Solutionarea unei Probleme de Mediu in Cadrul unui ONG

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Solutionarea unei Probleme de Mediu in Cadrul unui ONG.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Trica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

CAPITOLUL I.

Date generale privind ONG-ul Terra Mileniul III

1.1Scurt istoric

Fundatia Terra Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit de protectie a mediului.

Misiunea organizatiei TERRA Mileniul III este de a desfasura programe ecologice în vederea constientizarii populatiei asupra efectelor schimbarilor climatice si de a promova programe de dezvoltare durabila la nivel national, regional si global.

O.N.G.-ul TERRA Mileniul III a fost infiintata ca fundatie in Bucuresti, in ziua de 22decembrie 1997, conform procesului verbal nr. 1/ 22 decembrie 1997.TERRA Mileniul III este o persoană romana de drept privat, cu sediul social al Fundatiei in Romania, Bucuresti, str. Armand Calinescu,nr. 7, etaj 5, ap. 20 Sector 2.

Activitati propuse pentru desfasurate de ONG-ul TERRA Mileniul III:

• activitati si programe de protectie a mediului inconjurator, la nivel local, regional si global, cu preponderenta cele legate de reducerea efectelor provocate de fenomenul schimbarilor climatice;

• activitati si programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sauprivate asupra mediului si comunitatilor;

• activitati si programe de promovare a legislatiei şi modificarilor legislative in domeniul mediului si in sectoarele conexe;

• activitati educationale pentru copii si adulti;

• incurajarea dezvoltarii transferului de tehnologii si tehnici nepoluante, cercetarea stiintifica in domenii legate de protectia mediului;

• colaborarea cu administratiile locale si/sau regionale şi comunitatile in vederea realizarii protectiei ecosistemelor locale si regionale;

• sa realizeze programe comune cu organizatii internationale similare in domeniul social, educational si al protectiei mediului inconjurator;

• promovarea participarii cetatenilor, in special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor si la rezolvarea problemelor de mediu.

1.2 Structura organizatorica si de conducere

Organele de conducere ale Fundatiei TERRA Mileniul III sunt:

1. Consiliul Director;

2. Cenzorul sau comisia de cenzori.

1.Presedintele

Presedintele Consiliului Director este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simpla de voturi si este membru fondator al Fundatiei. El reprezinta organizatia în relatiile cu alte organizatii, organele si organismele de stat, ale administratiei cat si cu cele similare prin obiect de activitate, interne şi internationale, angajand-o fata de acestea prin semnatura si stampila fundatiei.Incheie acte juridice de dispozitie, conservare,reprezentare şi administrare în numele si pe seama Fundatiei, putand semna valabil în numele acesteia ori de cate ori este nevoie. La prima sedinta a Consiliului Director Presedintele are obligatia sa raporteze activitatea sa. Pune in aplicare Hotararile Consiliului Director.

2.Consiliul Director

Consiliul Director al Fundatiei TERRA Mileniul III este organul suprem de conducere întrunindu-se în sedinte ordinare si extraordinare la solicitarea unuia dintre membrii Consiliului Director ,el fiind format din 5 membri.Acesti membri se intrunesc o data pe an in sedinte ordinare fiind convocat in scris, cu minimum 14 zile înainte de data fixata, mentionandu-se data si ordinea de zi; sedintele extraordinare pot fi convocate de orice membru al Consiliului Director precum si de directorul executiv, cu 2 zile inainte de data sedintei. Convocarea membrilor se poate face prin orice mijloace tehnice disponibile Fundatiei.

Atributiile Consiliului Director al Fundatiei TERRA Mileniul III sunt urmatoarele :

a) stabileste strategia generala si programele Fundatiei;

b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei;

c) aproba bilantul contabil al Fundatiei;

d) alege si revoca cenzorul sau comisia de cenzori;

e) infiintează filiale ale Fundatiei în tara sau in strainatate;

f) aproba incheierea de acte juridice, in numele si pe seama Fundatiei;

g) aproba organigrama si strategia de personal pentru Fundatie;

h) aproba modificarile si completarile la statutul Fundatiei cat si dizolvarea acesteia;

i) aproba rapoartele directorului executiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Solutionarea unei Probleme de Mediu in Cadrul unui ONG.docx