Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6830
Mărime: 321.77KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Ce se doreşte?

Prin proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”, firma SC. Adrepol S.R.L îşi propune implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova în conformitate cu standardele UE. Scopul este eliminarea impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane creat de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor practicat în momentul de faţă.

Ce este Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID)?

SMID este un sistem care cuprinde toate activităţile de management al deşeurilor (segregare la sursă, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, compostare, tratare mecanobiologică şi depozitare într-un sistem unic), cu scopul de a se atinge anumite ţinte prestabilite.

Cât costă şi cine finanţează SMID?

Finanţarea proiectului se realizează prin Contractul de Finanţare nr.133140/11.07.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (denumită în continuare „AM”) si SC. Adrepol S.R.L. Ploiești Prahova, în calitate de Beneficiar. Valoarea totală a proiectului fără TVA este de 229.898.892 lei. Din valoarea eligibilă conform POS Mediu 2% reprezintă contribuția din bugetul local, iar suma de 58.258.120 lei reprezintă valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, asigurată prin cofinanțare.

Care sunt obiectivele specifice ale proiectului?

Obiectivele specifice pe care sistemul propus urmăreşte să le atingă sunt:

- Prevenirea generării de deşeuri prin promovarea compostării individuale şi creşterea gradului de conştientizare publică;

- Creşterea gradului de acoperire a serviciilor de salubritate în zonele rurale la 90% (acest lucru a fost deja obţinut, devreme ce gradul de conectare este de 92%);

- Conformarea cu Directivele referitoare la depozitare şi ambalaje, precum şi cu legislaţia naţională în domeniu, prin implementarea colectării separate şi construirea şi operarea staţiilor de sortare şi tratare a deşeurilor biodegradabile;

- Reducerea cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi depozitate;

- Protecţia mediului şi a sănătăţii publice prin construirea şi exploatarea unui depozit de deşeuri conform cu legislatia în vigoare şi încetarea funcţionării depozitelor de deşeuri existente neconforme;

- Consolidarea capacităţilor judeţului în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, precum şi punerea în aplicare şi monitorizarea lucrărilor de management al deşeurilor;

- Finanţarea directă şi în întregime a noilor facilităţi de management al deşeurilor de către localităţile membre în ADI şi de generatorii de deşeuri;

- Stabilirea sistemului de tarifare la nivel judeţean, sistem care va respecta principiul „poluatorul plăteşte”;

- Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor în raport cu beneficiile care decurg din implementarea proiectului, precum şi schimbarea obiceiurilor acestora, necesare în ceea ce priveşte colectarea şi gestionarea deşeurilor.

În acest sens, proiectul urmăreşte să dezvolte infrastructura necesară pentru ca judeţul Prahova să fie capabil să-şi îndeplinească obligaţiile care îi revin conform Tratatului de Aderare si legislaţiei naţionale specifice.

2.Analiza situaţiei curente

Cantitatea anuală de deşeuri generată la nivelul judeţulul Prahova este estimată la 335.000 de tone, corespunzând unei cantităţi anuale pe cap de locuitor de 481 kg. Aproximativ 86% (sau 615kg/capita/an) provin din zonele urbane în timp ce restul de 14% (209kg/capita/an) provin din zonele rurale. Compoziţia deşeurilor prezintă diferenţe între zonele urbane şi cele rurale, în special în termeni de fracţie biodegradabilă şi reciclabilă. În ceea ce priveşte sistemul existent de gestionare a deşeurilor, acesta se referă la colectarea şi depozitarea deşeurilor, aspecte ce vor fi abordate în proiect prin modernizarea echipamentului de colectare, implementarea staţiilor de transfer şi închiderea şi reabilitarea ecologică a depozitelor neconforme de deşeuri. De asemenea, în unele zone ale judeţului, sunt în curs de implementare proiecte PHARE, care au drept scop, în principal, dezvoltarea colectării separate, recuperarea unor cantităţi mici (5,000 tone/an) de materiale reciclabile şi tratarea unor cantităţi mici (1,000 tone/an) de deşeuri biodegradabile. Aceste proiecte sunt integrate în sistem, în special în ceea ce priveşte utilizarea echipamentelor de colectare. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor în judeţul Prahova constă în colectarea şi depozitarea improprie a deşeurilor. Astfel:

- Colectarea deşeurilor:

- Nivelul de colectare, în special în zonele rurale, este în momentul de faţă de aproximativ 92%;

- În anumite cazuri, colectarea este efectuată de către operatori neautorizaţi; - Colectarea separată este implementată doar în zonele care sunt acoperite de proiectele PHARE sau de alte iniţiative similare;

Preview document

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 1
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 2
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 3
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 4
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 5
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 6
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 7
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 8
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 9
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 10
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 11
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 12
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 13
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 14
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 15
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 16
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 17
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 18
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 19
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 20
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 21
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 22
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 23
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 24
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 25
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 26
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 27
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 28
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 29
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 30
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 31
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 32
Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova.docx

Alții au mai descărcat și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Impactul Poluării asupra Mediului Înconjurător Produs de Fabrica de Ciment Fieni

ANTECEDENTE ISTORICE La 10 martie 1914 se ia hotarârea de a se construi o fabrică de ciment la Fieni, ca principale argumente fiind sursele...

Gestiunea Deseurilor

INTRODUCERE Ecologia (din cuvintele grecesti: ecos - casa si logos - stiinta, adica "stiinta studierii habitatului") este o stiinta biologica de...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Studii și cercetări privind îmbunătățirea parametrilor instalației de valorificare a zgurei de oțelărie de la CS Ispat Sidex SA Galați

CAPITOLUL 1 SITUAŢIA ACTUALĂ A VALORIFICĂRII ZGURELOR SIDERURGICE ÎN ŢARA NOASTRĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE Progresul tehnic în metalurgie a condus spre...

Managementul Deseurilor in Romania

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Proiect Practica - SC Compania de Apa Bacau

1. Rezumat Prezenta lucrare a fost întocmită cu scopul de a demonstra capacitatea mea, ca şi studentă a Facultăţii de Inginerie, specializarea...

Te-ar putea interesa și

Proiect la Dezvoltare Rurala si Regionala - Analiza Judetului Prahova

Capitolul 1 Caracteristici generale ale judetului Scurt istoric Teritoriul Judetului Prahova a fost locuit din vremuri imemoriabile, acest lucru...

POS mediu românia

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la...

Poziția Județului Prahova în regiunea sud

1. Introducere Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a judeţului Prahova reprezintă pentru Consiliul judeţean dezideratul fundamental al activităţii...

Pozitia Judetului Prahova in Cadrul Regiunii Sud Muntenia

1. Introducere Dezvoltarea durabila si echilibrata a judetului Prahova reprezinta pentru Consiliul judetean dezideratul fundamental al activitatii...

Ai nevoie de altceva?