Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, dwg
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4851
Mărime: 627.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Micle Valer
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” TÎRGU-MUREŞ FACULTATEA DE INGINERIE INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

Cuprins

INTRODUCERE 5

1. IDENTIFICAREA ZONEI POLUATE 9

2. STABILIREA DIAGNOSTICULUI POLUĂRII 10

3. EVALUAREA RISCULUI 14

3.1. Estimarea efectelor cantitative şi calitative ale surselor de poluare 14

4. STUDIU COMPARATIV AL VARIANTELOR POSIBILE DE DEPOLUARE 17

4.1. Biolixivierea 17

4.2. Electroremedierea. 19

5. ALEGEREA PE BAZA CRITERIILOR TEHNICO-ECONOMICE A FILIEREI ADECVATE DE DEPOLUARE ŞI ALEGEREA ECHIPAMENTULUI 21

6. BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

INTRODUCERE

Poluarea solurilor

Se inţelege prin poluare introducerea directă sau indirectă în mediul înconjurător, prin activitate umană, a unor substanţe sau energii suscestibile de a contribui sau cauza:

- un pericol potenţial pentru sănătatea omului;

- deteriorarea resurselor biologice, a ecosistemelor sau bunurilor materiale;

- un obstacol în calea utilizării legitime a mediului.

Prin poluant se înţelege orice substanţa solidă, lichidă sau gazoasă sau orice formă de energie (radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii) care introdusa în mediu, modifică echilibrul natural al constituenţilor acestuia şi poate aduce daune organismelor vii, bunurilor materiale.

Spre deosebire de poluare, prin degradare sau deteriorare a solului (conform ISO 110741) se înţelege „alterarea proprietaţilor solului având efecte negative asupra unei funcţii sau mai multor funcţii ale acestuia, asupra sănătăţii umane sau asupra mediului”.

Principalele forme şi cauze ale poluării solurilor

I. Poluarea solurilor, în funcţie de natura ei, îmbracă trei forme distincte:

a. fizică : - poluare termică ( cu ape sau afluenţi calzi sau reci );

- poluare radioactivă ;

- poluarea cu materiale minerale sau organice în suspensie;

b. chimică : - poluarea cu substanţe minerale (acizi, baze şi săruri, cloruri, nitraţi,

metale grele, săruri radioactive etc);

- poluarea cu substanţe organice naturale şi sintetice.

Observaţie : Substanţele organice sintetice au rol poluator dominant, ele numără aproape 80.000 compuşi chimici utilizaţi în mod curent. Pesticidele şi compuşii organici volatili sunt poluanţii cei mai cunoscuţi pentru soluri. Solvenţii care conţin alcani şi alchene colorate sunt deosebit de toxici pentru organismele vii, aceştia au proprietatea nefastă de a se dizolva în apă. (Ex. Solvenţi industriali tricloretilena şi tetracloretilena).

c. biologică : - poluare cu germeni patogeni (microorganisme, viruşi şi bacterii).

După modul de răspândire, poluarea solurilor poate fi :

a. punctiformă sau locală, datorită deversării şi depozitării necontrolate a unor substanţe poluatoare, precum şi exploatării defectoase a instalaţiilor de extracţie a apelor subterane;

b. liniară , se manifestă de-a lungul şoselelor, căilor ferate, cursurilor de apă, canalelor

de evacuare a apelor uzate, etc;

c. difuză, rezultă în urma aplicării îngrăşămintelor şi produselor fitosanitare, prin poluarea masivă a atmosferei etc.

III. După acţiunea în timp a poluării, ea poate avea caracter:

a. permanent (ex. prin administrarea inadecvată a îngrăşămintelor şi prin depozitarea necontrolată a unor deşeuri),

b. accidental (ex. prin spargerea unei conducte de transport a hidrocarburilor, răsturnarea unei cisterne etc.).

În funcţie de activităţile care generează poluarea solurilor, pot fi identificate patru forme principale de poluare (fig.1):

a. poluare domestică

b. poluare industrială

c. poluare agricolă

d. poluare prin transport

Figura 1 Patru forme principale de poluare

Poluarea domestica

Poluarea domestică este datorată în principal deşeurilor solide şi lichide provenite din activitatea domestică sau a unor unităţi de servicii. Astfel, se amintesc câteva surse de poluare domestică:

- racordarea incompletă a locuinţelor la sistemul de canalizare şi deci şi la staţiile de epurare, fapt ce permite antrenarea nitraţilor şi produselor amoniacale din sol spre apele subterane;

Preview document

Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 1
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 2
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 3
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 4
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 5
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 6
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 7
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 8
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 9
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 10
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 11
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 12
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 13
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 14
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 15
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 16
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 17
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 18
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 19
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 20
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 21
Procedee și Echipamente de Depoluare a Solului - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Procedee si Echipamente de Depoluare a Solului
    • Proiect_Procedee_si_echipamente_de_depoluare_a_solului.doc
    • Schema_Electroremedierea.dwg

Alții au mai descărcat și

Depoluarea Solului prin Bioremediere

Introducere In lucrarea de fata am incercat sa cuprindem tóate metodele de bioremedierea solului deoarece poluarea solului constituie o problema...

Tehnici de Depoluare a Solului în Situ

Introducere În prezent, şi în România, gospodărirea şi asigurarea unor condiţii de calitate bune a solurilor, a devenit o problemă majoră în...

Proiectarea unui centru de tratare prin izolare pe sit în alveolă

Introducere În ţara noastră protecţia mediului înconjurător constituie o problemã de interes naţional în scopul păstrării echilibrului...

Proiectarea unui sit - centru de tratare biologică a solurilor poluate cu metale grele și hidrocarburi

I. Identificarea zonei poluate (marimea zonei, tip de poluanti, grad de poluare).Stabilirea diagnosticului poluării 1. Mărimea zonei Zlatna...

Rolul antipoluant al pădurilor

PADUREA, TINERETE FARA BATRANETE Scut redutabil impotriva poluarii chimice si fonice, padurea este si un medicament complex pentru trup, minte si...

Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice

BIBLIOGRAFIE CAP.1. DEŞEURI GENERATE ÎN INDUSTRIA SIDERURGICĂ 1.1. Consideraţii privind valorificarea elementelor utile din deşeurile mărunte şi...

Utilaje și instalații pentru mediu

CAPITOLUL 1 UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE INSTALATIILOR DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR 1. CONCASOARE ŞI MORI CU CIOCANE PRELUCRAREA DEŞEURILOR 1....

Mașini și instalații pentru transportul și prelucarea deșeurilor

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND CLASIFICAREA DEŞEURILOR INTRODUCERE Gama din ce în ce mai mare a deşeurilor, cantitatea lor mereu crescândă,...

Te-ar putea interesa și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Prevenirea și controlul integrat al poluării în industria producerii energiei electrice din combustibili fosili

Capitolul 1.Prezentarea şi caracterizarea industriei 1.1. Introducere Industria energetică stă la baza dezvoltării economiei mondiale deoarece...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului termocentralei rovinari afectat de poluare cu metale grele, provenite în urmă activității producerii de echipamente analitice

Termenul de poluare are rădăcinile în latinescul poluere, ceea ce înseamnă a murdări şi a profana. În general, poluarea este definită ca o...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului Cuprom-Baia Mare

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine rezultate din...

Performanțe de mediu în cadrul SC RER Ecologic Service SA Buzău

Capitolul I Protecţia mediului industrial -Generalităţi- Mediul reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici,...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare în urma activității unei întreprinderi de producere a cocsului

1. Identificarea zonei poluate Zona: Cocseria combinatului de la Resita Cocsificarea este o metoda de prelucrare termochimica a carbunilor la...

Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare în urma activității combinatului de la Hunedoara

INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine...

Metode Fizice de Depoluare a Solului

INTRODUCERE „Spaţiu fizic al tuturor activităţilor umane, leagăn al civilizaţiilor ce se succed, pământul este un ecosistem al biosferei fără de...

Ai nevoie de altceva?