Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7729
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea de Nord din Baia Mare

Cuprins

1.Caracterizarea orasului 4

Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului. 4

Cantitatea si compozitia deseurilor menajere si asimilabile 5

2.Colectarea și transportul deșeurilor menajere 5

Colectarea deșeurilor

Probleme de ecologie

Metode moderne de colectare a deseurilor

Procedee de colectare

Procedee de golire

Metode moderne de transport al deseurilor

3. Fluxul tehnologic de reciclare a deseurilor

Plastice

Sticla

Echipamente electrice si electronice

Lemnul

Deseuri din constructii si demolari

4. Construirea depozitului de deseuri

Calea de acces si sistemul de paza si supraveghere

Echipamentul de cantarire

Facilitati pentru verificarea deseurilor si laborator

Separarea deseurilor

Drumurile interioare

Zona pentru depozitarea deseurilor

Impermeabilizarea depozitelor de deseuri

Realizarea sistemului de drenare si evacuare a levigatului

Instalatiile pentru tratarea levigatului

Instalatiile pentru colectarea si evacuarea gazului de depozit

Garajele, atelierele si spatiile de parcare pentru utilaje

Echipamentul pentru curatarea rotilor vehiculelor

Constructiile sociale

5.Constructia depozitului

Timpul de exploatare

Calculul cantitatii de material depozitat

Tipul de depozit

6. Monitorizarea deseurilor din depozitul de deseuri

Auto-monitorizarea tehnologica

Automonitorizarea emisiilor si controlul factorilor de mediu in zona de influenta

Monitoringul post inchidere si reconstructia ecologica a zonei afectate de depozitarea deseurilor

Extras din document

1.Caracterizarea orasului

Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului.

Localitatea Ocna Șugatag este situată pe interfluviul dintre râurile Mara și Cosău , la poalele estice ale Munților Gutâi , în partea nordică a judetului Maramureș la 59 de km de municipiul Baia Mare și la 18 km de Sighetu Marmației.

Limitele localității sunt:

• În est – valea Cosăului cu satele Călinești și Cornești;

• În sud – rama munților Gutâi , satul Budești și Sârbi ;

• În vest – valea Marei, piemontul munților Igniș și localitățile Desești și Hărnicești;

• În nord – valea Marei până la confluența Mara-Cosău și localitățile Giulești și Ferești

Comuna Ocna Șugatag se întinde pe o suprafață de 8.520 de hectare (263 ha intravilan si 8257 extravilan) și este alcătuită din localitățile:

• Ocna Șugatag – reședinta comunei;

• Breb – SSV de Ocna Șugatag;

• Hoteni - V de Ocna Șugatag;

• Sat-Șugatag – NV de Ocna Șugatag.

Față de reședința Ocna Șugatag celelalte sate sunt așezate pe distanțe cuprinse între 3 și 6 km.Localitatea Ocna Șugatag are o suprafață de 5.35 kmp.

Fig. 2.1.Localizarea comunei Ocna Șugatag cu satele aparținătoare

Principala cale de legătură a localității Ocna Șugatag cu așezările împrejurătoare este drumul județean 109 F care leagă localitatea Ferești cu orașul Baia Sprie, în ambele localități intersectându-se cu drumul național DN 18 care leagă Sighetu Marmației de municipiul Baia Mare.Drumul județean 109 F este foarte des folosit ca rută înspre Baia Mare datorită faptului că este întreținut și oferă un peisaj minunat al munților Gutâi.Localitatea nu are legătură directă la calea ferată,cea mai apropiată stație de cale ferată se găsește în Sighetu Marmației,la 18 km de Ocna Șugatag.

Depozitul de deseuri ce urmeaza a se construi va asigura depozitarea deseurilor menajere de pe intreaga raza a comunei Ocna Sugatag cu toate satele componente precum si depozitarea deseurilor din localitatile imediat invecinate si anume:Calinesti,Budesti si Giulesti deservind astfel un total de 16.000 locuitori.Localizarea depozitului de deseuri se va face pe un nou amplasament,aflat in imediata apropiere a depozitului vechi iar in prima faza se va face si transferul materialelor din depozitul vechi in cel nou dupa o prealabila sortare si recuperare am materialelor reciclabile.Amplasamentul se va construi pe un teren apartinand primariei Ocna Sugatag aflat pe raza localitatii,la iesirea din localitate inspre Comuna Calinesti astfel precum este prezentat in anexa I.

In ceea ce priveste dezvoltarea socio-economica a zonei in localitatile mai sus mentionate functioneaza o serie de fabrici cu domenii de activitate diferite,precum si o serie de obiective pentru deservirea directa a populatiei.Dintre acestea mentionam societatea S.C. Vulcan S.R.L care se ocupa cu producerea si comercializarea de piese auto, S.C. Salamandra S.R.L care se ocupa de producerea si comercializarea geamurilor si usilor de tip Termopan si o sectie de prelucrarea lemnului.

Principalul obiectiv de dezvoltare socio-economica a zonei este turismul sub diferitele forme ale ei.In zona functioneaza 44 de pensiuni agroturistice din care 23 in Ocna Sugatag, precum si 2 hoteluri,un hotel in cadrul complexului balneoclimateric SindRom si hotelul Salina. Zona se poate lauda cu mai multe complexe turistice care ofera pe langa capacitatile curative ale bazinelor cu apa sarata si un peisaj aparte.

Cantitatea si compozitia deseurilor menajere si asimilabile

Depozitul de deseuri existent in comuna Ocna Sugatag deserveste actual doar populatia comunei si este administrata de catre primaria Ocna Sugatag.Pana in prezent nu s-au facut determinari de cantitati de deseuri depuse anual in acest depozit.Dintr-o estimare facuta ulterior de catre o echipa s-a incercat determinarea compozitiei depozitului de deseuri in vederea estimarii posibilitatilor de reciclare.Astfel s-a constatat compozitia aproximativa ca fiind:

- materii organice(lemn in special) 30 – 34 %

- sticla 10-12 %

- hârtie, carton 5 – 7 %

- metale 4 – 7 %

- plastic, cauciuc 10 – 12 %

- textile 1 – 2 %

- deseuri din demolari 9 – 10%

- altele (inerte) 11 – 16%

2.Colectarea și transportul deșeurilor menajere

Depozitul de deșeuri deservește localitatea Ocna Șugatag. Este administrat de primăria, Ocna Șugatag. Actual se află în partea de NE a localității, pe partea dreaptă a drumului 109F, la ieșirea spre satul Călinești. Depozitul de deșeuri se află în acest amplasament doar din anul 1998, înainte groapa find localizată pe malul lacului Bogdan Vodă II, acest depozit fiind acoperit cu pămînt și închis fără nici un program de reabilitare. Motivele mutării gropii de gunoi din cadrul loc. Ocna Șugatag sunt doar parțial cunoscute, putînd fi vorba de gravele probleme de mediu și de sănătate pe care localizarea ei (lîngă apă, aproape de zona locuită) o ridica sau pur și simplu din cauza umplerii spațiului alocat acesteia.

Colectarea deșeurilor se face o dată pe lună, fiecare stradă avînd o zi separată stabilită în care se face aceasta. Ridicarea și transportul deșeurilor se face cu o căruță, iar plata este de 16 lei pe an pe locuitor.

Depozitul are o suprafață medie de 2600 mp. Lățimea este de aprox. 10m, iar lungimea mai mare de 250m. Grosimea stratului de deșeuri de la suprafața solului variază de la 1m la 1,5-2m.

În cadrul gropii se depozitează toate tipurile de deșeuri, acestea nu au spații separate de colectare, nu sunt transportate și depozitate separat. Nu se face nici un fel de sortare și reciclare a materialului depus în acest depozit.

Probleme de ecologie

Amplasamentul depozitului de deșeuri este inadecvat din mai multe motive:

- Curenții de aer antrenează o parte din deșeurile depozitate și le împrăștie pe terenurile învecinate (pungi de plastic, PETuri, hîrtii etc.)

- Mirosurile emanate provenind de la deșeuri (inclusiv carcase de animale) se resimt atît în Ocna Șugatag cît și în localitățile înconjurătoare

- Precipitațiile mobilizează o parte din deșeuri, care sunt transportate la baza versantului înspre localitatea Călinești. Depozitul nefiind etanșat la bază, apa meteorică împreună cu substanțele solubilizate se infiltrează în pînza freatică impurificînd-o. Astfel este probabil poluată sursa de apă potabilă din freaticul ce alimentează localitatea Călinești

- În imediata vecinătate a gropii de gunoi își desfășoară activitatea o măcelărie. Amplasarea necorespunzătoare a unității poate reprezenta un pericol din pricina contaminării produselor cu germeni patogeni.

Preview document

Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 1
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 2
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 3
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 4
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 5
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 6
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 7
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 8
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 9
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 10
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 11
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 12
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 13
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 14
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 15
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 16
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 17
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 18
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 19
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 20
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 21
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 22
Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Reciclarea si Tratarea Deseurilor - Crearea unui Depozit Ecologic de Deseuri in Comuna Ocna Sugatag.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul deșeurilor municipale - depozite ecologice conforme cu cerințele UE

I. AUTORIZARE INTEGRATĂ 1. Directiva europeană privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC). Autorizare Integrată Aderarea la...

Amenajare groapă deșeuri Baia Sprie

Introducere În prezent deseurile reprezinta una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului. Mari cantitati de deseuri sunt...

Tehnici de construcție și protecție a rampelor ecologice de depozitare a deșeurilor

Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in...

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Instalații pentru reciclarea deșeurilor - depozitare deșeuri

1. Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in...

Proiectarea etanșării pentru un depozit de deșeuri

Se cere proiectarea unui depozit de deseuri periculoase pe un amplasament cu urmatoarele caracteristici: Forma dreptunghiulara Dimensiuni de cca...

Accesul la apă nepoluată

I.Caracterizarea problemei de mediu Cel mai important factor in echilibrele ecologice il reprezinta APA. Poluarea apei este o problema aparuta nu...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?