Sănătatea și Securitatea Muncii

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 17804
Mărime: 237.40KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă 3

Capitolul 2. Măsuri de igienă şi protecţia muncii 9

Capitolul 3. Materiale şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor...21

Capitolul 4. Factori de risc specifici domeniului 11

Capitolul 5. Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă 36

Capitolul 6. Primul ajutor în caz de accident 47

Capitolul 7. Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată 54

Capitolul 8. Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie 57

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

Capitolul 1. Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă

Statistica accidentelor de muncă arată că, într-un număr covârşitor de mare de cazuri, executantul a fost vinovat de producerea accidentului fie din necunoaşterea sau nerespectarea normelor de protecţie a muncii, fie din necunoaşterea modului în care trebuie utilizate mijloacele tehnice puse la dispoziţie pentru realizarea sarcinii de producţie.

Dacă, în privinţa bolilor profesionale, durata mare în care acumulările negative duc la declanşarea bolii permite, prin supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, să se ia măsuri de diminuare a noxelor care afectează sănătatea, în cazul accidentelor acest lucru nu este posibil, evenimentul lăsând în urma sa victime, a căror viaţă este total schimbată sau, mai grav, întreruptă. Pregătirea şi instruirea personalului este mijlocul prin care se poate influenţa hotărâtor, în sensul scăderii, atât numărului de accidente de muncă cât şi cel al îmbolnăvirilor profesionale.

Potrivit art. 18 literele f, g, li, i, al Legii 90 / 1996, republicata, angajatorul este obligat să asigure şi să controleze prin personalul propriu, cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi angajaţii şi participanţii la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii, să asigure materialele necesare educării şi informării angajaţilor, să asigure informarea fiecărui persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta va fi supusă.

De asemenea, legea impune angajatorului să asigure pe cheltuiala unităţii, instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii. în N.G.P.M. sunt stabilite principiile generale care stau la baza organizării şi desfăşurării activităţii de instruire şi pregătire a angajaţilor în domeniul protecţiei muncii.

Normele stipulează că pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii sunt părţi componente ale pregătirii profesionale şi au ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă.

Pregătirea generală în domeniul protecţiei muncii se realizează în învăţământul tehnic (preuniversitar şi universitar), iar la nivelul unităţii, prin instructajul de protecţie a muncii.

Principiile după care se organizează instructajul de protecţia muncii în România sunt aceleaşi cu cele europene, exprimate în Directiva 89 / 391 / CEE, privind încurajarea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, transpusă în N.G.P.M.

1. 1 Instructajul de protecţie a muncii

Instructajul de protecţia muncii la nivelul unităţii se efectuează fie în cadrul unităţii, fie în afara sa, în funcţie de posibilităţi, în timpul programului de lucru, iară ca cei care sunt instruiţi să suporte costul instruirii.

Instruirea se face de către instructori care sunt specialişti şi care trebuie să utilizeze mijloace, metode şi tehnici de instruire adecvate învăţământului intensiv (expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, dîafilme, proiecţii la retroproiectoare, instruirea asistată de calculator).

Angajatorii au obligaţia de a asigura baza materială pentru o bună instruire, respectiv, mijloacele audio vizuale şi materiale de instruire, testare ce să fie la dispoziţia specialistului care face înşiruirea în cadrul cabinetului de protecţie a muncii, dispunând de programe de mstruire-testare, pe meserii sau activităţi.

Documentul care dovedeşte faptul că instruirea a fost efectuată este fişa de instructaj, ale cărei elemente componente sunt prevăzute în N.G.P.M., în anexa 81, completarea acesteia fiind obligatorie pentru personalul permanent sau detaşat, pentru angajaţii sezonieri, temporari sau zilieri, şi se păstrează de conducătorul procesului de muncă, respectiv, de cel care are sarcina efectuării instruirii la locul de muncă. Atunci când este vorba de vizionări în grup se întocmesc fişe de instructaj colectiv, al căror model este prezentat în anexa 82 din N.G.P.M.

Instructajul de protecţie a muncii cuprinde trei faze:

• instructajul introductiv generai;

• instructajul la locul de muncă;

• instructajul periodic.

Preview document

Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 1
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 2
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 3
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 4
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 5
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 6
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 7
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 8
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 9
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 10
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 11
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 12
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 13
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 14
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 15
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 16
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 17
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 18
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 19
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 20
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 21
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 22
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 23
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 24
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 25
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 26
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 27
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 28
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 29
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 30
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 31
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 32
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 33
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 34
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 35
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 36
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 37
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 38
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 39
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 40
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 41
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 42
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 43
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 44
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 45
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 46
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 47
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 48
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 49
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 50
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 51
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 52
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 53
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 54
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 55
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 56
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 57
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 58
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 59
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 60
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 61
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 62
Sănătatea și Securitatea Muncii - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Sanatatea si Securitatea Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Tratarea Apelor Uzate de la SC Intfor SA Galati

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat...

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Efectele Poluarii Sonore asupra Organismului Uman

CAPITOLUL 1 GENERALITATI 1.1 Introducere Îmbunătăţirea standardelor de viaţă reprezintă o prioritate a societăţii moderne, mediul înconjurător...

Tratarea, Reciclarea si Recuperarea Deseurilor Solide

ARGUMENT Deşeurile, reziduurile afectează solul, apele de suprafaţă şi subterane precum şi atmosfera, efectele lor fiind regăsite la mari...

Deteriorarea și Protecția Mediului

Protecţia mediului trebuie abordată în strânsă legătură cu ecologia, care are ca obiect de studiu relaţiile de interacţiune dintre materia vie şi...

Activitati de Evitare a Riscurilor privind Igiena si Securitatea Muncii

Securitatea şi sănătatea în muncă ca instituţie de drept reprezintă „ un ansamblu de norme legale şi imperative , având ca obiect reglementarea...

Ecologie

Legi şi principii ecologice Ecologia este o ştiinţă care studiază interrelaţiile dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă. Ecologul american...

Colectarea, Transportul, Depozitarea, Prelucrarea si Recuperarea Deseurilor

Fig.A. Ciclul de viaţă al materiilor prime. 1. Colectarea deşeurilor În contextual dezvoltării durabile, gospodărirea deşeurilor ocupă un rol...

Ai nevoie de altceva?