epurarea gazelor reziduale. Substanţele specifice sunt atunci eliberate şi pot provoca local catastrofe.

În momentul procesu¬lui de combustie, substanţele gazoase, lichide şi solide sunt eliberate în atmosferă de fur¬nale. În funcţie de înălţimea furnalelor şi de condiţiile at¬mosferice, gazele de eşapa¬ment provenind din focare se răspândesc local sau la dis¬tanţe medii, – uneori chiar şi mari – căzând din nou sub formă de particule mai fine decât poluarea atmosferică măsurabilă în locurile de emi¬sie.

Degajările industriale în ultimă instanţă nimeresc în sol, e cunoscut faptul că în jurul uzinelor metalurgice în perimetrul a 30-40 km în sol e crescută concentraţia de ingrediente ce intră în compoziţia degajaţilor aeriene a acestor uzine.

Surse industriale de poluare cu praf, fum şi cenuşă

Industria Sursa de poluare Produsul poluant

Oţelării. Furnale, maşini de sintetizare. Oxizi de fier, fier, fum.

Turnătorii de fontă. Furnale, instalaţii de dezbatere. Oxid de fier, praf, fum, fumuri de ulei.

Metalurgia neferoasă. Furnale şi topitorii. Fum, fumuri de ulei şi metale.

Rafinării de petrol. Regeneratori de catalizatori, incineratori de nămoluri. Praf de catalizator, cenuşă de nămol.

Fabrici de hârtie. Cuptoare de recuperare a chimicalelor şi de calcar. Prafuri de chimicale.

Sticlă şi fibre de sticlă. Manipularea materiilor prime, cuptoare de sticlă, tragerea firelor. Praf de materii prime, ceaţă de acid sulfuric, oxizi alcalini, aerosoli de răşini.

Tabel 1

Preview document

Poluarea și Poluanții - Pagina 1
Poluarea și Poluanții - Pagina 2
Poluarea și Poluanții - Pagina 3
Poluarea și Poluanții - Pagina 4
Poluarea și Poluanții - Pagina 5
Poluarea și Poluanții - Pagina 6
Poluarea și Poluanții - Pagina 7
Poluarea și Poluanții - Pagina 8
Poluarea și Poluanții - Pagina 9
Poluarea și Poluanții - Pagina 10
Poluarea și Poluanții - Pagina 11
Poluarea și Poluanții - Pagina 12
Poluarea și Poluanții - Pagina 13
Poluarea și Poluanții - Pagina 14
Poluarea și Poluanții - Pagina 15
Poluarea și Poluanții - Pagina 16
Poluarea și Poluanții - Pagina 17
Poluarea și Poluanții - Pagina 18
Poluarea și Poluanții - Pagina 19
Poluarea și Poluanții - Pagina 20
Poluarea și Poluanții - Pagina 21
Poluarea și Poluanții - Pagina 22
Poluarea și Poluanții - Pagina 23
Poluarea și Poluanții - Pagina 24
Poluarea și Poluanții - Pagina 25
Poluarea și Poluanții - Pagina 26
Poluarea și Poluanții - Pagina 27
Poluarea și Poluanții - Pagina 28
Poluarea și Poluanții - Pagina 29
Poluarea și Poluanții - Pagina 30
Poluarea și Poluanții - Pagina 31
Poluarea și Poluanții - Pagina 32
Poluarea și Poluanții - Pagina 33
Poluarea și Poluanții - Pagina 34
Poluarea și Poluanții - Pagina 35
Poluarea și Poluanții - Pagina 36
Poluarea și Poluanții - Pagina 37
Poluarea și Poluanții - Pagina 38
Poluarea și Poluanții - Pagina 39
Poluarea și Poluanții - Pagina 40
Poluarea și Poluanții - Pagina 41
Poluarea și Poluanții - Pagina 42
Poluarea și Poluanții - Pagina 43
Poluarea și Poluanții - Pagina 44
Poluarea și Poluanții - Pagina 45
Poluarea și Poluanții - Pagina 46
Poluarea și Poluanții - Pagina 47
Poluarea și Poluanții - Pagina 48
Poluarea și Poluanții - Pagina 49
Poluarea și Poluanții - Pagina 50
Poluarea și Poluanții - Pagina 51
Poluarea și Poluanții - Pagina 52
Poluarea și Poluanții - Pagina 53
Poluarea și Poluanții - Pagina 54
Poluarea și Poluanții - Pagina 55
Poluarea și Poluanții - Pagina 56
Poluarea și Poluanții - Pagina 57
Poluarea și Poluanții - Pagina 58
Poluarea și Poluanții - Pagina 59
Poluarea și Poluanții - Pagina 60
Poluarea și Poluanții - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Poluarea si Poluantii.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea Poluării și Protecția Mediului

Tema de proiectare In timpul procesarii combustibililor ( metan, pacura) in arzatoare speciale pentru producerea aburului rezulta oxizi de carbon...

Poluarea și Implicațiile ei Asupra Componentelor Mediului

INTRODUCERE Secolul al XXI- lea se caracterizează printr-o dezvoltare fără precedent a sistemului socio-economic (antroposfera), componentă...

Proiect practică Agenția de Mediu

1.1 Denumirea institutiei, profil activitate, obiect de activitate profesionala. Agentia de Protectie a Mediului Buzau are ca profil de...

Calitatea aerului și a apei în așezările urbane

1.1 ASEZARILE UMANE – generalitati În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când...

Poluarea și poluanții - studiu de caz orașul Ploiești

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Poluarea Atmosferică

Atmosfera in Pericol Poluarea atmosferică reprezintă una din problemele fundamentale ale umanităţii şi este consecinţa ruperii echilibrului...

Poluarea și poluanții mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Poluarea și protecția calității apelor

Introducere Asigurarea necesarului de apa se inscrie in randul problemelor majore, acute si dificil de rezolvat ale civilizatiei contemporane....

Te-ar putea interesa și

Efectele poluanților din atmosferă asupra organismului uman

EFECTELE POUANTILOR DIN ATMOSFERA ASUPRA ORGANISMULUI UMAN 1.AERUL SI IMPORTANTA LUI “Daca un singur soare si un singur aer exista pentru toti...

Metode indirecte de combatere a poluării chimice generată de către traficul rutier

INTRODUCERE De-a lungul secolelor, PÎmântul a fost profund modificat de activitÎtile oamenilor. Constienti de pericolul ,care amenintÎ viitorul,...

Evaluarea riscului indus asupra mediului de activitatea de incinerare și depozitare a deșeurilor periculoase - studiu de caz la SC Iridex Import Export SRL

Cap. 1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 1.1. Localizarea amplasamentului obiectivului evaluat Amplasamentul obiectivului evaluat ,, Incineratorul de...

Calitatea aerului și a apei în așezările urbane

1.1 ASEZARILE UMANE – generalitati În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când...

Procese de epurare avansată utilizate pentru eliminarea poluanților organici persistenți din apele uzate

Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru om si pentru intregul regn vegetal si animal. Ea reprezinta viata, dar si calitatea vietii....

Poluarea și poluanții mediului

Introducere Planeta noastra, Pamantul, s-a nascut in urma cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa si...

Poluarea și poluanții - studiu de caz orașul Ploiești

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Prevenirea și controlul integrat al poluării în industria mobilei pentru un flux gazos contaminat cu formaldehidă

1. Introducere O instalație trebuie să fie cât mai simplă, cu trasee și legături de conducte cât mai scurte. Simplitatea unei instalații indică o...

Ai nevoie de altceva?