Proiect Management - Avicola SA

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Management - Avicola SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1.Date de identificare a titularului activitatii
2. Temeiul legal
3. Categoria de activitate
4. Documentatia solicitarii
5. Managementul activitatii
6. Materii prime si materiale auxiliare
7. Resurse:
7.1. Apa
7.2.Energie,combustibili
8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament
9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
9.1. Aer
9.2. Apa
9.3. Sol
9.4. Alte dotari
10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot
10.1. Aer
10.2. Apa
10.3. Sol
10.4. Zgomot
11. Gestiunea deseurilor
11.1. Deseuri generate, colectate
11.2. Deseuri refolosite
11.3. Deseuri comercializate
11.4. Depozitarea temporara si eliminarea deseurilor
12. Interventia rapida, siguranta instalatiei
13. Monitorizarea activitatii
13.1. Aer
13.2. Apa
13.3. Sol
13.4. Deseuri
13.5. Zgomot
14. Raportari si periodicitatea acestora
15. Evidente
16. Obligatiile titularului activitatii
17. Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor
18. Revizuirea autorizatiei
19. Plan de actiuni
20. Glosar de termeni

Extras din document

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Numele: S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A.

Adresa: municipiul Bacau, Calea Moldovei nr.94, jud. Bacau

Telefon: 0234/577598, 577600

Fax: 0234/5775337, 516573

E-mail: avicola@agricola.ro

AMPLASAMENTUL PREVAZUT PENTRU OPERARE:

Activitatea se desfasoara in doua ferme avicole, amplasate in intravilan, astfel:

- Ferma nr.4: amplasata in localitatea Lilieci, comuna Hemeiusi, judetul Bacau, telefon 0234/217005,

o suprafata totala 117459,34 mp;

o vecinatati: N – teren agricol, E – dig de protectie canal UHE, S – cale ferata si locuinte, V – DN Bacau-Piatra Neamt si locuinte.

- Ferma nr.10: amplasata in localitatea Hemeiusi, comuna Hemeiusi, judetul Bacau,

telefon 0234/217006,

o suprafata totala 64848,88 mp;

o vecinatati: N – islaz comunal, E – DN Bacau-Piatra Neamt si locuinte, S si V – islaz comunal .

Pe amplasamentul Fermei 4 se afla si Statia de incubatie, denumita Ferma 19.

2. TEMEIUL LEGAL

Urmare a:

- cererii adresate de S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. Bacau, inregistrata la ARPM Bacau cu nr.2714 din 29.06.2006, privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de crestere a pasarilor in instalatii cu capacitate mai mare de 40 000 de locuri, pe Platoul avicol Hemeiusi, jud.Bacau ,

- adresei nr.755/09.02.2006 a SC Agricola International SA Bacau privind preluarea punctelor de lucru de la SC Avicola SA Bacau, ca urmare a fuziunii;

- incheierii judecatoresti nr.6330/7.12.2005, privind fuziunea prin absorbtie a SC Avicola SA Bacau cu SC Agricola International SA Bacau si certificatului de radiere a societatii SC AVICOLA SA;

in baza:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin legea nr.84/2006;

dupa parcurgerea etapelor procedurale:

- analiza preliminara a documentelor de sustinere a solicitarii ,

- verificarea amplasamentului si a modului de delimitare a instalatiei integrate,

- consultarea publicului,

- analiza detaliata a documentelor in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica Bacau, asigurand o abordare integrata si efectiva a autoritatilor implicate in procedura,

a rezultat concluzia ca:

1. activitatea se autorizeaza, cu plan de actiuni, avand ca termen limita a perioadei de tranzitie data de 31 decembrie 2011;

2. respectarea conditiilor din autorizatia integrata si realizarea masurilor din planul de actiuni garanteaza desfasurarea activitatii pe Platoul avicol Hemeiusi cu asigurarea protectiei aerului, apei, solului si atingerea unui nivel ridicat de protectie a mediului, ca un intreg.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Se autorizeaza:

- activitatea de crestere, intretinere si exploatare a pasarilor adulte de reproductie rasa grea, in Ferma nr.4;

- activitatea de crestere tineret de reproductie rasa grea, in Ferma nr.10;

- statia de incubatie oua – Ferma nr.19.

Platoul avicol Hemeiusi detine perioada de tranzitie, cu termen 31.12. 2011, pentru modernizarea instalatiilor de crestere a pasarilor, conform recomandarilor BAT, prevazuta in OUG 152/2005, anexa 5.

Capacitati maxime de productie, autorizate:

- in Ferma nr.4: 18 hale de crestere, nivel parter, cu capacitate de 5500 de locuri/hala, total 99 000 locuri/serie;

- in Ferma nr.10: 10 hale nivel parter, cu capacitate de 5600 locuri/hala, total 56000 locuri/serie.

Regimul de lucru: activitate desfasurata ciclic, pe tot parcursul unui an calendaristic, astfel:

- crestere gaini adulte de reproductie, rasa grea: 52 de saptamani/serie si vid sanitar 2-3 luni;

- crestere tineret de reproductie rasa grea: 20 saptanami/serie, max. 2 serii/an si vid sanitar 2-3 luni.

Categoria de activitate:

- conform anexei 1 la OUG nr.152/2005: 6.6.a)

- codul CAEN: 0124

- codul NOSE-P: 110.05

- codul SNAP 2: 1005.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu;

- raport de amplasament;

- bilant de mediu nivel I si raport la bilantul de mediu nivel I, intocmit de SC ECO SOL 21 SRL si SC REDICOM ECO SRL Iasi;

- raport la bilantul de mediu nivel II, intocmit de SC ECO SOL 21 SRL si SC REDICOM ECO SRL Iasi;

- anunt public privind depunerea solicitarii;

- studiu de evaluare a riscului si impact asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu obiectivul Ferma de gaini adulte reproductie rasa grea, din localitatea Lilieci, com.Hemeiusi, jud.Bacau, intocmit de Centrul de Mediu si Sanatate Cluj-Napoca, in luna noiembrie 2006;

- certificat de inregistrare la Registrul Oficiului Comertului nr.B 0002517 si Certificat de inregistrare-Mentiuni, nr.J4/2214/1992 din 12.12.2005;

- certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO7 nr.0710 din 24.01.1994;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.690/2006, pentru Fermele nr.4 si 19, emisa de SGA Bacau; autorizatie de gospodarire a apelor nr.691/2006, pentru Ferma ne.10, emisa de SGA Bacau;

-aprobare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor nr.46/2006 pentru Ferma nr.4, nr.54/2006 pentru Ferma 19 si nr.35/2006 pentru Ferma nr.10, emise de DSV Bacau;

- autorizatia de mediu cu program pentru conformare, nr.1451/2002, emisa de APM Bacau;

- contract de furnizare a energiei electrice nr.66/M/2000;

- contract de prestari servicii privind colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor de origine animaliera, nr.180/05.05.2006;

- incheiere judecatoreasca nr.6330/7.12.2005, privind fuziunea prin absorbtie a SC Avicola SA Bacau cu SC Agricola International SA Bacau;

- aviz de mediu pentru fuziune nr.5/17.02.2006, emis de APM Bacau;

- dovada achitarii tarifelor si taxei de autorizare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Aspecte generale

Activitatea se desfasoara pe baza organigramei generale a SC Agricola International SA Bacau si a celor specifice Departamentului „Avicola” si Platoului avicol Hemeiusi.

Sistemul de management are in vedere realizarea obiectivelor societatii, cu desfasurarea activitatii in conditii de siguranta pentru personalul muncitor, pentru comunitatea locala si pentru mediul inconjurator.

Toate activitatile desfasurate pe Platoul avicol Hemeiusi sunt planificate adecvat.

Monitorizarea activitatii din punct de vedere al protectiei mediului se va face conform cerintelor autorizatiei integrate de mediu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Management - Avicola SA.doc