Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 8715
Mărime: 952.66KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ing. Timeea Gabor
Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului
Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca
Specializare: Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile

Cuprins

Glosar de termeni 1

1. INTRODUCERE 1

1.1. Scopul proiectului 3

1.2. Necesitatea şi utilitatea proiectului 5

1.3. Obiectivele proiectului 6

1.4. Alternative studiate şi motivaţia alegerii uneia dintre ele 6

1.5. Relaţia cu alte proiecte 7

2. PROCESUL TEHNOLOGIC 8

3. DEŞEURI 20

3.1. Deşeuri inerte şi nepericuloase (generarea şi modul de gospodărire a deşeurilor) 20

3.2. Deşeuri toxice şi periculoase (generarea şi modul de gospodărire a deşeurilor) 22

4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE ALE ACESTORA 23

4.1. Aspecte de mediu relevante pentru factorul de mediu apa 23

4.2. Aspecte de mediu relevante pentru factorul de mediu aerul 24

4.3. Aspecte de mediu relevante pentru factorul de mediu solul şi subsolul 26

4.4. Aspecte de mediu relevante pentru biodiversitatea 26

4.5. Aspecte de mediu relevante pentru peisaj 27

4.6. Mediul social şi economic 27

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR 29

6. MONITORIZAREA 31

7. SITUAŢII DE RISC 36

7.1. Analiza posibilităţii apariţiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului 36

7.2. Măsuri de prevenire a accidentelor 36

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR 38

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 38

Extras din document

Scopul întocmirii prezentului Raport de evaluare a impactului asupra mediuluiu consta în evaluarea potentialelor efecte semnificative asupra mediului ale implementarii proiectului si stabilirea masurii în care S.C.BIOPACK S.R.L. promoveaza principiile dezvoltarii durabile prin integrarea corespunzatoare a consideratiilor cu privire la mediu.

Dezvoltarea activitatiI SC BIOPACK SRL prin realizarea de investitii productive ce vor conduce la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse. În procesul de elaborare a documentelor de planificare din domeniul gestionarii deseurilor, la stabilirea obiectivelor si tintelor au fost luate în considerare obiectivele si tintele de gestionare a deseurilor prevazute de catre celelalte documente de planificare din domeniul protectiei mediului În ceea ce priveste modul de repartizare a tintelor de gestionare a deseurilor, asumate la nivel national, catre unitatile teritorial-administrative, acesta este unitar. Atât cele 8 regiuni, cât si cele 42 judete existente trebuie sa atinga tintele de la nivel national, indiferent de gradul economic de dezvoltare. Pe baza situatiei existente la nivelul judetului Cluj, în cadrul PJGD au fost stabilite obiectivele si tintele judetene.

1.1.1 Titularul proiectului

SC. BIOPACK. SRL

Sediul : Strada: Aviatorilor, nr: 14, Jud: Cluj Napoca, RO 407043

Director : Platon Liliana

Manager: Pogacian Andreea

Administrator: Roman Florin

Persoana de contact: Jug Pavel

Titularul proiectului isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

1.1.2 Proiectantul studiului de evaluare a impactului asupra mediului

SC. LCL. SRL

Sediul : Orasul Deva, nr: 14, Jud: Cluj Napoca, RO 407043

Persoana de contact : Jug Pavel

1.1.3 Denumirea proiectului

,, Colectarea, reciclarea si fabricarea hartiei’’

1.1.4 Date despre amplasament

Sediul este pe strada Aviatorilor, nr: 14, jud: Cluj Napoca, RO 407043. Este o zona de campie , in apropierea sediului se afla terenuri arabile , padurea Oasului, Autostrada Transilvania, firma SC. DELTAMED.SRL si canalul Somesul Mic. Suprafata pe care ne desfasuram este de 1 ha.

1.1.5 Acces

Avem acces la Autostrada din E si la canalul Somesul Mic in N.

1.1.6 Vecinatati

- In N : Somesul Mic ;

- In S : SC. DELTAMED. SRL ;

- In E : Autostrada Transilvania ;

- In V : Padurea Oasului.

1.1.7 Descrierea proiectului si etapele acestora

Prin proiect se propune dezvoltarea activitatii SC. BIOPACK. SRL prin realizarea de investitii productive ce vor conduce la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.

Inca din anul infiintarii - 2000, societatea comerciala BIOPACK si-a diversificat serviciile si produselor oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat.

Obiectivul principal de activitate este: "Colectarea, reciclarea si fabricarea hartiei" - cod CAEN 2121.

Pe termen scurt, societatea isi propune sa-si mentina si sa consolideze relatiile cu clientii traditionali pentru producerea de carton ondulat si ambalaje. Se urmareste realizarea produselor la termenele consimtite prin contractele incheiate cu partenerii, cu incadrarea in costurile prevazute si incasarea contravalorii acestora, aceasta find o conditie de baza in asigurarea sursei de finantare a activitatii curente.

Pe termen mediu si lung, se urmareste cresterea continua a calitatii produselor executate si a serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile in paralel cu cresterea nivelului de competitivitate prin imbunatatirea performantelor, cresterea prestigiului firmei si construirea unei imagini de excelenta - prin seriozitate si competenta in activitatea desfasurata; acestea fiind conditii in vederea obtinerii de contracte avantajoase pentru firma.

1.1.8 Functionarea si etapa de constructie

Zona în care se va realiza investitia prezintă o importantă economică si socială deosebită. Dezvoltarea acestor zone este indispensabil legată de dezvoltarea infrastructurii de transport si de mediu din aceste zone, care va duce la dezvoltarea activitătilor economice si implicit crearea de oportunităti ocupationale. Programul de functionare va fi permanent. Numărul de angajati va fi de 20, organizati în trei schimburi, astfel încât desfăsurarea activitătilor să fie corespunzătoare. Zonele functionale ale utilajelor de fabricare a hartiei/ cartonului sunt marcate si delimitate. Prin realizarea proiectului se prevede continuarea dezvoltării zonei, iar pentru realizarea în cele mai bune conditii a lucrărilor propuse se va urmări, atât în faza de constructie, cât si în faza de functionare încadrarea în normele legale în vigoare privind protectia sănătătii populatiei si factorilor de mediu.

Bibliografie

- https://www.biopack.ro/biopack-romania.html ;

- https://www.google.ro/search?q=biopack+logo&espv=2&biw=1400&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjoLm2-_LMAhWInBoKHQe8AT8Q_AUIBigB ;

- http://www.anpm.ro/documents/12671/2456666/Raport+amplasament+PEHART+TEC_reviz.dec.2014_F.pdf/daa007b9-01e7-40b0-b927-5bb35ef60fe9 ;

- http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Pehart_Tec.pdf.

Preview document

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 1
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 2
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 3
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 4
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 5
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 6
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 7
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 8
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 9
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 10
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 11
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 12
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 13
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 14
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 15
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 16
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 17
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 18
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 19
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 20
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 21
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 22
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 23
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 24
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 25
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 26
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 27
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 28
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 29
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 30
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 31
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 32
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 33
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 34
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 35
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 36
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 37
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 38
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 39
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 40
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 41
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul SC Biopack SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Depozitarea Controlata a Deseurilor si Impactul Aceteia Asupra Mediului

Introducere. Aspecte ale gestionării deșeurilor. Dezvoltarea durabilă reprezintă scopul politicilor şi strategiilor de dezvoltare economică şi...

Metode și Tehnici de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Introducere Unul dintre cele mai importante acte legislative americane legate de mediul înconjurator este “National Environmental Policy Act”,...

Deșeuri de la Construcții și Demolări

1. Deseu - cod, descriere. Sursă. Cantităti. Istoric 1.1. Cod si descriere Amestecuri de deseuri beton, căăamizi, tigle si materiale ceramice,...

Studiu de Impact Asupra Mediului - SC Forni Prest SRL

INTRODUCERE Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în...

Procesarea Deseurilor ca Oportunitate de Afaceri

1.Generarea deseurilor  dimensiunea problemei Economia globala a lumii in care traim este pe cale sa depaseasca limita de suportabilitate a...

Deșeurile din Construcții și Demolări

1.Descriere Deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia de clădiri şi obiective de...

Managementul Deseurilor la Nivelul Unui Oras

Scurt rezumat Mediul înconjurător, un element esenţial al existenţei umane, reprezintă rezultatul interferenţei unor elemente naturale – sol, aer,...

Gestiunea Integrată a Deșeurilor de Ambalaje

I. Introducere Deşeurile reprezintă una din problemele cele mai acute legate de protecţia mediului. În fiecare an se generează mari cantităţi...

Ai nevoie de altceva?