Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6033
Mărime: 25.17MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Rezumat

2. Date generale şi localizarea obiectivului

2.1. Contact

2.2. Societate

2.3. Certificări

2.4. Obiective

2.5. Istoric

2.6. Captare

3. Caiet de practică

3.1. Laboratorul Analiza apei uzate- Staţia de epurare

3.2. Staţia de epurare mecano- biologică a apelor uzate din municipiul Bacău

3.2.1. Generalităţi

3.2.2. Obiectele staţiei de epurare

3.2.3. Sistemul de operare al liniei de tratare a apei uzate

4. Studiu privind eficienţa procedeelor de epurare asupra calităţii apelor, aspecte teoretice

5. Concluzii

6. Bibliografie

Extras din document

1. Rezumat

Prezenta lucrare a fost întocmită cu scopul de a demonstra capacitatea mea, ca şi studentă a Facultăţii de Inginerie, specializarea Ingineria şi protecţia mediului în industrie, de a pune în practică cunoştinţele asimilate în primii trei ani de facultate, în cadrul unei firme pe toată perioada desfăşurării stagiului de practică.

Firma aleasă de mine are ca obiect de activitate administrarea serviciilor din domeniul apei potabile si apelor uzate menajere, meteorice si industriale din municipiul Bacau, conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Bacău.

Stagiul de practică l-am realizat în perioada 19 iulie – 6 august 2010, 7 zile pe săptămână. În prima zi am fost instruită cu normele de protecţie a muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi cu prezentarea metodei de lucru pentru analizele ce urmau să le efectuez în cadrul laboratorului.

Stagiul de practică a fost desfăşurat sub coordonarea doamnei Inginer – Şef laborator Staţia de epurare Horgan Gabriela, şi a avut ca principal obiectiv familiarizarea mea cu ceea ce înseamnă munca în cadrul unei instituţii publice, relaţionarea cu angajaţii firmei, aspecte legate de cunoaşterea aparaturii şi a metodelor privind monitorizarea factorilor de mediu, analize de laborator.

Pe parcursul stagiului de practică am efectuat diverse activităţi, printre care:

- am studiat diverse materiale (despre epurarea apei reziduale, despre staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, despre proiectarea staţiilor de epurare, despre aparatura şi utilajele folosite în laboratorul staţiei de epurare ape uzate);

- am efectuat analize pentru diverse probe de apă uzată;

- am fost în vizită la staţia de epurare ape uzate.

2. Date generale şi localizarea obiectivului

2.1. Contact

S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU S.A. strada Narciselor, numărul 14, cod poştal 600310, Bacău – România.

Telefoane: centrală - 0334 401 796, secretariat - 0334 401 811, fax: 0234 55 11 75.

Echipa managerială:

- ing. Răzvan-Grigore Găină - preşedinte C.A., director general;

- ing. Petruş Rădulescu - director executiv;

- ec. Adriana Ivasciuc - director economic;

- ec. Iulia Butuc - director comercial.

Adrese de e mail:

- manager@apabacau.ro - director general;

- piu@apabacau.ro - serviciul Unitatea de

Implementare a Proiectelor;

- achizitii@apabacau.ro - biroul Achiziţii Publice.

2.2. Societate

Societatea Comercială Compania de Apă Bacău S.A. (S.C.C.A.B.S.A.) s-a înfiinţat ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, aprobată prin H.C.L. Bacău nr. 332 din 26.09.2008 şi a eliberării certificatului de la Registrul Comerţului din data de 21.04.2009.

S.C. Compania de Apă Bacău S.A. este persoană juridică română, având formă juridică de societate comercială pe acţiuni, capitalul social iniţial fiind deţinut de Municipiul Bacău, în calitate de acţionar unic.

Conform codului CAEN S.C. Compania de Apă Bacău S.A. are ca:

- obiect principal de activitate: captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 360 - 3600);

- obiect secundar de activitate: colectarea şi tratarea apelor uzate (cod CAEN 370 - 3700), colectarea deşeurilor nepericuloase / periculoase (coduri CAEN 381 - 3811 / 3812), tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase / periculoase (coduri CAEN 382 - 3821 / 3822), activităţi şi servicii de decontaminare (cod CAEN 390 - 3900), întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN 452 - 4520), transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 494 - 4941) şi activităţi de testări şi analize tehnice (cod CAEN 712 - 7120).

Codul unic de înregistrare - C.U.I. este RO 954851, numărul de înregistrare la oficiul Registrului Comerţului este J04/244/13.05.1991, iar codurile IBAN sunt RO38TREZ0615069X XX000590 deschis la Trezoreria Bacău, respectiv RO74RNCB0026019245800001 deschis la B.C.R. Bacău.

Misiunea S.C. Compania de Apă Bacău S.A. - operatorul de servicii de apă şi de canalizare pentru muncipiul Bacău - este aceea de a răspunde nevoilor de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare a clienţilor, prin servicii prompte şi de calitate.

2.3. Certificări

În anul 2006 S.C. Compania de Apă Bacău S.A. a obţinut certificarea sistemului integrat de management calitate, mediu şi sănătate şi securitate în muncă în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2000, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004.

Preview document

Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 1
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 2
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 3
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 4
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 5
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 6
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 7
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 8
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 9
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 10
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 11
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 12
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 13
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 14
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 15
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 16
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 17
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 18
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 19
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 20
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 21
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 22
Proiect practică - SC Compania de Apă Bacău - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica - SC Compania de Apa Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Gestiunea Deseurilor

INTRODUCERE Ecologia (din cuvintele grecesti: ecos - casa si logos - stiinta, adica "stiinta studierii habitatului") este o stiinta biologica de...

Poluarea Apei

Introducere Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia...

Managementul Deseurilor in Romania

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate

În acest proiect este prezentată tehnologia de epurare a apei uzate, ce constă în îndepărtarea din apele uzate a substanţelor toxice, a...

Te-ar putea interesa și

Proiect de responsabilitate socială corporatistă - Coca-Cola România

I. Prezantare Coca –Cola Romania I.1 Istoric si domeniul de activitate Coca-Cola este una dintre primele multinationale care a investit in...

Ai nevoie de altceva?