Starea Factorilor de Mediu la Nivelul Judetului Teleorman

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Starea Factorilor de Mediu la Nivelul Judetului Teleorman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florina Bran

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Starea atmosferei
-Calitatea aerului;
2.Starea hidrosferei
-Calitatea Apei;
3.Starea liosferei
-Calitatea solului;
4.Radioactivitatea factorilor de mediu;
5.Poluari accidentale.

Extras din document

Starea atmosferei

Atmosfera este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluantilor.

Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activitatilor umane din ce în ce mai extinse si raspândite în ultima perioada de timp, altele datorându-se unor conditii naturale de loc si de clima. Ca surse majore de poluare în judet exemplificam: SC Donau Chem SRL Turnu Magurele, SC Terma Serv SA Alexandria, SC Terma SA Rosiorii de Vede, SC Rova SA Rosiorii de Vede, SC Koyo România SA Alexandria, Schelele petroliere, statiile de distributie carburanti, agricultura, mijloacele de transport, utilajele agricole.

În judetul Teleorman, zona cea mai afectata în ceea ce priveste calitatea aerului este zona de frontiera Turnu Magurele – Zimnicea. Aceasta situatie este determinata de prezenta agentului economic SC Donau Chem SRL Turnu Magurele - combinat chimic de producere a îngrasamintelor chimice cu azot si a celor complexe, respectiv ureee, azotat de amoniu, îngrasaminte lichide, îngrasaminte complexe de tip N: P si N:P:K. Obiectivul este amplasat la 4 km sud de orasul Turnu Magurele, pe malul Dunarii si din activitatea sa se emit în atmosfera gaze cu dioxid de azot, protoxid de azot, amoniac, metan, dioxid de carbon, monoxid de carbon, fluor, pulberi. La acestea se adauga si poluarea generata de emisiile în atmosfera provenite din arderea combustibililor, instalatii de ardere neindustriale – centrale termice, mijloacele de transport.

În zona Zimnicea calitatea aerului este afectata de impurificarea cu hidrogen sulfurat si sulfura de carbon, situatie determinata de prezenta fenomenului de poluare transfrontaliera. Sursa responsabila de aceste emisii o constituie obiectivul Svilosa – combinat de vâscoza si celuloza, situat pe malul bulgaresc, în localitatea Svistov.

Calitatea aerului

Aerul este una dintre cele mai importante resurse naturale de care depinde viata pe planeta noastra.

Deoarece aerul constituie suportul prin care are loc transportul cel mai rapid al poluantilor în mediul înconjurator, ale caror efecte sunt resimtite în mod direct si indirect de om si de catre celelalte componente ale mediului, prevenirea poluarii atmosferei reprezinta o problema de interes public, national si international.

Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activitatilor umane din ce în ce mai intense si raspândite în ultima perioada, altele datorându-se unor conditii naturale de loc si de clima.

Un aport însemnat în degradarea calitatii aerului îl au însa centralele termice si mijloacele de transport care emit în atmosfera în special oxizi de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi. O contributie mare în cresterea efectelor negative ale acestor gaze în atmosfera o au fenomenele meteorologice.

Supravegherea calitatii aerului s-a efectuat permanenet prin masuratori si determinari în 5 puncte de control la poluantii gazosi (3 statii automate de monitorizare situate la frontiera în localitatile Turnu Magurele si Zimnicea, iar în Alexandria s-au realizat analize chimice la poluanti gazosi în 2 puncte de control), 12 puncte la pulberi sedimentabile, 4 puncte pentru determinarea pulberilor în suspensie – fractiunea PM10 si 3 puncte recoltare precipitatii. Punctele de control ale retelei au fost alese astfel încât datele rezultatele din analizele efectuate sa furnizeze informatii atât asupra impactului transfrontalier, cât si asupra poluarii locale.

Distributia punctelor de prelevare poluanti atmosferici pe teritoriul judetului a fost urmatoarea:

Municipiul Turnu Magurele

Statia Turnu 1 - amplasata la sediul Primariei municipiului Turnu Magurele; poluantii monitorizati: SO2, NO, NO2, CO, O3, NH3, H2S si PM10;

Statia Turnu 2 – amplasata în incinta statiei de pompare cu criburi la 1,5 km vest de SC Turnu SA; poluantii monitorizati: SO2, NO, NO2, O3, NH3 si PM10;

Orasul Zimnicea

Statia Zimnicea – amplasata la sediul Primariei; poluantii monitorizati: SO2, NO, NO2, CO, O3, H2S, CS2 si PM10;

Municipiul Alexandria – 2 puncte de control ( sediul A.P.M. Teleorman si SE Alexandria), dotate cu instalatii fixe de recoltat poluanti gazosi – probe medii zilnice, indicatorii analizati fiind: NO2, SO2 si NH3. În punctul de prelevare “sediul A.P.M. Teleorman” se monitorizeaza si indicatorul pulberi în suspensie PM10.

În municipiul Alexandria, pentru indicatorii NO2 , SO2 si NH3 – probe medii zilnice, s-au efectuat 597 determinari în cele 2 puncte de control. Analizele efectuate nu au pus în evidenta depasiri ale concentratiilor maxime admisibile pe 24 h conform STAS 12574/87.

Statiile automate de monitorizare a calitatii aerului, de care dispune judetul Teleorman în zona de frontiera româno-bulgara ( Turnu 1, Turnu 2 si Zimnicea ), au efectuat în sem. II 2006 masuratori medii orare la poluantii gazosi mentionati si probe medii zilnice pentru indicatorul PM10:

Aceste determinari au pus în evidenta situatii de depasire a valorilor limita orare (SO2, NO2, NH3, CS2 ), respectiv valori medii pe 8 ore (CO, O3 ), conform Ordinului 592/2002 sau ale valorilor limita negociate la indicatorii de calitate monitorizati:

Statia Turnu 1 – situata în incinta Primariei Turnu Magurele :

- dioxid de sulf – nu s-au înregistrat depasiri ale valorii limita orare; valoarea maxima înregistrata: 77.86 ¼g/mc;

- dioxid de azot - frecventa de depasire a valorii limita orare: 0.02 %; valoarea maxima înregistrata: 204.26 ¼g/mc;

- ozon troposferic – nu s-au înregistrat depasiri ale valorii-tinta pentru protectia sanatatii umane. Valoarea – tinta (120 ¼g/m3) reprezinta valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore si conformarea la aceasta valoare se va evalua începând cu anul 2010, respectiv 2010 va fi primul an ale carui date se vor folosi la stabilirea conformarii pe urmatorii 3 sau 5 ani, dupa caz. Valoarea maxima (mediere la 8 ore) înregistrata: 118.36 ¼g/mc.

- amoniac – frecventa de depasire a valorii limita orare negociate: 0.20 %; valoarea maxima înregistrata : 834.2 ¼g/mc ( valoarea limita orara negociata este 250 ¼g/mc );

- monoxid de carbon – nu s-au înregistrat depasiri ale valorii limita – mediere la 8 ore; valoare maxima înregistrata : 2.08 mg/mc;

- hidrogen sulfurat – frecventa de depasire a valorii limita orare negociate: 0.16%;. valoarea maxima înregistrata : 8.33 ¼g/mc;

Fisiere in arhiva (1):

  • Starea Factorilor de Mediu la Nivelul Judetului Teleorman.doc

Alte informatii

Institutia:Academia de Studii Economice Facultatea:Management-Administratie Publica