Proiect Practica Agentia de Mediu

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Practica Agentia de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alina Profiroiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Ecologie, Alte Domenii

Extras din document

1.1 Denumirea institutiei, profil activitate, obiect de activitate profesionala.

Agentia de Protectie a Mediului Buzau are ca profil de activitate protectia mediului a tot ce înseamna :

- protectia atmosferei;

- protectia apelor si a ecosistemelor acvatice;

- protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre;

- protectia naturii, peisajelor si habitatelor naturale, conservarea; diversitatii biologice, a florei si faunei salbatice;

- regimul ariilor protejate si al monumentelor naturii;

- protectia asezarilor umane;

- regimul substantelor chimice periculoase si al deseurilor;

- regimul pesticidelor si al îngrasemintelor chimice.

1.2 Baza legala de înfiintare

Agentia de Protectie a Mediului Buzau a fost infiintata, la 1 august 1990, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 si a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.

1.3 Legislatia pe baza careia îsi desfasoara activitatea

Agentia de Protectie a Mediului Buzau, actualmente, este organizata si functioneaza în baza prevederilor Hotrârii Guvernului României nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale de Protectia Mediului si a Ordonantei de Urgnta a Guvernului nr. 195/2005 care modifica Legea protectiei mediului nr. 137/1995.

1.4 Obiectivele fundamentale ale institutiei

o implementarea, la nivel judetean, a prevederilor planurilor, strategiilor nationale din domeniul protectiei mediului;

o implementarea, la nivel judetean, a prevederilor aquis-ului comunitar, din domeniul protectiei mediului, transpus în legislatia nationala;

o evaluarea problemelor de mediu, din punct de vedere al prioritatilor si elaborarea solutiilor pentru conformare, în conditii realiste si acceptabile din punct de vedere al costurilor;

o gestionarea si gasirea solutiilor de rezolvare eficienta a acestor probleme, pe termen scurt, mediu si lung cu respectarea principiilor democratice de participare a publicului in procesul de luare a deciziei, in conformitate cu prevederile Conventiei de la Aarhus;

o intarirea cooperarii institutionale, promovarea parteneriatului intre cetateni, reprezentantii autoritatilor locale, ONG-uri si mediul de afaceri;

o stabilirea obiectivelor prioritare de mediu, la nivelul judetului;

o emiterea de acte de reglementare in domeniul protectiei mediului;

o furnizarea de asistenta de specialitate;

o gestionarea proiectelor si programelor pentru protectia mediului si integrarea lor in politica de dezvoltare socio-economica a judetului;

o monitorizarea tuturor actiunilor si asigurarea unei baze de date, pentru urmarirea si, unde este cazul, ajustarea acestor actiuni;

o dezvoltarea cadrului juridic si consolidarea capacitatii institutionale pentru protectia mediului si pentru utilizarea durabila;

o monitorizarea emisiilor de poluanti si adoptarea masurilor de reducere, inclusiv pentru substantele care distrug stratul de ozon;

o managementul durabil al deseurilor;

o impunerea de masuri pentru evitarea accidentelor industriale;

o constientizarea publicului cu privire la necesitatea protectiei mediului, imbunatatirea sistemului educational in probleme de mediu;

o organizarea retelei judetene de arii protejate;

o conservarea diversitatii biologice, ocrotirea ecosistemelor pe baza conceptului retelei ecologice europene;

o diminuarea deseurilor si cresterea procentului de valorificare a acestora;

1.5 Minister coordonator

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

1.6 Contract de management: clauze, parti contractante

Nu este cazul

1.7 Modalitati de organizare a activitatii în cadrul institutiei analizata

- Structura organizatorica a agentiei judetene pentru protectia mediului asigura prin compartimente de specialitate coordonarea activitatilor de protectie a mediului la nivelul judetului.

- Structura organizatorica a agentiei judetene pentru protectia mediului este stabilita prin organigrama anexata prezentului regulament-cadru de organizare si functionare.

- Regulamentul de organizare si functionare se supune actualizarii periodic.

- Prin decizie a directorului executiv si cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, în conditiile legii.

Director Executiv;

Director Executiv Adjunct;

Compartimentul Contencios, Resurse Umane ;

Relatii publice, relatii cu mass-media, programe locale si internationale;

Serviciul Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu;

Biroul Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase ;

Serviciul Acorduri, Autorizare, Avize;

Biroul Protectia Naturii si Arii Protejate;

Compartiment Financiar-Contabilitate, Administrativ, Aprovizionare.

Total posturi 43, din care 4 de conducere, functii publice 37 iar personal contractual 6.

2. ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE LA NIVELUL INSTITUTIEI

2.1 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate ( anumite particularitati), daca este cazul, posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din donatii si sponsorizari

A.P.M. Buzau pe lânga credite bugetare primite pentru cheltuiei de personal si cheltuieli materiale, mai primesc , uneori, si cheltuieli de capital constand in:

- lucrari de investitii

- lucrari noi

-alte cheltuieli de investitii (achizitii imobile, dotari independente, elaborare studii,

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Practica Agentia de Mediu.doc

Alte informatii

Proiect de practica cu prezentarea institutiei, obiective, modalitati de organizare, structura organizatorica, finantare