Regimul Juridic al Deșeurilor

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6472
Mărime: 494.42KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihalcea Marius

Cuprins

Regimul juridic al deseurilor.3

Argument.4

>CAPITOLUL I

1. Notiunea de “deseuri” si de “deseuri periculoase” 5

2. Managementul ecologic al deseurilor 6

3. Procedura de reglementare a activitatilor legate de deseuri 8

4. Gestionarea deseurilor 10

5. Transportul deseurilor pe teritoriul Romdniei 13

6. Comertul international si tranzitul cu deseuri 13

7. Obligatii in domeniul gestionarii deseurilor 14

8. Raspunderea contraventionala si penala 15

> CAPITOLUL II

Regimul juridic al deseurilor reciclabile.16

Gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive.17

A. Notiune si reguli generale in conformitate cu prevederile Legii nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare. 17

B. Conventia de la Viena, 1997 18

C. Reglementari nationale. Principii generale si specifice ale gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive. 19

D. Reguli speciale pentru depozitarea la suprafata a deseurilor radioactive. Procedura de reglementare 21

E. Obligatiile titularului de autorizatie 22

F. Coordonarea la nivel national a activitatilor de gospodarire in siguranta a deseurilorradioactive.22

9. Bibliografie.23

Extras din document

Regimul juridic national si international al deseurilor are ca obiective principale identificarea si analizarea instrumentelor juridice consacrate protectiei mediului si sănătătii umane împotriva consecintelor gestionării necorespunzătoare a deseurilor, precum si evidentierea jurisprudentei si doctrinei în materie, atât în vederea realizării unui cadru sintetizat în domeniul supus studiului, cât si pentru determinarea măsurilor necesare optimizării conditiilor de prevenire si reducere la minim a producerii de deseuri si a poluării cauzate de acestea.

Cercetarea regimului juridic national si international al deseurilor prezintă un caracter complex, realizarea obiectivelor anterior mentionate implicând recurgerea la metode specifice domeniului juridic, cum sunt metoda logică, metoda istorică, metoda comparativă, metoda sociologică.

Regimul juridic national si international al deseurilor sunt prezentate concluziile desprinse în urma cercetării domeniului tematic de fată, propunerile de modificare si completare a cadrului legislativ, precum si prezentarea unor măsuri apreciate ca necesare pentru evitarea producerii poluării cu deseuri si pentru utilizarea acestora, acolo unde este posibil, ca surse de materii prime în vederea conservării resurselor, întemeiată pe conceptul dezvoltării durabile, în scopul realizării unui înalt nivel de protectie a mediului si sănătătii umane.

Deşeuri toxice, poluarea aerului şi deversarea reziduurilor toxice sunt o parte a moştenirii ecologice dezastruoase pe care a lăsat-o fostul regim comunist. Aderarea la UE fiind anticipată pentru 2007, autorităţile iau măsuri pentru rezolvarea acestor probleme.

În urmă cu aproape un an autorităţile române au descoperit 404 containere conţinând peste 100 de tone de policlorură de vinil în curtea unei ferme din Felnac, un sat de lângă graniţa cu Ungaria. Reziduurile fuseseră importate din Franţa de o companie românească înfiinţată cu numai două luni înainte. Proprietarul firmei, un cetăţean francez, urma să improvizeze un incinerator şi să încerce să neutralizeze substanţele periculoase -- un plan care ar fi costat de zece ori mai puţin decât în Europa de vest.

ARGUMENT

În prezent, deşeurile reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului. Mari cantităţi de deşeuri sunt generate anual. Protecţia mediului este o problemă a tuturor. Este problema redresării, conservării şi ocrotirii mediului în scopul restrângerii şi eliminării surselor de poluare, în cadrul dezvoltării armonioase a societăţii. Cadrul general al strategiei gospodăririi deşeurilor menajere îl constituie Strategia Protecţiei Mediului bazată pe Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă. Soluţia problemei depozitării şi procesării ecologice a deşeurilor menajere are o prioritate absolută în dezvoltarea durabilă a teritoriului. În România, majoritatea depozitelor de deşeuri urbane datează din anii 1960 şi sunt supraîncărcate. Pentru depozitele vechi nu există proiecte şi măsuri de remediere a poluării. Pe lângă deşeurile menajere, stradale, comerciale, în depozitele de deşeuri urbane sunt introduse şi deşeuri industriale periculoase. Deşeurile poluează aerul, apa şi solul, degradează peisajele pe suprafeţe întinse, şi antrenează costuri ridicate pentru depozitarea lor.

1. CAPITOLUL I

NOTIUNEA DE “DESEURI” SI DE “DESEURI PERICULOASE”

Legislatia in vigoare defineste deseul ca fiind “orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca”.

In ceea ce priveste deseurile periculoase, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005, acestea sunt “deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase”.

Deseurile periculoase provin din activitati antropice si odata introduse sau mentinute in mediu, au un efect nociv asupra acestuia, asupra oamenilor, plantelor si animalelor si a bunurilor materiale.

Conventia de la Basel, desi nu defineste deseurile periculoase, prevede categoriile de deseuri considerate periculoase ce urmeaza a fi supuse controlului in cazul transportului international, cum sunt: cele de natura chimica, provenite din spitale, din productia farmaceutica, deseuri petroliere, de natura exploziva etc.

Cu un inteles apropiat, cu referire la poluarea marii, Conventia de la Bucuresti privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, 1992, defineste notiunea de substanta nociva ca fiind “orice substanta periculoasa, otravitoare sau un alt tip de substanta care introdusa in mediul marin, din cauza toxicitatii ei si/sau caracteristicilor bioacumulatoare, ar cauza poluarea sau ar afecta negative procesele biologice”.

Substanta periculoasa sau nociva este si deseul considerat periculos din cauza compozitiei si/sau efectului sau nociv asupra unui component al mediului sau a mediului inconjurator in general.

Preview document

Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 1
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 2
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 3
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 4
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 5
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 6
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 7
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 8
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 9
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 10
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 11
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 12
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 13
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 14
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 15
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 16
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 17
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 18
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 19
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 20
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 21
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 22
Regimul Juridic al Deșeurilor - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Deseurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic General al Deșeurilor

Introducere După cum reiese din titlul lucrării, tema pe care doresc să o analizez se referă la “Regimul juridic al gestionării şi eliminării...

Managementul integrat al deșeurilor

1. Introducere Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Regimul Juridic al Substanteor Toxice

INTRODUCERE Problema protecţiei mediului ambiant şi în cadrul acesteia a producţiei agricole, prezintă importanţă deosebită pentru calitatea...

Firme tip REMAT

Una dintre marile probleme ale vietii moderne o constituie cea a colectarii, stocarii, neutralizarii ori eliminarii deseurilor.Ea este relativ...

Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase

I. INTRODUCERE În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între...

Regimul Juridic al Deseurilor

România şi normele UE în materie de deşeuri Deşeuri toxice, poluarea aerului şi deversarea reziduurilor toxice sunt o parte a moştenirii ecologice...

Gestiunea Deșeurilor Periculoase și Nepericuloase

1. Definiţia şi clasificarea deşeurilor Dreptul mediului este constituit din “ansamblul complex al normeleor juridice care regelementează...

Regimul Juridic General al Deșeurilor

Introducere După cum reiese din titlul lucrării, tema pe care doresc să o analizez se referă la “Regimul juridic al gestionării şi eliminării...

Analiza regimului juridic național al substanțelor, produselor și deșeurilor toxice

1. Noțiuni introductive În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie...

Ai nevoie de altceva?