Sistem de Compost Individual intr-un Areal de 10.000 Locuitori

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem de Compost Individual intr-un Areal de 10.000 Locuitori.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Drd.ing. Radu Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1 DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI 1
1.1 Tema de proiectare 1
1.2 Beneficiarul proiectului 1
1.3 Obiectivele proiectului 1
1.3.1 Obiectivul general 1
1.3.2 Obiectivele specifice 1
1.4 Rezultatele aşteptate 1
1.5 Realizatorii proiectului 1
2 DESCRIEREA GENERALĂ A JUDEŢULUI OLT 1
2.1 Cadrul istoric al judeţului Olt 1
2.2 Cadrul geografic 1
2.3 Relieful şi solul 2
2.4 Clima 2
2.5 Flora, vegetaţia şi fauna 3
2.6 Reţeaua hidrografică 3
2.7 Ariile protejate şi siturile Natura 2000 3
2.8 Infrastructura 4
2.8.1 Infrastructura rutieră 4
2.8.2 Infrastructura feroviară 4
2.9 Date demografice şi aşezări umane 5
2.9.1 Date demografice 5
2.9.2 Aşezări umane 6
2.10 Reţele de utilităţi 7
2.11 Dezvoltare economică 8
2.12 Resursele judeţului Olt 8
2.13 Industrie, comerţ, servicii 8
2.13.1 Industria metalurgica 9
2.13.2 Industria de masini 9
2.13.3 Industria textila 9
2.13.4 Industria alimentară 9
2.13.5 Industria lemnului 9
2.14 Turismul 9
2.15 Agricultura 12
2.16 Evoluţia produsului intern brut 13
3 SITUAŢIA GESTIONĂRII DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL OLT 14
3.1 Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor 14
3.2 Cantitatea de deşeuri municipale generată în 2001-2005 15
3.3 Prognoza cantităţii de deşeuri municipale din PJGD a judetului Olt 16
4 PROGNOZA POPULAŢIEI 18
4.1 Evoluţia populaţiei în judeţul Olt 2001-2006 18
4.2 Prognoza de evoluţie a populaţiei în judeţul Olt pe anii 2010-2020 18
5 ANALIZA SWOT 19
6 DESCRIEREA SOLUŢIEI PROPUSE 20
6.1 Procesul tehnologic 20
6.2 Descrierea utilajelor 27
7 STRUCTURA FRAGMENTATĂ A ACTIVITĂŢILOR 34
8 ECHIPA DE PROIECT 36
9 COSTUL PROIECTULUI 37
9.1 Costuri investiţionale 37
9.2 Costuri de exploatare 37
9.3 Costuri salariale cu echipa de proiect 37
10 GRAFICUL DE IMPLEMENTARE 38
11 BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

1 DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI

Scopul acestui proiect îl reprezintă construcţia unui sistem de compost individual într-un areal de 10.000 locuitori din judeţul Olt.

1.1 Tema de proiectare

Un sistem de compost individual într-un areal de 10.000 de loc.

1.2 Beneficiarul proiectului

Primăria Municipiului Slatina

1.3 Obiectivele proiectului

1.3.1 Obiectivul general

Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile

1.3.2 Obiectivele specifice

Construirea unui sistem de compost individual într-un areal de 10.000 locuitori în 12 luni în județul Olt

1.4 Rezultatele aşteptate

- Reducerea cu 45% a cantităţii de deşeuri depozitate necorespunzător în următoarele 6 luni de la finalizarea proiectului

- Crearea unui număr de 11 noi locuri de muncă

- Realizarea a minim 5 campanii de informare şi conştientizare a publicului în domeniul compostării deşeurilor.

1.5 Realizatorii proiectului

Nr.

crt. Numele şi prenumele Capitole / Subcapitole

1 Ciupitu Diana 1-10

2 Ionescu Adrian 1-10

3 Jacan Andreea 1-10

2 DESCRIEREA GENERALĂ A JUDEŢULUI OLT

2.1 Cadrul istoric al judeţului Olt

Participând la toate evenimentele principale ale naţiunii române, judeţul Olt păstrează urmele şi vestigiile unei uimitoare culturi. Săpăturile arheologice atestă existenţa aşezărilor umane pe parcursul întregii istorii, aceasta atestând continuitatea civilizaţiei în această zonă. Rămăşiţele scoase la iveală aparţinând Culturii Pietrii, Culturii Criş, Vădastra şi Sălcuţa (aşezări umane de ţip apropiat). Existenţa armelor de ţip celtic atestă schimburile comerciale care erau făcute cu populaţia din Transilvania. Zona a făcut parte din marele complex cultural tracic cunoscut ca Basarabi. Prima monedă dacică a fost bătută în secolul al IV-lea I.Hr. sub domnia lui Burebista. Capitala Daciei Malvensis a fost la Romula Malva, lângă Caracal. Prima atestare scrisă a organizăriii statale sunt găsite în Diploma Cavalerilor Ioaniţi, datând din 1247. Locuitorii județului Olt au participat în 1821 la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu şi la revoluţia din 1848. Radu Sapca din Celei - Corabia şi Iorgu Valeanu, conducătorii județului, au participat la Adunarea de la Izlaz. Judeţul a luat parte şi la prima unire, în timpul lui Mihai Viteazul, care şi-a stabilit curte priciara la Caracal şi a fondat Mănăstirea Clociov la Statina. Datorită poziţiei strategice, judeţul Olt a luat parte la Războiul de Independentă în 1877, cu Regimentul 3 de jandarmi de la Slatina, în timp ce regimentul 3 Olt în 1916, în timpul Primului Război Mondial a intrat în istoria armatei române. Evenimentele şi viaţa politică de după Unirea din 1 Decembrie 1918, au fost marcante pentru toată ţara.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem de Compost Individual intr-un Areal de 10.000 Locuitori.doc

Alte informatii

Universitatea „LUCIAN BLAGA” din Sibiu Facultatea de inginerie „HERMANN OBERTH” Secţia: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie