Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 183 în total
Cuvinte : 66684
Mărime: 4.20MB (arhivat)
Publicat de: Emi D.
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAP.1
 3. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND REGIMUL DEGAJĂRII DE METAN ÎNTR-UN ABATAJ 8
 4. 1.1.Aspecte generale 8
 5. 1.2.Permeabilitatea la gaze a stratelor de cărbuni 9
 6. 1.3.Degajarea metanului 11
 7. 1.4.Cercetări din ţară şi străinătate privind factorii de exploatare ce influenţează variaţia conţinuturilor de metan al unui abataj 14
 8. 1.4.1.Permeabilitatea la gaz a masivului neafectat de exploatare 14
 9. 1.4.2.Factorii de influenţă a emisiilor de metan 15
 10. 1.4.3. Modificări accidentale ale emisiilor de metan 23
 11. CAP. 2
 12. MECANISMUL EMISIILOR DE METAN ÎN LUCRĂRILE MINIERE 28
 13. 2.1.Emisiile de metan în lucrările miniere de execuţie 28
 14. 2.1.1.Mecanismul degajării de metan în lucrările miniere în săpare funcţie de poziţia acestora în raport cu porţiunile de zăcământ exploatate 28
 15. 2.1.2.Metode de prognoză ale degajării de metan în lucrările miniere în săpare 30
 16. 2.2.Emisiile de metan în abataj 36
 17. 2.2.1.Destinderea şi fisurarea în jurul excavaţiilor miniere 36
 18. 2.2.2.Zonele detensionate şi fisurate din jurul unui front de lucru 37
 19. 2.2.3.Previzionarea apariţiilor de metan în abataje 38
 20. 2.3.Caracterul dependenţei dintre producţia extrasă şi emisia de metan 45
 21. CAP. 3POSIBILITĂŢI DE PROGNOZĂ A EMISIILOR DE METAN 48
 22. 3.1.Aspecte teoretice privind regimul emisiilor de metan în spaţiul exploatat 48
 23. 3.1.1.Legităţi de curgere a metanului. Modul de determinare a cantităţii de metan degajat din masivul influenţat de exploatare prin fisuri şi crăpături 48
 24. 3.1.2.Dimensiunea zonei de influenţă a abatajului asupra masivului înconjurător şi formarea în timp a acestei zone 51
 25. 3.1.3.Determinarea porozităţii şi permeabilităţii rocilor în zonele detensionate din jurul abatajelor 52
 26. 3.1.4.Durata procesului de degazare a stratelor apropiate 54
 27. 3.1.5.Variaţia presiunii gazului în zona detensionată 56
 28. 3.1.6.Determinarea emisiei de gaze din stratele apropiate 57
 29. 3.2.Metode teoretice şi experimentale de prognoză a emisiilor de metan 60
 30. 3.2.1.Determinarea degajărilor de gaze din stratele învecinate cu ajutorul nomogramelor 60
 31. 3.2.2.Rezolvarea sistemului care descrie curgerea metanului pentru determinarea cantităţii degajate din masivul influenţat de exploatare prin fisuri şi crăpături 63
 32. CAP.4IMPACTUL PRODUS ASUPRA MEDIULUI DE GAZUL METAN DEGAJAT ÎN MINELE DE CĂRBUNI DIN VALEA JIULUI 68
 33. 4.1.Consideraţii generale 68
 34. 4.2.Impactul metanului asupra mediului subteran, al securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 68
 35. 4.2.1.Natura impactului gazului metan asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 68
 36. 4.2.2.Analiza magnitudinii impactului. Statistica accidentelor colective la minele din Valea Jiului 69
 37. 4.2.2.1.Analiza statisticii accidentelor colective la minele din Valea Jiului 69
 38. 4.2.2.2.Elaborarea arborelui cauzelor pentru evenimentul „Explozie de metan” 72
 39. 4.3.Impactul metanului asupra încălzirii globale a atmosferei 73
 40. 4.3.1.Efectul de seră. Mecanism şi factori de influenţă 73
 41. 4.3.2.Consecinţe ale încălzirii globale 77
 42. 4.3.3.Încălzirea globală: importanţa metanului 78
 43. 4.3.4.Estimarea volumelor medii de metan evacuate prin intermediul staţiilor principale de ventilaţie de la minele din Valea Jiului 80
 44. CAP. 5CARACTERIZAREA GEODINAMICĂ A STRATELOR DE CĂRBUNE DIN VALEA JIULUI 82
 45. 5.1.Caracterizarea cărbunilor si a rocilor înconjurătoare din bazinul Valea Jiului 82
 46. 5.1.1.Caracteristicile geomecanice ale rocilor şi cărbunilor 82
 47. 5.1.2.Presiunea gazelor în masivul de cărbune 82
 48. 5.1.3.Permeabilitatea cărbunilor 87
 49. 5.1.4.Dependenţa dintre porozitatea cărbunilor şi degajările de gaze 88
 50. 5.2.Măsurători ale parametrilor cantitativi şi calitativi ai mediului atmosferic subteran 89
 51. 5.2.1.Particularităţi ale metodelor de exploatare aplicate în Valea Jiului 89
 52. 5.2.2.Cazul metodei de exploatare cu banc subminat pentru strate groase şi înclinări de peste 450. Rezultate măsurători E.M. Petrila 91
 53. 5.2.3.Cazul metodei de exploatare cu banc subminat pentru strate groase şi înclinări sub 220. Rezultate măsurători E.M. Uricani 93
 54. 5.3.Studiu de caz privind fenomenele gazodinamice la minele din Valea Jiului 95
 55. CAP. 6METODE DE PREVENIRE A ACUMULĂRILOR ŞI EXPLOZIILOR DE METAN 99
 56. 6.1.Metode tehnice de combatare a acumulărilor de metan 99
 57. 6.1.1.Metode tehnice de combatere a acumulărilor de metan din zona de racord a abatajelor cu galeria de evacuare a aerului viciat 99
 58. 6.1.2. Reducerea emisiilor de metan din spaţiul exploatat al abatajelor în intersecţia acestora cu galeria de evacuare a aerului viciat 107
 59. 6.1.3.Dirijarea emanaţiilor de metan din spaţiile exploatate ale abatajelor frontale la o exploatare în retragere 110
 60. 6.2.Criterii necesare pentru evitarea aprinderilor de metan la tăierea rocilor dure cu ajutorul combinelor 114
 61. 6.3.Metodologie de apreciere a riscului de explozie în subteranul minelor grizutoase 117
 62. 6.3.1.Principiile şi cadrul general de apreciere a riscului de explozie 117
 63. 6.3.2.Structura metodologiei propuse pentru aprecierea riscului de explozie în subteran 118
 64. CAP.7REDUCEREA IMPACTULUI PRODUS ASUPRA MEDIULUI DE GAZUL METAN DIN MINELE DE CĂRBUNI DIN VALEA JIULUI 121
 65. 7.1.Reducerea impactului asupra mediului subteran prin degazare 121
 66. 7.1.1.Degazarea în sistem central 121
 67. 7.1.2.Degazarea în sistem local aplicată la minele din Valea Jiului 123
 68. 7.1.3.Rezultatele parametrilor specifici ai degazării determinaţi la minele Lupeni, Paroşeni şi Livezeni 124
 69. 7.1.4.Analiza eficienţei funcţionării instalaţiilor centrale de degazare de la minele Lupeni, Paroşeni şi Livezeni 126
 70. 7.1.5.Măsuri şi soluţii tehnice destinate operării eficiente a staţiilor de degazare 127
 71. 7.2.Reducerea impactului produs asupra mediului atmosferic prin valorificarea gazului metan din minele din Valea Jiului 130
 72. 7.2.1.Stabilirea opţiunilor de utilizare a gazului metan evacuat prin intermediul staţiilor centrale de degazare 130
 73. 7.2.2.Identificarea opţiunilor de utilizare a gazului metan din curentul de aeraj general (VAM) 131
 74. 7.2.3.Studiu de fezabilitate privind tehnologiile moderne de valorificare a metanului din minele de cărbuni 132
 75. 7.2.3.1.Soluţii tehnice aplicabile pentru valorificarea metanului captat 132
 76. 7.2.3.1.1.Purificare pentru injectarea în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale 132
 77. 7.2.3.1.1.1.Adsorbţia cu ajutorul solvenţilor 132
 78. 7.2.3.1.1.2.Adsorbţia prin contrapresiune 133
 79. 7.2.3.1.1.3.Separarea criogenică 133
 80. 7.2.3.1.1.4.Separarea prin membrane 133
 81. 7.2.3.1.2. Generarea energiei electrice 133
 82. 7.2.3.1.3.Materie primă pentru industria chimică 134
 83. 7.2.3.2.Soluţii tehnice aplicabile pentru valorificarea metanului din curenţii de aeraj (VAM) 135
 84. 7.2.3.2.1.Mecanismul procesului de oxidare a metanului 135
 85. 7.2.3.2.2.Utilizări auxiliare ale metanului din curenţii de evacuare a aerului viciat 135
 86. 7.2.3.2.3.Utilizări principale ale metanului din curenţii de evacuare a aerului viciat 137
 87. 7.2.3.3.Analiza critică comparativă a tehnologiilor de valorificare a metanului 140
 88. 7.2.3.4.Posibilităţi de reducere a impactului asupra mediului prin valorificarea gazului metan la minele din Valea Jiului 145
 89. CAP. 8CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII 148
 90. 8.1Concluzii 148
 91. 8.2Contribuţii 154
 92. BIBLIOGRAFIE 156
 93. Anexa 1:REZULTATELE MĂSURĂTORILOR EFECTUATE ÎN SUBTERAN PRIVIND DEBITELE ABSOLUTE ŞI RELATIVE DE METAN LA MINELE PETRILA, LUPENI, URICANI ŞI VULCAN 162
 94. Anexa 2:REZULTATELE SIMULĂRILOR NUMERICE PRIVIND DEPENDENŢA DINTRE PERMEABILITATEA CĂRBUNILOR - ROCILOR ÎNCONJURĂTOARE ŞI DEGAJĂRILE DE GAZE 175

Extras din proiect

Gazul metan care însoţeşte zăcămintele de cărbuni s-a format ca produs în stadiile succesive ale procesului de transformare anaerobă a materialului vegetal în cărbune la temperaturi şi presiuni mari, în timpul procesului de încarbonizare, fără aport de oxigen din exterior [32].

Acest proces poate fi descris prin relaţia [76]: Ca Hb Oc Nd Se - C H O N S + (H2O, CO2, CH4 ) (1.1.)

În timpul procesului de metamorfism se modifică conţinutul de C, H, O astfel   a;  - b;  - c;   d;   e, ceea ce înseamnă o creştere a conţinutului în C - carbon, scade conţinutul de H - hidrogen şi O - oxigen, rămânând constant coţinutul în N - azot şi S - sulf. Pe durata procesului de metamorfism se formează apă şi bioxid de carbon, apa formându-se în primele faze de transformare a substanţei carbonifere.

În procesul de oxidare lentă, folosind oxigenul conţinut în plante rezultă produse gazoase, în special gaz metan şi bioxid de carbon datorate fermentaţiei metanice stimulată de microorganisme ca bacili (bacilus carbo) şi bacterii (micrococus carbo).

După cercetările lui K.Patteisky [89], la formarea unui metru cub de cărbune se pot forma până la 350 m3 gaz metan şi până la 200 m3 bioxid de carbon.

Totuşi, conţinutul actual de gaz al stratelor de cărbuni se deosebeşte de cel primar deoarece o parte din bioxidul de carbon s-a dizolvat în apă şi au migrat împreună prin fisurile şi porozităţile rocilor iar metanul de-alungul erelor geologice s-a pierdut datorită difuziunii prin rocile acoperitoare, sau a migrat sub influenţa presiunii proprii către rocile învecinate, migrare ce a fost favorizată de densitatea sa scăzută şi viteza de difuzie în roci care este de 1,6 ori mai mare decât a aerului. Deci, unul dintre factorii importanţi care determină conţinutul de gaz al stratelor de cărbuni este migraţia secundară. Acest proces decurge încet fapt pentru care stratele de cărbuni, cele aflate la adâncimi mari, păstrează un volum mare de gaze de ordinul a 50 - 60 m 3/ t, [99].

Asupra gradului de degazare a stratelor de cărbuni, o influenţă hotărâtoare au avut-o următorii factori: [103].

- Structura geologică a bazinului şi condiţiile de zăcământ ;

- Descopertarea şi durata ciclurilor de eroziune;

- Permeabilitatea la gaz a cărbunilor şi a rocilor înconjurătoare ;

- Tectonica bazinului carbonifer.

Referitor la porozitate, amintim în primul rând că ordinul de mărime al porozităţilor variază între limite largi, fapt ce are o importanţă deosebită asupra capacităţii de filtrare şi înmagazinare a cărbunilor.

Mărimea porilor s-a categorisit în: micropori (cu raza medie sub 50Å) care formează volumul de absorbţie al cărbunilor; pori intermediari (cu raza medie cuprinsă între 50 şi 500 Å) ce formează zonele de filtrare laminară lentă, filtrare laminară intensivă şi filtrare laminară turbulentă, funcţie de creşterea diametrelor porilor.

Metanul în cărbuni şi roci este înmagazinat în două forme şi anume sub formă de gaz liber şi sub formă de gaz legat.

Sub formă de gaz liber, metanul ocupă golurile din masiv - pori, fisuri, crăpături - reţinerea unei cantităţi mari de metan fiind în directă legătură cu suprafaţa interioară a cărbunelui, ce este legată de gradul de încarbonizare oscilând de la 30 - 120 până la 200 m2/g. (fig.1.1).

Fig. 1.1.Dependenţa dintre conţinutul de materii volatile şi suprafaţa interioară a porilor.

S-a convenit să se denumească într-un singur termen şi anume ,, sorbţie a metanului”, totalitatea gazului legat de masiv prin legături fizice.

Volumul de gaz înmagazinat în stare liberă şi volumul de gaz sorbit în masiv, depinde de valoarea absolută a presiunii gazului în masiv, fiind demonstrat faptul că la o presiune a metanului de 60 - 70 bari, circa 80 % - 90 % din gazul înmagazinat în cărbune se găseşte în stare liberă în porii cărbunelui. [37]

Ponderea emisiilor de metan din rocile sterile înconjurătoare este mică [48], lucru ce se explică prin conţinutul scăzut de gaze al acestora şi permeabilitatea extrem de mică al acestora.

1.2. Permeabilitatea la gaze a stratelor de cărbuni

Permeabilitatea se defineşte ca fiind aceea proprietate a mediilor poroase de a permite circulaţia mai uşoară sau mai grea a fluidelor prin golurilor lor [8]. Capacitatea de filtrare a stratului de cărbune depinde de integritatea masivului şi de presiunea gazului în masiv. Mişcarea gazelor în stratul de cărbune în zona nederanjată către zona de influenţă a lucrăriilor miniere, se realizează în exclusivitate prin macro şi micro pori, precum şi prin fisuraţiile primare de origine endogenă.

La baza teoriei filtrării gazelor stă legea lui Darcy care stabileşte legătura ce există între presiunea de frecare (h) şi volumul de gaz care se scurge în linie dreaptă prin porozitatea medie (Q) [98]:

(m3) (1.2)

unde: F - suprafaţa secţiunii stratului prin care circulă volumul de gaz, Q;

L - lungimea pe care se manifestă presiunea de frecare,

c - coeficient de filtrare, ce caracterizează simultan proprietăţile fluidului şi porozitatea medie.

Permeabilitatea este caracterizată deci de proprietăţile de bază ale porozităţii medii a stratelor. În formă generală prin permeabilitatea porozităţii medii a stratelor înţelegem capacitatea medie a acestora de a lăsa să pătrundă prin ea gaze şi fluide. Această proprietate de bază a porozităţii medii, în legătură cu filtraţia, este influenţată foarte mult de însuşiriile porozităţii medii şi de acelea ale gazelor sau fluidelor.

Cunoscând proprietăţiile de filtrare ale gazului şi debitul care se scurge, relaţia lui Darcy poate fi scrisă:

(1.3)

unde:

k - coeficient de permeabilitate la gaze;

γ - greutatea specifică a gazului (fluidului);

μ - coeficient de vâscozitate absolută a gazului (fluidului)

Rezultă deci;

(1.4)

Această relaţie este valabilă numai până la limita legii de filtrare liniară.

În aceste condiţii o importanţă deosebită o prezintă valoarea critică a numărului lui Reynolds (Re), care determină depăşirea legităţii liniare de filtrare.

(1.5)

unde:

u - viteza de filtrare;

m - porozitatea;

λ - vâscozitatea cinematică a gazului.

Numărul Reynolds în acest caz se află cuprins între limitele Re = 4 ÷ 12

Calculele arată că filtrarea gazului în stratele de cărbuni, în zona de influenţă a lucrărilor miniere se supune de regulă legii liniare [13].

Volumul de gaz care se scurge printr-o unitate de suprafaţă a stratului se numeşte viteză de filtrare. (1.6)

Viteza reală de deplasare a gazului în porozitatea medie se determină cu relaţia

sau (1.7)

Ca unitate de măsură a permeabilităţii în porozitatea medie se foloseşte darcy, care are valoarea de 10 - 8/ 0,981 cm2.

Această unitate de măsură exprimă permeabilitatea în porozitatea medie, prin care circulă un fluid cu μ =1centipoisi (0,01g/cm ∙ s), la o presiune p = 1Kg/cm2 pe o lungime de L = 1 cm

Bibliografie

Acot, P.

- Histoire du climat, du Big Bang au catastrophes climatiques, Edition Perrin, Paris 2004

Airuni, A. T.-Theory and practice of mine gas control at deep mines, Nedra press, (Translated into English by Rockville, Maryland, USA), (1981), 355 p.

Airuni, A. T. - Relations entre degagement gazeux des couches egides sus- et sous-jacent et le degazage qu’elles provoquent, Annales des Mines de Belgiques, nr. 5/1979

Arad, V.D. - Caracteristicile geomecanice ale rocilor, Litografia Universităţii Tehnice, Petroşani, 1992

Arad, V.D. - Mecanica rocilor, EDP, Bucureşti, 2004

Arad, V.D., Goldan, T. - Geomecanică şi tehnologii miniere subterane, Ed. Focus, Petroşani, 2009

Arad, V.D., Arad, S.L., Ianc, L. - Aspects regarding the mathematical modeling of stress strain state for mining working in Valea Jiului coal basin, IMCET - IZMIR - TURCIA, 2005

Arad, V.D., Ianc, L. - Cercetări privind dependenţa emanaţiilor de gaze de carac-teristicile geomecanice ale rocilor, SESAM 2007, Universitatea Petroşani

Arad, V.D., Lupu, L., Lupu, C, Ianc, L. - Geomechanical research with implication in designing the highly efficient mining methods used on the thick deposits located in the Jiu Valley, Proceedings MPES Torino, 2006, pag. 1423 ÷ 1426,

ISBN 889013424-0

Băbuţ, G. - Contribuţii privind calculul reţelelor de captare a metanului în vederea creşterii eficienţei degazării stratelor de cărbuni din Valea Jiului, Teză de doctorat, Universitatea din Petroşani, 1998

Băbuţ, G. - Calculul retelelor de captare a metanulu, INID Bucureşti, 1995

Băbuţ, G., Matei, I. - Modele şi metode de prognoză a emanaţiilor de metan, INID Bucureşti, 1995

Băltăreţu.,F., ş.a. - Perfecţionarea degazǎrii la minele din bazinul carbonifer Valea Jiului. Protecţia Muncii, nr. 4/1990, pag. 4-6.

Belin, J. - Mesure de la concentration en gaz des couches de charbon, Communication aux journees d’information grisou, CECA-Luxembourg, 1971, p.39-56

Bruyet, B. - Prevision et elimination des accumulations de grisou dans les tracages en cas d’arret de la ventilation secondaire, Communication aux journees d’information grisou, CECA-Luxembourg, 1971, p. 233-255

Bruyet, B. - Les variations de teneur dans les retours d ;air. Influence des facteurs d’exploitation, Documents techniques CdF, 3/1968, p 85-100

Carothers P, Deo M.

- Technical and economic assessment:mitigation of methane emissions from coal mine ventilation air. Coalbed Methane Outreach Program, Climate Protection Division, US Environmental Protection Agency, EPA-430-R- 001; February 2000.

Carter, A.R. - Underground developments in methane recovery, Coal, 12/1990, p. 55-59

CHERCHAR - Mise en œuvre des methodes de lutte contre le grisou, Industrie Minerale, Les Techniques, 6/1981, p459-469

Chiril, G. - Posibilităţi de valorificare a gazului metan asociat zăcământului de huilă din bazinul carbonifer Valea Jiului, Forumul regional al energiei - FOREN 2008, Neptun, 15-19 iunie 2008, Cod lucrare: S5-2-ro

Cimino S, Pirone R, Russo G.

- Thermal stability of perpvskite- based monolithic reactors in the catalytic combustion of methane. Ind Chem Research Journal 2001; 40:80-5.

Cioclea, D., Toth, I., Lupu, C., Jurca, L, Gherghe, I, Ianc, N., Matei, I - Influenţa debitului de aer asupra indicilor de foc., Revista Minelor

nr. 6/2005

Ciulache, S., Ionac, N., - Fenomene atmosferice de risc, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995.

Cozma, E. - Optimizarea parametrilor de exploatare a zăcămintelor stratiforme, Editura Focus, Petroşani, 2002

Cozma, E., Goldan, T. - Proiectarea minelor, Ed. Focus, Petroşani, 2003

Czaplinski, A.

- Simultaneous testing of kinetics of expansion and sorption in coal of carbon dioxide, Archiwum Gornictwa, Vol. 16, 1971, p. 227-231.

Danell R, Nunn J, Kallstrand - A. Demonstration of MEGTEC Vocsidizer for methane utilisation. ACARP Report C9065. Brisbane; June 2002.

Ettinger, I. L.

- Swelling stress in the gas-coal system as an energy source in the development of gas outbursts, Soviet mining science, Vol. 15, No. 5/1977, pp. 494-501.

Ettinger, I.L. - Gazoemcosti iscopaemîh ugiei, Nedra, Moscova, 1966

Flugge, G. - Die Methanansgasung wahrend der Gewinnung und der Forderung, GluckaufS.411/456, 1972

Goldan, T. - Optimizarea parametrilor metodelor de expoatare a stratelor groase cu înclinare mare, în vederea reduxerii pericolului de autoaprindere a cărbunelui, Teză de doctorat, Universitatea din Petroşani, 1999

Gontean., Z, Teodorescu., C, Neag.I. - Aerai minier. Editura Tehnica Bucureşti, 1980

Gray, I. - Reservoir engineering in coal seams: Part1- The physical process of gas storage and movement in coal seams. 1987

http://www.sigra.com.au/ppr_reseng1.htm

Gunter, J. - Investigation of the relationship between coal and the gas contained in it, Revue de l’Industrie Minerale, Vol. 47, No. 10, pp. 693-708 (French). SMRE translation No. 5134, 1968.

Hargraves, A. J.

- Coal seam gas and atmosphere, Greenhouse and energy, Swaine, D. J. (ed.), Northryde, NSW, Australia, 1990, p. 147-156

Harpalani,S., Chen, G.

- Influence of gas production induced volumetric strain on permeability of coal, Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 15/ 1997, p. 303 - 325.

Preview document

Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 1
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 2
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 3
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 4
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 5
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 6
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 7
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 8
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 9
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 10
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 11
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 12
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 13
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 14
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 15
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 16
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 17
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 18
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 19
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 20
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 21
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 22
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 23
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 24
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 25
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 26
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 27
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 28
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 29
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 30
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 31
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 32
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 33
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 34
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 35
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 36
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 37
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 38
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 39
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 40
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 41
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 42
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 43
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 44
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 45
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 46
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 47
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 48
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 49
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 50
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 51
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 52
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 53
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 54
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 55
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 56
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 57
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 58
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 59
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 60
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 61
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 62
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 63
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 64
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 65
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 66
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 67
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 68
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 69
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 70
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 71
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 72
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 73
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 74
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 75
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 76
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 77
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 78
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 79
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 80
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 81
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 82
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 83
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 84
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 85
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 86
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 87
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 88
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 89
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 90
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 91
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 92
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 93
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 94
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 95
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 96
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 97
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 98
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 99
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 100
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 101
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 102
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 103
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 104
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 105
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 106
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 107
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 108
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 109
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 110
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 111
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 112
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 113
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 114
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 115
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 116
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 117
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 118
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 119
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 120
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 121
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 122
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 123
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 124
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 125
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 126
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 127
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 128
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 129
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 130
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 131
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 132
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 133
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 134
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 135
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 136
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 137
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 138
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 139
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 140
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 141
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 142
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 143
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 144
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 145
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 146
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 147
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 148
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 149
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 150
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 151
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 152
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 153
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 154
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 155
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 156
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 157
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 158
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 159
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 160
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 161
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 162
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 163
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 164
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 165
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 166
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 167
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 168
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 169
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 170
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 171
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 172
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 173
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 174
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 175
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 176
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 177
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 178
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 179
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 180
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 181
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 182
Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de cărbuni din Valea Jiului - Pagina 183

Conținut arhivă zip

 • Reducerea impactului produs asupra mediului de gazul metan din minele de carbuni din Valea Jiului.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea resurselor minerale energetice și protecția mediului înconjurător

I. Protectia si reabilitarea mediului in urma activitatilor de exploatare (a substantelor minerale utile) Prin definitie, am putea spune,...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?