Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 7993
Mărime: 13.08MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Liviu-Daniel Galaţchi
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI ŞTIINŢE AGRICOLE MASTERAT: DEZVOLTARE DURABILÃ ÎN ZONA COSTIERÃ ŞI VALORIFICAREA ECO-TURISTICÃ A SPAŢIULUI LITORAL

Cuprins

Ipoteze ṣi condiṭii limitative .3

I. Informații generale .4

II. Date generale privind conținutul si obiectivele principale .4

II.1. Aspecte generale.4

II.1.1. Analiza condiṭiilor de mediu .6

II.1.2. Analiza situației existente .6

II.1.3. Căi de comunicații .6

II.1.4. Rețele edilitare .6

II.2. Managementul spaţiilor verzi .6

II.3. Managementul utilităţilor .7

II.3.1. Alimentarea cu apă potabilă .7

II.3.2. Alimentarea cu energie electrică .7

II.3.3. Gestionarea apelor uzate .7

II.3.4. Gestionarea deşeurilor .7

III. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului propus .8

III.1. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului .8

III.2. Evoluţia probabilă a mediului în situaţia neimplementării planului propus .10

IV. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ .10

V. Arii de protecţie specială acvifaunistică .10

VI. Obiective de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional .11

VI.1. Calitatea aerului .11

VI.2. Managementul deşeurilor .12

VI.3. Calitatea apei .12

VI.4. Protecţia naturii .13

VII. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului .14

VII.1. Aspecte generale .14

VII.2. Componenta de mediu apa .14

VII.2.1. Condiṭii hidrogeologice ale amplasamentului .14

VII.2.2. Surse de alimentare cu apă .14

VII.2.2. Surse de poluare a apei și potențiale efecte .15

VII.3. Componenta de mediu aerul atmosferic .15

VII.3.1. Date generale .15

VII.3.2. Potențiale efecte asupra factorului de mediu aerul atmosferic .16

VII.3.3. Măsuri de diminuare a impactului .16

VII.4. Componenta de mediu solul .17

VII.4.1. Caracterizarea solului .17

VII.4.2 Surse de poluare a solului .17

VII.4.3. Potențiale efecte asupra factorului de mediu solul .17

VII.5. Biodiversitatea .18

VII.6. Măsuri asupra așezărilor umane și a sănătății populației .18

VII.7. Efectele semnificative potenţiale asupra mediului .19

VIII. Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontalier .19

IX. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului .19

IX.1. Factorul de mediu apa .20

IX.2. Factorul de mediu aerul atmosferic .20

IX.3. Factorul de mediu solul .20

IX.4. Factorul de mediu biodiversitatea .21

IX.5. Factorul așezării umane și a sănătății populației .21

X. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea .21

X.1. Matricea de impact Leopold .22

XI. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului .25

XI.1.Generalităţi .25

XI.2. Monitorizarea factorului de mediu aerul atmosferic .25

XI.3. Evaluarea impactului – Indecele de poluare Rojanschi .25

XI.4. Analiza SWOT .29

XII. Rezumat fără caracter tennic .30

Bibliografie .31

Extras din document

Ipoteze ṣi condiṭii limitative

Evaluarea impactului asupra mediului pentru un raport de mediu este un proces conform cu legislaţia naţionala de mediu și prevede ca activităţile cu impact semnificativ asupra mediului sa fie supuse unui proces de evaluare a efectelor asupra mediului.

Raportul de mediu a fost elaborat in conformitate cu cerintele Ordinul nr. 1026/ 27.07.2009 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Raportul asupra mediului poate prognoza relaţia sau efectul asupra mediului înconjurător a unor activităţi, în diferite condiţii ce pot să apară într-un viitor apropiat sau mai puţin apropiat.

Raportul de Mediu conţine analize tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor si consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și viitoare, în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament.

Evaluarea impactului efectiv de mediu asupra unui amplasament are rolul de a furniza informaţii factorilor de decizie astfel încât să fie adoptate cele mai adecvate măsuri pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative care pot apărea.

Scopul proiectului este de a evalua impactul activitãṭii prin descrierea modificãrilor intervenite în mediu.

Acest raport de mediu este destinat numai pentru scopul precizat și numai pentru uzul destinatarului său, d-na Director al Şcolii generala Lucian Grigorescu, Nr. 6.

Evaluatorul își asumă integral răspunderea asupra tuturor afirmațiilor personale din raportul de mediu, iar acele date și informații preluate din surse ce nu au putut fi verificate personal de evaluator sunt menționate expres în text.

Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile furnizate de către beneficiarul raportului. Se presupune că utilizarea terenului se realizează în cadrul limitelor proprietății descrise și ca atare nu există încălcări sau violări ale altor proprietăți.

Analizele, opiniile și concluziile din raportul de mediu sunt obiective și nepărtinitoare, dar limitate numai la ipotezele și condițiile limitative cunoscute și prezentate în raport.

I. Informații generale

Denumire proiect: Planul unui parc în faṭa ṣcolii Lucian Grigorescu, nr. 6, în oraṣul Medgidia, judeṭul Constanṭa.

Titularul proiectului: Şcoala Lucian Grigorescu, nr. 6, dir. Ciocan Emilia TELEFON: 0241.814245

Autorul raportului: S.C. PARCPROIECT S.R.L.

1234/09.01.2012

Str. Poporului, Medgidia

TEL/FAX: 0341-459455

Persoană de contact: Dan Alina-Mihaela

II. Date generale privind conținutul si obiectivele principale

II.1. Aspecte generale

Planul de reamenajare al parcului Şcolii Lucian Grigorescu nr.6, analizează modul de proiectare al unui parc în faṭa ṣcolii nr. 6, Medgidia. aleea Trandafirilor, nr. 2A, pe un lot de 1720 m2 (Fig.1).

Fig.1 Localizare satelitară (Google earth)

Suprafața pe care urmează a fi executat proiectul este reprezentată de o arie cu o suprafață de 1720 m2, având lungimi de 43 m și o lățime de 40 m.

Terenul care constituie obiectul prezentei documentații, parcul din faṭa ṣcolii (Fig.2) este delimitat de următoarele elemente-reper:

- la vest – terenul ṣi sala de sport a ṣcolii;

- la nord – strada Poporului;

- la est – Muzeul Lucian Grigorescu;

- la sud – aleea Trandafirilor, nr. 2A.

Preview document

Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 1
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 2
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 3
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 4
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 5
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 6
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 7
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 8
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 9
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 10
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 11
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 12
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 13
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 14
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 15
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 16
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 17
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 18
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 19
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 20
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 21
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 22
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 23
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 24
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 25
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 26
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 27
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 28
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 29
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 30
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 31
Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Școlii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Raport de Mediu Privind Amenajarea Parcului Scolii Lucian Grigorescu Nr 6 din Medgidia.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Riscului de Mediu în Cadrul Depoului CFR - Jibou

1.INTRODUCERE Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării,...

Sistemul de monitorizare a calității aerului

1. SISTEM DE MONITORING INTEGRAT AL CALITĂTII AERULUI Monitorizarea, într-un sens larg, semnifică supravegherea evolutiei în timp si spatiu a unui...

Amenajare parcului public Galata - Miroslava

1. Date generale şi localizarea proiectului 1.1. Denumirea proiectului : Amenajarea Parcului public Galata - Miroslava 1.2. Amplasamentul...

Raport de mediu Lacul Băneasa

1. Tema şi scopul cercetării Lacul Băneasa din Bucureşti este tema lucrarii de faţă. Cercetarea va cuprinde pe lângă o caracterizare a lacului...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?