Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 7249
Mărime: 315.92KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Morar Florica
Universitatea “Petru Maior”, Tg-Mureş Facultatea: Inginerie Industriala şi Managerială Secţia: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie Disciplina: Procese şi Echipamente de Epurare a Apelor

Extras din document

Să se proiecteze o staţie de epurare pentru o localitate cu 343000 de locuitori în care se desfăşoară următoarele activităţi economice:

1. O fabrică de procesat lapte cu o capacitate de 15600 litri pe zi.

2. O fabrică de bere cu o capacitate de 12300 litri de bere pe zi.

3. O fabrică de procesat carne cu o capacitate de 475 tone pe zi.

4. O spălătorie de haine cu o capacitate de 8 tone pe zi.

Se cere:

a. Să se stabilescă fluxul ecologic din staţia de epurare.

b. Să se dimensioneze decantorul primar.

Proiectul cuprinde o parte teoretica, cu descrierea proceselor din staţia de epurare, breviarul de calcul aferent şi partea desenată a decantorului.

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este proiectarea unei instalaţii de epurare, pentru o localitate cu un număr dat de locuitori şi activitate economică bine definită.

Obiectivele:

• analiza elementelor de bază din staţia de epurare şi realizarea schemei bloc a staţiei;

• predimensionarea elemetelor de bază şi alegerea variantelor standardizate;

• realizarea desenului decantorului primar.

INTRODUCERE

Apa înseamnă viaţă și din această cauză puritatea ei este un indicator esenţial al calităţii și existenţei ei pe acest pământ. Managementul şi protecţia mediului acvatic trebuie să constituie una din preocupările de bază ale umanităţii, fiind o condiţie esenţială a vieţii.

Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei.

Atât definiţiile poluării, cât şi subiectele încadrate în sintagma poluarea apelor au cunoscut o dinamică remarcabilă, în special în ultimii 50-70 de ani.

Referitor la evoluţia definiţiilor, se citează în continuare doar câteva dintre acestea:

- Adăugarea a ceva, orice, în apă – care provoacă modificarea calităţilor ei naturale astfel încât proprietarii riverani nu mai dispun de apa oferită lor de râu în condiţii naturale (după legea engleză a apelor din 1952)

- Din punct de vedere ştiinţific este poate mai uşor a privi poluarea ca pe o impuritate reală introdusă în curent, decât ca actul de introducere a ei, şi a defini poluarea ca incluzând orice care cauzează sau induce condiţii criticabile într-un curs de apă oarecare, afectând nefavorabil orice utilizare posibilă a ei (Klein L, 1962)

- Apa se consideră poluată când i s-au alterat compoziţia sau condiţia astfel încât devine mai puţin potrivită pentru oricare sau toate funcţiunile şi scopurile pentru care ar fi fost adecvată în starea sa naturală (W.H.O., 1972)

- Orice modificare, naturală sau artificială care în mod direct sau indirect, schimbă calitatea apei şi perturbă sau distruge echilibrul ecosistemelor şi resursele naturale, prin aceea că:a) provoacă pericole pentru sănătatea publică; b) deranjează obişnuinţele, eficienţa şi bunăstarea omului şi comunităţii sale şi c) afectează utilizabilitatea ei pentru orice folosinţă benefică actuală sau de perspectivă (Whitehead, P.G., Lack, T., 1982).

- Prin poluare – impurificare, murdărire – a unei ape, se înţelege degradarea calităţilor fizice, chimice sau biologice ale acesteia, produsă direct sau indirect de activităţile umane sau procesele naturale; acestea fac ca apa să devină improprie pentru folosirea normală în scopurile în care ea era posibilă înainte de intervenţia poluării (Negulescu, M., Antoniu, R., Rusu, G., Cuşa, E., 1982).

Dacă prima definiţie are mai mult o conotaţie juridică, ultimele fac precizarea că şi modificările naturale defavorabile sunt încadrate în acelaşi context cu cele provocate de om. Astfel este extins impactul de la apa în sine, la ecosistemul acvatic în ansamblul său şi se poate afirma că acoperă trei puncte de vedere diferite: al resurselor naturale, al sănătăţii omului şi al environmentului.

Poluarea apelor poate fi naturală şi artificială.

Poluarea naturală se datorează surselor de poluare naturală, de exemplu în urma interacţiei apei cu atmosfera, când are loc o dizolvare a gazelor existente în aceasta sau se produce la trecerea apei prin roci solubile (când apa se încarcă cu diferite săruri), ca urmare a dezvoltării excesive a vegetaţiei şi vieţuitoarelor acvatice etc.

Poluarea artificială se datorează surselor de ape uzate de orice fel, apelor meteorice, nămolurilor, reziduurilor, navigaţiei etc.

Uneori se vorbeşte despre poluare controlată (organizată) şi necontrolată (neorganizată). Poluarea controlată se referă la cea care provine din ape uzate transportate prin reţeaua de canalizare şi evacuate în anumite puncte, stabilite prin proiecte; poluarea necontrolată provine din surse de murdărie care ajung în corpul de apă receptori pe cale naturală şi de cele mai multe ori prin intermediul apelor de ploaie. În această ordine de idei trebuie menţionate deşeurile animale, produsele petroliere din zonele de extracţie a ţiţeiului, gunoaielor etc.

Poluarea normală şi accidentală reprezintă categorii de impurificare, folosite deseori pentru a defini grupuri de surse de ape uzate. Poluarea normală provine din surse de poluare cunoscute, colectate şi transportate prin reţeaua de canalizare la staţia de epurare sau direct în receptor. Poluarea accidentală rezultă, de exemplu, ca urmare a dereglării unor procese industriale când cantităţi mari (anormale) de substanţe nocive ajung în reţeaua de canalizare, defectării unor obiecte din staţia de epurare sau a unor staţii de preepurare etc.

Se mai deosebeşte poluare primară şi secundară. Depunerea substanţelor în suspensie din apele uzate, evacuate într-un corpul de apă receptor, pe patul acestuia constituie o poluare primară; poluarea secundară începe imediat ce gazele rezultate în urma fermentării materiilor organice din substanţele în suspensii depuse, antrenează restul de suspensii şi le aduce la suprafaţa apei, de unde sunt apoi transportate în aval de curentul de apă.

Preview document

Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 1
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 2
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 3
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 4
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 5
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 6
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 7
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 8
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 9
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 10
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 11
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 12
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 13
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 14
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 15
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 16
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 17
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 18
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 19
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 20
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 21
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 22
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 23
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 24
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 25
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 26
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 27
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 28
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 29
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 30
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 31
Proiectarea unei Stații de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Statii de Epurare a Apelor Uzate.docx

Alții au mai descărcat și

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental...

SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Proiectarea unei Statii de Epurare a Apelor Uzate de la SC Beyler SA Galati

CAPITOLUL I Introducere Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate

Capitolul I. Tema de proiectare Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei statii de epurare ape uzate urbane. Se dau urmatoarele date: A....

Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. Tema proiectului ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea...

Proiectarea unei Instalatii de Epurare a Apelor Uzate Municipale

CAPITOLUL 1. TEMA DE PROIECTARE A. Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei instalatii de epurare a apelor uzate municipale. Se dau...

Implementare stație de epurare a apelor uzate

Apa inseamna viata si tocmai de aceea puritatea apei reprezinta un indicator esential al calitatii si existentei ei pe Pamant. Protectia mediului...

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Ai nevoie de altceva?