Proiect de Finantare - Ecologizarea Ecosistemului Lacului Tasaul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect de Finantare - Ecologizarea Ecosistemului Lacului Tasaul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 16 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Liviu Galatchi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

I. Proiectul

1. Descriere

1.1 Titlul – ECOLOGIZAREA ECOSISTEMULUI LACULUI TAŞAUL

1.2 Localizare – judeţul Constanţa, regiunea Dobrogea, în partea de sud a oraşului Nãvodari

1.3 Aspecte generale ale zonei (Anexa 1)

1.4 Suma solicitatã de la CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetãrii ştiinţifice din Învãţãmântul Superior

Suma solicitatã – 50.000 euro

1.5 Rezumat

Scopul proiectulului constã în asigurarea unui mediu natural lacului Taşaul, în conformitate cu angajamentele României asumate prin Capitolul 22 – Mediu şi cu legislaţia în vigoare. Principalele activitãţi constã în amenajãri piscicole, curãţarea zonei de gunoaie şi realizarea unei campanii de conştientizare a populaţiei.

Descrierea situaţiei actuale a lacului Taşaul- Interpretând valorile indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, putem încadra lacul Taşaul la nivelul anului 2008, în timpul hipertrof iar după determinările fizico- chimice, conform Ordinului 161/2006 se încadrează în clasa a III- a de calitate, corespunzătoare unei stări ecologice moderate (Anexa 2).

1.6 Obiective :

- Investigarea impactului de mediu (în particular asupra resurselor vii, planctonului şi peştilor) ;

- Readucerea ecosistemului la starea iniţială prin plantarea de stuf, papură ;

- Repopularea lacului cu peşte ca: caras (Carassius carassius), plătică (Abramis brama), crap (Cyprinus carpio), guvide ;

- Curăţarea zonei de gunoaiele care s-au adunat ;

- Identificarea potenţialelor pericole pentru mediu şi evaluarea nivelurilor expunerii;

- Estimarea riscurilor pentru mediu;

- Identificarea măsurilor pentru minimizarea efectelor mediului;

- Sporirea nivelului de conştientizare şi educarea ecologicã a populaţiei cu privire la mãsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea mediului înconjurãtor şi a sãnãtãţii populaţiei;

- Atragerea de investitori in zonã.

1.7 Rezultate :

- Crearea unei baze de date generale a stãrii hidro- ecologice pentru lacul Taşaul;

- Informarea şi educarea publicului referitor la protejarea mediului din jurul lacurilor paramarine;

- Realizarea unui Plan de Management pentru lacul Taşaul.

Creşterea volumului de investiţii atrase. Proiectul creazã premisele pentru atragerea de investiţii în zona ţintã, atât ca efect direct al investiţiei propuse care vizeazã valorificarea lacului cât şi ca efect indirect al investiţiei care genereazã un mediu mai curat şi mai atractiv.

Motivul alegerii activitãţilor. Activitãţile ce vor fi desfãşurate în cadrul proiectului sunt convergente cãtre scopul şi obiectivele acestuia, propunând soluţii viabile pentru atingerea rezultatelor.

1.8 Descrierea detaliatã a activitãţilor propuse (Anexa 3)

1.9 Verificarea periodicã sistematicã

Identificarea punctelor cheie în realizarea investiţiei pentru efectuarea unor verificãri parţiale care sã permitã continuarea activitãţilor cu maximizarea rezultatelor şi care sã aibã ca efect înlãturarea posibilelor deficienţe care pot afecta calitatea finalã a investiţiei.

Verificarea se va face pe tot parcursul desfãşurãrii proiectului şi se va baza pe:

- monitorizarea executãrii activitãţilor proiectului, care va ţine evidenţa utilizãrii resurselor proiectului şi a obţinerii rezultatelor preconizate ;

- monitorizarea financiarã care va urmãri utilizarea corectã a fondurilor, modul de efectuare a plãţilor, încadrarea în prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmãri permanent eficienţa cheltuielilor realizate ;

- diagnoza proiectului pentru a vedea, în cazul apariţiei unor probleme de implementare, care sunt noile soluţii necesare continuãrii implementãrii.

Fisiere in arhiva (6):

  • Anexa 1.doc
  • anexa 2.doc
  • Anexa 3.doc
  • Anexa 4.doc
  • Anexa 5.doc
  • Ecologizarea lacului.doc