Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 9108
Mărime: 57.15KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: As.drd.ing Ungureanu Nicoleta

Extras din document

Reciclarea deseurilor industriale nerecuperabile si a apelor uzate

Mediul înconjurator reprezinta ansamblul componentelor naturale ale Pamântului precum si conditiile de existenta a acestora. Componentele sunt definite de aer, apa, sol si subsol, de flora si fauna, de valorile social umane rezultate în timp, relatiile de interactiune între aceste componente etc. Poluarea este un proces de alterare a mediilor de viata biotice si abiotice, dar si a valorilor create de societatea umana, cauzat de activitatile umane. Totodata, poluarea poate fi o degradare a mediului cauzata de factori naturali.

Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o caracteristică inevitabilă a unei societăţi industrializate sau în curs de industrializare. Compoziţia şi cantitatea de deşeuri sunt puternic dependente de natura consumului, precum şi de structura industrială şi economică.Deşeurile reprezintă o pierdere enormă de resurse, atât sub formă de materiale cât şi de energie. Deoarece generarea excesivă de deşeuri este un simptom al proceselor de producţie ineficiente, al durabilităţii reduse a bunurilor şi al structurii consumului, cantităţile de deşeuri pot fi considerate ca indicator pentru eficienţa cu care societatea utilizează materiile prime.

Termenul “deşeu “ este definit în legislaţia europeană în articolul 1 al Directivei Consiliului 74/442/CEE privind deşeurile: “deşeu reprezintă orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează conform prevederilor legislaţiei în vigoare”. Definiţia a fost modificată de Directiva Consiliului 91/156/CCE (Directiva cadru) astfel : “deşeu va însemna orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau intenţionează sau este obligat să-l arunce”.

În momentul de faţă nu există o clasificare general acceptată a deşeurilor. Cea mai bună clasificare generală pare a fi Reglementarea deşeurilor propusă de Comunitatea Europeană, care propune clasificări pentru:

a.producătorii de deşeuri;

b.colectorii de deşeuri;

c.tratarea şi depozitarea deşeurilor.

Dupa provenienţă , se pot deosebi următoarele tipuri de deşeuri:

1. Deşeuri municipale şi asimilabile ,care sunt deşeuri generale în mediul urban si rural.

1.1 Deşeuri menajere,provenite din activitatea caznică ,magazine, hoteluri, restaurante, instituţii;

1.2 Deşeuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hârtii,mase plastice,frunze,praf);

1.3 Deşeuri din construcţii si demolări, provenite din activitatea de construcţii şi

modernizare şi întreţinerea străzilor;

1.4 Nămol oraşenesc , rezultat din staţiile de tratare a apelor uzate şi menajere

2. Deşeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare şi cabinete medicale;

3. Deşeuri de producţie , rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole;

3.1.Deşeuri industriale stocabile ,pe care normele europene le clasifica în :

- Deşeuri industriale periculoase ,dar netoxice, de exemplu azbest;

- Deşeuri industriale nepericuloase şi netoxice;

- Deşeuri inerte,de exemplu cele provenite din construcţii;

- Deşeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive ;

- Deşeuri industriale produse în cantitaţi foarte mari,de exemplu cenuşile produse de

termocentralele care funcţioneaza pe carbine;

3.2. Deşeuri agro-zootehnice provenite din agricultură şi în special, din zootehnie;

3.3. Deşeuri speciale, categorie în care intră explozibilii şi substanţele radioactive;

După destinaţie, deşeurile constituie două subgrupe: recuperabile şi irecuperabile, iar după origine pot fi grupate de asemenea în două subgrupe: rebuturi şi reziduuri. Rebut poate fi o maşină, un utilaj sau un produs care nu mai poate fi folosit direct. Reziduuri sunt materiile prime, materiale sau produse care sunt respinse în cursul unei fabricaţii sau a unor acţiuni umane (menaj, comerţ, ramuri industriale, agroalimentare etc.).

Clasificarea care consideră drept criteriu sursa are avantajul că, în multe cazuri, este în concordanţă cu modalităţile existente de colectare şi depozitare a deşeurilor.

Reciclarea deşeurilor

Definiţii:

- operaţiune de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri (Sursa: OUG 78/2000)

- operaţiunea de reprelucrare a deşeurilor în procesul de producţie a deşeurilor pentru scopul iniţial sau pentru alte scopuri (Ordonanţa de Urgenţă nr.16/2001 “Gestionarea deşeurilor industriale reciclabile)

- reprelucrarea deşeurilor într-un proces de producţie în vederea utilizării în scopul iniţial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorificării energetice (HG. Nr. 2406/21.12.2004 “Gestionarea vehiculelor scoase din uz)

- a prelucra anumite deşeuri în vederea refolosirii lor (Dicţionarul explicativ al limbii române)

- este o utilizare nouă sau o valorificare a produselor sau a părţilor din produse în forma unor circuite

- forma de reciclare, la care calitatea produsului reciclat scade, se numeşte “Downcycling”.

- Ca sinomim pentru notiunea de “valorificare a deseurilor” s-a incetatenit intre timp termenul de reciclare

Preview document

Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 1
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 2
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 3
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 4
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 5
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 6
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 7
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 8
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 9
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 10
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 11
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 12
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 13
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 14
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 15
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 16
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 17
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 18
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 19
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 20
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 21
Reciclarea deșeurilor industriale nerecuperabile și a apelor uzate - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Reciclarea Deseurilor Industriale Nerecuperabile si a Apelor Uzate.docx

Alții au mai descărcat și

Tratarea și Epurarea Apelor Industriale

INTRODUCERE Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Tehnologii de valorificare și tratare a deșeurilor din industria de prelucrare a metalelor neferoase

TRATAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A METALELOR NEFEROASE Introducere In tara noastra, notiunea de deseu este...

Agricultură ecologică

O caracteristica a lumii contemporane este necesitatea urgenta de a gasi noi solutii la problemele aparute in multe domenii de activitate, in mod...

Incinerarea deșeurilor

Deşeurile menajere constituie un important potenţial energetic. Acestea ating frecvent, în funcţie de sezon şi de alţi factori, puteri calorice de...

Metode Tehnice de Tratare a Deseurilor Biodegradabile

Prin managementul deşeurilor se înţelege conducerea, administrarea şi controlul sistematic al activităţilor de precolectare, selectare, colectare,...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Ingineria Mediului - Sol

1. Generalitati Solul, ca si aerul si apa, este un factor de mediu cu influenta deosebita asupra sanatatii. De calitatea solului depinde formarea...

Recondiționarea și reciclarea materialelor

1. Solul.Surse de poluare si poluanti Solul este stratul de la suprafata parnantului, afanat, moale, friabil, care impreuna cu atmosfera...

Ai nevoie de altceva?