Sistemul de monitorizare a calității aerului

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5960
Mărime: 4.18MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Dima

Cuprins

1. SISTEM DE MONITORING INTEGRAT AL CALITĂȚII AERULUI 3

2. MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUI ÎN ROMÂNIA 6

2.1. Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului 8

3. RETEAUA NATIONALA DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUI 9

3.1. Formularea scopului și a obiectivelor 9

3.2. Stabilirea parametrilor monitorizați 10

3.3. Stabilirea numărului și poziției stațiilor 13

3.4. Stabilirea campaniilor de prelevare 16

3.5. Metoda de măsurare 16

3.6. Samplingul 17

3.7. Alegerea echipamentului de monitorizare a aerului urban 19

3.8. Mǎsurarea parametrilor 21

3.9 Achiziția, prezentarea și stocarea datelor 23

4. CONCLUZII 25

5. BIBLIOGRAFIE 26

Extras din document

1. SISTEM DE MONITORING INTEGRAT AL CALITĂTII AERULUI

Monitorizarea, într-un sens larg, semnifică supravegherea evolutiei în timp si spatiu a unui sistem prin măsurarea, estimarea si, în final, semnalarea cazurilor de depăsire a valorilor limită pentru unii indicatori sau parametri definitorii ai acestuia. Finalitatea monitorizării este diagnoza stării prezente si elaborarea unor prognoze pentru evolutia sistemului analizat

Calitatea mediului se apreciază prin compararea stării reale a mediului, cu starea ideală. Există preocupări numeroase pentru stabilirea unor criterii unitare si riguroase la nivel national si international, prin standardele care stabilesc referintă pentru valorile care definesc starea considerată ideală a unei anumite componente a mediului.

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport care favorizează transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii populaţiei şi poate provoca daune florei şi faunei.

Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în mările oraşe, precum şi de transportul poluanţilor la distanţă lungă.

Sistemul de monitoring integrat reprezintă un sistem complex de achiziţie a datelor privind calitatea mediului, obţinute pe baza unor măsurători sistematice de lungă durată, la un ansamblu de parametrii şi indicatori, menit să asigure posibilitatea controlului poluării.

Scopul principal al unui sistem de monitoring integrat al mediului este realizarea unui sistem adecvat de control al calitătii mediului, pentru controlul influenţelor antropice, redresării ecologice a zonelor puternic afectate de poluări, dezvoltării sociale si economice durabile în viitor, din punct de vedere al protectiei ecologice. Acest ţel poate fi atins prin îndeplinirea obiectivelor practice care se referă la obtinerea de date privind circulatia, acumularea evolutia si transformarea poluantilor în mediu precum si a informatiilor legate de influenta acestor poluanti asupra mediului biotic si abiotic.

Un astfel de sistem integrează toate retelele si sistemele de supraveghere a calitătii mediului si abordează integral problematica, identificarea unui set de indicatori si parametri sintetici reprezentativi pentru aprecierea calitătii tuturor factorilor de mediu, cu accent pe evidentierea interdependenţei dintre acestia.

Structura unui sistem de monitoring integrat este adecvată urmăririi componentelor de mediu, diferentiate în trei categorii principale, în functie de modul de propagare, de transformare sau de acumulare a poluantilor:

- vectori de propagare considerati a fi apa si aerul, pentru care prezenţa poluantilor poate fi descrisă prin concentratie, debit si viteza de dispersie;

- interfaţa de contact, cum este solul, bun substrat pentru procesele de adsorbtie si absorbtie a poluantilor.

- medii de bioacumulare si biotransformare, reprezentate de ecosistemele acvatice si terestre, caracterizate de biodiversitate, cantitate, vârstǎ, ratǎ de bioacumulare.

Din punct de vedere al organizării, un sistem de monitoring integrat cuprinde retele destinate:

- supravegherii imisiilor: aer atmosferic, cursuri receptoare de apă, ca principali vectori de propagare a poluării;

- realizează controlul poluării la emisie; acesta se diferenţiază de monitoring-ul imisiilor prin aceea că parametrii, concentraţiile şi frecvenţa de urmărire sunt diferite ca nivele, gamă şi perioadă de timp; activitatea de control impune necesitatea asigurării condiţiilor de intervenţie în procesele tehnologice de fabricaţie şi în cele de epurare a apelor, respectiv purificarea aerului, pentru a aduce parametrii urmăriţi sub limitele prestabilite;

- evaluează nivelul de implementare si eficienţa măsurilor de protectie a mediului.

Calitatea aerului este importantă pentru evaluarea naturii expunerii populatiei la poluarea atmosferică. Evaluarea naturii expunerii este necesară pentru evaluarea impactului asupra sănătătii, cu importantă deosebită în dezvoltarea planurilor de management al calitătii aerului. Monitorizarea calitătii aerului se poate realiza pentru o varietate de motive, dar este esentială determinarea incidenţei, distributiei si concentratiei poluantilor. Măsurători singulare, făcute izolat, sunt practic fără valoare deoarece nu permit deducerea variatiilor temporale si spatiale.

Preview document

Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 1
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 2
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 3
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 4
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 5
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 6
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 7
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 8
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 9
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 10
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 11
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 12
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 13
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 14
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 15
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 16
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 17
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 18
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 19
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 20
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 21
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 22
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 23
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 24
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 25
Sistemul de monitorizare a calității aerului - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Monitorizare a Calitatii Aerului.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Traficului Rutier asupra Echilibrului Ambiental

- Introducere. Motivatia alegerii temei referatului Activitatea omului, orientata spre valorificarea resurselor naturale, a afectat întotdeauna...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Cauzele și Efectele Poluării Atmosferei

INTRODUCERE Atmosfera este reprezentată de mai multe straturi distincte de gaze, care înconjoară Pământul, protejând şi întreţinând viaţa, prin...

Managementul Calitatii Mediului

1. Termeni specifici din domeniul calitatii mediului: Termenul Management (din lat. manum agere = „a conduce cu mâna“) a fost definit de către...

Biodiversitatea ecosistemelor acvatice curgătoare și stătătoare

ARGUMENT Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii,...

Evaluarea Riscului de Mediu în Cadrul Depoului CFR - Jibou

1.INTRODUCERE Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării,...

Ecosisteme Acvatice

Ecosistemele sunt unitati functionale si structurale rezultate din integralitatea biotopuloi si biocenozei. Mediul de viata este reprezentata de...

Supravegherea calității aerului

Mediul înconjurător este constituit din patru mari elemente: atmosfera gazoasă, hidrosfera lichidă, litosfera solidă şi biosfera vie. Atmosfera...

Te-ar putea interesa și

Protecția mediului - Primăria Baia Mare

I. MUNICIPIUL BAIA MARE Municipiul Baia Mare este situat în partea vestica a judetului Maramures, în depresiunea cu acelasi nume, pe cursul...

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de...

Protecția Mediului

I.PROTECTIA MEDIULUI I.1.Introducere Preocuparile pentru protectia mediului natural s-au facut resimtite înca de la sfârsitul secolului al XIX...

Poluarea Aerului in Orasul Ploiesti

2 Protectia mediului Realitatile zilelor noastre arata ca secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Perspectivă asupra Orașului Slatina ca viitoare zonă metropolitană

VIZIUNEA ASUPRA DEZVOLTARII ZONEI METROPOLITANE SLATINA Abordarea dezvoltării la nivel urban și metropolitan urmărește preluarea și rezolvarea...

Reglementări Naționale și Comunitare privind Calitatea Aerului

Capitolul I NOŢIUNI TEORETICE ŞI GENERALE PRIVIND POLUAREA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Monitorizarea automată a oxizilor de azot din aerul Municipiului Brașov

1. Monitorizarea calitatii aerului in Romania Ansamblul de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognoza si avertizarea in legatura cu...

Județul Alba - presiuni asupra mediului

Capitolul I 1.0 Judetul Alba – pozitie geografica. Situat in Transilvania ,Alba este un judet asezat in partea central-vestica a Romaniei,...

Ai nevoie de altceva?