Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 17010
Mărime: 2.60MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriela Ioan

Cuprins

1 . MEMORIU TEHNIC 2

2. ASPECTE TEORETICE 3

2.1 CLASIFICAREA DEŞEURILOR 3

2.2 CLASIFICAREA SI SURSELE DESEURILOR DIN MATERIALE PLASTICE 4

2.3.CANTITĂŢI DE DEŞEURI DIN MATERIAL PLASTIC GENERATE 13

2.4. IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA MEDIULUI 16

2.5.COLECTAREA, SORTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR DE MATERIALE PLASTICE 17

2.6.SORTAREA DESEURILOR 21

2.7. DEPOZITAREA DEŞEURILOR 22

2.8. LEGISLATIE SPECIFICA 25

3. PROIECTAREA ŞI AMPLASAREA PLATFORMEI DE PRECOLECTARE DEŞEURI 27

3.1. DATELE DE PROIECTARE 27

3.2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 27

3.3 TRANSPORUL DEŞEURILOR DIN MATERIAL PLASTIC 32

3.4. CALCULAREA ŞI DIMENSIONAREA PLATFORMEI, A CONTAINERELOR ŞI UTILAJELOR 35

3.5.SCHEMA BLOC 39

3.6. SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC 40

4. MODALITĂŢI DE TRATARE ŞI VALORIFICAREA ULTERIOARĂ A DEŞEURILOR DE MATERIALE PLASTICE 41

5. UTILAJE SPECIFICE PROCESĂRII DEŞEURILOR 48

6. NORME DE PROTECTIA MUNCII 58

MASURI P.S.I. 58

6.1. NORME DE PROTECTIA MUNCII. 58

6.2. MASURI P.S.I 62

Bibliografie 66

Extras din document

1 . MEMORIU TEHNIC

Proiectul de tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor are ca temă de proiectare o platforma de precolectare a deşeurilor materialelor plastice.

Proiectul este prevăzut cu 6 capitole, fiecare având mai multe subcapitole.

În primul capitol, intitulat "Aspecte teoretice" se prezintă definiţia deşeurilor în general, clasificarea acestora, surse de producere si cantitati generate, impactul deşeurilor asupra mediului înconjurător, legislaţia deşeurilor şi colectarea, transport şi depozitare.

În următorul capitol se prezintă “Proiectarea şi amplasarea platformei de precolectare a deseurilor” în subcapitolul 3.1 sunt date, datele de proiectare a platformei, 3.2 tratează descrierea amplasamentului platformei (asezare geografica, conditii de mediu, cai de acces), în subcapitolul 3.3. se trateaza transportul deseurilor spre platforma de precolectare si prelucrare, in subcapitolul 3.4 se trateaza calcularea si dimensionarea platformei, a containerelor si utilajelor, subcapitolul 3.5 cuprinde schema bloc iar subcapitolul 3.6 prezinta schema fluxului tehnologic.

Capitolul 4 se numeşte “modalitati de tratare si valorificare ulterioara a deseurilor din material plastic”.

Următorul capitol tratează “utilajele specifice metodei si tipului de deseu procesat” : moara cu cutite, instalatie de aglomerare, malaxorului Bandbury, agregat de uscare, amestecător cu melc vertical, dispozitiv de granulare cu rotor cu cutite.

Capitolul 6 prezintă problemele legate de norme de protecţia muncii si masuri P.S.I.

2. ASPECTE TEORETICE

2.1 Clasificarea deşeurilor

Clasificarea deşeurilor poate fi făcută după mai multe criterii:

-provenienţă;

-starea de agregare;

-grad de toxicitate.

Dacă se are în vedere criteriul provenienţei se deosebesc următoarele categorii:

1. Deşeuri municipale şi asimilabile, care reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi în mediul rural. În mod formal, acestea pot fi grupate în:

a) Deşeuri menajere, adică cele provenite din activitatea casnică, zilnică, magazine, hoteluri, restaurante, cantine, instituţii de învăţământ, etc. în această subcategorie se încadrează resturile alimentare, plastice, sticlă, ambalaje de carton, hârtia şi ţesăturile. Tot această subcategorie include şi deşeurile comerciale, care constau în principal din ambalaje şi produse perisabile.

b) Deşeuri stradale, sunt specifice fluxurilor stradale, ale oraşelor sau chiar a comunelor, rezultate din activitatea cotidiană a populaţiei, din parcuri sau din depunerile obişnuite ale resturilor solide din atmosferă. În general constau din resturi de hârtie, cartoane, materiale plastice, frunze, praf, etc.

c) Deşeuri din construcţii şi demolări, se referă la deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia clădirilor şi infrastructurii civile, demolarea totală sauparţială a clădirilor şi infrastructurii civile, modernizarea şi întrţinerea străzilor.

d) Termenul de nămol orăşenesc, se referă la nămolul rezidual de la instalaţiile de tratare a apelor uzate urbane şi menajere, inclusiv nămolul rezidual de la fosele septice şi alte instalaţii similare de tratare a apelor menajere.

2. Deşeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare sau cabinete medicale, cu posibil potenţial infecţios, deci care trebuiesc manipulate, transportate şi tratate în consecinţă. De regulă aceste deşeuri sanitare sunt arse în cuptoare de incinerare special construite.

Preview document

Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 1
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 2
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 3
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 4
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 5
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 6
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 7
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 8
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 9
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 10
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 11
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 12
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 13
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 14
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 15
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 16
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 17
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 18
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 19
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 20
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 21
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 22
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 23
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 24
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 25
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 26
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 27
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 28
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 29
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 30
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 31
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 32
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 33
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 34
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 35
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 36
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 37
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 38
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 39
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 40
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 41
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 42
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 43
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 44
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 45
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 46
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 47
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 48
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 49
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 50
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 51
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 52
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 53
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 54
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 55
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 56
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 57
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 58
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 59
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 60
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 61
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 62
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 63
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 64
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 65
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 66
Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Proiectare Platforma de Precolectare Deseuri Plastice.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Deșeurilor din Mase Plastice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE, SCURT ISTORIC Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870...

Reciclarea Pet-urilor

Reciclarea este una din cele mai simple (sau nu!) metode de a proteja planeta de poluare. Principiul e simplu: refolosesti hartia pana te...

Gestionarea și neutralizarea deșeurilor

NOTIUNI INTRODUCTIVE: Definirea termenilor: Prin deseu se întelege o parte dintr-o materie primă sau dintr-un material ce rămâne în urma unui...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Legislația Protecției Mediului

Mediul înconjurător este o noţiune fundamentală care stă la baza ecologiei ca ştiinţă, fiind susceptibilă în raport cu necesitatea punerii în...

Reglementări și normative de mediu

Prevenirea impactului produs de un anumit proiect/activitate, atât asupra factorilor de mediu, cât şi asupra factorilor economici, sociali şi...

Sistem de Management de Mediu

Controlul efectiv al poluării nu se poate realiza exclusiv pe soluţii tehnologice, ci trebuie abordat în baza unui sistem de management de mediu,...

Gestionarea Deșeurilor Industriale

DEŞEURI INDUSTRIALE CATEGORII DE DEŞEURI, NOŢIUNI, DEFINIŢII 1.1. GENERALITĂŢI În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1...

Te-ar putea interesa și

PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

CAPITOLUL I . PROTECŢIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL 1.1. Felurile mediului artificial Problemele mediului artificial nu pot fi privite izolat...

SA se Proiecteze o Linie de Spălare și Sortare Densiometrică a Deșeurilor din Materiale Plastice

Capitolul I Aspecte teoretice 1.1 Definiţia deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferite stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Contractele Administrative

Introducere În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor...

Dezvoltarea durabilă a spațiului în Municipiul Alexandria

Capitolul I Noţiuni teoretice Dezvoltarea durabilă a fost definită iniţial în raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare O.N.U. –...

Managementul proiectelor de mediu în admiministrația publică municipală

1. INTRODUCERE Daca am privii in istoria omenirii si am face o scurta analiza am putea considera ca ridicarea piramidelor egiptene sau...

Caracterizarea fizico-geografic[ a orașului Medgidia

INTRODUCERE Conceptul de dezvoltare durabilã (sustenabilã) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri...

Ai nevoie de altceva?