Promovarea si Constientizarea Necesitatii Conservarii Rezervatiei Naturale Poiana cu Narcise din Negrileasa din Judetul Alba, in Randul Localnicilor dar si al Turistilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Promovarea si Constientizarea Necesitatii Conservarii Rezervatiei Naturale Poiana cu Narcise din Negrileasa din Judetul Alba, in Randul Localnicilor dar si al Turistilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Ecologie, Turism

Extras din document

TITLUL PROIECTULUI: Promovarea şi conştientizarea necesităţii conservării rezervaţiei naturale Poiana cu narcise din Negrileasa din judetul Alba, în rândul localnicilor dar si al turistilor

REZUMATUL:

Scurta descriere a problemei Rezervaţia Poiana cu narcise de la Negrileasa prezintă pericole imediate de degradare, din cauza faptului că datorită impactului antropic, în prezent în rezervaţie nu se mai află decât aproximativ 10% din populaţia de narcise. Fenomenul prin care populaţia de narcise s-a mutat se numeşte migraţie, şi este rezultatul presiunii antropice materializate în păşunat excesiv, colectarea narciselor cu bulb şi fără, organizare de sărbători câmpeneşti chiar în inima rezervaţiei, aprind erea în locuri neamenajate a focului etc.Ca modalitate imediată de acţiune se va urmării mărirea suprafeţei protejate. Planul de Management al Ariei Protejate Poiana cu Narcise de la Negrileasa s-a elaborat în vederea unei planificări integrate a acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru conservarea biodiversităţii şi peisajului În funcţie de necesităţile şi problemele ivite în direcţia protejării rezervaţiei se pot adăuga noi obiective şi sarcini care trebuie aprobate de toţi custozii rezervaţiei cu majoritaea simplă de voturi, ulterior modificările aduse planului fiind aprobate de de autoritatea naţională care reglementează problematica de mediu şi de Academia Română.

Scopul şi obiectivele proiectului si rezultatele proiectului Scopul

Conservare biodiversităţii în rezervaţia botanică Poiana cu narcise de la Negrileasa. Obiectivele

Sa se delimitreze în teren limita rezervaţiei şi a zonei tampon Să se inventarieze specile de plante şi animale cu valoare genetică Să realizăm o educare a localnicilor şi turiştilor cu privire la normele ce trebuie respectate în rezervaţie Să asigurăm o patrulare periodică în rezervaţie. Să colaborăm cu autorităţile locale şi naţionale pentru un suport logistic şi informaţional Să obţinem finanţări pentru atingerea scopului Să identificăm în teren specii protejate prin lege. Să realizăm o extindere a rezervaţiei astfel încât să asigurăm o cât mai mare ocrotire a speciei.

Descrierea strategiei de implementare şi a activităţilor cheie 1 Opţiuni de managemant pentru conservarea in situ a habitatelor , speciilor, ecosistemelor si peisajului :

Principala activitate antropică care ar putea afecta conservării speciilor, ecosistemelor şi habitatelor este colectarea necontrolată a plantelor din cadrul rezervaţiei.

2 Folosinţa publică a sitului(turism, recree, cercetare):

Amenajarea unor poteci pentru o circulaţie controlată a turiştilor

3 Opţiuni de managemant pentru problemele legate de patrimoniul cultural şi condiţiile economice şi culturale ale comunităţii locale

Sprijinirea desfăşurării acţiunilor culturale şi economice tradiţionale prin asistenţă directă sau indirectă

4 Opţiuni de managemant pentru educaţie, informare şi conştientizare

Organizarea unei campanii de conştientizare a importanţei rezervaţiei şi a normelor care trebuie respectate în rezervaţie

5 Management de bază, resurse şi administrare

Realizarea unei baze logistice ce are în vedere obţinerea resurselor materiale şi umane necesare atingerii obiectivelor

Parteneri Membrii administraţiei locale (primăriile) care au în teritoriul administrativ aceste arii naturale protejate: Zlatna, Bucium, Meteş, Almaşu Mare.

Membrii comunităţii locale din: Zlatna, Cheile Cibului, Cib, Glod, Ardeu, Almaşu Mare, Feneş, Galaţi, Valea Mică, Bucium, Ampoiţa, Meteş.

ONG-uri

Asociaţiei de Turism şi Ecologie Trascău Corp

Agenţia de Protecţie a Mediului Alba

Scoala Generală clasele I-IV de la Bucium

Jandarmeria romana

Durata 16 luni

Costurile proiectului

OBIECTIV GENERAL:

Promovarea şi conştientizarea necesităţii conservării rezervaţiilor naturale în rândul localnicilor, turiştilor şi reprezentanţilor instituţiilor publice şi agenţilor economici si amenajarea ariilor naturale protejate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Opţiuni de managemant pentru conservarea in situ a habitatelor , speciilor, ecosistemelor şi peisajului: Principala activitate antropică care ar putea afecta conservării speciilor, ecosistemelor şi habitatelor este colectarea necontrolată a plantelor din cadrul rezervaţiei.

2. Folosinţa publică a sitului (turism, recree, cercetare): amenajarea unor poteci pentru o circulaţie controlată a turiştilor

3. Opţiuni de managemant pentru problemele legate de patrimoniul cultural şi condiţiile economice şi culturale ale comunităţii locale. Sprijinirea desfăşurării acţiunilor culturale şi economice tradiţionale prin asistenţă directă sau indirectă

4. Opţiuni de managemant pentru educaţie, informare şi conştientizare. Organizarea unei campanii de conştientizare a importanţei rezervaţiei şi a normelor care trebuie respectate în rezervaţie

5. Management de bază, resurse şi administrare. Realizarea unei baze logistice ce are în vedere obţinerea resurselor materiale şi umane necesare atingerii obiectivelor

6. Crearea Centrului de Administrare a Ariilor Naturale Protejate format din custozi ai rezervaţiei şi reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţia Mediului Alba, asociaţii de mediu interesate şi Primăriile care au în perimetrul administrativ rezervaţiile naturale vizate cu rolul de a se implica direct în implementarea legislaţiei specifice şi elaborarea de norme privind administrarea ariilor naturale protejate. Reprezentanţii acestor instituţii vor avea rol de consultare în toate măsurile implementate în rezervaţiile naturale.

7. Creşterea gradului de profesionalism in administrarea eficientă a rezervaţiei naturale prin formarea şi instruirea custozilor.

8. Amenajarea ariei naturale protejate pentru diminuarea factorului antropic şi conservarea eficientă a biodiversităţii din cadrul rezervaţiei naturale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Promovarea si Constientizarea Necesitatii Conservarii Rezervatiei Naturale Poiana cu Narcise din Negrileasa din Judetul Alba, in Randul Localnicilor dar si al Turistilor.doc